Các loại tiền điện tử: 23,038 Trao đổi: 795 Vốn hóa thị trường: $1,226,019,870,034 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54,484,644,418 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 15Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   Binance 1
   9.61 $77,761,738,368

   21.97%

   $48,221,712,11764,712,5991,650355
   AED,ARS,AUD
   and +43 more
   0.72,0.79,0.84,0.97,1,0.89,0.85,0.73,0.63,0.59,0.61,0.69,0.76,0.89,0.85,0.8,0.72,0.68,0.74,0.73,0.72,0.64,0.56,0.8,0.79,0.81,0.9,0.63
   2
   OKX(OKEx) 2
   8.26 $21,218,656,910

   18.48%

   $10,263,719,1856,796,596895366--0.67,0.75,0.8,0.91,0.94,0.82,0.82,0.72,0.61,0.58,0.58,0.64,0.71,0.84,0.77,0.72,0.63,0.59,0.66,0.66,0.65,0.57,0.5,0.83,0.84,0.86,1,0.7
   3
   KuCoin 3
   8.05 $3,875,799,734

   23.57%

   $4,337,535,5918,710,3301,429744--0.62,0.71,0.81,0.96,0.99,0.89,0.82,0.7,0.59,0.57,0.59,0.67,0.74,0.85,0.81,0.73,0.65,0.61,0.67,0.69,0.69,0.64,0.61,0.88,0.88,0.89,1,0.7
   4
   Bybit 4
   8.01 $14,807,255,855

   22.75%

   $2,445,674,33615,381,204461320--0.63,0.72,0.78,0.91,0.91,0.79,0.74,0.63,0.54,0.51,0.52,0.58,0.65,0.75,0.71,0.66,0.58,0.56,0.62,0.63,0.62,0.55,0.49,0.83,0.84,0.86,1,0.66
   5
   gate.io 5
   7.96 $3,500,088,309

   24.85%

   $806,210,5006,941,0842,8841,558
   KRW,EUR,GBP
   and +4 more
   0.68,0.75,0.81,0.96,1,0.88,0.83,0.71,0.61,0.58,0.58,0.64,0.72,0.85,0.82,0.77,0.69,0.62,0.62,0.62,0.58,0.51,0.48,0.7,0.7,0.71,0.79,0.53
   6
   Huobi Global 6
   7.93 $3,710,741,686

   11.01%

   $1,239,376,20239,006,258857608
   ALL,AUD,BRL
   and +47 more
   0.72,0.8,0.84,0.96,0.95,0.82,0.8,0.69,0.61,0.59,0.59,0.64,0.71,0.83,0.82,0.78,0.72,0.68,0.72,0.71,0.7,0.63,0.61,0.85,0.87,0.9,1,0.78
   7
   Bitfinex 7
   7.43 $179,722,833

   24.90%

   $8,838,881,4923,176,455340170
   USD,EUR,GBP
   and +1 more
   0.22,0.47,0.58,0.92,1,0.76,0.71,0.35,0.25,0.23,0.31,0.44,0.48,0.53,0.39,0.26,0.23,0.18,0.19,0.2,0.22,0.2,0.24,0.35,0.32,0.35,0.36,0.25
   8
   MEXC Global 8
   6.96 $5,535,569,754

   31.61%

   $474,128,1328,696,7592,1491,543--0.54,0.56,0.59,0.67,0.67,0.62,0.61,0.53,0.46,0.45,0.5,0.55,0.59,0.64,0.58,0.54,0.53,0.54,0.62,0.65,0.63,0.57,0.55,0.9,0.9,0.93,1,0.63
   9
   Bittrex 9
   6.67 $11,804,133

   32.50%

   $1,058,001,2051,124,843573294--
   USD
   0.52,0.62,0.75,0.92,0.94,0.83,0.72,0.57,0.5,0.48,0.47,0.53,0.57,0.64,0.7,0.75,0.8,0.84,0.87,0.86,0.79,0.77,0.8,1,0.97,0.92,0.9,0.68
   10
   BitMEX 10
   6.54 $807,160,596

   14.75%

   $570,083,0081,169,4636328----0.59,0.63,0.7,0.8,0.78,0.69,0.64,0.52,0.44,0.39,0.42,0.51,0.65,0.8,0.82,0.75,0.64,0.63,0.56,0.54,0.53,0.43,0.45,0.83,0.85,0.87,1,0.73
   11
   Bitget 11
   12
   BigONE 12
   13
   bitFlyer 13
   14
   WhiteBIT 14
   15
   BKEX 15
   16
   CoinEx 16
   17
   Coinw 17
   18
   AscendEX 18
   19
   LBank 19
   20
   Bibox 20
   21
   WOO X 21
   22
   BIB Exchange 22
   23
   Jubi 23
   24
   Zaif 24
   25
   FMFW.io 25
   26
   Prime XBT 26
   27
   Cryptology 27
   28
   Deribit 28
   29
   Goldex 29
   30
   CFTCEX 30
   31
   ProEX 31
   32
   CoinTR.PRO 32
   33
   CoinTiger 33
   34
   BingX 34
   35
   XT 35
   36
   Deepcoin 36
   37
   BTSE 37
   38
   BYDFi(BitYard) 38
   39
   CoinFLEX 39
   40
   Bakkt 40
   41
   BJEX.COM 41
   42
   AAX 42
   43
   ABCC 43
   44
   AOMEX 44
   45
   BaseFEX 45
   46
   Batcoin 46
   47
   BBX 47
   48
   BeeEx 48
   49
   BHbank 49
   50
   BiClub 50
   51
   Bitewang 51
   52
   Coin rich Pro 52
   53
   Bigo Pro 53
   54
   BiKi 54
   55
   BitZ 55
   56
   CEO Global 56
   57
   Bithope 57
   58
   Bit-MC 58
   59
   BitNasdaq 59
   60
   BKOEX 60
   61
   blackhorse 61
   62
   BMAT 62
   63
   BTCC 63
   64
   BTCMEX 64
   65
   Fiery 65
   66
   BitMec 66
   67
   BW 67
   68
   BXMEX 68
   69
   CEG 69
   70
   CME Group 70
   71
   CoinBene 71
   72
   QSQ 72
   73
   CRDex 73
   74
   CyberBank 74
   75
   DueDEX 75
   76
   NVEX 76
   77
   FBTC 77
   78
   FC chain 78
   79
   FChain 79
   80
   FMex 80
   81
   BEX 81
   82
   FTX 82
   83
   Gmex.io 83
   84
   Gold Coin 84
   85
   GQG 85
   86
   Hydax 86
   87
   IDEX Global 87
   88
   Injective Pro 88
   89
   Jbtex 89
   90
   JEX 90
   91
   KKCoin 91
   92
   Lermex 92
   93
   LINKBEX 93
   94
   London Exchange 94
   95
   MBTC 95
   96
   MCDEX 96
   97
   Hooray 97
   98
   MINGSHENG 98
   99
   Moomex 99
   100
   NewEx 100