Bitcoin BEP2 價格 (BTCB)

$23,254.22

0.9997 BTC

0.00%

最低價:$22,738.36
最高價:$23,321.2
市值

$2,452,669,091

105,451 BTC
完全釋放後市值

$2,616,123,004

112,478 BTC
成交額 24小時

$14,006,355

602.19 BTC
流通量

105,472 BTCB

93.75%
最大發行量

112,501 BTCB

總發行量

60,501 BTCB

鏈接:
網站, 區塊鏈瀏覽器, 白皮書
標簽:
幣安智能鏈(BSC)
Bitcoin BEP2's Logo Bitcoin BEP2 BTCB
$23,254.22

Bitcoin BEP2 (BTCB)前100名持幣佔比趨勢圖 BNB Chain(BEP20)

Bitcoin BEP2 (BTCB)持幣地址數趨勢圖 BNB Chain(BEP20)

Bitcoin BEP2 (BTCB)前100名持幣地址 BNB Chain(BEP20)

#地址持幣數量持幣佔比%7日變化地址
1
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
Binance: Hot Wallet 20
12,29020.31%
3,411
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance: Hot Wallet 20
2
0x882c173bc7ff3b7786ca16dfed3dfffb9ee7847b
Venus: vBTC Token
10,84817.93%
36
0x882c173bc7ff3b7786ca16dfed3dfffb9ee7847b Venus: vBTC Token
3
0x0000000000000000000000000000000000001004
BSC: Token Hub
7,58912.54%
-2
0x0000000000000000000000000000000000001004 BSC: Token Hub
4
0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3
Binance: Hot Wallet 6
2,4674.08%
-3,236
0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 Binance: Hot Wallet 6
5
0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1
1,5382.54%
--
0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1
6
0x61eb789d75a95caa3ff50ed7e47b96c132fec082
1,4282.36%
66
0x61eb789d75a95caa3ff50ed7e47b96c132fec082
7
0x2f40c245c66c5219e0615571a526c93883b456bb
TranchessV2: BTCB Fund
1,3792.28%
-53
0x2f40c245c66c5219e0615571a526c93883b456bb TranchessV2: BTCB Fund
8
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
Gate.io
1,0481.73%
-12
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe Gate.io
9
0xf45cd219aef8618a92baa7ad848364a158a24f33
1,0281.70%
-8
0xf45cd219aef8618a92baa7ad848364a158a24f33
10
0x08fc9ba2cac74742177e0afc3dc8aed6961c24e7
8661.43%
4
0x08fc9ba2cac74742177e0afc3dc8aed6961c24e7
11
0x21d45650db732ce5df77685d6021d7d5d1da807f
8551.41%
-12
0x21d45650db732ce5df77685d6021d7d5d1da807f
12
0xd171b26e4484402de70e3ea256be5a2630d7e88d
8361.38%
24
0xd171b26e4484402de70e3ea256be5a2630d7e88d
13
0x6db133e840376555a5ad5c1d7616872ef57e7f13
8051.33%
--
0x6db133e840376555a5ad5c1d7616872ef57e7f13
14
0x6216e04cd40db2c6fbed64f1b5830a98d3a91740
5710.94%
14
0x6216e04cd40db2c6fbed64f1b5830a98d3a91740
15
0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
Binance: Hot Wallet 22
5000.83%
--
0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance: Hot Wallet 22
16
0xaeb66e921e6bf495bbeabdfcd76ffd315db9dcd9
4880.81%
--
0xaeb66e921e6bf495bbeabdfcd76ffd315db9dcd9
17
0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b
4020.66%
--
0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b
18
0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1
Binance: Hot Wallet 7
3780.62%
-371
0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1 Binance: Hot Wallet 7
19
0x5fce5d208dc325ff602c77497dc18f8eadac8ada
3340.55%
25
0x5fce5d208dc325ff602c77497dc18f8eadac8ada
20
0xc7e9d76ba11099af3f330ff829c5f442d571e057
3010.50%
-8
0xc7e9d76ba11099af3f330ff829c5f442d571e057
21
0xac9a1967688b9d4b53be35ea70272180e9ddd762
2690.45%
--
0xac9a1967688b9d4b53be35ea70272180e9ddd762
22
0x4f14485da248b71d3dd755a920d0ebfefce1d966
2190.36%
--
0x4f14485da248b71d3dd755a920d0ebfefce1d966
23
0xa987f0b7098585c735cd943ee07544a84e923d1d
1920.32%
-23
0xa987f0b7098585c735cd943ee07544a84e923d1d
24
0xb563c72d3b5514fa098f9a588523915469dcfd88
1870.31%
121
0xb563c72d3b5514fa098f9a588523915469dcfd88
25
0x47ce50339162b2374dfb1dff0d7915804a2be665
1830.30%
--
0x47ce50339162b2374dfb1dff0d7915804a2be665
26
0x94d3f8e0ba93a75a48c538feb7fc51747a18f051
1740.29%
--
0x94d3f8e0ba93a75a48c538feb7fc51747a18f051
27
0x670d5ea78c501f1b7181f337093b39ba501d3a6a
1730.29%
--
0x670d5ea78c501f1b7181f337093b39ba501d3a6a
28
0x69166aa209942cdfca5729826c5ad0dd0943bc08
1620.27%
--
0x69166aa209942cdfca5729826c5ad0dd0943bc08
29
0x3eb42b1c79d43baa6a9ead5bca176fc6a8107155
1530.25%
-2
0x3eb42b1c79d43baa6a9ead5bca176fc6a8107155
30
0x92582b155a17d09aa902b05d6d316f2bfb00f67c
1450.24%
--
0x92582b155a17d09aa902b05d6d316f2bfb00f67c
31
0xacbcc4db9b205054a548beec15dc2d21b781e1c2
1430.24%
--
0xacbcc4db9b205054a548beec15dc2d21b781e1c2
32
0xd328d129e46f9b978416599913102e8cd64593f3
1180.20%
2
0xd328d129e46f9b978416599913102e8cd64593f3
33
0xbf957e1c121fa769580d29bf320ee8bff138ad12
1180.20%
39
0xbf957e1c121fa769580d29bf320ee8bff138ad12
34
0x43febed48d63a5dc56998a3f91764d5046a55526
1110.18%
--
0x43febed48d63a5dc56998a3f91764d5046a55526
35
0x3dd878a95dcaef2800cd57bb065b5e8f2f438131
MaskEX 3
1090.18%
--
0x3dd878a95dcaef2800cd57bb065b5e8f2f438131 MaskEX 3
36
0xcc868d68d36d4661afbbf30e942394a22cfad124
1060.18%
--
0xcc868d68d36d4661afbbf30e942394a22cfad124
37
0x4d279474832464b3b88ec5f21ff4d8ee7e5e4db8
1040.17%
--
0x4d279474832464b3b88ec5f21ff4d8ee7e5e4db8
38
0xab84570ad85b52fb3dec157728b36eaa95ea7814
1020.17%
--
0xab84570ad85b52fb3dec157728b36eaa95ea7814
39
0x63dfe4e34a3bfc00eb0220786238a7c6cef8ffc4
1000.17%
--
0x63dfe4e34a3bfc00eb0220786238a7c6cef8ffc4
40
0xb4c9570872b21c0df6ff0e054e063a0c42ef6a2d
990.16%
--
0xb4c9570872b21c0df6ff0e054e063a0c42ef6a2d
41
0x878563de2b21f7604fb795759017ae2846c88885
920.15%
0
0x878563de2b21f7604fb795759017ae2846c88885
42
0x204992f7fcbc4c0455d7fec5f712bedd98e7d6d6
820.14%
18
0x204992f7fcbc4c0455d7fec5f712bedd98e7d6d6
43
0xa5abfb56a78d2bd4689b25b8a77fd49bb0675874
780.13%
-6
0xa5abfb56a78d2bd4689b25b8a77fd49bb0675874
44
0x75762a2122e368218fc35b1e4cb83961c33461c8
700.12%
18
0x75762a2122e368218fc35b1e4cb83961c33461c8
45
0x66cd75f1938e4f287f70f49b295207e9363f6a68
PancakeSwap V2: AMT-BTCB
690.11%
-0
0x66cd75f1938e4f287f70f49b295207e9363f6a68 PancakeSwap V2: AMT-BTCB
46
0xaa98ecaaf8f969631ed56d9e260eec2940cbb15b
PancakeSwap V2: Voolacoin-BTCB
670.11%
--
0xaa98ecaaf8f969631ed56d9e260eec2940cbb15b PancakeSwap V2: Voolacoin-BTCB
47
0xd15a9a3a1b833552d57b5e11e963bdf1ecabe084
650.11%
--
0xd15a9a3a1b833552d57b5e11e963bdf1ecabe084
48
0x34bf0eae92bf421f8cf8042cd54e970478134be4
620.10%
--
0x34bf0eae92bf421f8cf8042cd54e970478134be4
49
0x625b02b687ec38f3085af5b108dda410775fa76a
610.10%
--
0x625b02b687ec38f3085af5b108dda410775fa76a
50
0x0b66a250dadf3237ddb38d485082a7bfe400356e
dForce: iBTC Token
590.10%
6
0x0b66a250dadf3237ddb38d485082a7bfe400356e dForce: iBTC Token
51
0x9c67dd13645be82695e71c3ebb0e5767532609b5
590.10%
--
0x9c67dd13645be82695e71c3ebb0e5767532609b5
52
0x66069cf4981d9f510441440712c1606397519690
590.10%
--
0x66069cf4981d9f510441440712c1606397519690
53
0x2d096cdd4b92bb5748025d822b0b9d7b2a32f9d4
570.09%
--
0x2d096cdd4b92bb5748025d822b0b9d7b2a32f9d4
54
0xd765063467323c60bc3f99c4e9c67cc4e4868886
550.09%
-5
0xd765063467323c60bc3f99c4e9c67cc4e4868886
55
0xf5deef25c379025f079e4cd26eece12363d6bb61
550.09%
--
0xf5deef25c379025f079e4cd26eece12363d6bb61
56
0x8f034284462d7d6390bd2804462a7f9a5d9cbb1b
540.09%
--
0x8f034284462d7d6390bd2804462a7f9a5d9cbb1b
57
0x3a8502fd810df171d327e080fb39c734c79b57c2
530.09%
--
0x3a8502fd810df171d327e080fb39c734c79b57c2
58
0x247d503e53b88cc5e582fab7ad98d047b581a668
510.08%
--
0x247d503e53b88cc5e582fab7ad98d047b581a668
59
0x26d0e4707af1c1daad8e9ba21b99cda7fd24c40b
460.08%
-0
0x26d0e4707af1c1daad8e9ba21b99cda7fd24c40b
60
0xa6fff77b1ac116633cb97021ff937d412baae826
430.07%
-0
0xa6fff77b1ac116633cb97021ff937d412baae826
61
0xda28eb7aba389c1ea226a420bce04cb565aafb85
430.07%
-5
0xda28eb7aba389c1ea226a420bce04cb565aafb85
62
0x27ce1c8e7b4382f5b4f7532f5496c0c77523cad9
400.07%
--
0x27ce1c8e7b4382f5b4f7532f5496c0c77523cad9
63
0xa461db6d21568e97e040c4ab57ff38708a4f0f67
400.07%
--
0xa461db6d21568e97e040c4ab57ff38708a4f0f67
64
0x7f16639780aa0f1ae673a488d72737cc76dc4051
400.07%
--
0x7f16639780aa0f1ae673a488d72737cc76dc4051
65
0x41ba52eedc421bea6a3f59b6473edddd6caa6080
400.07%
--
0x41ba52eedc421bea6a3f59b6473edddd6caa6080
66
0xc1846914d1fef5320b3d53be5d7a5d2ed643d8f6
390.06%
--
0xc1846914d1fef5320b3d53be5d7a5d2ed643d8f6
67
0x4ebb34865ae375bc7f298384de5eeab78fd3572a
390.06%
0
0x4ebb34865ae375bc7f298384de5eeab78fd3572a
68
0xba6c337ba8349847db457737e74f3d0bc3339ff2
390.06%
--
0xba6c337ba8349847db457737e74f3d0bc3339ff2
69
0xfa989acd36345d2dd64f34f23c7cfdb6881cc50b
380.06%
3
0xfa989acd36345d2dd64f34f23c7cfdb6881cc50b
70
0x8b2f57d12ae055f26fb643f9c4f64fffe9f4c6a1
380.06%
--
0x8b2f57d12ae055f26fb643f9c4f64fffe9f4c6a1
71
0xfe21dd0ec80e744a473770827e1ad6393a5a94f0
370.06%
-2
0xfe21dd0ec80e744a473770827e1ad6393a5a94f0
72
0x8f8d37073c875f74fef5b708fbe081576183c179
360.06%
--
0x8f8d37073c875f74fef5b708fbe081576183c179
73
0xaed5982fe57813312f883292b57c2bf924812cf0
360.06%
0
0xaed5982fe57813312f883292b57c2bf924812cf0
74
0xa81b4728b7697161c80bab51ad4489b0c6d9dbba
350.06%
--
0xa81b4728b7697161c80bab51ad4489b0c6d9dbba
75
0x2c120ca3e7ccdff2d3680953a4c984519acb8050
350.06%
-27
0x2c120ca3e7ccdff2d3680953a4c984519acb8050
76
0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
mexc.com
350.06%
2
0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb mexc.com
77
0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820
TrustSwap: Team Finance Security
340.06%
--
0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 TrustSwap: Team Finance Security
78
0x1a1b92955547da187b9cbd19bed272006f65d7cd
330.05%
--
0x1a1b92955547da187b9cbd19bed272006f65d7cd
79
0x7b7b957c284c2c227c980d6e2f804311947b84d0
330.05%
--
0x7b7b957c284c2c227c980d6e2f804311947b84d0
80
0xd7cd368ee77108c5594a28d9be54def1c0572c92
320.05%
--
0xd7cd368ee77108c5594a28d9be54def1c0572c92
81
0xd856d338dd558b40ee879d2ea9855cf0549fa6b6
320.05%
--
0xd856d338dd558b40ee879d2ea9855cf0549fa6b6
82
0x9bdb521a97e95177bf252c253e256a60c3e14447
320.05%
--
0x9bdb521a97e95177bf252c253e256a60c3e14447
83
0xfc96bb8e28f3f398fdf523587731553e49300fef
310.05%
--
0xfc96bb8e28f3f398fdf523587731553e49300fef
84
0x2b6f908bf9082ad39adb27c04e88adfec8f58110
310.05%
--
0x2b6f908bf9082ad39adb27c04e88adfec8f58110
85
0xff21ecde77634667ad05f2bdd2ce92a4b2da3426
310.05%
--
0xff21ecde77634667ad05f2bdd2ce92a4b2da3426
86
0x88a0954cef0574ccce8c4003c984b552fd9f8857
310.05%
--
0x88a0954cef0574ccce8c4003c984b552fd9f8857
87
0x84a6a7c0674a3aa03e09c026600cb46181821f07
310.05%
--
0x84a6a7c0674a3aa03e09c026600cb46181821f07
88
0x505d1180061727c59ce04e7acfc117283cf797f0
300.05%
--
0x505d1180061727c59ce04e7acfc117283cf797f0
89
0x922c6dc2644645d53e2681987b6989a10c895a09
300.05%
--
0x922c6dc2644645d53e2681987b6989a10c895a09
90
0xac4374d85675522458944c5e7c9b3907cb8ae3e6
300.05%
--
0xac4374d85675522458944c5e7c9b3907cb8ae3e6
91
0x6e6a5ade90e60ae883f0b35fb2e8d8f66e5d7a07
300.05%
0
0x6e6a5ade90e60ae883f0b35fb2e8d8f66e5d7a07
92
0x59123a930e52b52edb27f91135253331f36cd87c
300.05%
0
0x59123a930e52b52edb27f91135253331f36cd87c
93
0xfd9895baa9bd393dad2b0d5a9d043c2608f093fd
300.05%
-7
0xfd9895baa9bd393dad2b0d5a9d043c2608f093fd
94
0xfdd75c1c8d92c8a3cffba93c8fe520873399fec5
290.05%
2
0xfdd75c1c8d92c8a3cffba93c8fe520873399fec5
95
0x407fb6b2ac60e5882ede4aa7cc0c5f848eb0bdb1
290.05%
0
0x407fb6b2ac60e5882ede4aa7cc0c5f848eb0bdb1
96
0xa830f3a087c9a642694f6eea98778e1c70097754
290.05%
-1
0xa830f3a087c9a642694f6eea98778e1c70097754
97
0x428b7a0ec73274c00bb85abd6c1a8e14726937c9
270.05%
--
0x428b7a0ec73274c00bb85abd6c1a8e14726937c9
98
0x477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f
270.04%
--
0x477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f
99
0x9ade1c17d25246c405604344f89e8f23f8c1c632
270.04%
--
0x9ade1c17d25246c405604344f89e8f23f8c1c632
100
0x2d6f0e1d7df0a55009203898aea583ecea10a675
260.04%
--
0x2d6f0e1d7df0a55009203898aea583ecea10a675

Bitcoin BEP2持幣統計 BNB Chain(BEP20)

  • 持幣地址數 538,206
  • 前10的持幣佔比 66.90%
  • 前20的持幣佔比 75.93%
  • 前50的持幣佔比 82.03%
  • 前100的持幣佔比 85.10%