Các loại tiền điện tử: 23,114 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,217,383,416,254 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $45,911,187,243 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 25Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $28,160.9, giảm 2.77% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $1,217.38B, giảm 2.55% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $45.91B, giảm 11.24% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $28,161.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 44.7%, giảm 0.45% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $28,160.9 2.77%1.60%$544,432,201,540 $7,947,816,737 282,229 BTC
   19,332,912 BTC
   0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.95,0.96,0.99,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.98
   2 $1,804.7 0.56%2.68%$220,848,115,970 $3,842,291,826 136,441 BTC
   122,373,866 ETH
   1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.95,0.95,0.96,0.98,0.99,1,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1
   3 $1 0.02%0.10%$79,672,364,929 $13,885,093,922 493,063 BTC
   79,672,364,929 USDT
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   4 $316.23 0.10%2.36%$49,929,137,592 $400,916,506 14,237 BTC
   157,888,681 BNB
   0.99,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,1,0.96,0.94,0.94,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96
   5 $0.9998 0.02%0.08%$32,851,374,720 $1,180,485,173 41,919 BTC
   32,857,946,310 USDC
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   6 $0.5313 1.43%15.17%$27,456,621,142 $1,678,182,052 59,593 BTC
   51,678,187,732 XRP
   0.77,0.76,0.75,0.75,0.79,0.79,0.81,0.78,0.79,0.81,0.79,0.8,0.8,0.82,0.81,0.84,0.86,0.86,0.89,0.92,0.94,1,0.96,0.96,0.93,0.98,0.94,0.94,0.93
   7 $0.3769 2.13%4.26%$13,094,524,105 $201,947,980 7,173.99 BTC
   34,742,701,262 ADA
   0.94,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.91,0.92,0.93,0.91,0.92,0.91,0.91,0.89,0.89,0.9,0.9,0.92,0.95,0.98,1,0.99,0.99,0.97,0.98,0.97,0.97,0.97
   8 $1.1 3.11%0.42%$10,982,000,000 $216,231,211 7,678.41 BTC
   10,000,000,000 MATIC
   1,0.98,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.94,0.95,0.97,0.95,0.97,0.96,0.95,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.96,0.97,1,0.98,0.98,0.98,0.98,0.96,0.95,0.96
   9 $0.0749 1.97%0.96%$10,390,674,770 $175,374,489 6,227.58 BTC
   138,740,266,384 DOGE
   1,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.95,0.96,0.95,0.95,0.95,0.97,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.98
   10 $41.99 2.24%0.29%$10,355,852,576 $18,571,908 659.49 BTC
   246,638,974 OKB
   1,1,0.97,0.94,0.94,0.94,0.94,0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.97,0.94,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.92,0.93,0.94
   11 $6.21 0.70%3.02%$7,968,248,815 $91,404,748 3,245.8 BTC
   1,283,028,551 DOT
   1,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.94,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.93,0.93,0.93,0.93,0.95,0.97,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.99
   12 $20.55 3.92%1.92%$7,922,088,222 $289,318,193 10,274 BTC
   385,473,064 SOL
   1,0.99,0.96,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94,0.9,0.9,0.91,0.9,0.92,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.94,0.93,0.93,0.94
   13 $1 0.04%0.01%$7,614,518,802 $2,390,169,801 84,899 BTC
   7,614,518,802 BUSD
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   14 $1 0.05%0.12%$6,550,484,999 $43,764,977 1,554.1 BTC
   6,545,902,867 DAI
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   15 $89.65 2.86%3.36%$6,508,761,791 $283,642,809 10,072 BTC
   72,598,839 LTC
   0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,1,0.98,0.98,0.94,0.94,0.92,0.92,0.92,0.94,0.96,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95
   16 $0.00001064 1.21%0.19%$6,273,967,291 $114,336,566 4,060.11 BTC
   589,658,580,025,943 SHIB
   1,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.97,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.96,0.97,0.96,0.96,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99
   17 $0.0651 0.51%1.39%$5,924,739,930 $133,211,660 4,730.37 BTC
   91,036,399,718 TRX
   1,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99
   18 $17.29 0.89%2.70%$5,635,207,520 $101,025,846 3,587.45 BTC
   325,881,468 AVAX
   1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.96,0.96,0.96,0.98,0.98,0.98,0.99,0.97,0.97,0.95,0.95,0.95,0.95,0.94,0.96,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   19 $5.92 1.35%1.66%$4,513,651,192 $28,165,985 1,000.18 BTC
   762,209,327 UNI
   1,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.92,0.93,0.93,0.93,0.9,0.9,0.91,0.92,0.92,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.95,0.95,0.94,0.95
   20 $28,178.62 2.81%1.74%$4,242,291,241 $48,819,377 1,733.58 BTC
   150,550 WBTC
   0.99,0.98,0.98,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.95,0.96,0.99,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.98
   22$3.46
   23$11.19
   24$0.1092
   25$20.53
   26$155.85
   27$2.09
   28$122.02
   29$5.58
   30$0.072
   31$1
   32$2.34
   33$1.42
   34$0.0682
   35$1.93
   36$0.023
   37$0.2233
   38$5.09
   39$125.15
   40$11.16
   41$1.19
   42$0.1446
   43$0.9299
   44$0.4562
   45$4.11
   46$0.4207
   47$0.5256
   48$0.5781
   49$42.26
   50$1.11
   51$1.02
   52$72.04
   53$0.9762
   54$1.12
   55$8.29
   56$0.621
   57$12.51
   58$0.9995
   59$44.04
   60$8.29
   61$0.1185
   62$2.44
   63$2.32
   64$0.000122
   65$0.2306
   66$5.03
   67$0.9241
   68$35.69
   69$3.68
   70$1.26
   71$681.04
   72$0.7571
   73$75.04
   74$56.92
   75$6.41
   76$38.29
   77$1.02
   78$8.51
   79$0.0000006288
   80$0.00003086
   81$0.2119
   82$3.62
   83$0.041
   84$1,983.76
   85$0.4119
   86$1.18
   87$0.3563
   88$0.5526
   89$1.41
   90$1.36
   91$0.028
   92$0.0356
   93$0.8019
   94$0.0416
   95$0.7287
   96$5.36
   97$0.3927
   98$2.48
   99$0.8776
   100$0.2523