Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,689.08B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $53.14B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17.1% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DePIN hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DePIN có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Scalia Infrastructure 1 SCALE
   $0.0516 4.47%0.54%-- $48,794 0.7063BTC--0.85,0.89,0.86,0.87,0.81,0.86,0.9,0.92,0.9,1,0.86,0.87,0.92,0.89,0.91,0.87,0.86,0.8,0.82,0.78,0.81,0.85,0.82,0.83,0.8,0.79,0.87,0.86
   2
   CUDOS 2 CUDOS
   $0.0137 3.81%2.89%$80,267,458 $506,514 7.33BTC
   5,843,157,717 CUDOS
   0.85,0.85,0.84,0.85,0.84,0.87,0.93,0.93,0.95,0.99,1,0.98,0.98,0.92,0.93,0.88,0.89,0.9,0.92,0.85,0.84,0.85,0.84,0.84,0.87,0.87
   3
   Crust 3 CRU
   $0.8987 3.64%2.64%$16,569,220 $507,909 7.35BTC
   18,436,876 CRU
   0.93,0.92,0.93,0.91,0.93,0.96,1,0.99,1,0.98,0.98,0.95,0.91,0.92,0.91,0.91,0.92,0.9,0.9,0.89,0.89,0.87,0.88,0.86,0.88,0.89,0.89,0.91
   4
   DIMO 4 DIMO
   $0.2126 2.56%5.13%$47,733,208 $2,824,312 40.88BTC
   224,521,205 DIMO
   0.99,0.99,1,0.98,0.96,0.94,0.94,0.99,1,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.93,0.9,0.89,0.89,0.86,0.86,0.93,0.89,0.91,0.93
   5
   Flux 5 FLUX
   $0.9113 2.26%4.07%$316,504,016 $7,560,878 109BTC
   347,310,453 FLUX
   0.95,0.94,0.94,0.96,0.96,0.97,1,0.97,0.99,0.98,0.96,0.95,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.97,1,0.99,0.97
   6
   Pocket Network 6 POKT
   $0.1288 2.06%1.08%$211,147,745 $969,031 14.02BTC
   1,639,345,851 POKT
   0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.92,0.91,0.91,0.92,0.95,0.98,0.99,1,0.97,0.96,0.96,0.95,0.93,0.92,0.92,0.89,0.88,0.89,0.9,0.91
   7
   World Mobile Token 7 WMT
   $0.2884 1.59%11.91%$141,846,296 $1,152,975 16.69BTC
   491,838,755 WMT
   1,0.98,0.97,0.97,0.95,0.93,0.96,0.96,0.97,0.94,0.93,0.94,0.92,0.9,0.9,0.89,0.86,0.86,0.84,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.86,0.86
   8
   Siacoin 8 SC
   $0.007254 1.21%3.54%$415,511,762 $5,883,112 85.16BTC
   57,280,364,213 SC
   0.96,0.94,0.94,0.97,0.96,0.96,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98
   9
   Filecoin 9 FIL
   $5.92 0.94%6.80%$3,295,854,402 $78,194,840 1,132BTC
   556,421,995 FIL
   0.92,0.89,0.89,0.9,0.9,0.91,0.99,0.97,0.98,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.97,0.93,0.93,0.94,0.92,0.92,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95
   10
   Deeper Network 10 DPR
   $0.005513 0.64%8.07%$14,045,062 $177,034 2.56BTC
   2,547,626,059 DPR
   0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.91,0.91,0.9,0.9,0.89,0.91,0.9
   11
   Ankr 11 ANKR
   $0.0462
   12
   Handshake 12 HNS
   $0.0238
   13
   Nosana 13 NOS
   $4.56
   14
   Helium 14 HNT
   $4.16
   15
   FOAM Token 15 FOAM
   $0.044
   16
   WiFi Map 16 WIFI
   $0.0674
   17
   Arweave 17 AR
   $40.21
   18
   iExec RLC 18 RLC
   $3.14
   19
   Nodle 19 NODL
   $0.004974
   20
   Orchid 20 OXT
   $0.102
   21
   Theta 21 THETA
   $2.32
   22
   Akash 22 AKT
   $5.24
   23
   Render Token 23 RNDR
   $10.05
   24
   IoTeX 24 IOTX
   $0.0523
   25
   Storj 25 STORJ
   $0.5567
   26
   Livepeer Token 26 LPT
   $22.95
   27
   BitTensor 27 TAO
   $428.72
   28
   Dimitra 28 DMTR
   $0.1169
   29
   Aleph.im 29 ALEPH
   $0.3564
   30
   ATOR Protocol 30 ATOR
   $2.43