Tiền ảo: 28,005 Trao đổi: 642 Vốn hóa thị trường: $2,066.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $68.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.6% ETH 18% Phí gas trên ETH: 28Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Tiền mã hóa tăng và giảm hàng đầu hôm nay

   Danh sách những người tăng và giảm được tính toán dựa trên sự thay đổi của các loại tiền điện tử này trong 24 giờ qua (1 giờ / 24 giờ / 7 ngày / 30 ngày) hơn 50.000 đô la.

   Mã tăng cao nhất

   #TênGiá24h%Khối lượng(24h)
   1
   AxdtDAO
   $0.03891213.51%$245,236
   2
   Effect.AI
   $0.08581157.01%$11,719,148
   3
   iYU Finance
   $0.000000003971132.92%$198,161
   4
   Mikoko
   $0.0009373.68%$76,151
   5
   Son Of Pepe
   $0.000000000327298.66%$201,542
   6
   Redluna
   $0.00000101180.70%$92,863
   7
   KStarNFT
   $0.1099167.26%$2,130,393
   8
   PlayPoint P2E
   $0.000199120.50%$120,171
   9
   BEBE
   $0.000000017117.70%$1,125,057
   10
   Web3Games.com
   $0.0879101.17%$225,450
   11
   SonarWatch
   $0.021797.94%$257,518
   12
   Legend of Fantasy War
   $0.020597.30%$245,461
   13
   Verge
   $0.00712677.09%$168,869,489
   14
   STA
   $0.00027964.00%$204,838
   15
   Gamma
   $0.19163.95%$926,516
   16
   Legend of Annihilation
   $807.0662.49%$250,118
   17
   Angola
   $0.044160.79%$343,808
   18
   BEG
   $1.2958.09%$182,611
   19
   AI Network
   $0.046456.08%$163,203
   20
   TRESTLE
   $0.029455.96%$2,539,018
   21
   HILO
   $0.129655.02%$152,050
   22
   Amulet Protocol
   $0.028354.87%$3,236,005
   23
   PLC Ultima Classic
   $335.5453.26%$81,812
   24
   Reality Metaverse
   $0.00247151.69%$412,713
   25
   Job AI
   $0.00000095747.00%$76,440
   26
   RakeIn
   $0.013445.24%$66,794
   27
   AMMX
   $0.00075543.11%$108,909
   28
   Mantle Inu
   $0.00940342.99%$1,186,133
   29
   Multi AI
   $0.00475442.93%$128,743
   30
   DEVAI
   $2.8842.46%$7,436,216

   Mã giảm nhiều nhất

   #TênGiá24h%Khối lượng(24h)
   1
   SARI
   $0.0049975.07%$421,380
   2
   TrendAI
   $0.00349759.46%$90,951
   3
   Blockchain Advanced Ai
   $0.00000000042351.55%$230,511
   4
   DOGEAI
   $0.0000000947.37%$201,492
   5
   Jivara
   $0.0015447.08%$52,500
   6
   IMVU
   $0.0028544.83%$445,288
   7
   Spyro
   $0.000000521644.30%$900,247
   8
   MEME MINT
   $0.0005342.92%$410,664
   9
   Bounty0x
   $0.00053742.69%$169,181
   10
   Pepe 2.0
   $0.000000120640.92%$62,241,192
   11
   RealWorldX
   $0.0000076640.11%$472,313
   12
   Finance Blocks
   $0.00025437.44%$84,176
   13
   ChainEx
   $0.127535.67%$72,162
   14
   HABIBI
   $0.000000150535.21%$378,534
   15
   Reddit
   $0.00707134.47%$207,354
   16
   Chad Coin
   $0.0000032934.20%$81,674
   17
   Doge 2.0
   $0.00000000575432.73%$733,195
   18
   Cobra King
   $0.0000340531.91%$158,126
   19
   Arbius
   $179.7931.43%$1,740,132
   20
   CODEX
   $0.00857631.31%$79,208
   21
   ONTACT Protocol
   $0.021531.20%$51,015
   22
   SHIB2.0
   $0.00000000517529.74%$4,213,679
   23
   EarnTV
   $0.00141229.22%$168,766
   24
   Pepe Mining Company
   $0.000000000019627.68%$445,654
   25
   Advanced United Continent
   $0.291627.21%$57,125
   26
   Keep Finance
   $0.013526.58%$61,670
   27
   Sir
   $0.124126.48%$111,066
   28
   Aits
   $5,568.0225.77%$30,668,479
   29
   Fear NFTs
   $0.237925.77%$1,431,881
   30
   AI Coin
   $0.00067325.56%$141,418