Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,226,516,905,810 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30,273,967,252 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Metaverse hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Metaverse có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   LogiTron 1 LTR
   $0.000791 115.26%77.38%-- $158.09 0.0056BTC--0.51,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.38,0.38,0.38,0.5,0.46,0.46,0.46,0.58,0.38,0.38,0.39,0.38,0.39,0.38,0.4,0.73,0.73,1,0.89
   2
   Army Dollar Premium Token 2 ARMYP
   $0.0002 100.00%33.33%-- $27.17 0.001BTC--0.33,0.67,1,0.67,1,1,0.67,0.67,1,1,0.33,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.67,0.67
   3
   Polytrade Finance 3 TRADE
   $0.1854 70.09%151.86%$1,014,711 $1,721,105 60.51BTC
   5,473,089 TRADE
   0.29,0.29,0.3,0.3,0.3,0.3,0.29,0.3,0.29,0.29,0.29,0.29,0.29,0.3,0.3,0.31,0.32,0.32,0.36,0.42,0.44,0.4,0.43,0.44,0.43,0.45,0.58,1
   4
   BlockMED 4 BLMD
   $0.0086 62.26%91.11%-- $0.1726 --0.89,0.89,0.89,0.89,0.89,0.6,0.6,0.6,0.6,0.52,0.52,0.52,0.52,0.54,0.54,0.54,0.57,0.6,0.6,0.6,0.6,0.61,0.61,0.61,0.61,1,1,0.99
   5
   Propel 5 PEL
   $0.0176 57.17%54.96%$234,898 $375,861 13.21BTC
   13,320,000 PEL
   0.91,0.88,0.89,0.91,0.93,0.98,0.99,0.98,0.98,0.94,0.87,0.91,0.92,0.93,0.92,0.92,0.92,0.95,0.98,0.96,0.99,0.97,0.95,0.93,0.97,0.97,0.97,1
   6
   METAFLIP 6 METAFLIP
   $0.000000000108 54.82%49.03%-- $468.76 0.0165BTC--0.72,0.73,0.74,0.74,0.74,0.74,0.53,0.74,0.71,0.71,0.7,0.68,0.66,0.67,0.62,0.61,0.61,0.61,0.62,0.63,0.65,0.64,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,1
   7
   MEFLEX 7 MEF
   $0.9862 26.16%20.93%-- $85,434 3BTC--0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.83,0.84,0.83,0.86,0.89,0.94,0.94,0.98,0.81,0.76,0.76,0.75,0.78,0.77,0.78,0.72,0.67,0.7,0.86,0.92,0.98,1
   8
   K-Pop Click Coin 8 KPC
   $0.00741 25.17%36.53%-- $28,749 1.01BTC--0.65,0.63,0.64,0.65,0.63,0.59,0.56,0.55,0.58,0.56,0.54,0.56,0.58,0.56,0.6,0.6,0.6,0.62,0.63,0.65,0.62,0.59,0.54,0.61,0.62,1,0.88,0.8
   9
   Future of Fintech 9 FOF
   $0.3819 24.20%29.75%-- $34,727 1.22BTC--0.43,0.45,0.45,0.45,0.51,0.52,0.48,0.8,0.64,1,0.88,0.69,0.74,0.8,0.72,0.76,0.74,0.63,0.63,0.64,0.39,0.31,0.29,0.3,0.31,0.33,0.33,0.34
   10
   Flokimooni 10 FLOKIM
   $0.000000081 22.59%14.68%-- $10,593 0.3724BTC--0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,0.94,0.94,0.95,0.95,0.95,0.97,0.95,0.94,0.95,0.95,0.95,0.95,0.94,0.93,0.93,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95
   11
   MagicCraft 11 MCRT
   $0.004038
   12
   Exosama Network 12 SAMA
   $0.0363
   13
   Bullieverse 13 BULL
   $0.004067
   14
   Moon Rabbit 14 AAA
   $0.00000722
   15
   Matching Game 15 MATCH
   $0.00008531
   16
   BovineVerse 16 BVT
   $0.0173
   17
   Pixer Eternity 17 PXT
   $1.1
   18
   RaceFi 18 RACEFI
   $0.0154
   19
   Endless Battlefield 19 EB
   $0.00001493
   20
   ENTERBUTTON 20 ENTC
   $2.76
   21
   Gametree Coin 21 GTCOIN
   $0.025
   22
   Halis 22 HLS
   $0.00006378
   23
   StarLink 23 STARL
   $0.00000294
   24
   Play It Forward DAO 24 PIF
   $0.004748
   25
   Got Guaranteed 25 GOTG
   $0.206
   26
   Pax World Token 26 PAXW
   $0.0053
   27
   Luffy V3 27 LUFFY
   $0.000126
   28
   NETZERO 28 NZERO
   $0.0316
   29
   Drawshop Kingdom Reverse 29 JOY
   $0.0827
   30
   Efinity 30 EFI
   $0.0746
   31
   Torum 31 XTM
   $0.0189
   32
   ArtMeta 32 MART
   $0.00586
   33
   Jable 33 JAB
   $0.0676
   34
   Vulcan Forged 34 PYR
   $3.77
   35
   UniX Gaming 35 UNIX
   $0.0208
   36
   MetaWars 36 WARS
   $0.001098
   37
   X Protocol 37 POT
   $0.0105
   38
   Favor 38 FAVOR
   $0.056
   39
   Defina Finance 39 FINA
   $0.0323
   40
   Sports 2K75 40 S2K
   $0.000000005061
   41
   Dehero Community Token 41 HEROES
   $0.0267
   42
   Sakura 42 SKU
   $0.008737
   43
   SatoshiCity 43 CITY
   $0.00045
   44
   Ark Rivals 44 ARKN
   $0.000362
   45
   Asva 45 ASVA
   $0.0104
   46
   Bloktopia 46 BLOK
   $0.002538
   47
   Rangers Protocol 47 RPG
   $0.8763
   48
   Meli 48 MELI
   $0.001512
   49
   StarSharks 49 SSS
   $0.2227
   50
   Velhalla 50 SCAR
   $0.002038
   51
   Verasity 51 VRA
   $0.006362
   52
   Altura 52 ALU
   $0.0271
   53
   Kryxivia 53 KXA
   $0.0113
   54
   Star Atlas 54 ATLAS
   $0.003367
   55
   VEMP 55 VEMP
   $0.0137
   56
   Metawear 56 WEAR
   $0.000996
   57
   CropBytes 57 CBX
   $0.0426
   58
   Hongkong 58 HK
   $0.0239
   59
   Metanept 59 NEPT
   $0.00005957
   60
   Arker 60 ARKER
   $0.001137
   61
   Battle World 61 BWO
   $0.1152
   62
   Crypto Global United 62 CGU
   $0.0322
   63
   Fief 63 FIEF
   $0.0111
   65
   NextEarth 65 NXTT
   $0.000974
   66
   Karmaverse 66 KNOT
   $0.0265
   67
   FireStarter 67 FLAME
   $0.061
   68
   Metaworld 68 MWCC
   $0.0508
   69
   Mechaverse 69 MC
   $0.2981
   70
   Dvision Network 70 DVI
   $0.0227
   71
   Planet Sandbox 71 PSB
   $0.0405
   72
   ShoeFy 72 SHOE
   $0.00627
   73
   MooMonster 73 MOO
   $0.002197
   74
   Kyberdyne 74 KBD
   $0.001979
   75
   XCarnival 75 XCV
   $0.004119
   76
   SOMESING 76 SSX
   $0.0196
   77
   The Parallel 77 PRL
   $0.002866
   78
   DNAxCAT Token 78 DXCT
   $0.0824
   79
   SpaceFalcon 79 FCON
   $0.00008655
   80
   XANA 80 XETA
   $0.0438
   81
   Yield Guild Games 81 YGG
   $0.2591
   82
   AWT TOKEN 82 AWT
   $28.32
   83
   Hello Pets(Battle Pets) 83 PET
   $0.1759
   84
   DeNations 84 DENA
   $0.3088
   85
   Cens World 85 CENS
   $0.000103
   86
   SIGNIN 86 SIGN
   $0.0348
   87
   DeFi Warrior 87 FIWA
   $0.00008901
   88
   MongolNFT Coin 88 MNFT
   $0.00002295
   89
   xSPECTAR 89 XSPECTAR
   $0.0525
   90
   MINE Network 90 MNET
   $0.000814
   91
   Neos Credits 91 NCR
   $0.0881
   92
   Luffy 92 LUFFY
   $0.000108
   93
   7Pixels 93 7PXS
   $2.63
   94
   MARS4 94 MARS4
   $0.000964
   95
   Pegaxy 95 PGX
   $0.005425
   96
   CryptoPlanes 96 CPAN
   $0.001471
   97
   Dreamverse 97 DV
   $0.002274
   98
   HyperVerse 98 HVT
   $0.000000406
   99
   PlayDapp 99 PLA
   $0.2285
   100
   Roboots 100 RBO
   $0.000303