Tiền ảo: 28,949 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,408.67B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $95.56B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15.4% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Các loại tiền điện tử tốt nhất để mua hôm nay dựa trên giá tiền điện tử.

   Danh sách tiền điện tử để theo dõi dựa trên giá mới nhất, phương tiện truyền thông xã hội tiền điện tử và tìm kiếm dữ liệu.

   Xếp hạng theo khối lượng

   #TênGiá24h%
   1
   Tether
   $10.03%
   2
   Bitcoin
   $63,484.445.07%
   3
   Ethereum
   $3,061.083.39%
   4
   First Digital USD
   $0.99920.03%
   5
   USD Coin
   $0.99940.02%
   6
   Solana
   $139.17.60%
   7
   Dogecoin
   $0.1491.78%
   8
   Binance Coin
   $548.765.05%
   9
   XRP
   $0.50053.37%
   10
   WETH
   $3,066.452.72%

   Đồng tiền tăng giá lớn nhất

   #TênGiá24h%
   1
   SROC
   $149.682893.60%
   2
   SUPER AI
   $108.251178.04%
   3
   Fringe Finance
   $0.001731564.72%
   4
   Redluna
   $0.00000415415.59%
   5
   JetCoin
   $0.002035292.10%
   6
   Kermit
   $0.000893281.50%
   7
   Synth Ai Meme
   $0.00002918251.14%
   8
   Orcat
   $0.001295130.38%
   9
   Linework Coin
   $0.0078127.87%
   10
   Colle AI
   $0.0799121.80%

   Đồng tiền rớt giá lớn nhất

   #TênGiá24h%
   1
   Niko Token
   $0.00057799.03%
   2
   CortexLPU
   $0.398.84%
   3
   e/acc
   $0.00000004793.05%
   4
   SOLOK
   $0.034986.18%
   5
   Bitball Treasure
   $0.031882.14%
   6
   Gobli
   $0.05875.63%
   7
   RootDex
   $0.00000000000000000175.00%
   8
   Airbloc
   $0.00068363.49%
   9
   Vanilla
   $0.014962.49%
   10
   WFCA
   $0.026961.57%

   Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

   #TênGiáĐược Cập Nhật
   1
   tooker kurlson
   $0.0695Today
   2
   Speedy
   $0.000146Today
   3
   Smilek
   $0.00001202Today
   4
   Rollie Finance
   --Today
   5
   Poodl Inu
   $0.000492Today
   6
   NeptuneX
   --Today
   7
   Fungi
   $0.0626Today
   8
   Baica
   --Today
   9
   Apocalyptic Ai
   --Today
   10
   WorkoutApp
   $0.0036671 Day Ago

   Xếp hạng Github

   #TênGiáCam kết
   1
   ASIC Token
   --81,998
   2
   DeFiChain
   $0.065261,488
   3
   iShares Silver Trust Defichain
   --61,488
   4
   Pax Dollar
   $0.998946,441
   5
   Xaya
   --43,084
   6
   Qtum
   $3.9743,062
   7
   SysCoin
   $0.213942,929
   8
   Namecoin
   $0.446342,448
   9
   Augur
   $0.830941,711
   10
   Bitcoin
   $63,484.4440,696