Các loại tiền điện tử: 21,854 Trao đổi: 831 Vốn hóa thị trường: $892,249,930,148 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $34,149,947,518 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.6% ETH 17.3% Phí gas trên ETH: 10Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   PancakeSwap (V2) 1
   5.41 $78,942,373

   46.83%

   --8,200,0001,7111,579----0.49,0.48,0.44,0.43,0.51,0.48,0.51,0.5,0.43,0.42,0.37,0.37,0.4,0.41,0.42,0.49,0.46,0.5,0.55,0.5,0.73,0.95,0.96,1,0.66,0.5,0.46,0.45
   2
   Uniswap (V2) 2
   4.96 $40,473,583

   16.93%

   --3,847,2471,533869----0.48,0.53,0.51,0.48,0.56,0.62,0.68,0.84,0.85,0.75,0.75,0.65,0.83,0.81,0.81,1,0.75,0.75,0.74,0.54,0.56,0.56,0.49,0.56,0.65,0.63,0.7,0.64
   3
   Uniswap (V3) 3
   4.94 $398,050,161

   20.75%

   --3,847,2471,131505----0.35,0.36,0.31,0.3,0.41,0.44,0.56,0.81,0.75,0.77,0.48,0.48,0.65,0.68,0.77,1,0.86,0.78,0.76,0.54,0.56,0.57,0.56,0.53,0.42,0.43,0.34,0.35
   4
   SushiSwap 4
   3.91 $12,523,986

   36.41%

   --793,694222114----0.85,0.7,0.61,0.6,0.61,0.67,0.73,0.71,0.7,0.81,0.72,0.82,0.86,0.93,0.97,0.97,0.98,0.92,1,0.84,0.79,0.7,0.7,0.7,0.69,0.63,0.51,0.52
   5
   TraderJoe 5
   3.39 $2,579,813

   55.72%

   --432,62915974----0.54,0.52,0.6,0.43,0.58,0.6,0.58,0.55,0.45,0.53,0.49,0.49,0.56,0.6,0.58,0.69,0.59,0.53,0.59,0.69,0.88,0.98,0.99,1,0.78,0.68,0.49,0.4
   6
   Raydium 6
   3.15 $5,518,341

   254.02%

   --524,865358255----0.34,0.26,0.21,0.29,0.38,0.45,0.5,0.43,0.43,0.35,0.31,0.36,0.32,0.34,0.36,0.34,0.25,0.34,0.34,0.37,0.35,0.33,0.37,0.33,0.28,0.55,0.83,1
   7
   dYdX 7
   2.38 $372,309,199

   30.66%

   --545,4402424----0.35,0.36,0.32,0.31,0.54,0.54,0.63,0.65,0.53,0.59,0.58,0.61,0.71,0.68,0.68,1,0.89,0.86,0.98,0.66,0.6,0.59,0.63,0.63,0.6,0.64,0.41,0.41
   8
   SpookySwap 8
   1.27 $5,492,885

   25.68%

   ----10788----0.23,0.23,0.23,0.2,0.28,0.33,0.5,0.55,0.64,0.72,0.61,0.63,0.74,0.73,0.73,1,0.84,0.74,0.98,0.84,0.8,0.81,0.58,0.39,0.34,0.38,0.37,0.42
   9
   MDEX 9
   1.18 $322,113

   50.78%

   ----13387----0.44,0.46,0.31,0.3,0.46,0.46,0.47,0.44,0.28,1,0.36,1,0.38,0.31,0.21,0.24,0.17,0.15,0.2,0.18,0.16,0.17,0.13,0.12,0.14,0.12,0.1,0.1
   10
   DeversiFi 10
   1.07 $26,743,934

   4.31%

   ----3126----0.09,0.06,0.15,0.15,0.25,0.29,0.36,0.35,0.3,0.31,0.24,0.27,0.47,0.65,0.8,1,0.99,0.74,0.67,0.48,0.26,0.28,0.23,0.22,0.26,0.26,0.21,0.22
   11
   SpiritSwap 11
   12
   Uniswap (V3) (Arbitrum) 12
   13
   Uniswap (V3) (Polygon) 13
   14
   ApolloX DEX 14
   15
   Uniswap (V3) (Optimism) 15
   16
   Compound 16
   17
   Biswap 17
   18
   Tokenlon 18
   19
   SunSwap(JustSwap) 19
   20
   Liquidswap 20
   21
   Kujira Fin 21
   22
   KyberSwap (Ethereum) 22
   23
   KyberSwap (BSC) 23
   24
   KyberSwap (Avalanche) 24
   25
   Loopring 25
   26
   0x 26
   27
   1inch 27
   28
   AAVE 28
   29
   AirSwap 29
   30
   Alcor 30
   31
   Ampleswap 31
   32
   ApeSwap (BSC) 32
   33
   ApeSwap (Polygon) 33
   34
   Balancer 34
   35
   bZx 35
   36
   CoinSwap 36
   37
   CronaSwap 37
   38
   Curve 38
   39
   dex.blue 39
   40
   Elk Finance (Avalanche) 40
   41
   Elk Finance (Polygon) 41
   42
   Firefly Exchange 42
   43
   Futureswap 43
   44
   Jswap Finance 44
   45
   Jupiter 45
   46
   Katana 46
   47
   KyberSwap (Polygon) 47
   48
   Lumenswap 48
   49
   MakerDAO 49
   50
   MCDEX 50
   51
   Mento 51
   52
   Miniswap 52
   53
   MojitoSwap 53
   54
   Netswap 54
   55
   Nexus Mutual 55
   56
   Oasis 56
   57
   Orca 57
   58
   PancakeSwap 58
   59
   Polkaswap 59
   60
   Radar Relay 60
   61
   RadioShack (Avalanche) 61
   62
   RadioShack (BSC) 62
   63
   RadioShack (Polygon) 63
   64
   Ref Finance 64
   65
   Saber 65
   66
   Safemoon Swap 66
   67
   SheepDex 67
   68
   SiennaSwap 68
   69
   SparkSwap 69
   70
   Sushiswap(Arbitrum) 70
   71
   Sushiswap(Celo) 71
   72
   Sushiswap(FTM) 72
   73
   Sushiswap(Harmony) 73
   74
   Sushiswap(Polygon) 74
   75
   Sushiswap(xDAI) 75
   76
   Synthetix 76
   77
   Ubeswap 77
   78
   Uniswap V1 78
   79
   Vexchange 79
   80
   VVS Finance 80
   81
   Wombat Exchange 81
   82
   yearn 82
   83
   YetiSwap 83