Tiền ảo: 27,974 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $2,031.12B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.73B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.3% ETH 17.5% Phí gas trên ETH: 33Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Danh sách các dự án tiền điện tử đang diễn ra IDO, IEO, ICO

   CoinCarp liệt kê tất cả các dự án ICO/IDO/IEO tiền điện tử đang diễn ra trên tất cả các nền tảng Launchpad chính như Ethereum, BSC, Solana, v.v.
   Tênchuỗi khốiRaise Tổng mức tăng Launchpad Phân loại
   LEND Finance's logo
   LEND Finance LEND
   BNB Chain(BEP20)
   --$3.8M
   --
   DeFi
   OBOX's logo
   OBOX OBOX
   Ordinals
   ---- Meme
   Playbux's logo
   Playbux PBUX
   --$0.15M$1.61M
   --
   Social
   PPIE's logo
   PPIE PPIE
   Ordinals
   ---- Meme
   X-LYNX's logo
   X-LYNX LYNS
   BNB Chain(BEP20)
   ---- Blockchain Service
   Weave6's logo
   Weave6 WX
   Ethereum
   $0.7M$1.99M Blockchain Infrastructure
   DeChat's logo
   DeChat DECHAT
   BNB Chain(BEP20)
   $0.68M$0.68M Blockchain Service
   ScapesMania's logo
   ScapesMania MANIA
   BNB Chain(BEP20)
   --$11.99M
   --
   GameFi
   Cellana's logo
   Cellana CELL
   --$0.1M$0.1M CeFi
   CRYPTO HUNTERS's logo
   CRYPTO HUNTERS CRH
   --$0.5M$0.5M GameFi
   QORPO WORLD's logo
   QORPO WORLD QORPO
   Ethereum
   $40,000$40,000 Blockchain Service
   Exverse's logo
   Exverse EXVG
   --$0.44M$3.27M GameFi
   Beoble's logo
   Beoble BBL
   Ethereum
   $0.3M$7.92M Blockchain Infrastructure
   Portal's logo
   Portal PORTAL
   Ethereum
   ---- GameFi
   Trailblaze's logo
   Trailblaze BLAZE
   ----$1.47M DeFi
   Ethos's logo
   Ethos ETHOS
   --$0.5M$0.5M DeFi
   AI SHIBA's logo
   AI SHIBA AISHIBA
   BNB Chain(BEP20)
   ---- DeFi
   DEX223's logo
   DEX223 D223
   ----$5.06M
   --
   DeFi
   Showing 1 - 19 out of 19