Tiền ảo: 28,949 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,387.82B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $93.77B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.5% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Xếp hạng sàn giao dịch phi tập trung toàn cầu

   CoinCarp chấm điểm và xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung lớn trên thế giới theo khối lượng giao dịch, tính thanh khoản, lưu lượng mạng, số dư trên chuỗi và mạng xã hội.
   #TênĐiểm Vol(24h)tài sản Traffic #Thị trường#Đồng coinHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   Uniswap (V2) 1
   5.71 $139,087,867

   9.39%

   --10,468,1041,4331,340--0.43,0.43,0.4,0.39,0.59,0.62,0.61,0.57,0.88,0.94,0.98,1,0.52,0.44,0.43,0.45,0.49,0.5,0.49,0.48,0.42,0.39,0.37,0.38,0.37,0.35,0.35,0.34
   2
   Uniswap (V3) 2
   5.36 $1,301,467,869

   18.99%

   --10,468,1041,355920--0.53,0.54,0.53,0.54,0.73,0.69,0.69,0.55,0.76,0.88,0.95,1,0.58,0.56,0.58,0.6,0.61,0.63,0.59,0.61,0.53,0.46,0.4,0.4,0.49,0.5,0.52,0.48
   3
   PancakeSwap (V2) 3
   5.14 $123,040,487

   14.12%

   --8,200,0001,5591,277--0.62,0.62,0.66,0.64,0.77,0.73,0.81,0.7,0.85,0.84,0.99,1,0.73,0.79,0.6,0.54,0.66,0.62,0.62,0.6,0.49,0.48,0.48,0.47,0.48,0.5,0.5
   4
   SushiSwap 4
   4.3 $9,255,319

   6.52%

   --1,206,878367306--0.43,0.26,0.25,0.48,0.85,0.97,1,0.77,0.84,0.9,0.96,0.94,0.56,0.47,0.43,0.53,0.54,0.51,0.51,0.44,0.4,0.37,0.32,0.32,0.31,0.31,0.34,0.32
   5
   Raydium 5
   4.15 $28,852,274

   85.53%

   --6,838,919562297--0.19,0.13,0.08,0.08,0.14,0.05,0.18,0.33,0.07,0.18,0.06,0.13,0.08,0.08,0.34,0.88,0.88,0.87,1,0.33,0.46,0.46,0.88,0.75,0.03,0.14,0.14,0.11
   6
   Jupiter 6
   3.91 $804,730,826

   2.09%

   --12,680,904878465--0.52,0.49,0.47,0.49,0.67,0.73,0.73,0.64,0.79,0.89,0.96,1,0.74,0.63,0.63,0.61,0.61,0.59,0.61,0.65,0.61,0.58,0.53,0.48,0.51,0.51,0.52,0.48
   7
   TraderJoe 7
   3.55 $4,007,456

   45.67%

   --962,60414363--0.42,0.39,0.36,0.35,0.72,0.78,0.79,0.67,0.84,0.91,1,0.96,0.51,0.44,0.41,0.42,0.54,0.54,0.55,0.55,0.57,0.57,0.54,0.49,0.45,0.29,0.27,0.26
   8
   dYdX 8
   2.25 $429,837,876

   19.60%

   --458,9172626--0.28,0.25,0.2,0.2,0.52,0.59,0.62,0.59,0.8,0.89,0.97,1,0.62,0.48,0.45,0.5,0.49,0.51,0.49,0.48,0.44,0.39,0.39,0.42,0.4,0.42,0.39,0.31
   9
   MDEX 9
   1.32 $346,519

   186.31%

   --59,70911476--1,0.83
   10
   SpookySwap 10
   1.2 $20,834,302

   106.21%

   ----8268--0.65,0.71,0.61,0.59,0.42,0.39,0.44,0.44,1,0.86
   11
   DeversiFi 11
   12
   SpiritSwap 12
   13
   PancakeSwap v3 (BSC) 13
   14
   PancakeSwap v3 (Ethereum) 14
   15
   Uniswap (V3) (Arbitrum) 15
   16
   Orca 16
   17
   Aboard Exchange 17
   18
   Uniswap V3 (Base) 18
   19
   Uniswap (V3) (Polygon) 19
   20
   Uniswap (V3) (BSC) 20
   21
   Uniswap (V3) (Optimism) 21
   22
   Tokenlon 22
   23
   Liquidswap 23
   24
   SunSwap(JustSwap) 24
   25
   Bitlo 25
   26
   Thruster v2 (0.3%) 26
   27
   Sushiswap(Polygon) 27
   28
   Sushiswap(Arbitrum) 28
   29
   Astroport 29
   30
   Thruster v2 (1.0%) 30
   31
   PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 31
   32
   ALEX 32
   33
   KyberSwap (Ethereum) 33
   34
   xExchange 34
   35
   Thruster v3 35
   36
   Loopring 36
   37
   OX.FUN 37
   38
   LeetSwap 38
   39
   0x 39
   40
   1inch 40
   41
   AAVE 41
   42
   AirSwap 42
   43
   Alcor 43
   44
   Ampleswap 44
   45
   ApeSwap (BSC) 45
   46
   ApeSwap (Polygon) 46
   47
   ApolloX DEX 47
   48
   Balancer 48
   49
   BBOX 49
   50
   BisoSwap 50
   51
   Biswap v2 51
   52
   Biswap v3 52
   53
   bZx 53
   54
   Camelot 54
   55
   Canto Dex 55
   56
   Cetus 56
   57
   CoinSwap 57
   58
   Compound 58
   59
   CronaSwap 59
   60
   Curve 60
   61
   Elk Finance (Avalanche) 61
   62
   Elk Finance (Polygon) 62
   63
   Firefly Exchange 63
   64
   Futureswap 64
   65
   Jswap Finance 65
   66
   Katana 66
   67
   Kujira Fin 67
   68
   KyberSwap (Polygon) 68
   69
   KyberSwap (Avalanche) 69
   70
   KyberSwap (BSC) 70
   71
   Lumenswap 71
   72
   MakerDAO 72
   73
   MCDEX 73
   74
   MelegaSwap 74
   75
   Mento 75
   76
   MM Finance(Cronos) 76
   77
   MM Finance (Polygon) 77
   78
   MojitoSwap 78
   79
   Netswap 79
   80
   Nexus Mutual 80
   81
   Oasis 81
   82
   PancakeSwap 82
   83
   PancakeSwap (Aptos) 83
   84
   Polkaswap 84
   85
   RadioShack (Avalanche) 85
   86
   RadioShack (BSC) 86
   87
   RadioShack (Polygon) 87
   88
   Ref Finance 88
   89
   Saber 89
   90
   Safemoon Swap 90
   91
   SheepDex 91
   92
   SiennaSwap 92
   93
   SparkSwap 93
   94
   Sushiswap(Celo) 94
   95
   Sushiswap(FTM) 95
   96
   Sushiswap(Harmony) 96
   97
   Sushiswap V2 (Base) 97
   98
   Sushiswap V3 (Base) 98
   99
   Sushiswap(Gnosis) 99
   100
   Swappi 100