Tiền ảo: 26,866 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,529.87B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $44.99B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.5% ETH 17.2% Phí gas trên ETH: 34Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Arbitrum(ARB) New Listing on Bitfinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/arbitrum.png?style=36's logo Arbitrum(ARB)
   $1.11
   7.19%
   Danh sách

   We're pleased to announce that Bitfinex will list Arbitrum (ARB) token. Deposits of ARB (mainnet) are now open as of 22/03/2023 at 11:00 AM UTC.

   Trading of ARB will commence on 23/03/2023 at approximately 1:00 PM UTC.

   ARB will be available to trade with US Dollars (ARB/USD) and Tether tokens (ARB/USDt).

   Withdrawals are expected to open on 24/03/2023 at approximately 10:00 AM UTC.

   More information on Arbitrum can be found at https://arbitrum.io/.

   Phê duyệt:94% Phiếu:318
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác