Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,104.73B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.28B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.3% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Tiền mã hóa tăng và giảm hàng đầu hôm nay

   Danh sách những người tăng và giảm được tính toán dựa trên sự thay đổi của các loại tiền điện tử này trong 24 giờ qua (1 giờ / 24 giờ / 7 ngày / 30 ngày) hơn 50.000 đô la.

   Mã tăng cao nhất

   #TênGiá24h%Khối lượng(24h)
   1
   Floxypay
   $0.012281.73%$82,934
   2
   Pirichain
   $0.01868.51%$117,950
   3
   Allbestico
   $0.00039563.22%$80,079
   4
   OnGO(fantomGO)
   $0.00128862.42%$182,115
   5
   Official Online
   $0.0016760.42%$530,961
   6
   Kawakami
   $0.000000262556.64%$79,272
   7
   Shiba
   $0.00000000019956.29%$83,573
   8
   Evadore
   $0.183954.15%$6,250,073
   9
   MicroMoney
   $0.00288353.11%$129,865
   10
   Token IN
   $0.00843751.01%$63,857
   11
   Kabosu
   $0.0000024148.77%$77,953
   12
   Froggy
   $0.0000044947.70%$135,443
   13
   HOOD AI
   $0.00033146.01%$129,929
   14
   ZeNeX
   $0.276945.35%$78,036
   15
   KENKA METAVERSE
   $0.00000035742.63%$50,093
   16
   The QWAN
   $0.00717940.43%$62,408
   17
   Pepe Community
   $0.00282339.96%$2,475,998
   18
   Crown
   $0.258938.38%$427,359
   19
   POM Governance
   $0.00000000001237.32%$360,835
   20
   Smart World Union
   $0.004334.38%$97,994
   21
   Dawn
   $0.00569632.62%$328,517
   22
   EquityPay
   $0.187932.14%$1,262,814
   23
   Odyssey
   $0.0000377229.44%$83,359
   24
   LunaChow
   $0.000000263529.35%$66,721
   25
   Mossland
   $0.100628.44%$66,302,676
   26
   ENTERBUTTON
   $0.245328.36%$122,884
   27
   Lunch DAO
   $0.0000811526.92%$413,479
   28
   AMATERASU OMIKAMI
   $0.00425625.58%$108,597
   29
   Revolt 2 Earn
   $0.000000016625.16%$354,739
   30
   Ethereum Express
   $0.106124.93%$199,117

   Mã giảm nhiều nhất

   #TênGiá24h%Khối lượng(24h)
   1
   Fringe Finance
   $0.0000809892.64%$106,044
   2
   Whitecoin
   $0.00882587.71%$152,558
   3
   Tidex Token
   $0.022759.35%$416,228
   4
   Lillian Token
   $0.00285855.85%$86,898
   5
   DragonKing
   $0.000000205144.79%$211,158
   6
   MultiFunctional Environmental Token
   $0.00051840.11%$217,592
   7
   ABC Protocol
   $0.00248436.79%$105,296
   8
   CATECOIN
   $0.00000074234.91%$403,266
   9
   TOKEN 2049
   $0.166134.79%$370,027
   10
   AstroPepeX
   $0.0000248832.46%$1,167,114
   11
   RuffChain
   $0.00020932.13%$82,109
   12
   Dypius
   $0.084932.02%$203,977
   13
   Antmons
   $0.097730.29%$258,797
   14
   Calcium
   $0.032128.95%$3,140,461
   15
   Rangers Protocol
   $0.00974828.20%$289,748
   16
   ELF Wallet
   $0.00010327.70%$423,867
   17
   Astra Protocol
   $0.0038127.26%$9,577,451
   18
   Elephant Money
   $0.000000415126.19%$7,032,102
   19
   Galactix Zone
   $0.01126.19%$424,595
   20
   zkSync Labs
   $0.00435525.71%$81,651
   21
   PlatinX
   $0.002925.64%$75,247
   22
   DecenFi
   $0.000085724.82%$1,063,411
   23
   Nestree
   $0.00340423.98%$340,467
   24
   PLC Ultima Classic
   $32.4823.69%$118,472
   25
   Arbswap
   $0.00232223.42%$145,344
   26
   O-MEE
   $0.00058322.78%$72,069
   27
   WebDollar
   $0.0000628622.24%$91,114
   28
   Edain
   $0.00461721.76%$109,361
   29
   The APIS
   $0.00040921.65%$74,241
   30
   Essentia
   $0.00081421.57%$51,446