Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,571.48B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $14.32B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 10Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   PancakeSwap (V2) 1
   5.2 $48,431,636

   20.91%

   --8,200,0001,4301,264----0.55,0.59,0.59,0.55,0.55,0.59,0.58,0.68,0.7,0.6,0.54,0.64,0.63,0.62,0.64,0.68,0.64,0.69,0.7,0.69,0.63,0.56,0.54,1,0.99,0.99,0.91,0.88
   2
   Uniswap (V3) 2
   5.05 $405,998,295

   6.48%

   --5,032,5761,142534----0.42,0.28,0.24,0.23,0.22,0.26,0.36,0.51,0.74,0.83,0.75,0.73,0.65,0.68,0.68,0.64,0.57,0.58,0.56,0.9,1,0.89,0.89,0.79,0.68,0.68,0.76,0.72
   3
   Uniswap (V2) 3
   5.03 $32,317,399

   33.14%

   --5,032,5761,708973----0.53,0.52,0.5,0.49,0.48,0.5,0.25,0.92,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,1,0.33,0.35,0.34,0.32,0.31,0.28,0.26,0.26,0.25,0.25,0.24,0.2,0.19
   4
   SushiSwap 4
   3.92 $3,017,502

   43.78%

   --849,720356292----0.94,0.94,1,0.94,0.7,0.62,0.53,0.51,0.6,0.66,0.67,0.78,0.76,0.95,0.92,0.88,0.91,0.75,0.87,0.88,0.92,0.9,0.78,0.89,0.87,0.84,0.81,0.59
   5
   Raydium 5
   3.1 $1,219,076

   54.71%

   --544,882367212----0.22,0.2,0.19,0.22,0.22,0.23,0.24,0.9,0.93,1,0.97,0.44,0.31,0.26,0.21,0.18,0.22,0.22,0.21,0.21,0.17,0.16,0.16,0.13,0.16,0.15,0.21
   6
   TraderJoe 6
   3.09 $345,703

   13.09%

   --309,00912059----0.59,0.62,0.55,0.58,0.61,0.69,0.84,0.9,0.9,1,0.82,0.78,0.76,0.6,0.64,0.6,0.56,0.66,0.69,0.75,0.84,0.7,0.66,0.6,0.58,0.62,0.58,0.55
   7
   dYdX 7
   2.21 $265,545,632

   44.39%

   --371,0332525----0.42,0.31,0.27,0.24,0.22,0.28,0.38,0.56,0.85,1,0.91,0.85,0.88,0.81,0.86,0.83,0.63,0.79,0.8,0.87,0.97,0.72,0.71,0.62,0.46,0.45,0.41,0.33
   8
   SpookySwap 8
   1.5----14,202--------
   9
   MDEX 9
   1.37 $335,446

   207.04%

   --45,47711469----0.58,0.54,0.36,0.43,0.48,0.96,0.96,0.71,1,0.54,0.55,0.57,0.34,0.49,0.45,0.45,0.42,0.22,0.28,0.29,0.3,0.22,0.21,0.8,0.86,0.82
   10
   DeversiFi 10
   1.29 $5,812,884

   55.36%

   --3032622----0.31,0.21,0.15,0.13,0.15,0.19,0.28,0.54,0.88,0.98,0.91,0.88,1,0.96,0.97,0.88,0.5,0.61,0.6,0.66,0.69,0.59,0.59,0.48,0.4,0.29,0.26,0.21
   11
   SpiritSwap 11
   12
   PancakeSwap v3 (BSC) 12
   13
   PancakeSwap v3 (Ethereum) 13
   14
   Uniswap (V3) (Arbitrum) 14
   15
   ApolloX DEX 15
   16
   Uniswap (V3) (Polygon) 16
   17
   Tokenlon 17
   18
   Uniswap (V3) (BSC) 18
   19
   SunSwap(JustSwap) 19
   20
   Bitlo 20
   21
   Sushiswap(Arbitrum) 21
   22
   Uniswap (V3) (Optimism) 22
   23
   Sushiswap(FTM) 23
   24
   PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 24
   25
   ALEX 25
   26
   Sushiswap(Polygon) 26
   27
   KyberSwap (Ethereum) 27
   28
   Loopring 28
   29
   KyberSwap (BSC) 29
   30
   0x 30
   31
   1inch 31
   32
   AAVE 32
   33
   AirSwap 33
   34
   Alcor 34
   35
   Ampleswap 35
   36
   ApeSwap (BSC) 36
   37
   ApeSwap (Polygon) 37
   38
   Balancer 38
   39
   BisoSwap 39
   40
   Biswap 40
   41
   bZx 41
   42
   Camelot 42
   43
   Canto Dex 43
   44
   Cetus 44
   45
   CoinSwap 45
   46
   Compound 46
   47
   CronaSwap 47
   48
   Curve 48
   49
   Elk Finance (Avalanche) 49
   50
   Elk Finance (Polygon) 50
   51
   Firefly Exchange 51
   52
   Futureswap 52
   53
   Jswap Finance 53
   54
   Jupiter 54
   55
   Katana 55
   56
   Kujira Fin 56
   57
   KyberSwap (Polygon) 57
   58
   KyberSwap (Avalanche) 58
   59
   LeetSwap 59
   60
   Liquidswap 60
   61
   Lumenswap 61
   62
   MakerDAO 62
   63
   MCDEX 63
   64
   MelegaSwap 64
   65
   Mento 65
   66
   MM Finance(Cronos) 66
   67
   MM Finance (Polygon) 67
   68
   MojitoSwap 68
   69
   Netswap 69
   70
   Nexus Mutual 70
   71
   Oasis 71
   72
   Orca 72
   73
   PancakeSwap 73
   74
   PancakeSwap (Aptos) 74
   75
   Polkaswap 75
   76
   RadioShack (Avalanche) 76
   77
   RadioShack (BSC) 77
   78
   RadioShack (Polygon) 78
   79
   Ref Finance 79
   80
   Saber 80
   81
   Safemoon Swap 81
   82
   SheepDex 82
   83
   SiennaSwap 83
   84
   SparkSwap 84
   85
   Sushiswap(Celo) 85
   86
   Sushiswap(Harmony) 86
   87
   Sushiswap(Gnosis) 87
   88
   Swappi 88
   89
   Synthetix 89
   90
   Turbos Finance 90
   91
   Ubeswap 91
   92
   Uniswap V1 92
   93
   Verse 93
   94
   Vexchange 94
   95
   VVS Finance 95
   96
   Wombat Exchange 96
   97
   yearn 97
   98
   YetiSwap 98