Các loại tiền điện tử: 23,038 Trao đổi: 795 Vốn hóa thị trường: $1,226,143,225,075 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54,371,890,603 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 12Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   #TênĐiểm Số dư trên chuỗi Traffic #Thị trường#Đồng coinBằng chứng dự trữHỗ trợ tiền pháp định7 ngày qua
   1
   PancakeSwap (V2) 1
   5.31 $122,459,073

   28.33%

   --8,200,0001,8481,639----1,0.98,0.85,0.83,0.81,0.77,0.77,0.73,0.65,0.62,0.58,0.63,0.74,0.79,0.77,0.75,0.7,0.67,0.69,0.72,0.71,0.73,0.77,0.85,0.85,0.79,0.72,0.6
   2
   Uniswap (V3) 2
   5.04 $1,212,472,115

   23.91%

   --4,816,4501,261553----0.57,0.65,0.8,0.91,1,0.9,0.84,0.77,0.6,0.58,0.52,0.56,0.66,0.79,0.86,0.82,0.79,0.69,0.7,0.64,0.59,0.56,0.52,0.84,0.82,0.81,0.89,0.65
   3
   Uniswap (V2) 3
   5.03 $82,116,134

   26.24%

   --4,816,4501,705951----0.86,0.78,0.75,0.74,0.83,0.81,0.72,0.7,0.66,0.61,0.58,0.77,0.78,0.82,0.81,0.63,0.87,0.9,0.88,0.88,0.73,0.82,0.77,1,0.99,0.84,0.94,0.83
   4
   SushiSwap 4
   4.06 $78,745,563

   57.44%

   --953,461431347----0.41,0.42,0.37,0.39,0.39,0.46,0.48,0.52,0.47,0.35,0.33,0.39,0.42,0.5,0.99,0.98,0.94,0.94,0.51,0.72,0.71,0.59,0.65,0.53,0.62,0.64,0.87,1
   5
   Raydium 5
   3.22 $1,975,839

   23.49%

   --709,715377246----0.57,0.72,0.79,0.85,0.94,0.93,1,0.98,0.86,0.76,0.54,0.51,0.57,0.63,0.68,0.72,0.72,0.71,0.71,0.65,0.62,0.55,0.49,0.61,0.51,0.53,0.57,0.47
   6
   TraderJoe 6
   3.18 $4,577,299

   15.43%

   --346,97616680----0.16,0.15,0.12,0.16,0.26,0.39,0.93,1,0.96,0.88,0.8,0.67,0.59,0.71,0.41,0.37,0.54,0.56,0.62,0.6,0.45,0.29,0.2,0.31,0.28,0.27,0.29,0.21
   7
   dYdX 7
   2.33 $1,294,304,136

   30.62%

   --487,9292525----0.65,0.73,0.83,0.99,1,0.9,0.9,0.73,0.61,0.58,0.53,0.65,0.76,0.86,0.89,0.8,0.7,0.66,0.7,0.69,0.68,0.64,0.56,0.93,0.91,0.9,0.98,0.63
   8
   SpookySwap 8
   1.51 $7,207,612

   52.38%

   --65,14210588----0.48,0.53,0.49,0.65,0.8,0.81,1,0.86,0.75,0.69,0.58,0.65,0.66,0.68,0.6,0.59,0.55,0.54,0.6,0.53,0.5,0.42,0.42,0.79,0.77,0.78,0.72,0.37
   9
   MDEX 9
   1.42 $449,064

   23.95%

   --72,235145101----0.08,0.09,0.09,0.11,0.15,0.15,0.16,0.16,0.11,0.11,0.09,0.08,0.09,1,1,0.1,0.09,0.07,0.06,0.06,0.06,0.04,0.04,0.12,0.14,0.14,0.16,0.08
   10
   DeversiFi 10
   1.34 $18,886,511

   62.13%

   --672826----0.08,0.41,0.52,0.92,1,0.67,0.58,0.2,0.11,0.13,0.32,0.42,0.44,0.48,0.28,0.19,0.17,0.13,0.13,0.13,0.16,0.15,0.22,0.26,0.23,0.22,0.16,0.07
   11
   SpiritSwap 11
   12
   Uniswap (V3) (Arbitrum) 12
   13
   Uniswap (V3) (Polygon) 13
   14
   ApolloX DEX 14
   15
   Uniswap (V3) (Optimism) 15
   16
   Sushiswap(Arbitrum) 16
   17
   Tokenlon 17
   18
   SunSwap(JustSwap) 18
   19
   Compound 19
   20
   PancakeSwap (Aptos) 20
   21
   Sushiswap(Polygon) 21
   22
   Bitlo 22
   23
   Loopring 23
   24
   Sushiswap(FTM) 24
   25
   KyberSwap (Ethereum) 25
   26
   KyberSwap (BSC) 26
   27
   KyberSwap (Avalanche) 27
   28
   0x 28
   29
   1inch 29
   30
   AAVE 30
   31
   AirSwap 31
   32
   Alcor 32
   33
   Ampleswap 33
   34
   ApeSwap (BSC) 34
   35
   ApeSwap (Polygon) 35
   36
   Balancer 36
   37
   Biswap 37
   38
   bZx 38
   39
   Canto Dex 39
   40
   CoinSwap 40
   41
   CronaSwap 41
   42
   Curve 42
   43
   dex.blue 43
   44
   Elk Finance (Avalanche) 44
   45
   Elk Finance (Polygon) 45
   46
   Firefly Exchange 46
   47
   Futureswap 47
   48
   Jswap Finance 48
   49
   Jupiter 49
   50
   Katana 50
   51
   Kujira Fin 51
   52
   KyberSwap (Polygon) 52
   53
   Liquidswap 53
   54
   Lumenswap 54
   55
   MakerDAO 55
   56
   MCDEX 56
   57
   MelegaSwap 57
   58
   Mento 58
   59
   Miniswap 59
   60
   MM Finance(Cronos) 60
   61
   MM Finance (Polygon) 61
   62
   MojitoSwap 62
   63
   Netswap 63
   64
   Nexus Mutual 64
   65
   Oasis 65
   66
   Orca 66
   67
   PancakeSwap 67
   68
   Polkaswap 68
   69
   Radar Relay 69
   70
   RadioShack (Avalanche) 70
   71
   RadioShack (BSC) 71
   72
   RadioShack (Polygon) 72
   73
   Ref Finance 73
   74
   Saber 74
   75
   Safemoon Swap 75
   76
   SheepDex 76
   77
   SiennaSwap 77
   78
   SparkSwap 78
   79
   Sushiswap(Celo) 79
   80
   Sushiswap(Harmony) 80
   81
   Sushiswap(Gnosis) 81
   82
   Swappi 82
   83
   Synthetix 83
   84
   Ubeswap 84
   85
   Uniswap V1 85
   86
   Verse 86
   87
   Vexchange 87
   88
   VVS Finance 88
   89
   Wombat Exchange 89
   90
   yearn 90
   91
   YetiSwap 91