Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,514.62B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $47.36B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.3% ETH 14.9% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $66,779.57, giảm 0.40% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $2,514.62B, giảm 0.97% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $47.36B, giảm 18.57% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $66,780.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 52.3%, tăng 0.58% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $66,779.57 0.40%8.62%$1,315,585,042,182 $8,428,359,322 126,212 BTC
   19,700,412 BTC
   0.91,0.91,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.99
   2 $3,073.14 1.49%4.88%$375,109,528,158 $3,904,647,789 58,471 BTC
   122,060,670 ETH
   0.93,0.94,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,0.98
   3 $1 0.02%0.03%$111,434,916,579 $13,882,801,291 207,867 BTC
   111,434,916,579 USDT
   1,1
   4 $576.88 0.15%2.98%$85,139,597,771 $268,046,603 4,013.9 BTC
   147,586,322 BNB
   1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,0.95,0.95,0.96,0.95,0.98,0.98,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97
   5 $167.72 3.84%16.97%$75,292,055,685 $1,480,210,557 22,166 BTC
   448,915,190 SOL
   0.83,0.82,0.79,0.82,0.85,0.84,0.84,0.83,0.81,0.81,0.82,0.82,0.87,0.89,0.93,0.93,0.9,0.91,0.92,0.96,0.96,0.98,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.95
   6 $0.9997 0.01%0.07%$33,478,866,549 $1,779,548,547 26,648 BTC
   33,488,913,223 USDC
   1,1
   7 $3,070.84 1.45%4.92%$30,414,098,936 $32,865,989 492.15 BTC
   9,904,163 STETH
   0.93,0.94,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.97,0.99,0.98,0.99,1,0.99,0.99,1,0.98,0.98
   8 $0.513 1.72%2.72%$28,399,257,503 $258,084,849 3,864.3 BTC
   55,359,176,420 XRP
   0.96,0.95,0.94,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
   9 $6.38 0.78%8.18%$22,177,911,078 $117,515,109 1,759.74 BTC
   3,474,473,387 TON
   0.95,0.94,0.94,1,1,0.96,0.97,0.94,0.92,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.93,0.89,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.88,0.89,0.89,0.87,0.87,0.88,0.87
   10 $0.1492 2.86%5.59%$21,537,793,808 $482,711,545 7,228.43 BTC
   144,355,186,383 DOGE
   0.91,0.9,0.88,0.91,0.98,0.95,0.96,0.95,0.93,0.93,0.96,0.96,0.99,1,0.99,0.97,0.96,0.96,0.98,0.99,0.99,1,1,0.97,0.98,0.99,0.97,0.95
   11 $0.4702 1.94%7.42%$16,776,801,908 $123,389,557 1,847.51 BTC
   35,680,140,171 ADA
   0.9,0.9,0.87,0.92,0.91,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.89,0.92,0.93,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.96
   12 $0.00002395 3.27%7.30%$14,120,467,717 $153,408,405 2,296.98 BTC
   589,581,115,573,849 SHIB
   0.9,0.89,0.86,0.92,0.96,0.92,0.93,0.94,0.93,0.91,0.91,0.95,0.94,1,0.99,1,0.97,0.97,0.99,0.99,1,0.99,1,0.98,0.99,0.99,0.97,0.95
   13 $36.04 3.34%8.82%$13,794,903,852 $171,917,079 2,574.39 BTC
   382,777,098 AVAX
   0.9,0.89,0.86,0.89,0.88,0.87,0.86,0.88,0.85,0.84,0.86,0.88,0.91,0.92,0.93,0.92,0.91,0.92,0.93,0.99,0.98,0.97,1,1,0.99,0.99,0.97,0.96
   14 $49.24 1.64%0.99%$12,144,749,718 $1,149,200 17.21 BTC
   246,638,974 OKB
   0.99,0.99,0.97,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,0.97,0.99,0.97,0.98,1,1,0.99,1,1,0.99,0.98
   15 $0.1205 2.35%5.19%$10,536,851,312 $121,641,989 1,821.34 BTC
   87,442,749,478 TRX
   1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95
   16 $66,887.52 0.32%8.97%$10,400,779,557 $57,265,707 857.53 BTC
   155,497 WBTC
   0.91,0.91,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1,0.99
   18 $6.97 2.16%5.48%$10,022,104,043 $63,258,808 947.27 BTC
   1,437,953,433 DOT
   0.93,0.91,0.89,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.9,0.92,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.97,0.97,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.96
   19 $484.26 1.21%11.87%$9,543,702,254 $240,377,764 3,599.57 BTC
   19,707,806 BCH
   0.88,0.89,0.87,0.9,0.91,0.89,0.89,0.88,0.88,0.92,0.95,0.93,0.92,0.91,0.91,0.96,0.96,0.95,0.98,0.99,0.97,0.97,1,1,0.99
   20 $7.68 3.94%11.57%$9,091,282,767 $216,579,212 3,243.19 BTC
   1,184,346,782 NEAR
   0.84,0.84,0.81,0.86,0.89,0.89,0.87,0.85,0.86,0.85,0.87,0.95,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.94,0.93
   21$0.6847
   22$0.9994
   23$82.42
   24$12.78
   25$7.69
   26$5.89
   27$27.69
   28$0.9999
   29$0.1105
   30$10.16
   31$0.00000902
   32$8.26
   33$0.9992
   34$2.3
   35$0.1228
   36$8.28
   37$5.67
   38$0.9523
   39$0.1058
   40$46.24
   41$0.123
   42$1.97
   43$0.2989
   44$2,740.42
   45$2.46
   46$0.9812
   47$0.0343
   48$135.28
   49$2.48
   50$0.8684
   51$1.03
   52$2.21
   53$24.27
   54$6.65
   55$2.13
   56$369.91
   57$0.000194
   58$0.00002561
   59$9.03
   60$1.17
   61$1.8
   62$1.71
   63$0.1756
   64$85.67
   65$0.0441
   66$0.882
   67$0.0249
   68$5.54
   69$0.9301
   70$0.9068
   71$65.43
   72$0.9256
   73$7.22
   74$0.0228
   75$95.11
   76$4.75
   77$0.00000117
   78$15.08
   79$38.62
   80$0.1159
   81$0.715
   82$4.74
   83$0.00005044
   84$0.0199
   85$0.4324
   86$0.5361
   87$0.5252
   88$9.74
   89$0.2245
   90$0.9199
   91$0.7903
   92$2.74
   93$0.7799
   94$2.6
   95$40.47
   96$7.84
   97$0.4251
   98$1.08
   99$2,384.1
   100$293.3