Tiền ảo: 28,064 Trao đổi: 643 Vốn hóa thị trường: $2,437.8B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $117.88B Tỷ lệ thống trị: BTC 50% ETH 17.1% Phí gas trên ETH: 58Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $62,004.48, giảm 0.52% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $2,437.8B, tăng 0.88% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $117.88B, giảm 1.90% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $62,004.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 50%, giảm 1.38% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $62,004.48 0.52%20.27%$1,217,942,715,824 $8,300,508,124 133,869 BTC
   19,642,818 BTC
   0.82,0.82,0.81,0.85,0.87,0.89,0.9,0.91,0.91,0.94,1,0.98,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.99
   2 $3,427.49 0.19%14.56%$415,833,924,523 $7,609,624,782 122,727 BTC
   121,323,162 ETH
   0.86,0.87,0.87,0.88,0.89,0.9,0.88,0.91,0.92,0.92,0.94,0.93,0.93,0.94,0.96,0.99,0.96,0.99,1,0.99,0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99
   3 $1 0.06%0.08%$99,248,763,006 $39,846,419,868 642,332 BTC
   99,179,337,470 USDT
   1,1
   4 $408.8 0.52%7.14%$61,132,752,355 $1,005,879,921 16,223 BTC
   149,541,957 BNB
   0.9,0.9,0.91,0.92,0.91,0.92,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.97,1,0.98,0.98,0.97,0.94,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97
   5 $129.92 2.56%24.77%$57,531,712,066 $2,828,945,494 45,625 BTC
   442,824,138 SOL
   0.76,0.75,0.75,0.76,0.75,0.74,0.78,0.8,0.8,0.81,0.78,0.79,0.79,0.84,0.85,0.85,0.9,0.94,0.96,0.91,1,0.98,0.95,0.96,0.94,0.94,0.95
   6 $0.6327 5.24%15.49%$34,585,932,591 $2,256,259,557 36,389 BTC
   54,664,031,281 XRP
   0.86,0.86,0.85,0.84,0.86,0.87,0.87,0.88,0.9,0.93,0.92,0.93,0.96,0.91,0.94,0.95,0.97,0.93,0.94,0.94,0.95,0.99,1,0.99,1
   7 $3,419.42 0.24%14.45%$33,709,570,973 $12,266,024 197.82 BTC
   9,858,272 STETH
   0.86,0.87,0.87,0.88,0.9,0.9,0.88,0.91,0.92,0.93,0.94,0.93,0.94,0.94,0.96,0.99,0.96,0.99,1,0.99,0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99
   8 $0.9988 0.08%0.12%$28,986,979,390 $3,517,657,050 56,732 BTC
   29,021,805,557 USDC
   1,1
   9 $0.7426 6.54%24.39%$26,347,280,054 $964,319,721 15,552 BTC
   35,479,773,841 ADA
   0.79,0.79,0.78,0.77,0.78,0.77,0.76,0.81,0.81,0.82,0.82,0.83,0.82,0.85,0.87,0.83,0.87,0.94,0.91,0.87,0.89,0.91,0.9,0.93,1,0.97,0.97,0.98
   10 $0.1426 5.55%65.65%$20,435,080,010 $3,458,801,595 55,783 BTC
   143,303,506,383 DOGE
   0.6,0.6,0.59,0.61,0.62,0.63,0.67,0.68,0.69,0.67,0.7,0.84,0.83,0.89,0.91,0.91,0.82,0.85,0.85,0.91,0.98,0.99,1,0.97,1
   11 $42.91 1.76%16.67%$16,185,666,915 $642,168,788 10,357 BTC
   377,244,305 AVAX
   0.85,0.84,0.84,0.86,0.85,0.84,0.9,0.9,0.91,0.89,0.9,0.91,0.93,0.94,0.92,0.95,1,0.99,0.93,0.99,0.99,0.96,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99
   12 $0.00002297 53.75%138.80%$13,542,999,004 $4,890,738,533 78,877 BTC
   589,595,080,730,421 SHIB
   0.42,0.42,0.41,0.42,0.44,0.44,0.45,0.46,0.47,0.47,0.49,0.53,0.51,0.57,0.6,0.6,0.54,0.56,0.57,0.63,0.72,0.88,0.96,0.88,1
   14 $54.3 5.19%5.61%$13,392,003,010 $19,916,209 321.2 BTC
   246,638,974 OKB
   0.95,0.93,0.93,0.92,0.92,0.93,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.97,1,0.98,1
   15 $9.24 9.50%18.11%$13,096,282,137 $445,941,320 7,192.08 BTC
   1,416,687,270 DOT
   0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.83,0.87,0.87,0.88,0.88,0.9,0.9,0.93,0.93,0.9,0.93,0.95,0.94,0.89,0.91,0.92,0.9,0.93,0.96,0.97,0.99,1
   16 $0.1407 0.50%2.33%$12,376,445,507 $181,187,208 2,922.84 BTC
   87,963,365,369 TRX
   0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.97,0.98,0.98
   17 $1.1 7.55%10.33%$10,985,000,000 $633,424,700 10,216 BTC
   10,000,000,000 MATIC
   0.91,0.89,0.89,0.88,0.9,0.9,0.96,0.97,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.92,0.94,0.95,0.94,0.91,0.93,0.93,0.92,0.93,0.97,0.97,0.98,1
   18 $2.78 0.51%34.31%$9,623,908,773 $77,184,861 1,244.82 BTC
   3,468,075,233 TON
   0.73,0.72,0.74,0.73,0.73,0.74,0.74,0.75,0.76,0.75,0.75,0.89,0.89,0.91,0.95,0.91,0.87,0.9,1,0.95,0.96,0.96,0.94,0.99,0.98
   19 $12.5 6.93%11.18%$9,530,512,982 $426,414,593 6,877.15 BTC
   762,209,327 UNI
   0.89,0.83,0.84,0.83,0.86,0.86,0.84,0.85,0.84,0.84,0.88,0.87,0.85,0.88,0.86,0.87,0.85,0.86,0.88,0.89,0.88,0.87,0.87,0.92,0.92,1,0.96,0.97,0.99
   20 $61,060.02 0.35%18.40%$9,524,502,313 $41,683,641 672.26 BTC
   155,986 WBTC
   0.82,0.8,0.83,0.82,0.83,0.83,0.8,0.85,0.87,0.89,0.9,0.91,0.91,0.95,1,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.99,0.97,0.97,0.98
   21$453.44
   22$91.64
   23$0.9994
   24$13.04
   25$33.06
   26$12.02
   27$8.97
   28$4.79
   29$3.22
   30$4.27
   31$12.03
   32$2.95
   33$42.92
   34$3.94
   35$0.9997
   36$0.1708
   37$0.1348
   38$0.1141
   39$0.0502
   40$0.1391
   41$0.9973
   42$0.3215
   43$3.38
   44$7.74
   45$16.7
   46$143.04
   47$1.99
   48$2.11
   49$2,124.85
   50$1.62
   51$5.76
   52$103.6
   53$0.2416
   54$115.97
   55$0.0355
   56$0.00000438
   57$28.12
   58$1.2
   59$64.92
   60$79.36
   61$10.23
   62$0.00002445
   63$1.11
   64$0.68
   65$0.838
   66$124.71
   67$1.81
   68$4.63
   69$0.5307
   70$1.4
   71$0.1599
   72$8.83
   73$0.00000143
   74$2.25
   75$0.000136
   76$0.0000006393
   77$1.36
   78$1.81
   79$0.6733
   80$0.0461
   81$0.9824
   82$12.92
   83$0.732
   84$1.05
   85$3.7
   86$16.21
   87$1.95
   88$7.82
   89$0.6793
   90$0.00019
   91$0.161
   92$0.2818
   93$4.59
   94$0.2978
   95$0.3299
   96$399.04
   97$0.0208
   98$0.539
   99$0.1679
   100$2.53