Các loại tiền điện tử: 21,854 Trao đổi: 831 Vốn hóa thị trường: $898,131,230,041 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $36,740,824,414 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.6% ETH 17.4% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $17,093.07, tăng 0.91% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $898.13B, tăng 0.90% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $36.74B, tăng 7.55% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $17,093.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 36.6%, tăng 0.00% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $17,093.07 0.91%4.23%$328,606,031,890 $8,001,754,653 468,129 BTC
   19,224,518 BTC
   0.95,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.98,0.98,0.98,1,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1
   2 $1,280.51 2.32%5.80%$156,700,959,151 $3,846,558,818 225,036 BTC
   122,373,866 ETH
   0.91,0.9,0.91,0.9,0.93,0.94,0.93,0.94,0.98,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.96,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99
   3 $1 0.01%0.04%$69,862,912,743 $9,385,575,105 549,087 BTC
   69,862,912,743 USDT
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   4 $291.55 0.24%2.84%$46,641,300,764 $676,584,510 39,582 BTC
   159,977,022 BNB
   0.97,0.97,0.98,0.96,0.99,1,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.97,0.99,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96
   5 $0.9998 0.03%0.04%$44,666,828,030 $1,025,633,745 60,003 BTC
   44,675,763,183 USDC
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   6 $0.9999 0.03%0.07%$23,450,422,583 $6,037,467,169 353,211 BTC
   23,452,767,860 BUSD
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   7 $0.3923 0.23%0.05%$19,732,193,962 $366,367,782 21,441 BTC
   50,298,735,565 XRP
   0.94,0.93,0.94,0.95,0.96,0.96,0.95,0.97,0.98,0.98,0.98,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.95,0.96
   8 $0.1048 2.85%2.55%$13,903,896,098 $661,968,859 38,727 BTC
   132,670,764,300 DOGE
   0.88,0.87,0.89,0.87,0.95,0.93,0.92,0.93,0.97,0.96,0.95,1,0.95,0.95,0.94,0.94,0.91,0.91,0.91,0.93,0.93,0.91,0.93,0.91,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96
   9 $0.3209 0.77%3.45%$11,055,499,917 $114,903,455 6,722.22 BTC
   34,451,542,281 ADA
   0.94,0.94,0.96,0.94,0.96,0.96,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,1,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99
   10 $0.9206 1.30%10.32%$8,040,812,667 $144,435,305 8,449.93 BTC
   8,734,317,475 MATIC
   0.88,0.88,0.89,0.88,0.9,0.9,0.89,0.9,0.92,0.93,0.94,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.97,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98
   11 $1 0.00%0.04%$6,832,922,259 $56,898,058 3,328.72 BTC
   6,825,414,304 DAI
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   12 $5.64 1.88%6.70%$6,563,203,037 $87,995,224 5,148 BTC
   1,163,709,115 DOT
   0.91,0.92,0.93,0.91,0.93,0.94,0.93,0.94,0.95,0.96,0.95,0.97,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,1
   13 $21.79 0.17%6.99%$5,828,395,781 $16,292,487 953.16 BTC
   267,436,118 OKB
   0.92,0.91,0.92,0.91,0.92,0.92,0.92,0.92,0.97,0.95,0.95,0.97,0.98,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98
   14 $77.05 0.08%1.92%$5,528,969,284 $184,320,997 10,783 BTC
   71,759,131 LTC
   0.92,0.92,0.95,0.93,0.98,0.97,0.97,0.97,1,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.98,0.99,0.97,0.98,0.97,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98
   15 $0.00000934 0.86%2.64%$5,507,484,514 $56,623,599 3,312.66 BTC
   589,666,436,188,524 SHIB
   0.97,0.97,0.98,0.97,0.99,0.98,0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,1,0.98,1,0.99,0.99,1,1
   16 $0.0531 1.77%1.07%$5,404,098,175 $110,456,594 6,462.06 BTC
   101,783,594,663 TRX
   0.97,0.96,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,1,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97
   17 $13.97 4.22%3.65%$5,082,516,541 $150,882,805 8,827.13 BTC
   363,837,338 SOL
   0.96,0.96,0.98,0.95,0.99,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,0.96,0.99,1,0.99,0.97,0.97,0.97,0.98,0.97,0.99,0.98,0.97,0.97,0.95,0.97,0.96,0.97,0.98,1
   18 $17,088.6 1.08%4.44%$4,872,028,214 $17,783,427 1,040.38 BTC
   285,104 WBTC
   0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.96,0.96,0.96,0.98,0.98,0.98,1,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,1,1
   19 $6.24 1.55%14.43%$4,754,356,898 $50,546,742 2,957.14 BTC
   762,209,327 UNI
   0.83,0.82,0.83,0.83,0.85,0.86,0.85,0.86,0.9,0.89,0.9,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.94,0.93,0.94,1,1,0.98,0.97,0.95,0.98,0.96,0.97,0.98,0.98
   20 $13.9 2.37%11.18%$4,312,703,476 $105,710,479 6,184.4 BTC
   310,163,793 AVAX
   0.88,0.89,0.91,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.92,0.93,0.92,0.94,0.95,0.94,0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.98,0.99,1
   22$3.82
   23$19.58
   24$142.18
   25$10.38
   26$0.0877
   27$1.81
   28$111.39
   29$0.2414
   30$0.0649
   31$129.89
   32$0.9989
   33$4.59
   34$1.74
   35$0.0193
   36$4.01
   37$3.99
   38$4.4
   39$1.13
   40$0.000176
   41$0.0482
   42$6.71
   43$0.1681
   44$2.43
   45$0.9315
   46$43.31
   47$0.9877
   48$1.01
   49$64.57
   50$0.8937
   51$0.5937
   52$1.01
   53$42.17
   54$0.414
   55$47.24
   56$7.05
   57$5.17
   58$0.0000006963
   59$649.33
   60$0.3072
   61$6.54
   62$0.2406
   63$1,791.35
   64$0.2134
   65$0.1888
   66$0.00002979
   67$1.76
   68$44.91
   69$6.92
   70$1.45
   71$1.38
   72$0.58
   73$0.064
   74$53.22
   75$3.61
   76$0.6856
   77$3.78
   78$0.674
   79$0.5049
   80$1.98
   81$0.2346
   82$0.7269
   83$1.11
   84$0.256
   85$0.2511
   86$0.5006
   87$0.3134
   88$22.08
   89$0.023
   90$0.9156
   91$9.29
   92$2.28
   93$0.002958
   94$0.001723
   95$0.033
   96$0.9007
   97$14.07
   98$3.94
   99$6.15
   100$37.78