Bloktopia 价格 (BLOK)

$0.004103

0.0000001759 BTC

7.21%

最低价:$0.003851
最高价:$0.004485
市值

$71,952,837

3,084 BTC
完全释放后市值

$820,600,000

35,171 BTC
成交额 24小时

$4,837,550

207.34 BTC
流通量

17,536,640,676 BLOK

8.77%
最大发行量

200,000,000,000 BLOK

总发行量

200,000,000,000 BLOK

链接:
网站, 区块链浏览器, 白皮书
标签:
元宇宙 Polygon生态
Bloktopia's Logo Bloktopia BLOK
$0.004103

Bloktopia (BLOK) 钱包排行榜