Minds 가격 (MINDS)

--
시가총액
--
완전 희석된 시가
--
거래량 24시간
--
유통 공급량
--
최대 공급량

250,000,000 MINDS

총 공급량

250,000,000 MINDS

링크:
웹사이트, 익스플로러, 백서
태그:
Web3
Minds's Logo Minds MINDS
--

Historical Data for Minds (MINDS)

날짜시가**고가저가종가****거래량시가총액