Các loại tiền điện tử: 21,810 Trao đổi: 829 Vốn hóa thị trường: $867,222,765,207 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $39,942,682,842 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.4% ETH 17.2% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Robinhood Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Robinhood Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dogecoin 1 DOGE
   $0.1024 7.69%26.97%$13,585,486,264 $1,282,949,913 78,066BTC
   132,670,764,300 DOGE
   0.78,0.79,0.76,0.78,0.79,0.78,0.78,0.78,0.78,0.85,0.85,0.86,0.89,0.89,0.87,0.85,0.89,1,1,0.99,0.92,0.91,0.93,0.91,1,0.98,0.97,0.98
   2
   Ethereum 2 ETH
   $1,217.49 4.05%4.78%$148,988,958,116 $5,424,284,193 330,060BTC
   122,373,866 ETH
   0.95,0.96,0.94,0.96,0.98,0.98,0.98,0.98,0.96,0.97,0.97,0.98,1,1,0.99,0.98,1,0.99,0.99,0.99,0.96,0.96,0.97,0.96,0.99,0.99,0.99,1
   3
   Litecoin 3 LTC
   $76.05 2.56%3.27%$5,454,437,548 $522,497,299 31,793BTC
   71,720,881 LTC
   1,0.98,0.95,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.95,0.94,0.92,0.91,0.96,0.97,0.94,0.95,0.95,0.97,0.95,0.94,0.89,0.9,0.93,0.9,0.96,0.95,0.94,0.95
   4
   Bitcoin 4 BTC
   $16,434.24 1.32%0.05%$315,868,442,896 $5,178,368,216 315,096BTC
   19,220,143 BTC
   0.99,1,0.98,0.99,1,0.99,1,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,0.99
   5
   Ethereum Classic 5 ETC
   $19.63 1.11%0.45%$2,710,653,545 $72,010,462 4,382BTC
   138,063,379 ETC
   0.92,0.95,0.93,0.97,0.99,0.98,1,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.99,0.99,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.92,0.92,0.94,0.93,0.95,0.96,0.95,0.95
   6
   Bitcoin Cash 6 BCH
   $111.12 0.96%3.66%$2,138,267,603 $137,106,616 8,343BTC
   19,242,869 BCH
   0.99,0.98,0.98,0.98,0.99,1,1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.93,0.93,0.95,0.94,0.96,0.96,0.96,0.95
   7
   Bitcoin SV 7 BSV
   $42.02 0.47%5.76%$790,895,866 $40,089,510 2,439BTC
   18,822,877 BSV
   0.93,0.93,0.92,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.94,0.94,0.95,0.95,0.92,0.92,1,0.98,1,1,0.98,0.98