Các loại tiền điện tử: 23,036 Trao đổi: 795 Vốn hóa thị trường: $1,230,262,151,522 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54,535,392,078 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $28,335.82, tăng 3.91% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $1,230.26B, tăng 3.74% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $54.54B, giảm 8.65% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $28,336.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 44.5%, tăng 0.23% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $28,335.82 3.91%4.01%$547,630,978,453 $9,151,452,182 322,964 BTC
   19,326,456 BTC
   0.9,0.93,0.93,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.98,0.96,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.95,0.95,0.96,1,0.99,0.99
   2 $1,818.82 4.64%1.64%$222,576,034,958 $4,804,826,082 169,567 BTC
   122,373,866 ETH
   0.93,0.95,0.94,0.97,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.99,0.99,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.96,1,0.99,0.99
   3 $1 0.08%0.11%$78,548,892,298 $17,442,876,204 615,577 BTC
   78,486,103,416 USDT
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   4 $328.63 2.79%1.16%$51,887,453,796 $391,617,420 13,821 BTC
   157,890,192 BNB
   0.96,0.97,0.97,0.98,1,1,0.98,0.97,0.97,0.97,0.98,0.99,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.94,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96
   5 $0.9981 0.07%0.11%$34,369,611,033 $2,502,930,724 88,329 BTC
   34,435,037,605 USDC
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   6 $0.4379 4.89%15.99%$22,311,404,780 $1,497,814,631 52,859 BTC
   50,950,912,949 XRP
   0.79,0.8,0.79,0.81,0.82,0.82,0.81,0.8,0.81,0.83,0.84,0.84,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.83,0.97,0.98,1,0.96,0.93,0.9,0.91,0.94,0.97,0.95,0.93
   7 $0.3696 3.62%6.97%$12,832,483,678 $248,831,814 8,781.29 BTC
   34,719,923,372 ADA
   0.87,0.89,0.88,0.91,0.92,0.93,0.9,0.89,0.9,0.89,0.92,0.92,0.89,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.93,0.97,0.99,0.98,0.98,0.94,0.94,0.98,1,0.97,0.97
   8 $45.05 0.04%6.98%$11,111,776,367 $24,652,532 870.01 BTC
   246,638,974 OKB
   0.97,1,0.96,0.98,1,0.98,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.93,0.94,0.91,0.9,0.91,0.9,0.91,0.9,0.9,0.89,0.92,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.9
   9 $0.0774 4.89%3.08%$10,273,758,645 $384,808,592 13,580 BTC
   132,670,764,300 DOGE
   0.94,0.96,0.94,0.98,0.98,0.99,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.96,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.92,0.95,0.97,0.97,0.96,0.97,0.94,0.94,0.99,1,0.98,0.99
   10 $1.14 3.25%4.98%$10,144,952,475 $281,311,209 9,927.75 BTC
   8,868,740,690 MATIC
   0.95,0.98,0.96,0.99,1,1,0.98,0.96,0.97,0.95,0.98,0.95,0.92,0.93,0.91,0.9,0.91,0.91,0.93,0.93,0.93,0.93,0.92,0.9,0.9,0.91,0.93,0.92,0.93
   11 $22.24 4.51%1.70%$8,536,510,585 $377,713,836 13,330 BTC
   383,778,962 SOL
   0.86,0.89,0.87,0.92,0.97,0.96,0.95,0.93,0.94,0.92,0.95,0.95,0.96,1,1,0.97,0.97,0.96,0.99,0.97,0.97,0.97,0.98,0.93,0.92,0.94,0.98,0.95,0.96
   12 $6.33 4.89%2.35%$8,119,646,185 $95,300,543 3,363.25 BTC
   1,283,028,551 DOT
   0.94,0.98,0.97,0.99,1,1,0.98,0.96,0.98,0.97,0.99,0.99,0.96,0.98,0.95,0.93,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.92,0.92,0.94,0.97,0.95,0.96
   13 $0.9985 0.01%0.05%$8,051,925,494 $3,166,232,200 111,740 BTC
   8,064,021,527 BUSD
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   14 $93.59 8.07%11.27%$6,789,916,286 $598,848,927 21,134 BTC
   72,548,739 LTC
   0.86,0.89,0.87,0.9,0.92,0.92,0.9,0.89,0.89,0.88,0.91,0.91,0.87,0.87,0.86,0.85,0.84,0.86,0.87,0.88,0.87,0.86,0.86,0.92,0.92,0.97,1,0.99,0.99
   15 $0.9989 0.08%0.10%$6,538,702,373 $65,430,088 2,309.09 BTC
   6,545,902,867 DAI
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   16 $0.00001082 2.17%1.01%$6,380,115,065 $144,415,101 5,096.84 BTC
   589,659,433,015,342 SHIB
   0.95,0.98,0.96,0.99,1,1,0.98,0.96,0.97,0.96,0.99,0.98,0.95,0.96,0.94,0.94,0.95,0.94,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97
   17 $0.0652 8.73%1.48%$5,940,835,828 $307,613,114 10,856 BTC
   91,132,489,046 TRX
   0.98,0.99,0.98,1,1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.88,0.91,0.92,0.95,0.97,0.96
   18 $17.54 4.96%0.95%$5,712,114,586 $127,916,608 4,514.3 BTC
   325,710,458 AVAX
   0.9,0.94,0.92,0.97,0.99,0.98,0.97,0.95,0.96,0.97,1,0.99,0.96,0.97,0.96,0.94,0.93,0.94,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.93,0.94,0.97,0.99,0.98,0.98
   19 $6.28 3.84%2.33%$4,787,055,678 $39,333,679 1,388.12 BTC
   762,209,327 UNI
   0.92,0.94,0.93,0.96,0.99,0.99,0.98,0.98,1,0.97,1,0.99,0.96,0.97,0.96,0.94,0.93,0.94,0.97,0.97,0.97,0.96,0.94,0.92,0.92,0.93,0.97,0.94,0.95
   20 $28,332.81 3.78%3.90%$4,257,033,035 $70,364,519 2,483.23 BTC
   150,251 WBTC
   0.9,0.93,0.92,0.96,0.95,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.97,0.98,0.96,0.98,0.96,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.95,0.96,0.97,1,0.99,0.99
   22$11.72
   23$3.4
   24$20.94
   25$159.99
   26$2.11
   27$129.26
   28$0.0922
   29$5.98
   30$0.9982
   31$2.31
   32$0.0624
   33$1.41
   34$0.0703
   35$2.04
   36$0.0236
   37$13.01
   38$1.16
   39$0.2198
   40$5.2
   41$126.69
   42$0.4881
   43$0.151
   44$4.18
   45$1.16
   46$0.6167
   47$0.5317
   48$43.66
   49$1.18
   50$77.31
   51$1.02
   52$1.22
   53$1.05
   54$8.69
   55$0.6646
   56$0.3683
   57$13.18
   58$9.02
   59$0.9981
   60$2.74
   61$0.1225
   62$0.9058
   63$2.49
   64$39.89
   65$5.36
   66$0.000126
   67$0.9702
   68$0.2339
   69$63.92
   70$37.93
   71$1.34
   72$3.76
   73$699.37
   74$75.03
   75$6.44
   76$1.03
   77$38.12
   78$8.2
   79$0.0000315
   80$0.4826
   81$0.2163
   82$0.0000006255
   83$3.6
   84$1,989.14
   85$0.0377
   86$1.2
   87$0.3667
   88$1.45
   89$0.0285
   90$1.34
   91$0.5223
   92$0.8163
   93$0.0428
   94$2.64
   95$5.38
   96$0.4017
   97$0.7105
   98$0.8811
   99$0.0322
   100$3.52