Tiền ảo: 29,590 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,729.61B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $85.01B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 17.3% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Robinhood Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Robinhood Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dogecoin 1 DOGE
   $0.1704 3.90%2.40%$24,620,260,423 $925,964,877 13,443BTC
   144,485,096,383 DOGE
   0.97,0.98,0.98,0.96,0.97,0.96,0.93,0.93,0.92,0.93,0.96,0.95,0.96,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.97,0.96,0.97,1,0.98,0.96,0.97,0.95,0.96
   2
   Bitcoin SV 2 BSV
   $63.29 3.56%3.87%$1,191,299,862 $13,516,536 196BTC
   18,822,877 BSV
   0.99,1,0.98,0.96,0.97,0.97,0.94,0.94,0.92,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.95,0.94,0.9,0.92,0.91,0.92
   3
   Ethereum Classic 3 ETC
   $31.43 1.92%3.36%$4,629,995,652 $202,507,829 2,940BTC
   147,288,853 ETC
   0.94,0.95,0.94,0.93,0.95,0.98,1,0.99,1,0.96,0.95,0.96,0.98,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.97,0.94,0.96,0.94,0.96
   4
   Bitcoin 4 BTC
   $68,883.08 1.70%0.40%$1,357,339,989,270 $9,623,615,975 139,709BTC
   19,704,984 BTC
   0.99,1,1,0.98,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,1,0.99,0.96,0.98,0.96,0.98
   5
   Bitcoin Cash 5 BCH
   $473.13 1.58%5.05%$9,326,372,566 $185,967,948 2,700BTC
   19,712,072 BCH
   1,0.99,0.99,0.98,1,0.99,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.96,0.98,0.96,0.91,0.93,0.91,0.92
   6
   Litecoin 6 LTC
   $83.9 0.99%2.21%$6,257,579,767 $186,428,809 2,706BTC
   74,582,187 LTC
   1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,0.96,0.96,0.95,0.96
   7
   Ethereum 7 ETH
   $3,868.76 0.82%3.48%$472,223,438,618 $9,595,949,456 139,308BTC
   122,060,670 ETH
   0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.94,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.97,0.98,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.99,0.97,0.98