Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,572.48B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $14.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   Binance 1
   9.55 $15,570,355,870

   25.56%

   $47,810,221,00353,962,6621,567360
   AED,ARS,AUD
   and +43 more
   0.69,0.6,0.54,0.47,0.45,0.48,0.54,0.72,0.9,1,0.94,0.94,0.99,0.88,0.9,0.83,0.69,0.82,0.81,0.86,0.96,0.8,0.8,0.67,0.53,0.54,0.49,0.43
   2
   OKX(OKEx) 2
   8.73 $5,084,731,889

   30.70%

   $8,668,369,95922,101,942744327
   AED,ALL,AMD
   and +89 more
   0.66,0.56,0.46,0.39,0.38,0.43,0.52,0.72,0.92,1,0.92,0.91,0.95,0.84,0.86,0.8,0.64,0.78,0.77,0.83,0.95,0.79,0.79,0.66,0.5,0.51,0.45,0.39
   3
   Bybit 3
   8.02 $3,845,485,998

   31.98%

   $2,079,472,65016,603,946666433--0.63,0.57,0.46,0.4,0.37,0.39,0.45,0.66,0.85,0.99,0.93,0.9,0.97,0.84,0.87,0.81,0.64,0.81,0.8,0.89,1,0.8,0.79,0.63,0.5,0.5,0.46,0.38
   4
   gate.io 4
   8 $729,510,711

   35.11%

   $2,747,112,25614,715,8253,1951,764
   KRW,EUR,GBP
   and +4 more
   0.63,0.56,0.48,0.43,0.42,0.45,0.52,0.7,0.89,1,0.92,0.88,0.95,0.84,0.85,0.82,0.67,0.84,0.83,0.89,0.99,0.8,0.79,0.69,0.53,0.53,0.48,0.38
   5
   KuCoin 5
   7.82 $560,989,328

   32.65%

   $3,625,733,6335,665,4531,432734--0.59,0.49,0.43,0.38,0.37,0.42,0.49,0.65,0.84,0.96,0.9,0.91,1,0.88,0.89,0.83,0.65,0.82,0.81,0.85,0.95,0.73,0.74,0.62,0.47,0.46,0.41,0.35
   6
   HTX 6
   7.5 $1,199,943,964

   33.07%

   $479,649,09522,843,495783605
   ALL,AUD,BRL
   and +47 more
   0.58,0.51,0.44,0.37,0.35,0.36,0.45,0.63,0.82,0.93,0.92,0.92,0.95,0.88,0.89,0.87,0.77,0.85,0.85,0.88,1,0.93,0.94,0.85,0.69,0.66,0.58,0.51
   7
   MEXC Global 7
   7.09 $2,464,067,870

   20.35%

   $711,162,0457,910,6252,1841,795--0.7,0.66,0.59,0.55,0.54,0.55,0.59,0.72,0.87,0.97,0.94,0.96,1,0.94,1,0.97,0.86,0.94,0.9,0.91,0.97,0.82,0.82,0.74,0.66,0.66,0.62,0.56
   8
   Bitfinex 8
   6.94 $64,551,992

   39.86%

   $7,984,618,755927,585323163
   USD,EUR,GBP
   and +1 more
   0.29,0.22,0.18,0.12,0.13,0.18,0.25,0.37,0.74,0.96,0.91,1,0.82,0.74,0.76,0.65,0.64,0.63,0.61,0.63,0.74,0.72,0.74,0.9,0.76,0.81,0.75,0.57
   9
   Bittrex 9
   6.49 $1,182,656

   30.53%

   $542,036,4201,248,866341223--
   USD
   0.64,0.57,0.55,0.54,0.51,0.61,0.62,0.75,1,0.95,0.94,0.9,0.75,0.78,0.78,0.79,0.82,0.85,0.83,0.84,0.81,0.75,0.86,0.9,0.86,0.81,0.71,0.59
   10
   Bitget 10
   6.33 $2,203,257,478

   30.53%

   $572,168,7078,368,974820603--0.68,0.64,0.62,0.55,0.48,0.47,0.51,0.7,0.88,1,0.97,0.94,0.93,0.83,0.83,0.77,0.67,0.76,0.75,0.75,0.81,0.66,0.62,0.54,0.43,0.42,0.39,0.34
   11
   BigONE 11
   12
   BitMEX 12
   13
   bitFlyer 13
   14
   WhiteBIT 14
   15
   Coinw 15
   16
   AscendEX 16
   17
   CoinEx 17
   18
   LBank 18
   19
   WOO X 19
   20
   BIB Exchange 20
   21
   Jubi 21
   22
   Zaif 22
   23
   FMFW.io 23
   24
   Prime XBT 24
   25
   Cryptology 25
   26
   Deribit 26
   27
   CoinTR.PRO 27
   28
   BTSE 28
   29
   ProEX 29
   30
   CoinTiger 30
   31
   Bibox 31
   32
   FameEX 32
   33
   Tapbit 33
   34
   BingX 34
   35
   XT 35
   36
   Deepcoin 36
   37
   Opnx 37
   38
   AOMEX 38
   39
   Bakkt 39
   40
   BaseFEX 40
   41
   BBX 41
   42
   BeeEx 42
   43
   BiClub 43
   44
   Coin rich Pro 44
   45
   Bigo Pro 45
   46
   BitZ 46
   47
   Bithope 47
   48
   BYDFi 48
   49
   BKEX 49
   50
   BTCC 50
   51
   BW 51
   52
   BXMEX 52
   53
   CME Group 53
   54
   CoinFLEX 54
   55
   CRDex 55
   56
   FC chain 56
   57
   BEX 57
   58
   FTX 58
   59
   GQG 59
   60
   HKD.com 60
   61
   Injective Pro 61
   62
   Jbtex 62
   63
   Lermex 63
   64
   LINKBEX 64
   65
   MBTC 65
   66
   MCDEX 66
   67
   MINGSHENG 67
   68
   NICEX 68
   69
   PandaCoin 69
   70
   Satori 70
   71
   SheepDex 71
   72
   SnapEx 72
   73
   Toobit 73
   74
   ULEI 74
   75
   Vcoin 75
   76
   ZBG 76
   77
   ZG.com 77