Các loại tiền điện tử: 20,273 Trao đổi: 822 Vốn hóa thị trường: $1,428,709,418,869 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $126,097,149,379 Tỷ lệ thống trị: BTC 32.1% ETH 15.7% Phí gas trên ETH: 59Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

Các loại tiền điện tử

Không có kết quả cho ""

Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

Giá Bitcoin(BTC) là $23,996.23, tăng 4.03% trong 24 giờ qua.
Highlights
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $1,428.71B, tăng 5.24% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $126.1B, tăng 13.51% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $23,996.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 32.1%, giảm 1.23% so với hôm trước.
# Tên Giá 24h% 7d% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1 $23,996.23 4.03% 4.64% $458,757,213,566 $19,298,838,891 804,245 BTC
19,117,887 BTC
0.99,0.97,0.96,0.97,0.95,0.94,0.96,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.97,0.97,1,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,1
2 $1,837.13 9.03% 13.77% $223,962,390,903 $13,319,637,743 555,072 BTC
121,908,842 ETH
0.93,0.91,0.89,0.9,0.88,0.88,0.9,0.91,0.91,0.94,0.94,0.94,0.92,0.93,0.91,0.92,0.93,0.92,0.93,0.96,0.96,0.97,0.96,0.94,0.92,0.93,0.92,0.92,1
3 $1 0.06% 0.01% $66,524,614,486 $35,253,634,211 1,469,144 BTC
66,517,962,690 USDT
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
4 $1 0.09% 0.09% $56,010,796,528 $7,295,252,942 304,019 BTC
55,993,998,329 USDC
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
5 $333.52 5.35% 10.05% $54,456,136,702 $2,707,293,255 112,822 BTC
163,276,975 BNB
0.87,0.86,0.85,0.89,0.91,0.93,0.94,0.96,0.94,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.93,0.94,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.96,0.95,0.98,0.95,0.95,1
6 $0.9997 0.01% 0.01% $18,557,409,571 $17,086,402,373 712,037 BTC
18,562,978,465 BUSD
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
7 $0.5352 4.63% 6.53% $18,296,772,153 $856,001,641 35,680 BTC
34,186,794,009 ADA
0.98,0.95,0.92,0.94,0.93,0.93,0.94,0.95,0.94,0.96,0.96,0.96,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,1,0.98,0.99,0.98,0.96,0.94,0.95,0.94,0.94,0.99
8 $0.3781 3.82% 2.52% $18,278,526,562 $1,031,049,695 42,967 BTC
48,343,101,197 XRP
1,0.97,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96,0.98,0.97,0.97,0.97,0.95,0.93,0.95,0.93,0.93,0.97
9 $42.13 4.79% 8.37% $14,679,793,607 $1,295,000,185 53,967 BTC
348,408,964 SOL
1,0.96,0.94,0.91,0.88,0.88,0.91,0.92,0.9,0.92,0.92,0.92,0.9,0.91,0.9,0.91,0.92,0.92,0.95,0.97,0.96,0.96,0.96,0.93,0.91,0.92,0.9,0.9,0.95
10 $9.58 9.68% 17.66% $10,635,914,222 $790,203,640 32,930 BTC
1,110,371,368 DOT
0.87,0.88,0.84,0.86,0.85,0.85,0.88,0.88,0.89,0.91,0.91,0.91,0.89,0.9,0.89,0.89,0.91,0.91,0.92,0.97,0.96,0.97,0.96,0.93,0.91,0.93,0.91,0.91,1
11 $1 0.03% 0.03% $10,220,545,186 $381,663,112 15,905 BTC
10,220,545,186 DAI
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
12 $0.0712 3.00% 6.05% $9,439,524,879 $449,390,661 18,728 BTC
132,670,764,300 DOGE
0.99,0.97,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,1,1,0.97,0.98,0.96,0.96,1
13 $29.4 7.82% 25.66% $8,407,523,814 $952,584,309 39,697 BTC
285,922,544 AVAX
0.83,0.8,0.78,0.8,0.79,0.79,0.81,0.82,0.82,0.84,0.85,0.87,0.87,0.9,0.89,0.89,0.94,0.94,0.95,1,0.98,0.95,0.96,0.93,0.92,0.93,0.94,0.95,0.99
14 $0.9305 5.45% 3.77% $7,476,850,318 $549,683,387 22,907 BTC
8,035,303,943 MATIC
1,0.97,0.93,0.96,0.94,0.94,0.97,0.97,0.95,0.97,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.97,0.99,0.97,0.96,0.97,0.95,0.93,0.94,0.93,0.93,0.98
15 $0.00001231 3.19% 3.53% $7,258,860,552 $495,050,684 20,630 BTC
589,671,856,384,605 SHIB
0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.96,0.95,0.96,0.97,0.97,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.98,1,0.98,0.98,0.96,0.97,0.95,0.96,0.95,0.96,0.98
16 $0.0701 2.02% 2.06% $7,138,490,628 $260,367,628 10,850 BTC
101,783,594,663 TRX
1,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97,0.99
17 $9.31 13.45% 8.17% $6,944,145,381 $200,359,205 8,349.61 BTC
745,591,971 UNI
0.95,0.91,0.89,0.97,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96,0.97,0.94,0.95,0.95,0.95,0.96,0.94,0.95,0.97,0.94,0.94,0.9,0.91,0.89,0.91,0.91,0.91,1
18 $24,011.8 4.26% 4.94% $6,845,860,227 $213,126,824 8,881.67 BTC
285,104 WBTC
0.99,0.97,0.96,0.97,0.95,0.94,0.96,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.97,1,0.99,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,1
19 $39.06 6.81% 9.80% $5,323,305,907 $1,648,119,469 68,682 BTC
136,280,120 ETC
1,0.93,0.94,0.95,0.91,0.91,0.92,0.93,0.94,0.97,0.99,0.98,0.96,0.98,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.99,0.96,0.97,0.97,0.93,0.93,0.94,0.94,0.94,0.99
20 $31.29 5.33% 6.71% $5,093,961,242 $75,523,961 3,147.32 BTC
162,813,988 FTT
0.98,0.97,0.93,0.94,0.93,0.92,0.94,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,1,1,1,0.99,0.96,0.94,0.95,0.93,0.93,0.99
21 $18.59
22 $5.97
23 $4.72
24 $62.02
26 $0.1514
27 $0.1252
28 $2.96
29 $167.18
30 $142.63
31 $11.84
32 $0.3645
33 $0.0328
34 $8.36
35 $7.12
36 $8.27
37 $1.07
38 $1.34
39 $0.7461
40 $1.86
41 $0.0782
42 $1.61
43 $68.77
44 $112.14
45 $18.5
46 $0.9997
47 $127.25
48 $4.49
49 $1.26
50 $62.14
51 $77
52 $1,112.17
53 $8.74
54 $10.92
55 $0.41
56 $0.1419
57 $0.3466
58 $2.91
59 $0.9993
60 $0.000001
61 $0.153
62 $0.2939
63 $0.00004569
64 $11.53
65 $2.58
66 $1.37
67 $4.4
68 $0.006915
69 $0.4631
70 $6.15
71 $0.4873
72 $0.00009814
73 $0.6957
74 $0.4638
75 $0.979
76 $1,792.23
77 $55.07
78 $0.0454
79 $0.9757
80 $63.62
81 $2.3
82 $4.9
83 $2.22
84 $0.1045
85 $29.8
86 $36.55
87 $1.12
88 $15.35
89 $7.5
90 $0.8576
91 $1.17
92 $0.8656
93 $4.07
94 $2.58
95 $0.0515
96 $0.002606
97 $62.52
98 $174.04
99 $0.0636
100 $4.19