Tiền ảo: 28,005 Trao đổi: 642 Vốn hóa thị trường: $2,059.66B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $69.65B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 33Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Dòng tiền trên chuỗi trao đổi

   CoinCarp chủ yếu thu thập dữ liệu số dư ví của các sàn giao dịch trên mainnet và chuỗi ETH và phân tích sự biến động của dữ liệu số dư trên chuỗi trong 1 ngày, 7 ngày và 30 ngày qua. Dòng tiền điện tử vào các sàn giao dịch có thể ngụ ý một đợt bán hàng sắp xảy ra và dòng chảy ra có thể ngụ ý việc nắm giữ hoặc các mục đích khác.
   #TênTrên Exchange% Cung cấp trên sàn giao dịchThay đổi 1DThay đổi 7DThay đổi 30D
   1
   Bitcoin 1 BTC
   1,203,865 BTC6.13%

   -9,078.03 BTC

   -0.75%

   -7,944.94 BTC

   -0.66%

   -29,528.99 BTC

   -2.39%

   2
   Ethereum 2 ETH
   8,556,333 ETH7.12%

   -16,032.06 ETH

   -0.19%

   -208,712.61 ETH

   -2.38%

   -811,522.56 ETH

   -8.66%

   3
   Tether 3 USDT
   1,322,491,607 USDT1.30%

   +29,105,753 USDT

   +2.25%

   -3,201,315,645 USDT

   -70.77%

   +91,771,451 USDT

   +7.46%

   4
   Binance Coin 4 BNB
   106,206 BNB0.07%

   +34.28 BNB

   +0.03%

   +591.85 BNB

   +0.56%

   +1,514.84 BNB

   +1.45%

   5
   Lido stETH 5 STETH
   98,966 STETH1.01%

   +129.18 STETH

   +0.13%

   -956.74 STETH

   -0.96%

   +147.73 STETH

   +0.15%

   6
   XRP 6 XRP
   94,770,787 XRP0.09%

   +5,389.84 XRP

   +0.01%

   -71,243.45 XRP

   -0.08%

   -1,022,347.89 XRP

   -1.07%

   7
   USD Coin 7 USDC
   77,905,714 USDC0.28%

   -8,853,053.87 USDC

   -10.20%

   -548,505,319 USDC

   -87.56%

   -36,723,766.71 USDC

   -32.04%

   8
   Cardano 8 ADA
   10,222,788 ADA0.03%

   -1,993,596.69 ADA

   -16.32%

   -24,594,401.61 ADA

   -70.64%

   -17,987,127.42 ADA

   -63.76%

   9
   Avalanche 9 AVAX
   354,990 AVAX0.08%

   +741.39 AVAX

   +0.21%

   +14,311 AVAX

   +4.20%

   -84,407.77 AVAX

   -19.21%

   10
   OKB 10 OKB
   6,360,760 OKB2.12%

   -625.24 OKB

   -0.01%

   -21,510.41 OKB

   -0.34%

   -124,676.11 OKB

   -1.92%

   11
   TRON 11 TRX
   184,287,317 TRX0.21%

   -178,680.36 TRX

   -0.10%

   -1,411,802.56 TRX

   -0.76%

   -2,375,967.13 TRX

   -1.27%

   12
   Dogecoin 12 DOGE
   159,619,010 DOGE0.11%

   +2,114,888 DOGE

   +1.34%

   +484,139 DOGE

   +0.30%

   +6,834,314 DOGE

   +4.47%

   14
   Polkadot 14 DOT
   4,289,002 DOT0.30%

   -45,334 DOT

   -1.05%

   +197,667 DOT

   +4.83%

   -51,434.34 DOT

   -1.19%

   15
   Polygon 15 MATIC
   916,420,722 MATIC9.16%

   -4,351,895.18 MATIC

   -0.47%

   -23,393,101.98 MATIC

   -2.49%

   +2,162,991 MATIC

   +0.24%

   16
   Uniswap 16 UNI
   60,799,319 UNI6.08%

   +176,184 UNI

   +0.29%

   +5,959,197 UNI

   +10.87%

   +4,563,448 UNI

   +8.11%

   17
   Wrapped Bitcoin 17 WBTC
   5,005.63 WBTC3.19%

   +113.68 WBTC

   +2.32%

   -755.65 WBTC

   -13.12%

   -76.0904 WBTC

   -1.50%

   18
   Toncoin 18 TON
   996,639 TON0.02%

   -16,752.68 TON

   -1.65%

   +20,531 TON

   +2.10%

   +222,672 TON

   +28.77%

   19
   Dai 19 DAI
   98,961,259 DAI1.85%

   +1,470,708 DAI

   +1.51%

   -1,040,189.2 DAI

   -1.04%

   -9,153,456.92 DAI

   -8.47%

   20
   Shiba Inu 20 SHIB
   115,299,503,042,272 SHIB11.53%

   -31,403,742,969 SHIB

   -0.03%

   +486,644,028,160 SHIB

   +0.42%

   +2,474,810,763,322 SHIB

   +2.19%

   21
   Bitcoin Cash 21 BCH
   44,074 BCH0.22%

   +285.7 BCH

   +0.65%

   +182.85 BCH

   +0.42%

   +3,510.31 BCH

   +8.65%

   22
   Litecoin 22 LTC
   312,393 LTC0.37%

   -304.72 LTC

   -0.10%

   -1,502.88 LTC

   -0.48%

   -15,865.48 LTC

   -4.83%

   23
   Immutable X 23 IMX
   99,041,227 IMX4.95%

   -329,294.61 IMX

   -0.33%

   -639,046.2 IMX

   -0.64%

   -1,535,626.24 IMX

   -1.53%

   24
   Cosmos 24 ATOM
   521,303 ATOM0.13%

   -1,851.92 ATOM

   -0.35%

   -18,403.89 ATOM

   -3.41%

   -11,208.36 ATOM

   -2.10%

   25
   Filecoin 25 FIL
   3,005,194 FIL0.25%

   +3,326.84 FIL

   +0.11%

   +2,126,882 FIL

   +242.16%

   +1,645,815 FIL

   +121.07%

   26
   Unus Sed LEO 26 LEO
   654,190,074 LEO66.40%

   -1,348.99 LEO

   0.00%

   +11,957 LEO

   +0.00%

   +114,008 LEO

   +0.02%

   27
   Ethereum Classic 27 ETC
   219,433 ETC0.10%

   -295.22 ETC

   -0.13%

   -25,890.34 ETC

   -10.55%

   -28,267.09 ETC

   -11.41%

   28
   NEAR Protocol 28 NEAR
   594,794 NEAR0.05%

   -15,932.73 NEAR

   -2.61%

   -125,648.93 NEAR

   -17.44%

   -16,959.02 NEAR

   -2.77%

   29
   TrueUSD 29 TUSD
   411,956,534 TUSD31.97%

   +213,124 TUSD

   +0.05%

   +3,152,179 TUSD

   +0.77%

   +12,190,880 TUSD

   +3.05%

   30
   First Digital USD 30 FDUSD
   3,228,132,277 FDUSD97.62%

   -2,651,944.61 FDUSD

   -0.08%

   +462,622,395 FDUSD

   +16.73%

   +735,862,988 FDUSD

   +29.53%

   31
   Injective Protocol 31 INJ
   2,540,420 INJ2.54%

   -12,055.34 INJ

   -0.47%

   +148,008 INJ

   +6.19%

   -23,317.22 INJ

   -0.91%

   32
   Lido DAO Token 32 LDO
   58,920,822 LDO5.89%

   -1,737,705.09 LDO

   -2.86%

   -689,917.94 LDO

   -1.16%

   +190,011 LDO

   +0.32%

   33
   Graph 33 GRT
   1,069,972,206 GRT9.91%

   +887,600 GRT

   +0.08%

   -9,552,013.51 GRT

   -0.88%

   -34,831,476.8 GRT

   -3.15%

   34
   Render Token 34 RNDR
   89,867,384 RNDR16.92%

   +834,042 RNDR

   +0.94%

   +301,813 RNDR

   +0.34%

   +7,592,189 RNDR

   +9.23%

   35
   Cronos 35 CRO
   2,238,315,936 CRO7.40%

   +28,709 CRO

   +0.00%

   -4,440,836.36 CRO

   -0.20%

   +51,701,707 CRO

   +2.36%

   36
   Arbitrum 36 ARB
   4,718,077 ARB0.05%

   -38,724.63 ARB

   -0.81%

   +471,371 ARB

   +11.10%

   +330,733 ARB

   +7.54%

   37
   Maker 37 MKR
   61,876 MKR6.33%

   -115.1 MKR

   -0.19%

   +2,290.52 MKR

   +3.84%

   +3,017.63 MKR

   +5.13%

   38
   Beam 38 BEAMX
   8,344,256,474 BEAMX13.25%

   +37,787,536 BEAMX

   +0.45%

   +211,158,198 BEAMX

   +2.60%

   +397,411,460 BEAMX

   +5.00%

   39
   Aave 39 AAVE
   3,002,481 AAVE18.77%

   -25,311.52 AAVE

   -0.84%

   +7,738.43 AAVE

   +0.26%

   +319,847 AAVE

   +11.92%

   40
   MultiversX(Elrond) 40 EGLD
   359,782 EGLD1.35%

   -1,925.79 EGLD

   -0.53%

   -8,711.14 EGLD

   -2.36%

   -8,533.51 EGLD

   -2.32%

   41
   StarkNet 41 STRK
   3,492,074 STRK0.03%

   0 STRK

   ----
   42
   Axie Infinity 42 AXS
   5,314,495 AXS1.97%

   +169,123 AXS

   +3.29%

   +151,394 AXS

   +2.93%

   +296,403 AXS

   +5.91%

   43
   Synthetix 43 SNX
   19,478,724 SNX5.94%

   -72,449.58 SNX

   -0.37%

   +1,950,072 SNX

   +11.13%

   +3,799,008 SNX

   +24.23%

   44
   Quant 44 QNT
   1,299,462 QNT8.73%

   +1,474.92 QNT

   +0.11%

   +18,424 QNT

   +1.44%

   +58,311 QNT

   +4.70%

   45
   Blur 45 BLUR
   198,764,227 BLUR6.63%

   +2,179,257 BLUR

   +1.11%

   +3,804,705 BLUR

   +1.95%

   -4,457,700.91 BLUR

   -2.19%

   46
   Chiliz 46 CHZ
   3,079,548,374 CHZ34.64%

   +2,224,535 CHZ

   +0.07%

   +219,623 CHZ

   +0.01%

   +126,436,510 CHZ

   +4.28%

   47
   The Sandbox 47 SAND
   629,099,443 SAND20.97%

   +3,879,259 SAND

   +0.62%

   +21,558,578 SAND

   +3.55%

   +110,668,551 SAND

   +21.35%

   48
   ApeCoin 48 APE
   92,605,582 APE9.26%

   +401,343 APE

   +0.44%

   +2,977,273 APE

   +3.32%

   +13,909,494 APE

   +17.67%

   49
   Fantom 49 FTM
   651,500,923 FTM20.52%

   -119,085.2 FTM

   -0.02%

   +246,332 FTM

   +0.04%

   -532,999.89 FTM

   -0.08%

   50
   Worldcoin 50 WLD
   33,951,991 WLD0.34%

   +9,688.72 WLD

   +0.03%

   -1,030,231.14 WLD

   -2.95%

   -318,877.15 WLD

   -0.93%

   51
   Tezos 51 XTZ
   414,015 XTZ0.04%

   +2,754.01 XTZ

   +0.67%

   -117,845.84 XTZ

   -22.16%

   -121,767.32 XTZ

   -22.73%

   52
   dYdX 52 DYDX
   110,098,182 DYDX20.54%

   -702,329.07 DYDX

   -0.63%

   +1,387,840 DYDX

   +1.28%

   -2,453,143.64 DYDX

   -2.18%

   53
   KuCoin Token 53 KCS
   74,669,814 KCS43.89%

   0 KCS

   0 KCS

   0 KCS

   54
   BitTorrent(new) 54 BTT
   18,470,053,429,788 BTT1.87%

   +3,882,549,558 BTT

   +0.02%

   +27,772,604,576 BTT

   +0.15%

   +10,542,483,027 BTT

   +0.06%

   55
   Ocean Protocol 55 OCEAN
   152,207,035 OCEAN10.79%

   -13,524.82 OCEAN

   -0.01%

   +5,588,861 OCEAN

   +3.81%

   +8,335,348 OCEAN

   +5.79%

   56
   Decentraland 56 MANA
   444,034,194 MANA20.25%

   +1,703,657 MANA

   +0.39%

   +4,020,400 MANA

   +0.91%

   +14,924,159 MANA

   +3.48%

   57
   Gala 57 GALA
   23,792,854,195 GALA77.07%

   +25,342,464 GALA

   +0.11%

   +280,406,104 GALA

   +1.19%

   +728,839,844 GALA

   +3.16%

   58
   SingularityNET 58 AGIX
   385,009,136 AGIX34.51%

   +7,093,521 AGIX

   +1.88%

   +18,904,320 AGIX

   +5.16%

   +23,294,865 AGIX

   +6.44%

   59
   WOO Network 59 WOO
   642,096,496 WOO28.79%

   +6,655,923 WOO

   +1.05%

   +13,230,818 WOO

   +2.10%

   +10,622,689 WOO

   +1.68%

   60
   Conflux 60 CFX
   574,485,047 CFX11.55%

   -70,461.13 CFX

   -0.01%

   +58,257,369 CFX

   +11.29%

   +52,545,167 CFX

   +10.07%

   61
   Fetch.AI 61 FET
   212,977,012 FET18.47%

   -190,815.83 FET

   -0.09%

   -10,974,664.97 FET

   -4.90%

   -3,553,932.1 FET

   -1.64%

   62
   EOS 62 EOS
   361,818 EOS0.03%

   -6,717.7 EOS

   -1.82%

   -123,619 EOS

   -25.47%

   +136,344 EOS

   +60.47%

   63
   Gnosis 63 GNO
   49,374 GNO0.49%

   +1,317.74 GNO

   +2.74%

   +4,302.42 GNO

   +9.55%

   +12,464 GNO

   +33.77%

   64
   IOTA 64 MIOTA
   13,014,134 MIOTA0.41%

   +8,520.05 MIOTA

   +0.07%

   +268,407 MIOTA

   +2.11%

   -1,484,792.47 MIOTA

   -10.24%

   65
   PancakeSwap 65 CAKE
   75,494,357 CAKE19.58%

   -334,221.6 CAKE

   -0.44%

   +2,002,026 CAKE

   +2.72%

   +1,295,893 CAKE

   +1.75%

   66
   Jasmy 66 JASMY
   14,065,409,259 JASMY28.13%

   -68,805,457.86 JASMY

   -0.49%

   +78,152,703 JASMY

   +0.56%

   +497,743,791 JASMY

   +3.67%

   67
   Luna Classic 67 LUNC
   964,134 LUNC0.00%

   0 LUNC

   0 LUNC

   0 LUNC

   68
   Frax Share 68 FXS
   6,666,557 FXS6.69%

   +32,846 FXS

   +0.50%

   +201,940 FXS

   +3.12%

   +530,103 FXS

   +8.64%

   69
   Ethereum Name Service 69 ENS
   9,883,737 ENS9.88%

   +46,169 ENS

   +0.47%

   +165,659 ENS

   +1.70%

   +231,242 ENS

   +2.40%

   70
   PAX Gold 70 PAXG
   32,006 PAXG15.86%

   -144.76 PAXG

   -0.45%

   -1,551.72 PAXG

   -4.62%

   -593.33 PAXG

   -1.82%

   71
   Curve 71 CRV
   271,905,245 CRV13.06%

   -1,935,329.7 CRV

   -0.71%

   +17,662,652 CRV

   +6.95%

   +49,161,129 CRV

   +22.07%

   72
   Nexo 72 NEXO
   16,318,090 NEXO1.63%

   -11,091.86 NEXO

   -0.07%

   +161,198 NEXO

   +1.00%

   +290,285 NEXO

   +1.81%

   73
   Pendle Finance 73 PENDLE
   46,014,559 PENDLE17.80%

   -1,281,204.07 PENDLE

   -2.71%

   -381,213.77 PENDLE

   -0.82%

   +5,786,444 PENDLE

   +14.38%

   74
   Gemini Dollar 74 GUSD
   8,902,464 GUSD28.37%

   +485,897 GUSD

   +5.77%

   +529,925 GUSD

   +6.33%

   +865,765 GUSD

   +10.77%

   75
   Compound 75 COMP
   1,515,341 COMP15.15%

   +11,023 COMP

   +0.73%

   +39,412 COMP

   +2.67%

   +96,017 COMP

   +6.76%

   76
   Rocket Pool 76 RPL
   436,619 RPL2.17%

   -6,515.51 RPL

   -1.47%

   +36,907 RPL

   +9.23%

   +5,037.31 RPL

   +1.17%

   77
   Pepe 77 PEPE
   186,432,539,343,709 PEPE44.32%

   -633,591,325,424 PEPE

   -0.34%

   +1,597,790,244,891 PEPE

   +0.86%

   +16,746,183,313,217 PEPE

   +9.87%

   78
   FTX Token 78 FTT
   45,871,135 FTT13.95%

   +162,556 FTT

   +0.36%

   +119,844 FTT

   +0.26%

   -621,772.67 FTT

   -1.34%

   79
   IoTeX 79 IOTX
   193,216,620 IOTX0.20%

   -144,427.72 IOTX

   -0.07%

   +9,527,461 IOTX

   +5.19%

   +14,343,632 IOTX

   +8.02%

   80
   Ondo Finance 80 ONDO
   503,404,899 ONDO5.03%

   -5,158,738.67 ONDO

   -1.01%

   -43,237,514.3 ONDO

   -7.91%

   -80,749,729.89 ONDO

   -13.82%

   81
   1inch Token 81 1INCH
   199,798,337 1INCH13.32%

   +249,676 1INCH

   +0.13%

   +7,072,144 1INCH

   +3.67%

   +3,824,205 1INCH

   +1.95%

   82
   Trust Wallet 82 TWT
   14,247,036 TWT1.42%

   +219,356 TWT

   +1.56%

   +107,378 TWT

   +0.76%

   -1,113,620.59 TWT

   -7.25%

   83
   ZetaChain 83 ZETA
   10,649,289 ZETA0.51%

   -3,412.19 ZETA

   -0.03%

   -87,771.62 ZETA

   -0.82%

   --
   84
   Gatechain Token 84 GT
   92,283,494 GT30.76%

   +437.56 GT

   +0.00%

   +1,780.43 GT

   +0.00%

   -2,633,505.26 GT

   -2.77%

   85
   SuperVerse 85 SUPER
   135,678,443 SUPER13.57%

   -848,194.41 SUPER

   -0.62%

   -3,506,946.2 SUPER

   -2.52%

   -3,922,183.37 SUPER

   -2.81%

   86
   Enjin Coin 86 ENJ
   118,130,627 ENJ11.81%

   +1,625,772 ENJ

   +1.40%

   +1,267,562 ENJ

   +1.08%

   -8,970,757.56 ENJ

   -7.06%

   87
   Green Metaverse Token 87 GMT
   349,995,557 GMT6.47%

   +261,803 GMT

   +0.07%

   +902,741 GMT

   +0.26%

   +38,675,169 GMT

   +12.42%

   88
   aelf 88 ELF
   93,144,108 ELF10.58%

   +113,618 ELF

   +0.12%

   +411,972 ELF

   +0.44%

   +509,813 ELF

   +0.55%

   89
   Zcash 89 ZEC
   36,580 ZEC0.22%

   +1,021.37 ZEC

   +2.87%

   -676.17 ZEC

   -1.81%

   +1,217.78 ZEC

   +3.44%

   90
   Pixels 90 PIXEL
   397,039,253 PIXEL7.94%

   -1,228,002.41 PIXEL

   -0.31%

   +26,455,212 PIXEL

   +7.14%

   --
   91
   SKALE Network 91 SKL
   648,964,798 SKL12.36%

   -1,331,140.21 SKL

   -0.20%

   +157,406 SKL

   +0.02%

   -9,639,394.75 SKL

   -1.46%

   92
   Livepeer Token 92 LPT
   4,586,762 LPT14.78%

   -812.05 LPT

   -0.02%

   +84,237 LPT

   +1.87%

   +461,514 LPT

   +11.19%

   93
   Convex Finance 93 CVX
   2,951,772 CVX2.97%

   -3,545.05 CVX

   -0.12%

   +138,808 CVX

   +4.93%

   -118,562.54 CVX

   -3.86%

   94
   Zilliqa 94 ZIL
   91,361,265 ZIL0.49%

   -1,287,818.37 ZIL

   -1.39%

   -5,715,792.69 ZIL

   -5.89%

   -32,410,998.08 ZIL

   -26.19%

   95
   Mask Network 95 MASK
   29,599,145 MASK29.60%

   +748.58 MASK

   +0.00%

   +4,023,898 MASK

   +15.73%

   +5,448,663 MASK

   +22.56%

   96
   Holo 96 HOT
   56,666,182,480 HOT31.90%

   +69,599,661 HOT

   +0.12%

   +64,417,549 HOT

   +0.11%

   +552,380,759 HOT

   +0.98%

   97
   Golem 97 GLM
   98,744,548 GLM9.87%

   +6,574,296 GLM

   +7.13%

   +17,190,393 GLM

   +21.08%

   +22,910,275 GLM

   +30.21%

   98
   OriginTrail 98 TRAC
   26,651,106 TRAC5.33%

   +755,633 TRAC

   +2.92%

   +209,928 TRAC

   +0.79%

   -303,947.63 TRAC

   -1.13%

   99
   Basic Attention Token 99 BAT
   273,839,536 BAT18.26%

   +1,916,850 BAT

   +0.70%

   +12,535,091 BAT

   +4.80%

   +26,294,966 BAT

   +10.62%

   100
   Illuvium 100 ILV
   787,734 ILV9.80%

   +3,587.02 ILV

   +0.46%

   +7,829.78 ILV

   +1.00%

   +29,090 ILV

   +3.83%