Shiba Inu 价格 (SHIB)

$0.00001406

0.000000000602 BTC

13.66%

最低价:$0.00001228
最高价:$0.00001465
市值

$8,290,694,513

355,252 BTC
完全释放后市值

$14,060,000,000

602,464 BTC
成交额 24小时

$957,778,107

41,040 BTC
流通量

589,665,328,137,622 SHIB

58.97%
最大发行量

1,000,000,000,000,000 SHIB

总发行量

1,000,000,000,000,000 SHIB

链接:
网站, 区块链浏览器, 白皮书
标签:
Memes概念 狗狗币概念
Shiba Inu's Logo Shiba Inu SHIB
$0.00001406

Shiba Inu (SHIB) 交易所

#交易所余额价值(美元)1天变动7天变动30天变动