Tiền ảo: 29,449 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,730.04B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $105.5B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 16.5% ETH Gas:  10 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Biểu đồ tài chính đầu tư tiền điện tử chuỗi khối

   CoinCarp cung cấp cho bạn phân tích và thống kê toàn diện về tình hình tài chính tiền điện tử toàn cầu, bằng cách hiển thị các tình huống tài chính theo các chiều thời gian khác nhau, các sự kiện tài chính phổ biến và hoạt động của nhà đầu tư, cũng như số liệu thống kê về các tuyến đường khác nhau, vòng tài trợ và phân phối quốc gia trong chuỗi khối và các ngành công nghiệp mã hóa. Nó nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư những xu hướng tài chính mới nhất trong ngành công nghiệp mã hóa toàn cầu.

   Biểu đồ xu hướng tài trợ tiền điện tử toàn cầu

   Hình trên đếm số lượng và số lượng các sự kiện tài trợ cho dự án tiền điện tử toàn cầu theo chiều thời gian. Trong số đó, số liệu thống kê về số tiền tài trợ không bao gồm các sự kiện tài trợ với số tiền không được tiết lộ

   Top Crypto Fundraising Deals

   Top Active Investors

   Số lượng/Giá trị gây quỹ theo lĩnh vực

   Biểu đồ trên minh họa tỷ lệ của các loại dự án khác nhau nhận được tài trợ: Web3, NFT, cơ sở hạ tầng, Cefi, Defi và các dự án khác.

   Số lần gây quỹ theo loại giao dịch

   Biểu đồ trên cho thấy số lượng giao dịch (số lượng) theo loại giao dịch cho thị trường tiền điện tử.

   Giao dịch gây quỹ tiền điện tử theo địa lý

   Biểu đồ trên cho thấy sự phân bố địa lý của các sự kiện tài trợ tiền điện tử.