Các loại tiền điện tử: 23,037 Trao đổi: 795 Vốn hóa thị trường: $1,230,335,085,000 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54,538,343,125 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 15Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Robinhood Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Robinhood Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Litecoin 1 LTC
   $93.54 8.11%11.10%$6,786,027,674 $598,919,931 21,139BTC
   72,548,739 LTC
   0.86,0.89,0.87,0.9,0.92,0.92,0.9,0.89,0.89,0.88,0.91,0.91,0.87,0.87,0.86,0.85,0.84,0.86,0.87,0.88,0.87,0.86,0.86,0.92,0.92,0.97,1,0.99
   2
   Bitcoin SV 2 BSV
   $37.74 5.13%0.71%$710,428,068 $22,824,443 806BTC
   18,822,877 BSV
   0.96,0.96,0.95,0.98,1,1,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.97,0.97,0.97,0.99,0.98,0.94,0.95,0.97,0.99,0.99
   3
   Dogecoin 3 DOGE
   $0.0774 4.82%3.04%$10,271,503,242 $384,117,082 13,557BTC
   132,670,764,300 DOGE
   0.94,0.96,0.94,0.98,0.98,0.99,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.96,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.92,0.95,0.97,0.97,0.96,0.97,0.94,0.94,0.99,1,0.98
   4
   Ethereum 4 ETH
   $1,819.13 4.67%1.64%$222,613,970,856 $4,805,397,799 169,606BTC
   122,373,866 ETH
   0.93,0.95,0.94,0.97,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.99,0.99,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.96,1,0.99
   5
   Bitcoin 5 BTC
   $28,332.67 3.94%4.01%$547,570,100,117 $9,148,392,225 322,892BTC
   19,326,456 BTC
   0.9,0.93,0.93,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.98,0.96,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.95,0.95,0.96,1,0.99
   6
   Bitcoin Cash 6 BCH
   $129.24 3.21%2.57%$2,500,167,186 $80,942,800 2,857BTC
   19,345,150 BCH
   0.94,0.97,0.96,0.99,1,1,0.97,0.97,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,1,0.97,0.96,0.96,0.94,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.92,0.92,0.94,0.95,0.94
   7
   Ethereum Classic 7 ETC
   $20.94 2.80%2.29%$2,932,880,588 $114,755,199 4,050BTC
   140,069,182 ETC
   0.86,0.89,0.87,0.9,1,1,0.97,0.94,0.96,0.94,0.96,0.96,0.93,0.93,0.91,0.9,0.89,0.9,0.93,0.93,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.94,0.95,0.94