Các loại tiền điện tử: 21,854 Trao đổi: 831 Vốn hóa thị trường: $891,724,964,197 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $34,428,809,086 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.6% ETH 17.3% Phí gas trên ETH: 12Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   Binance 1
   9.67 $28,661,479,127

   25.77%

   $36,322,301,67872,803,4961,655353
   AED,ARS,AUD
   and +43 more
   0.53,0.54,0.51,0.5,0.7,0.7,0.86,0.88,0.8,0.84,0.74,0.74,0.86,0.81,0.79,1,0.84,0.83,0.97,0.77,0.75,0.74,0.67,0.66,0.62,0.63,0.47,0.49
   2
   OKX(OKEx) 2
   8.26 $5,958,529,622

   24.46%

   $7,776,679,2746,341,862879351--0.54,0.58,0.53,0.52,0.73,0.71,0.87,0.89,0.83,0.88,0.78,0.8,0.91,0.84,0.8,1,0.8,0.78,0.94,0.73,0.72,0.69,0.65,0.65,0.62,0.66,0.47,0.5
   3
   Huobi Global 3
   8.1 $971,517,884

   31.70%

   $1,367,767,6166,479,2511,029630
   ALL,AUD,BRL
   and +47 more
   0.51,0.51,0.48,0.48,0.65,0.71,0.89,0.91,0.89,0.93,0.84,0.87,0.97,0.89,0.86,1,0.8,0.8,0.9,0.74,0.74,0.73,0.73,0.75,0.72,0.72,0.52,0.52
   4
   KuCoin 4
   8.07 $1,117,655,134

   27.21%

   $4,548,679,3578,763,0521,345713--0.5,0.51,0.48,0.47,0.71,0.69,0.86,0.88,0.77,0.83,0.71,0.71,0.83,0.79,0.77,1,0.82,0.8,0.92,0.7,0.69,0.68,0.61,0.6,0.54,0.57,0.43,0.43
   5
   gate.io 5
   7.79 $1,008,647,126

   11.25%

   $335,239,3746,783,7782,6881,464
   KRW,EUR,GBP
   and +4 more
   0.66,0.71,0.67,0.62,0.77,0.77,0.95,0.99,0.96,0.96,0.81,0.8,0.9,0.84,0.82,1,0.8,0.79,0.91,0.72,0.71,0.71,0.68,0.67,0.64,0.7,0.55,0.58
   6
   Bybit 6
   7.78 $3,212,268,109

   35.77%

   $225,045,88116,971,212414290--0.44,0.44,0.4,0.39,0.63,0.65,0.87,0.92,0.82,0.85,0.73,0.72,0.86,0.8,0.76,1,0.79,0.78,0.94,0.7,0.69,0.67,0.63,0.63,0.6,0.64,0.42,0.42
   7
   Bitfinex 7
   7.39 $81,327,298

   31.57%

   $9,737,467,4441,279,758356174
   USD,EUR,GBP
   and +1 more
   0.34,0.33,0.3,0.36,0.5,0.55,0.78,0.72,0.68,0.7,0.48,0.53,0.66,0.73,0.8,1,0.94,0.83,0.86,0.64,0.47,0.44,0.46,0.56,0.6,0.62,0.48,0.4
   8
   MEXC Global 8
   6.87 $6,820,584,452

   34.01%

   $89,844,52210,548,0042,0221,488----0.4,0.41,0.37,0.37,0.56,0.57,0.72,0.75,0.68,0.72,0.69,0.71,0.92,0.86,0.82,0.99,0.69,0.7,0.87,0.7,0.7,0.7,0.86,0.89,0.92,1,0.62,0.65
   9
   BitMEX 9
   6.71 $224,702,402

   22.74%

   $410,246,5171,866,4505126----0.68,0.72,0.68,0.58,0.84,0.83,0.99,1,0.81,0.79,0.67,0.7,0.88,0.83,0.83,0.96,0.65,0.67,0.85,0.68,0.73,0.73,0.69,0.68,0.65,0.73,0.53,0.56
   10
   Bittrex 10
   6.64 $6,971,749

   9.31%

   $805,058,4641,131,010560304--
   USD
   0.55,0.56,0.56,0.54,0.62,0.64,0.79,0.85,0.81,0.8,0.73,0.82,0.97,1,0.95,0.87,0.73,0.67,0.71,0.77,0.76,0.76,0.73,0.63,0.62,0.63,0.57,0.56
   11
   BigONE 11
   12
   bitFlyer 12
   13
   Bitget 13
   14
   CoinEx 14
   15
   LBank 15
   16
   AscendEX 16
   17
   BKEX 17
   18
   Coinw 18
   19
   Bibox 19
   20
   Jubi 20
   21
   Zaif 21
   22
   BIB Exchange 22
   23
   Woo Network 23
   24
   FMFW.io 24
   25
   Deribit 25
   26
   Hopex 26
   27
   ProEX 27
   28
   Goldex 28
   29
   Cryptology 29
   30
   CFTCEX 30
   31
   BingX 31
   32
   CoinTR.PRO 32
   33
   CoinTiger 33
   34
   XT 34
   35
   BTSE 35
   36
   ZBG 36
   37
   BitYard 37
   38
   CoinFLEX 38
   39
   Bakkt 39
   40
   BW 40
   41
   BJEX.COM 41
   42
   No.7 Exchange 42
   43
   98EX 43
   44
   AAX 44
   45
   ABCC 45
   46
   AOMEX 46
   47
   ASPMEX 47
   48
   BaseFEX 48
   49
   Batcoin 49
   50
   BBX 50
   51
   BeeEx 51
   52
   BHbank 52
   53
   BIBX 53
   54
   BiClub 54
   55
   Bitewang 55
   56
   Coin rich Pro 56
   57
   Bigo Pro 57
   58
   Bijieex 58
   59
   BiKi 59
   60
   Mxecoin 60
   61
   BitZ 61
   62
   CEO Global 62
   63
   BITEPRO 63
   64
   Bithope 64
   65
   Bit-MC 65
   66
   BitNasdaq 66
   67
   BITBANK 67
   68
   Bizex 68
   69
   BKOEX 69
   70
   blackhorse 70
   71
   BMAT 71
   72
   BMEX 72
   73
   BTCC 73
   74
   BTCMEX 74
   75
   Fiery 75
   76
   BTOEX 76
   77
   BitMec 77
   78
   BXMEX 78
   79
   CEG 79
   80
   Abit 80
   81
   CME Group 81
   82
   CoinBene 82
   83
   QSQ 83
   84
   CRDex 84
   85
   Crius 85
   86
   CyberBank 86
   87
   Deepcoin 87
   88
   DiBiGlobal 88
   89
   DM Bigwinner 89
   90
   DueDEX 90
   91
   DBOSEX 91
   92
   NVEX 92
   93
   FBTC 93
   94
   FC chain 94
   95
   FChain 95
   96
   FMex 96
   97
   BEX 97
   98
   FTX 98
   99
   Gmex.io 99
   100
   Gold Coin 100