Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,574.2B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $15.53B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $26,581.83, giảm 0.05% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $2,574.2B, tăng 138.88% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $15.53B, giảm 25.29% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $26,582.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 20.1%, giảm 58.21% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1 $26,581.83 0.05%0.07%$518,177,049,870 $2,482,788,916 93,402 BTC
   19,493,656 BTC
   0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,1,1,0.98,0.98,1,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97
   2 $1,592.79 0.23%2.33%$193,242,319,201 $941,822,134 35,431 BTC
   121,323,162 ETH
   0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.96,0.96
   3 $1 0.01%0.01%$83,201,358,999 $5,024,952,262 189,037 BTC
   83,201,358,999 USDT
   1,1
   4 $210.64 0.10%2.53%$32,406,437,189 $134,152,323 5,046.76 BTC
   153,847,499 BNB
   0.98,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.96,0.96
   5 $0.5102 0.14%1.84%$27,165,721,584 $290,579,420 10,932 BTC
   53,245,240,268 XRP
   0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,1,0.99,1,1,0.99,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98
   6 $1 0.01%0.00%$25,769,713,131 $515,837,883 19,406 BTC
   25,759,409,368 USDC
   1,1
   7 $42.68 0.44%1.16%$10,525,984,140 $2,433,193 91.54 BTC
   246,638,974 OKB
   0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97
   8 $0.0616 0.05%0.78%$8,687,766,968 $62,213,572 2,340.45 BTC
   141,124,526,384 DOGE
   0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98
   9 $0.2458 0.41%1.84%$8,632,099,067 $46,049,686 1,732.46 BTC
   35,118,385,139 ADA
   0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.96,0.97,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96
   10 $2.35 2.78%0.19%$8,073,182,947 $22,709,313 854.31 BTC
   3,431,892,088 TON
   0.88,0.95,0.92,0.96,0.91,0.89,0.91,0.94,0.94,0.93,0.95,0.97,0.99,1,0.99,0.97,0.95,0.93,0.92,0.9,0.92,0.91,0.9,0.89,0.9,0.89,0.89,0.9,0.91
   11 $19.4 1.00%2.09%$8,006,068,462 $84,623,744 3,183.51 BTC
   412,611,628 SOL
   0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.97,0.99,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96
   12 $0.0837 0.15%0.10%$7,459,886,862 $67,949,079 2,556.22 BTC
   89,135,005,284 TRX
   0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99
   13 $1 0.02%0.12%$6,545,902,867 $13,069,014 491.65 BTC
   6,545,902,867 DAI
   1,1
   14 $0.5211 0.13%0.46%$5,211,000,000 $88,475,526 3,328.42 BTC
   10,000,000,000 MATIC
   0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96
   15 $4.02 0.05%2.78%$5,178,211,218 $33,115,231 1,245.78 BTC
   1,289,363,118 DOT
   0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.98,1,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.96,0.96
   16 $64.95 0.30%0.98%$4,785,513,088 $106,824,836 4,018.71 BTC
   73,684,720 LTC
   0.95,0.96,0.94,0.95,0.94,0.94,0.96,0.98,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.95,0.95,0.94,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96
   18 $26,564.01 0.16%0.06%$4,329,269,529 $8,042,017 302.53 BTC
   162,975 WBTC
   0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.99,1,0.99,0.98,1,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97
   19 $0.00000734 0.82%0.96%$4,327,965,837 $34,549,675 1,299.81 BTC
   589,641,122,312,142 SHIB
   1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.96,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.98,1,1,0.98,0.98,0.99,0.99
   20 $208.92 0.04%1.91%$4,076,484,854 $41,146,797 1,547.92 BTC
   19,512,181 BCH
   0.97,0.97,0.95,0.96,0.94,0.94,0.96,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.94
   21$0.9988
   22$3.83
   23$4.27
   24$8.97
   25$0.1138
   26$143.46
   27$7.1
   28$1
   29$15.22
   30$0.0511
   31$3.22
   32$1.48
   33$2.94
   34$0.0507
   35$1,288.24
   36$0.017
   37$5.11
   38$90.85
   39$0.827
   40$1.11
   41$1.29
   42$62.99
   43$0.0888
   44$0.1008
   45$0.6154
   46$4.43
   47$0.0506
   48$2.1
   49$0.4769
   50$24.99
   51$0.6374
   52$0.5774
   53$0.6666
   54$1.03
   55$1,913.02
   56$0.3011
   57$7.1
   58$30.98
   59$1.56
   60$1.72
   61$0.2956
   62$3.86
   63$7.48
   64$0.1875
   65$0.9997
   66$0.00002446
   67$0.0584
   68$0.4475
   69$4.51
   70$26.63
   71$0.4761
   72$21.27
   73$0.1491
   74$0.1256
   75$5.45
   76$2.44
   77$0.9996
   78$0.3823
   79$0.0000003823
   80$1.08
   81$0.1114
   82$0.4459
   83$1.92
   84$0.00006
   85$1.13
   86$0.0134
   87$0.7789
   88$1.02
   89$40.34
   90$0.5625
   91$27.26
   92$0.0000003154
   93$34.28
   94$0.1663
   95$0.0000006867
   96$0.0175
   97$0.6297
   98$0.0422
   99$4.18
   100$0.2607