Robinhood 上线 概念幣種列錶

Robinhood是一个可以进行网上股票交易的经纪商。与传统的经纪商不同点在于其所有操作都通过Robinhood App...  閱讀全文
#名稱價格24h%7d%市值 成交額 流通量 7天趨勢
1
比特幣 1 BTC
$27,923.89 1.38%7.72%$539,575,923,391 $10,885,677,605 389,834BTC
19,323,093 BTC
0.86,0.87,0.87,0.92,0.88,0.88,0.87,0.85,0.87,0.86,0.88,0.88,0.89,0.91,0.95,0.94,0.98,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.99,1,0.97,1,0.98
2
比特幣SV 2 BSV
$36.95 3.31%1.57%$695,552,349 $16,602,380 595BTC
18,822,877 BSV
0.95,0.95,0.95,0.99,0.97,0.98,0.95,0.92,0.92,0.92,0.93,0.93,0.93,0.96,0.96,0.95,0.98,1,1,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97
3
以太坊 3 ETH
$1,762.36 3.65%0.49%$215,666,806,483 $5,632,750,847 201,718BTC
122,373,866 ETH
0.93,0.92,0.93,0.97,0.94,0.94,0.92,0.89,0.91,0.9,0.92,0.92,0.92,0.94,0.96,0.95,0.98,1,1,0.99,0.98,0.98,0.98,1,1,0.97,0.98,0.97
4
比特現金 4 BCH
$130.97 3.80%3.24%$2,533,238,111 $94,644,354 3,389BTC
19,342,125 BCH
0.93,0.93,0.93,0.98,0.96,0.98,0.95,0.9,0.9,0.9,0.92,0.92,0.92,0.94,0.97,0.96,0.99,1,1,0.97,0.97,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,1,0.97
5
狗狗幣 5 DOGE
$0.0723 5.30%5.98%$9,594,086,320 $282,567,850 10,119BTC
132,670,764,300 DOGE
0.94,0.94,0.93,0.99,0.96,0.98,0.95,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.92,0.95,0.97,0.96,0.99,1,1,0.97,0.95,0.96,0.95,0.98,0.97,0.95,0.95,0.94
6
萊特幣 6 LTC
$80.59 6.08%8.14%$5,842,524,864 $309,969,243 11,100BTC
72,495,277 LTC
0.94,0.93,0.92,1,0.96,0.98,0.94,0.87,0.87,0.89,0.91,0.9,0.9,0.93,0.96,0.94,0.97,0.99,0.99,0.97,0.95,0.96,0.95,0.98,0.98,0.94,0.94,0.93
7
以太經典 7 ETC
$19.98 7.36%3.74%$2,797,462,541 $144,860,396 5,188BTC
140,013,841 ETC
0.88,0.88,0.87,0.93,0.91,0.92,0.89,0.83,0.83,0.83,0.84,0.84,0.84,0.86,0.89,0.87,0.9,1,1,0.97,0.94,0.96,0.94,0.96,0.96,0.93,0.93,0.91