Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,530B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.72B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 14.9% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Dòng tiền trên chuỗi trao đổi

   CoinCarp chủ yếu thu thập dữ liệu số dư ví của các sàn giao dịch trên mainnet và chuỗi ETH và phân tích sự biến động của dữ liệu số dư trên chuỗi trong 1 ngày, 7 ngày và 30 ngày qua. Dòng tiền điện tử vào các sàn giao dịch có thể ngụ ý một đợt bán hàng sắp xảy ra và dòng chảy ra có thể ngụ ý việc nắm giữ hoặc các mục đích khác.
   #TênTrên Exchange% Cung cấp trên sàn giao dịchThay đổi 1DThay đổi 7DThay đổi 30D
   1
   Bitcoin 1 BTC
   1,070,335 BTC5.43%

   -1,401.2 BTC

   -0.13%

   -11,453.62 BTC

   -1.06%

   +3,602.23 BTC

   +0.34%

   2
   Ethereum 2 ETH
   8,613,436 ETH7.17%

   -33,467.33 ETH

   -0.39%

   +141,697 ETH

   +1.67%

   +129,817 ETH

   +1.53%

   3
   Tether 3 USDT
   1,619,803,015 USDT1.42%

   -14,532,890.45 USDT

   -0.89%

   -2,640,836,994 USDT

   -61.98%

   +360,710,463 USDT

   +28.65%

   4
   Binance Coin 4 BNB
   111,551 BNB0.08%

   +27.35 BNB

   +0.02%

   +30.57 BNB

   +0.03%

   +250.62 BNB

   +0.23%

   5
   USD Coin 5 USDC
   146,712,904 USDC0.44%

   +8,960,906 USDC

   +6.51%

   -424,372,159 USDC

   -74.31%

   -27,165,549.68 USDC

   -15.62%

   6
   Lido stETH 6 STETH
   100,899 STETH1.08%

   -4,602.79 STETH

   -4.36%

   -584.56 STETH

   -0.58%

   +11,890 STETH

   +13.36%

   7
   XRP 7 XRP
   86,985,999 XRP0.09%

   +268,003 XRP

   +0.31%

   +211,084 XRP

   +0.24%

   -2,428,380.26 XRP

   -2.72%

   8
   Toncoin 8 TON
   1,045,524 TON0.02%

   -48,868.65 TON

   -4.47%

   -345,419.58 TON

   -24.83%

   +192,785 TON

   +22.61%

   9
   Dogecoin 9 DOGE
   239,156,618 DOGE0.17%

   -2,759,539.1 DOGE

   -1.14%

   +5,210,837 DOGE

   +2.23%

   -7,739,424.76 DOGE

   -3.13%

   10
   Cardano 10 ADA
   27,497,512 ADA0.07%

   +1,276,440 ADA

   +4.87%

   +3,872,776 ADA

   +16.39%

   +3,476,460 ADA

   +14.47%

   11
   Shiba Inu 11 SHIB
   109,595,033,917,276 SHIB10.96%

   +248,285,894,167 SHIB

   +0.23%

   +1,375,218,954,679 SHIB

   +1.27%

   -258,251,716,598 SHIB

   -0.24%

   12
   Avalanche 12 AVAX
   449,493 AVAX0.10%

   -558.85 AVAX

   -0.12%

   +38,143 AVAX

   +9.27%

   -14,757.34 AVAX

   -3.18%

   13
   OKB 13 OKB
   10,484,972 OKB3.49%

   -489.35 OKB

   0.00%

   -6,402.15 OKB

   -0.06%

   -146,595,263 OKB

   -93.33%

   14
   TRON 14 TRX
   127,565,772 TRX0.15%

   -12,502.99 TRX

   -0.01%

   -7,000,323.38 TRX

   -5.20%

   +3,494,848 TRX

   +2.82%

   15
   Wrapped Bitcoin 15 WBTC
   5,550.07 WBTC3.57%

   -4.9332 WBTC

   -0.09%

   -551.4 WBTC

   -9.04%

   +103.15 WBTC

   +1.89%

   17
   Polkadot 17 DOT
   3,341,700 DOT0.23%

   +5,500.3 DOT

   +0.16%

   +241,873 DOT

   +7.80%

   -125,179.2 DOT

   -3.61%

   18
   Bitcoin Cash 18 BCH
   46,800 BCH0.24%

   +423.73 BCH

   +0.91%

   +137.31 BCH

   +0.29%

   +970.23 BCH

   +2.12%

   19
   NEAR Protocol 19 NEAR
   1,194,449 NEAR0.10%

   -20,229.09 NEAR

   -1.67%

   +469,129 NEAR

   +64.68%

   +560,251 NEAR

   +88.34%

   20
   Polygon 20 MATIC
   957,524,937 MATIC9.58%

   +79,491 MATIC

   +0.01%

   +3,858,981 MATIC

   +0.40%

   -7,789,246.12 MATIC

   -0.81%

   21
   Dai 21 DAI
   94,853,439 DAI1.77%

   +910,818 DAI

   +0.97%

   +1,951,142 DAI

   +2.10%

   +6,538,087 DAI

   +7.40%

   22
   Litecoin 22 LTC
   194,081 LTC0.23%

   -595.05 LTC

   -0.31%

   -9,493.2 LTC

   -4.66%

   -22,846.42 LTC

   -10.53%

   23
   Uniswap 23 UNI
   58,368,434 UNI5.84%

   +296,069 UNI

   +0.51%

   +459,075 UNI

   +0.79%

   -774,205.49 UNI

   -1.31%

   24
   Unus Sed LEO 24 LEO
   657,581,952 LEO66.74%

   -59.8081 LEO

   0.00%

   +50.84 LEO

   +0.00%

   +3,081,269 LEO

   +0.47%

   25
   Ethereum Classic 25 ETC
   164,707 ETC0.08%

   +8,469.61 ETC

   +5.42%

   +7,073.07 ETC

   +4.49%

   +17,958 ETC

   +12.24%

   26
   Render Token 26 RNDR
   98,158,639 RNDR18.45%

   -66,901.21 RNDR

   -0.07%

   +947,577 RNDR

   +0.97%

   +3,367,186 RNDR

   +3.55%

   27
   TrueUSD 27 TUSD
   280,186,587 TUSD54.97%

   +100,944 TUSD

   +0.04%

   +8,716,544 TUSD

   +3.21%

   +8,130,903 TUSD

   +2.99%

   28
   Pepe 28 PEPE
   178,268,292,526,970 PEPE42.38%

   -411,282,333,542 PEPE

   -0.23%

   -92,934,869,757 PEPE

   -0.05%

   -2,329,370,698,187 PEPE

   -1.29%

   29
   First Digital USD 29 FDUSD
   2,838,937,133 FDUSD79.86%

   +20,675,152 FDUSD

   +0.73%

   -194,609,309 FDUSD

   -6.42%

   +304,830,787 FDUSD

   +12.03%

   30
   Immutable X 30 IMX
   103,427,844 IMX5.17%

   +316,540 IMX

   +0.31%

   +731,432 IMX

   +0.71%

   +3,275,599 IMX

   +3.27%

   31
   Cosmos 31 ATOM
   345,685 ATOM0.09%

   0 ATOM

   -67,957.89 ATOM

   -16.43%

   -105,595.38 ATOM

   -23.40%

   32
   Cronos 32 CRO
   1,708,656,948 CRO5.70%

   +16,211,128 CRO

   +0.96%

   +777,054 CRO

   +0.05%

   +33,044,764 CRO

   +1.97%

   33
   Filecoin 33 FIL
   1,461,381 FIL0.12%

   -57,578.27 FIL

   -3.79%

   +394,650 FIL

   +37.00%

   -217,917.68 FIL

   -12.98%

   34
   Mantle 34 MNT
   357,132,820 MNT5.74%

   -3,670,125.21 MNT

   -1.02%

   -3,639,898.29 MNT

   -1.01%

   -2,351,788.43 MNT

   -0.65%

   35
   Graph 35 GRT
   899,552,824 GRT8.33%

   -5,215,778.85 GRT

   -0.58%

   +9,758,983 GRT

   +1.10%

   -10,804,916.91 GRT

   -1.19%

   36
   Maker 36 MKR
   64,479 MKR6.60%

   +396.9 MKR

   +0.62%

   +373.85 MKR

   +0.58%

   -2,580.34 MKR

   -3.85%

   37
   Arbitrum 37 ARB
   5,841,404 ARB0.06%

   -149,975.43 ARB

   -2.50%

   -202,900.6 ARB

   -3.36%

   +1,595,579 ARB

   +37.58%

   38
   Fantom 38 FTM
   641,296,733 FTM20.20%

   +2,749,983 FTM

   +0.43%

   +3,190,736 FTM

   +0.50%

   -2,770,662.05 FTM

   -0.43%

   39
   Fetch.AI 39 FET
   194,283,949 FET16.85%

   +1,495,708 FET

   +0.78%

   +5,357,979 FET

   +2.84%

   +5,112,222 FET

   +2.70%

   40
   Injective Protocol 40 INJ
   1,861,582 INJ1.86%

   -3,319.29 INJ

   -0.18%

   +575.17 INJ

   +0.03%

   -245,136.49 INJ

   -11.64%

   41
   Floki Inu 41 FLOKI
   2,576,835,504,850 FLOKI26.54%

   -12,823,735,833 FLOKI

   -0.50%

   +51,375,315,000 FLOKI

   +2.03%

   +75,834,969,197 FLOKI

   +3.03%

   42
   Bonk 42 BONK
   101,792,197,760 BONK0.11%

   +1,340,486,800 BONK

   +1.33%

   ----
   43
   Lido DAO Token 43 LDO
   102,981,762 LDO10.30%

   +4,181,099 LDO

   +4.23%

   +13,842,092 LDO

   +15.53%

   +17,026,754 LDO

   +19.81%

   44
   Aave 44 AAVE
   2,923,611 AAVE18.27%

   +8,978.14 AAVE

   +0.31%

   +7,544.49 AAVE

   +0.26%

   -13,700.15 AAVE

   -0.47%

   45
   Gala 45 GALA
   24,666,597,933 GALA75.03%

   +19,299,478 GALA

   +0.08%

   +37,434,884 GALA

   +0.15%

   -90,259,821.71 GALA

   -0.36%

   46
   Beam 46 BEAMX
   9,079,106,342 BEAMX14.54%

   -53,371,236.14 BEAMX

   -0.58%

   +100,062,342 BEAMX

   +1.11%

   +290,393,718 BEAMX

   +3.30%

   47
   Ocean Protocol 47 OCEAN
   171,580,596 OCEAN12.17%

   +343,588 OCEAN

   +0.20%

   +1,735,960 OCEAN

   +1.02%

   +7,112,088 OCEAN

   +4.32%

   48
   Ondo Finance 48 ONDO
   479,119,873 ONDO4.79%

   +696,691 ONDO

   +0.15%

   -11,476,809.3 ONDO

   -2.34%

   -15,735,738.83 ONDO

   -3.18%

   49
   SingularityNET 49 AGIX
   430,452,944 AGIX37.72%

   +829,125 AGIX

   +0.19%

   +369,139 AGIX

   +0.09%

   +9,678,490 AGIX

   +2.30%

   50
   Axie Infinity 50 AXS
   5,187,513 AXS1.92%

   -338,909.56 AXS

   -6.13%

   -267,950.24 AXS

   -4.91%

   +326,512 AXS

   +6.72%

   51
   Quant 51 QNT
   1,465,673 QNT9.85%

   -485.61 QNT

   -0.03%

   +5,431.93 QNT

   +0.37%

   +37,096 QNT

   +2.60%

   52
   BitTorrent(new) 52 BTT
   18,657,365,815,086 BTT1.88%

   +32,904,480,699 BTT

   +0.18%

   -62,727,615,727 BTT

   -0.34%

   +172,146,733,075 BTT

   +0.93%

   53
   Pendle Finance 53 PENDLE
   51,853,915 PENDLE20.06%

   +666.64 PENDLE

   +0.00%

   -246,131.19 PENDLE

   -0.47%

   +1,178,499 PENDLE

   +2.33%

   54
   MultiversX(Elrond) 54 EGLD
   345,287 EGLD1.28%

   -1.1187 EGLD

   0.00%

   +325.98 EGLD

   +0.09%

   -5,169.71 EGLD

   -1.48%

   55
   Chiliz 55 CHZ
   3,210,542,857 CHZ36.12%

   +7,937,592 CHZ

   +0.25%

   +13,399,545 CHZ

   +0.42%

   +39,292,689 CHZ

   +1.24%

   56
   Worldcoin 56 WLD
   33,993,219 WLD0.34%

   +114,145 WLD

   +0.34%

   -686,703.72 WLD

   -1.98%

   +419,999 WLD

   +1.25%

   57
   Ethena 57 ENA
   590,411,229 ENA3.94%

   -1,909,724.75 ENA

   -0.32%

   -16,233,058.68 ENA

   -2.68%

   -29,714,616.95 ENA

   -4.79%

   58
   Jasmy 58 JASMY
   12,525,416,471 JASMY25.05%

   +10,660,256 JASMY

   +0.09%

   +189,885,064 JASMY

   +1.54%

   +151,573,698 JASMY

   +1.22%

   59
   The Sandbox 59 SAND
   555,595,947 SAND18.52%

   +4,557,895 SAND

   +0.83%

   +5,801,269 SAND

   +1.06%

   -8,942,431.64 SAND

   -1.58%

   60
   KuCoin Token 60 KCS
   74,669,814 KCS43.89%

   0 KCS

   +0.000002 KCS

   +0.00%

   0 KCS

   61
   Conflux 61 CFX
   610,321,463 CFX12.20%

   -52,686.47 CFX

   -0.01%

   +99,395 CFX

   +0.02%

   -1,142,935.45 CFX

   -0.19%

   62
   Tezos 62 XTZ
   776,926 XTZ0.08%

   +3,292.51 XTZ

   +0.43%

   +70,325 XTZ

   +9.95%

   +127,029 XTZ

   +19.55%

   63
   EOS 63 EOS
   340,946 EOS0.03%

   +36,722 EOS

   +12.07%

   +66,368 EOS

   +24.17%

   +109,171 EOS

   +47.10%

   64
   Synthetix 64 SNX
   21,790,731 SNX6.64%

   +128,632 SNX

   +0.59%

   +5,734,121 SNX

   +35.71%

   +6,298,679 SNX

   +40.66%

   65
   Decentraland 65 MANA
   451,777,694 MANA20.60%

   +238,504 MANA

   +0.05%

   -584,258.2 MANA

   -0.13%

   -5,028,221.96 MANA

   -1.10%

   66
   Gatechain Token 66 GT
   92,243,082 GT30.75%

   +1.76 GT

   +0.00%

   -7,976.83 GT

   -0.01%

   -3,215,855.6 GT

   -3.37%

   67
   StarkNet 67 STRK
   21,318,446 STRK0.21%

   +2,431,320 STRK

   +12.87%

   +10,364,725 STRK

   +94.62%

   +15,244,605 STRK

   +250.99%

   68
   PAX Gold 68 PAXG
   36,712 PAXG19.93%

   +312.91 PAXG

   +0.86%

   +567.03 PAXG

   +1.57%

   +2,301.8 PAXG

   +6.69%

   69
   Gnosis 69 GNO
   57,377 GNO0.57%

   +1,728.36 GNO

   +3.11%

   -121.92 GNO

   -0.21%

   +743.33 GNO

   +1.31%

   70
   ApeCoin 70 APE
   107,157,831 APE10.72%

   +91,898 APE

   +0.09%

   +62,258 APE

   +0.06%

   -88,728.26 APE

   -0.08%

   71
   Dexe.network 71 DEXE
   5,646,758 DEXE5.85%

   +1,478.8 DEXE

   +0.03%

   +235.62 DEXE

   +0.00%

   +4,133.57 DEXE

   +0.07%

   72
   Nexo 72 NEXO
   15,904,555 NEXO1.59%

   +109,359 NEXO

   +0.69%

   -318,728.04 NEXO

   -1.96%

   -545,927.36 NEXO

   -3.32%

   73
   IOTA 73 MIOTA
   12,921,598 MIOTA0.40%

   -39,671.41 MIOTA

   -0.31%

   -259,497.61 MIOTA

   -1.97%

   +853,304 MIOTA

   +7.07%

   74
   PancakeSwap 74 CAKE
   87,996,600 CAKE22.91%

   +270,480 CAKE

   +0.31%

   +1,461,306 CAKE

   +1.69%

   +6,478,351 CAKE

   +7.95%

   75
   Axelar 75 AXL
   9,198,510 AXL0.80%

   -110,206.68 AXL

   -1.18%

   -568,766.69 AXL

   -5.82%

   -1,479,326.81 AXL

   -13.85%

   76
   dYdX 76 DYDX
   103,881,797 DYDX21.98%

   -260,467.34 DYDX

   -0.25%

   +3,629,596 DYDX

   +3.62%

   +527,382 DYDX

   +0.51%

   77
   Luna Classic 77 LUNC
   964,161 LUNC0.00%

   0 LUNC

   0 LUNC

   +27.03 LUNC

   +0.00%

   78
   Livepeer Token 78 LPT
   4,884,788 LPT15.12%

   +17,216 LPT

   +0.35%

   +36,001 LPT

   +0.74%

   -46,464.83 LPT

   -0.94%

   79
   Gemini Dollar 79 GUSD
   8,408,390 GUSD4.27%

   +294,159 GUSD

   +3.63%

   -418,392.29 GUSD

   -4.74%

   +1,968,036 GUSD

   +30.56%

   80
   Blur 80 BLUR
   207,814,378 BLUR6.93%

   -2,800,564.64 BLUR

   -1.33%

   +350,840 BLUR

   +0.17%

   +1,298,956 BLUR

   +0.63%

   81
   MANTRA 81 OM
   154,884,409 OM17.42%

   +61,029 OM

   +0.04%

   -22,858.73 OM

   -0.01%

   -482,749.11 OM

   -0.31%

   82
   WOO Network 82 WOO
   661,507,359 WOO29.66%

   +237,312 WOO

   +0.04%

   +4,666,434 WOO

   +0.71%

   -929,172.77 WOO

   -0.14%

   83
   FTX Token 83 FTT
   45,160,816 FTT13.73%

   +201,877 FTT

   +0.45%

   +81,404 FTT

   +0.18%

   +398,777 FTT

   +0.89%

   84
   Golem 84 GLM
   101,743,468 GLM10.17%

   +582,617 GLM

   +0.58%

   +1,214,161 GLM

   +1.21%

   +8,316,485 GLM

   +8.90%

   85
   SuperVerse 85 SUPER
   125,412,160 SUPER12.54%

   -4,315.29 SUPER

   0.00%

   +1,554,300 SUPER

   +1.25%

   +706,163 SUPER

   +0.57%

   86
   Curve 86 CRV
   335,738,985 CRV15.85%

   +981,750 CRV

   +0.29%

   +5,897,874 CRV

   +1.79%

   +9,272,851 CRV

   +2.84%

   87
   0x 87 ZRX
   126,359,220 ZRX12.64%

   +4,898,164 ZRX

   +4.03%

   +230,163 ZRX

   +0.18%

   +4,416,127 ZRX

   +3.62%

   88
   Arkham 88 ARKM
   107,576,244 ARKM10.76%

   +29,849 ARKM

   +0.03%

   -934,273.71 ARKM

   -0.86%

   -489,256.75 ARKM

   -0.45%

   89
   IoTeX 89 IOTX
   204,729,052 IOTX0.22%

   -81,857.74 IOTX

   -0.04%

   +5,058,850 IOTX

   +2.53%

   -21,195,448.64 IOTX

   -9.38%

   90
   Raydium 90 RAY
   158.27 RAY0.00%

   0 RAY

   0 RAY

   0 RAY

   91
   Enjin Coin 91 ENJ
   116,176,486 ENJ11.62%

   -63,682.11 ENJ

   -0.05%

   -6,373,917.86 ENJ

   -5.20%

   -5,986,385.39 ENJ

   -4.90%

   92
   Ethereum Name Service 92 ENS
   10,135,692 ENS10.14%

   +22,846 ENS

   +0.23%

   -12,321.95 ENS

   -0.12%

   +157,632 ENS

   +1.58%

   93
   Memecoin 93 MEME
   5,697,786,595 MEME8.26%

   +5,529,236 MEME

   +0.10%

   +84,975,942 MEME

   +1.51%

   +52,672,534 MEME

   +0.93%

   94
   Compound 94 COMP
   1,323,766 COMP13.24%

   -773.19 COMP

   -0.06%

   +700.18 COMP

   +0.05%

   -206,388.08 COMP

   -13.49%

   95
   Trust Wallet 95 TWT
   23,449,527 TWT2.34%

   +647,892 TWT

   +2.84%

   +585,301 TWT

   +2.56%

   +1,179,481 TWT

   +5.30%

   96
   1inch Token 96 1INCH
   232,627,073 1INCH15.51%

   +599,383 1INCH

   +0.26%

   +5,086,218 1INCH

   +2.24%

   +12,684,793 1INCH

   +5.77%

   97
   MX Token 97 MX
   22,865,583 MX5.36%

   +2,250.65 MX

   +0.01%

   +54,929 MX

   +0.24%

   -69,874,094.16 MX

   -75.34%

   98
   Ankr 98 ANKR
   1,710,002,890 ANKR17.10%

   -12,923,157.86 ANKR

   -0.75%

   -75,132,481.22 ANKR

   -4.21%

   -88,941,466.33 ANKR

   -4.94%

   99
   Green Metaverse Token 99 GMT
   524,954,320 GMT9.82%

   +118,557 GMT

   +0.02%

   +5,854,936 GMT

   +1.13%

   +9,201,723 GMT

   +1.78%

   100
   Ribbon Finance 100 RBN
   7,573,047 RBN0.76%

   -57,671.47 RBN

   -0.76%

   -2,970,419.09 RBN

   -28.17%

   -2,278,393.74 RBN

   -23.13%