Tiền ảo: 27,974 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $2,029.8B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.99B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.3% ETH 17.5% Phí gas trên ETH: 39Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Danh sách các dự án tiền điện tử sắp tới IDO, IEO, ICO

   CoinCarp liệt kê tất cả các dự án IDO/IEO/ICO tiền điện tử sắp tới trên tất cả các nền tảng Launchpad chính như Ethereum, BSC, Solana, v.v.
   Tênchuỗi khốiRaise Launchpad Phân loại
   Ubuntu Token's logo
   Ubuntu Token UBU
   --$0.3M Blockchain Service
   QnA3's logo
   QnA3 GPT
   ---- Blockchain Service
   Beoble's logo
   Beoble BBL
   Ethereum
   $7.92M Blockchain Infrastructure
   Open Games Builders's logo
   Open Games Builders OGBX
   --$0.1M Blockchain Service
   Weave6's logo
   Weave6 WX
   Ethereum
   $1.99M Blockchain Infrastructure
   Masa's logo
   Masa MASA
   --$5.02M Blockchain Service
   Interswap 's logo
   Interswap ISWAP
   --$0.2M Blockchain Infrastructure
   MO Chain's logo
   MO Chain MO
   --$0.1M Blockchain Service
   AIT Protocol's logo
   AIT Protocol AIT
   Ethereum
   $1.3M
   --
   Blockchain Service
   stabble 's logo
   stabble STB
   Ethereum
   Solana
   $1.38M DeFi
   Oxya Origin's logo
   Oxya Origin OXYZ
   --$2.4M GameFi
   Exverse's logo
   Exverse EXVG
   --$3.27M GameFi
   Trailblaze's logo
   Trailblaze BLAZE
   --$1.47M
   --
   DeFi
   Metahorse Unity's logo
   Metahorse Unity MUNITY
   Ethereum
   $1.23M GameFi
   Lends's logo
   Lends LENDS
   Ethereum
   $75,000 DeFi
   Another-1's logo
   Another-1 AN1
   --$0.4M Social
   Axes Metaverse's logo
   Axes Metaverse AMS
   --$0.24M GameFi
   Beaver Finance's logo
   Beaver Finance BVER
   --$80,000 DeFi
   Boss Fighters's logo
   Boss Fighters BFT
   --$0.61M GameFi
   Rapidchain's logo
   Rapidchain RAPID
   BNB Chain(BEP20)
   $0.28M Blockchain Service
   Stumble upon Rumble's logo
   Stumble upon Rumble GLOVE
   --$1.41M GameFi
   Themis's logo
   Themis TMS
   --$2.85M DeFi
   Ultiverse's logo
   Ultiverse ULTC
   --$15M
   --
   GameFi
   Witly's logo
   Witly WITLY
   --$5.82M Blockchain Service
   ivendPay's logo
   ivendPay IVPAY
   BNB Chain(BEP20)
   $17.34M Blockchain Service
   LEND Finance's logo
   LEND Finance LEND
   BNB Chain(BEP20)
   $3.8M
   --
   DeFi
   DEX223's logo
   DEX223 D223
   --$5.06M
   --
   DeFi
   RaysX's logo
   RaysX RAX
   BNB Chain(BEP20)
   $0.56M
   --
   DeFi
   Udao's logo
   Udao UDAO
   --$3.9M Blockchain Service
   CRYPTO HUNTERS's logo
   CRYPTO HUNTERS CRH
   --$0.5M GameFi
   MintDAO's logo
   MintDAO MINT
   Terra
   $0.92M NFT
   VISION JUMP's logo
   VISION JUMP VISION
   --$0.71M GameFi
   Owlit Finance's logo
   Owlit Finance OWT
   --$5,000 Blockchain Service
   TeleportDAO's logo
   TeleportDAO TDT
   --$0.2M Blockchain Infrastructure
   Janus's logo
   Janus JAN
   Ethereum
   -- Blockchain Service
   Havens Compass's logo
   Havens Compass CMPS
   ---- GameFi
   GIGCO's logo
   GIGCO GIG
   Solana
   $0.12M Social
   Lifetise's logo
   Lifetise LIFE
   --$0.19M GameFi
   Evermoon's logo
   Evermoon EVM
   --$0.25M GameFi
   Codyfight's logo
   Codyfight CTOK
   --$2.58M GameFi
   Script Network's logo
   Script Network SCPT
   BNB Chain(BEP20)
   $3.18M Blockchain Service
   Patex's logo
   Patex PATEX
   Ethereum
   $1.8M Blockchain Infrastructure
   Byron Network's logo
   Byron Network BYNET
   ---- Blockchain Service
   Animalia's logo
   Animalia ANIM
   Ethereum
   $4.12M GameFi
   Re:water's logo
   Re:water WTR
   --$60,000 GameFi
   IKONIC's logo
   IKONIC IKONIC
   --$3.3M Social
   Blast Royale's logo
   Blast Royale BLST
   --$13.74M
   --
   GameFi
   CryptoCitizen's logo
   CryptoCitizen CCASH
   BNB Chain(BEP20)
   $11.85M GameFi
   EYWA's logo
   EYWA EYWA
   --$13.35M Blockchain Service
   UKISS's logo
   UKISS KISS
   --$0.14M Blockchain Service
   Showing 1 - 50 out of 98