Bitcoin BEP2 價格 (BTCB)

$24,002.61

1 BTC

0.07%

最低價:$22,725.07
最高價:$24,051.79
市值

$2,525,194,585

105,238 BTC
完全釋放後市值

$2,700,317,627

112,536 BTC
成交額 24小時

$47,521,156

1,980.45 BTC
流通量

105,205 BTCB

93.51%
最大發行量

112,501 BTCB

總發行量

112,501 BTCB

鏈接:
網站, 區塊鏈瀏覽器, 白皮書
標簽:
幣安智能鏈(BSC)
Bitcoin BEP2's Logo Bitcoin BEP2 BTCB
$24,002.61

Bitcoin BEP2 (BTCB)前100名持幣佔比趨勢圖 BNB Chain(BEP20)

Bitcoin BEP2 (BTCB)持幣地址數趨勢圖 BNB Chain(BEP20)

Bitcoin BEP2 (BTCB)前100名持幣地址 BNB Chain(BEP20)

#地址持幣數量持幣佔比%7日變化地址
1
0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
22,12419.67%
--
0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
2
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
幣安網
20,00017.78%
--
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 幣安網
3
0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3
Binance: Hot Wallet 6
14,94213.28%
424
0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 Binance: Hot Wallet 6
4
0x882c173bc7ff3b7786ca16dfed3dfffb9ee7847b
Venus: vBTC Token
8,9137.92%
-1,060
0x882c173bc7ff3b7786ca16dfed3dfffb9ee7847b Venus: vBTC Token
5
0x0000000000000000000000000000000000001004
BSC: Token Hub
7,3126.50%
-8
0x0000000000000000000000000000000000001004 BSC: Token Hub
6
0x41772edd47d9ddf9ef848cdb34fe76143908c7ad
FTX Exchange
6,1085.43%
1,272
0x41772edd47d9ddf9ef848cdb34fe76143908c7ad FTX Exchange
7
0xefdca55e4bce6c1d535cb2d0687b5567eef2ae83
Huobi 1
4,5764.07%
-452
0xefdca55e4bce6c1d535cb2d0687b5567eef2ae83 Huobi 1
8
0x2f40c245c66c5219e0615571a526c93883b456bb
TranchessV2: BTCB Fund
2,5892.30%
231
0x2f40c245c66c5219e0615571a526c93883b456bb TranchessV2: BTCB Fund
9
0xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d
2,0001.78%
--
0xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d
10
0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1
Binance: Hot Wallet 7
1,5901.41%
-297
0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1 Binance: Hot Wallet 7
11
0x61eb789d75a95caa3ff50ed7e47b96c132fec082
1,0280.91%
59
0x61eb789d75a95caa3ff50ed7e47b96c132fec082
12
0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb
9750.87%
-196
0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb
13
0xf45cd219aef8618a92baa7ad848364a158a24f33
9470.84%
1
0xf45cd219aef8618a92baa7ad848364a158a24f33
14
0xd171b26e4484402de70e3ea256be5a2630d7e88d
7410.66%
51
0xd171b26e4484402de70e3ea256be5a2630d7e88d
15
0x08fc9ba2cac74742177e0afc3dc8aed6961c24e7
7240.64%
25
0x08fc9ba2cac74742177e0afc3dc8aed6961c24e7
16
0x6216e04cd40db2c6fbed64f1b5830a98d3a91740
6170.55%
59
0x6216e04cd40db2c6fbed64f1b5830a98d3a91740
17
0xc7e9d76ba11099af3f330ff829c5f442d571e057
4660.41%
31
0xc7e9d76ba11099af3f330ff829c5f442d571e057
18
0xa987f0b7098585c735cd943ee07544a84e923d1d
4410.39%
-5
0xa987f0b7098585c735cd943ee07544a84e923d1d
19
0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b
4020.36%
--
0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b
20
0x21d45650db732ce5df77685d6021d7d5d1da807f
3900.35%
-4
0x21d45650db732ce5df77685d6021d7d5d1da807f
21
0x2cd42b7f2085ffdb78beaa0ce4af9e0c3da9452d
3390.30%
--
0x2cd42b7f2085ffdb78beaa0ce4af9e0c3da9452d
22
0xa182aab7b51232fbfabc22d989f21d264b0b246f
2660.24%
20
0xa182aab7b51232fbfabc22d989f21d264b0b246f
23
0x05a62a5c855b6bf06ba336ae49677b8475ab11bd
2420.22%
--
0x05a62a5c855b6bf06ba336ae49677b8475ab11bd
24
0x5fce5d208dc325ff602c77497dc18f8eadac8ada
2320.21%
-32
0x5fce5d208dc325ff602c77497dc18f8eadac8ada
25
0x670d5ea78c501f1b7181f337093b39ba501d3a6a
2260.20%
--
0x670d5ea78c501f1b7181f337093b39ba501d3a6a
26
0xda28eb7aba389c1ea226a420bce04cb565aafb85
2010.18%
-8
0xda28eb7aba389c1ea226a420bce04cb565aafb85
27
0x3f59573f934af100c6b1c26e8f189c80bb80bcac
2000.18%
--
0x3f59573f934af100c6b1c26e8f189c80bb80bcac
28
0x625b02b687ec38f3085af5b108dda410775fa76a
1940.17%
53
0x625b02b687ec38f3085af5b108dda410775fa76a
29
0x9991af83b4931d1abac1fa406ac77f2e521e914f
1830.16%
--
0x9991af83b4931d1abac1fa406ac77f2e521e914f
30
0x69166aa209942cdfca5729826c5ad0dd0943bc08
1620.14%
--
0x69166aa209942cdfca5729826c5ad0dd0943bc08
31
0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560
1490.13%
22
0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560
32
0xacbcc4db9b205054a548beec15dc2d21b781e1c2
1430.13%
--
0xacbcc4db9b205054a548beec15dc2d21b781e1c2
33
0x204992f7fcbc4c0455d7fec5f712bedd98e7d6d6
1290.11%
-10
0x204992f7fcbc4c0455d7fec5f712bedd98e7d6d6
34
0xa830f3a087c9a642694f6eea98778e1c70097754
1250.11%
-7
0xa830f3a087c9a642694f6eea98778e1c70097754
35
0x11883cdea6bab720092791cc89affa54428ce069
Cream.Finance: crBTCB Token
1170.10%
-1
0x11883cdea6bab720092791cc89affa54428ce069 Cream.Finance: crBTCB Token
36
0x45be6549dc139812c134260c17306c61276068bf
1160.10%
--
0x45be6549dc139812c134260c17306c61276068bf
37
0x34bf0eae92bf421f8cf8042cd54e970478134be4
1120.10%
--
0x34bf0eae92bf421f8cf8042cd54e970478134be4
38
0x43febed48d63a5dc56998a3f91764d5046a55526
1110.10%
--
0x43febed48d63a5dc56998a3f91764d5046a55526
39
0x47b1c91b1fd0bf822ff12d10deb9ac555062ea35
1080.10%
--
0x47b1c91b1fd0bf822ff12d10deb9ac555062ea35
40
0xcc868d68d36d4661afbbf30e942394a22cfad124
1060.09%
--
0xcc868d68d36d4661afbbf30e942394a22cfad124
41
0xab84570ad85b52fb3dec157728b36eaa95ea7814
1020.09%
--
0xab84570ad85b52fb3dec157728b36eaa95ea7814
42
0x8a0aa6935041df43035e33a212a4432f90bf55c8
1010.09%
--
0x8a0aa6935041df43035e33a212a4432f90bf55c8
43
0xa49fe1e28b00869096e89be933934141ab9f03bd
1000.09%
--
0xa49fe1e28b00869096e89be933934141ab9f03bd
44
0xb4c9570872b21c0df6ff0e054e063a0c42ef6a2d
990.09%
--
0xb4c9570872b21c0df6ff0e054e063a0c42ef6a2d
45
0xf560de771225e1cf10110d54736fc8dea408184d
960.08%
--
0xf560de771225e1cf10110d54736fc8dea408184d
46
0x123432244443b54409430979df8333f9308a6040
930.08%
--
0x123432244443b54409430979df8333f9308a6040
47
0x91954a7e6c864c2a41a1bfa16eb6bdae15cfb70a
880.08%
--
0x91954a7e6c864c2a41a1bfa16eb6bdae15cfb70a
48
0x5e814e6c94704136cb45918d0da836eb2d6950fb
850.08%
--
0x5e814e6c94704136cb45918d0da836eb2d6950fb
49
0xead6bdab1b9fc66c9a1c0e647674845971f57032
830.07%
5
0xead6bdab1b9fc66c9a1c0e647674845971f57032
50
0xd6f24254d95e635f59f913404338b69171ca0cd2
830.07%
--
0xd6f24254d95e635f59f913404338b69171ca0cd2
51
0x191887fbed0b39012526e8a3ea7ec37f367b797c
790.07%
--
0x191887fbed0b39012526e8a3ea7ec37f367b797c
52
0x978904b901f604bfcc107415f33907541b642cf1
780.07%
--
0x978904b901f604bfcc107415f33907541b642cf1
53
0x30bf2f21e0db996f8dbdcdf8139f5712a632bba0
750.07%
--
0x30bf2f21e0db996f8dbdcdf8139f5712a632bba0
54
0xcf8d6a75483d1315a0a618304bab7cd55c998657
710.06%
--
0xcf8d6a75483d1315a0a618304bab7cd55c998657
55
0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772
700.06%
--
0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772
56
0x247d503e53b88cc5e582fab7ad98d047b581a668
670.06%
--
0x247d503e53b88cc5e582fab7ad98d047b581a668
57
0x36451a95d5a2f0c25530331f382e4d432caecb17
630.06%
-18
0x36451a95d5a2f0c25530331f382e4d432caecb17
58
0x9c67dd13645be82695e71c3ebb0e5767532609b5
590.05%
--
0x9c67dd13645be82695e71c3ebb0e5767532609b5
59
0x2ebc7bbdb2baae7f4afb873680a592acd232c240
590.05%
-0
0x2ebc7bbdb2baae7f4afb873680a592acd232c240
60
0x26d0e4707af1c1daad8e9ba21b99cda7fd24c40b
580.05%
-0
0x26d0e4707af1c1daad8e9ba21b99cda7fd24c40b
61
0xf322942f644a996a617bd29c16bd7d231d9f35e9
550.05%
--
0xf322942f644a996a617bd29c16bd7d231d9f35e9
62
0x7a21b35326267df9209ff72f14490ce18d35c4d8
550.05%
--
0x7a21b35326267df9209ff72f14490ce18d35c4d8
63
0x8f034284462d7d6390bd2804462a7f9a5d9cbb1b
540.05%
--
0x8f034284462d7d6390bd2804462a7f9a5d9cbb1b
64
0x3a8502fd810df171d327e080fb39c734c79b57c2
540.05%
--
0x3a8502fd810df171d327e080fb39c734c79b57c2
65
0xfab576ff46bd27b095a4eee4a293ecb0c41d5a85
530.05%
--
0xfab576ff46bd27b095a4eee4a293ecb0c41d5a85
66
0xad3cff019cf4dc09aa3ae228734259c84d624c65
520.05%
--
0xad3cff019cf4dc09aa3ae228734259c84d624c65
67
0xd7d72811d5f4adc49837b114ae5974a56ab6f583
520.05%
--
0xd7d72811d5f4adc49837b114ae5974a56ab6f583
68
0xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e5469
510.05%
--
0xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e5469
69
0x374d516107adf286b76fae022058482f7ff6e958
500.04%
-2
0x374d516107adf286b76fae022058482f7ff6e958
70
0x4d279474832464b3b88ec5f21ff4d8ee7e5e4db8
500.04%
--
0x4d279474832464b3b88ec5f21ff4d8ee7e5e4db8
71
0xbf957e1c121fa769580d29bf320ee8bff138ad12
470.04%
-46
0xbf957e1c121fa769580d29bf320ee8bff138ad12
72
0x405237f3b039be62692bffce30badf965f7f5e39
470.04%
--
0x405237f3b039be62692bffce30badf965f7f5e39
73
0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
mexc.com
460.04%
-13
0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb mexc.com
74
0x9983d8cdeaf7872501628229d311e2f7df396add
460.04%
2
0x9983d8cdeaf7872501628229d311e2f7df396add
75
0x0aff6665bb45bf349489b20e225a6c5d78e2280f
450.04%
--
0x0aff6665bb45bf349489b20e225a6c5d78e2280f
76
0x59123a930e52b52edb27f91135253331f36cd87c
430.04%
-1
0x59123a930e52b52edb27f91135253331f36cd87c
77
0xa6fff77b1ac116633cb97021ff937d412baae826
420.04%
-0
0xa6fff77b1ac116633cb97021ff937d412baae826
78
0x0b66a250dadf3237ddb38d485082a7bfe400356e
dForce: iBTC Token
410.04%
-2
0x0b66a250dadf3237ddb38d485082a7bfe400356e dForce: iBTC Token
79
0xf5deef25c379025f079e4cd26eece12363d6bb61
400.04%
--
0xf5deef25c379025f079e4cd26eece12363d6bb61
80
0xaab30497ede415869bef0a8951e4ef746c8635e1
400.04%
--
0xaab30497ede415869bef0a8951e4ef746c8635e1
81
0x6c1143dfaa5b68c5d4a0dd282958464c2ae40acc
400.04%
--
0x6c1143dfaa5b68c5d4a0dd282958464c2ae40acc
82
0xd63d4d772e355025cc3bf3252116c991e3ef2067
400.04%
--
0xd63d4d772e355025cc3bf3252116c991e3ef2067
83
0x2ea001032b0eb424120b4dec51bf02db0df46c78
400.04%
--
0x2ea001032b0eb424120b4dec51bf02db0df46c78
84
0xa81b4728b7697161c80bab51ad4489b0c6d9dbba
370.03%
--
0xa81b4728b7697161c80bab51ad4489b0c6d9dbba
85
0x1a1d9fe7d7bcad73f2d7e2cd734b51373c989df6
370.03%
-25
0x1a1d9fe7d7bcad73f2d7e2cd734b51373c989df6
86
0x02b60e3fd725e9aab63d2fe5133752238bea1b48
370.03%
--
0x02b60e3fd725e9aab63d2fe5133752238bea1b48
87
0xbfe38a7c4966458d5d43c9eda8eb0e411c60344d
360.03%
--
0xbfe38a7c4966458d5d43c9eda8eb0e411c60344d
88
0x3dd878a95dcaef2800cd57bb065b5e8f2f438131
360.03%
--
0x3dd878a95dcaef2800cd57bb065b5e8f2f438131
89
0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820
TrustSwap: Team Finance Security
350.03%
--
0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 TrustSwap: Team Finance Security
90
0x5fe4cdb5d41c3e08cb9689887cd94596e4e0e499
350.03%
--
0x5fe4cdb5d41c3e08cb9689887cd94596e4e0e499
91
0xe4145407d1952b6c1d5be9039a2effa3a0ed3baa
340.03%
2
0xe4145407d1952b6c1d5be9039a2effa3a0ed3baa
92
0x8b2f57d12ae055f26fb643f9c4f64fffe9f4c6a1
330.03%
--
0x8b2f57d12ae055f26fb643f9c4f64fffe9f4c6a1
93
0xd7cd368ee77108c5594a28d9be54def1c0572c92
320.03%
--
0xd7cd368ee77108c5594a28d9be54def1c0572c92
94
0xda14473cb67529c8a780c4d0c5c6eb2cf1a9fde7
320.03%
--
0xda14473cb67529c8a780c4d0c5c6eb2cf1a9fde7
95
0x9bdb521a97e95177bf252c253e256a60c3e14447
320.03%
--
0x9bdb521a97e95177bf252c253e256a60c3e14447
96
0x922c6dc2644645d53e2681987b6989a10c895a09
320.03%
--
0x922c6dc2644645d53e2681987b6989a10c895a09
97
0xe217a13af144d48d4ae7def99e4c0b08e5a7e68d
320.03%
--
0xe217a13af144d48d4ae7def99e4c0b08e5a7e68d
98
0xd9df8d890d05295330ae4e8b0c70e079f52ee47a
310.03%
--
0xd9df8d890d05295330ae4e8b0c70e079f52ee47a
99
0x03a82ee7997c87e7c6bd227fd3af77a3f175fb91
310.03%
--
0x03a82ee7997c87e7c6bd227fd3af77a3f175fb91
100
0x2b6f908bf9082ad39adb27c04e88adfec8f58110
310.03%
--
0x2b6f908bf9082ad39adb27c04e88adfec8f58110

Bitcoin BEP2持幣統計 BNB Chain(BEP20)

  • 持幣地址數 462,091
  • 前10的持幣佔比 80.14%
  • 前20的持幣佔比 86.12%
  • 前50的持幣佔比 90.01%
  • 前100的持幣佔比 92.12%