Các loại tiền điện tử: 26,074 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,573.6B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $17.35B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Metaverse hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Metaverse có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Metaworld 1 MWCC
   $0.013 54.76%56.67%-- $54.77 0.0021BTC--0.87,0.93,0.92,1,0.87,0.94,0.94,0.91,0.97,0.77,0.77,0.53,0.52,0.52,0.43,0.43,0.44,0.44,0.22,0.23,0.24,0.24,0.34,0.24
   2
   Bitcoin Legend 2 BCL
   $0.000188 33.33%10.53%-- $63,156 2.38BTC--0.88,0.88,0.87,0.86,0.9,0.89,0.88,0.87,0.86,0.85,0.83,0.83,0.82,0.82,0.81,0.8,0.79,0.78,0.77,0.76,0.74,0.73,0.72,0.71,1
   3
   ArtMeta 3 MART
   $0.00808 27.65%12.21%-- $35,445 1.33BTC--0.91,0.93,0.87,0.89,0.9,0.91,0.94,0.93,0.91,0.91,0.89,0.88,0.88,0.85,0.85,0.82,0.78,0.78,0.79,0.79,0.77,0.97,1
   4
   DeFi Warrior 4 FIWA
   $0.0000747 19.81%19.28%$224,100 $58,312 2.19BTC
   3,000,000,000 FIWA
   0.97,0.96,1,0.99,0.99,0.98,0.98,1,1,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97
   5
   WEMIX 5 WEMIX
   $1.04 15.75%84.45%$330,364,593 $6,917,333 260BTC
   317,688,810 WEMIX
   0.56,0.56,0.58,0.6,0.67,0.67,0.66,0.66,0.65,0.79,0.8,0.9,0.85,0.8,0.82,0.83,0.85,0.87,0.89,0.9,1
   6
   Favor 6 FAVR
   $0.0217 13.32%6.70%-- $4,375.26 0.1646BTC--0.98,0.96,0.93,0.95,0.96,1,0.79,0.8,0.79,0.78,0.79,0.76,0.76,0.77,0.77,0.81,0.81,0.76,0.74,0.76,0.75,0.75,0.74,0.82,0.81,0.84,0.9,0.93
   7
   Hydraverse 7 HDV
   $0.00024 12.54%5.28%-- $12,388 0.4661BTC--0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97
   8
   TWELVE ZODIAC 8 TWELVE
   $2.56 12.28%99.27%$53,772,600 $69,939 2.63BTC
   21,000,000 TWELVE
   0.25,0.25,0.24,0.25,0.26,0.28,0.28,0.31,0.34,0.38,0.38,0.41,0.55,0.7,0.73,0.96,1,0.84,0.8,0.77,0.71,0.66,0.65,0.57,0.53,0.6,0.6
   9
   Metagalaxy Land 9 MEGALAND
   $0.000000000257 10.94%9.13%-- $312,542 11.76BTC--0.92,0.92,0.91,0.92,0.92,0.91,0.92,0.91,0.93,0.92,0.92,0.91,0.89,0.92,0.92,0.9,0.9,0.92,0.91,0.97,1,1
   10
   Moon Rabbit 10 AAA
   $0.00000177 10.62%18.79%-- $29,984 1.13BTC--0.93,0.88,0.89,0.84,0.85,0.9,0.89,0.88,0.84,0.84,0.86,0.84,0.84,0.88,0.91,0.9,0.98,0.91,0.9,0.9,0.89,0.9,0.9,0.89,0.93,0.92,1
   11
   Polytrade Finance 11 TRADE
   $0.1239
   12
   Hello Pets(Battle Pets) 12 PET
   $0.1119
   13
   Drawshop Kingdom Reverse 13 JOY
   $0.0389
   14
   LOCGame 14 LOCG
   $0.00643
   15
   KeyToken 15 KTK
   $0.0266
   16
   Somnium Space Cubes 16 CUBE
   $0.7103
   17
   BODA Token 17 BODAV2
   $0.000000000183
   18
   Battle World 18 BWO
   $0.0366
   19
   Kingdomverse 19 KING
   $0.000809
   20
   Kawaii Islands 20 KWT
   $0.001012
   21
   UniX Gaming 21 UNIX
   $0.00482
   22
   Warena 22 RENA
   $0.000759
   23
   Gemie 23 GEM
   $0.00067
   24
   Monsta Infinite 24 MONI
   $0.006299
   25
   Ark Rivals 25 ARKN
   $0.000639
   26
   Realm 26 REALM
   $0.001017
   27
   Metaverse Miner 27 META
   $0.009299
   28
   Star Atlas 28 ATLAS
   $0.001492
   29
   Ape Finance 29 APEFI
   $0.000221
   30
   Haloworld 30 HALO
   $0.0292
   31
   SOMESING 31 SSX
   $0.0151
   32
   Arcona token 32 ARCONA
   $0.0426
   33
   Got Guaranteed 33 GOTG
   $0.0389
   34
   Roseon Finance 34 ROSX
   $0.00979
   35
   PlayDapp 35 PLA
   $0.1537
   36
   FantaCoin 36 FTC
   $0.1361
   37
   TCGCoin 2.0 37 TCG2
   $0.0373
   38
   Crabada 38 CRA
   $0.000239
   39
   Rangers Protocol 39 RPG
   $0.4297
   40
   SIDUS HEROES DAO 40 SENATE
   $0.0205
   41
   Tower Token 41 TOWER
   $0.001092
   42
   ENTERBUTTON 42 ENTC
   $0.2379
   43
   Karmaverse 43 KNOT
   $0.0207
   44
   SIGNIN 44 SIGN
   $0.0127
   45
   Orbcity 45 ORB
   $0.0316
   46
   Legend of Fantasy War 46 LFW
   $0.008253
   47
   VEMP 47 VEMP
   $0.004422
   48
   Efinity 48 EFI
   $0.0552
   49
   Metaverse Face 49 MEFA
   $0.0000494
   50
   StarkMeta 50 SMETA
   $0.3094
   51
   Metaverse VR 51 MEVR
   $0.005162
   52
   Realy 52 REAL
   $0.0462
   53
   Tari World 53 TARI
   $0.743
   54
   Equilibrium Games 54 EQ
   $0.034
   55
   MooMonster 55 MOO
   $0.00065
   56
   Street Runner NFT 56 SRG
   $0.002266
   57
   The Sandbox 57 SAND
   $0.3032
   58
   RFOX 58 RFOX
   $0.008804
   59
   Moonsama 59 SAMA
   $0.005336
   60
   Aavegotchi 60 GHST
   $0.7753
   61
   CEEK VR 61 CEEK
   $0.0377
   62
   StarLink 62 STARL
   $0.0000006283
   63
   Matching Game 63 MATCH
   $0.00000964
   64
   MOBLAND 64 SYNR
   $0.000275
   65
   The Winkyverse 65 WNK
   $0.000338
   66
   Chronicle 66 XNL
   $0.007762
   67
   Yield Guild Games 67 YGG
   $0.2259
   68
   StarSharks 68 SSS
   $0.0548
   69
   Shitcoin 69 STC
   $0.004873
   70
   Bloktopia 70 BLOK
   $0.001283
   71
   Defina Finance 71 FINA
   $0.0105
   72
   Bit.Country Pioneer 72 NEER
   $0.185
   73
   StarSharks SEA 73 SEA
   $0.00175
   74
   QUINT 74 QUINT
   $0.1809
   75
   Magic 75 MAGIC
   $0.4692
   76
   Decentraland 76 MANA
   $0.2965
   77
   Voice Street 77 VST
   $0.002935
   78
   DEEPSPACE 78 DPS
   $0.0166
   79
   FireStarter 79 FLAME
   $0.0205
   80
   DragonMaster 80 TOTEM
   $0.000849
   81
   MetaMonkey AI 81 MMAI
   $0.000155
   82
   XANA 82 XETA
   $0.007281
   83
   Kalao 83 KLO
   $0.001168
   84
   UFO Gaming 84 UFO
   $0.0000005926
   85
   Ludena Protocol 85 LDN
   $0.001246
   86
   My Neighbor Alice 86 ALICE
   $0.7664
   87
   Axie Infinity 87 AXS
   $4.46
   88
   Fantaverse 88 UT
   $0.0386
   89
   Luffy V3 89 LUFFY
   $0.00004971
   90
   Gamium 90 GMM
   $0.000499
   91
   Meta Ruffy 91 MR
   $0.0000021
   92
   MagicCraft 92 MCRT
   $0.001111
   93
   Aurory 93 AURY
   $0.4326
   94
   Highstreet 94 HIGH
   $1.31
   95
   Jable 95 JAB
   $0.0396
   96
   Affyn 96 FYN
   $0.013
   97
   BlockchainSpace 97 GUILD
   $0.002885
   98
   SpookyShiba 98 SPKY
   $0.001616
   99
   Strip Finance 99 STRIP
   $0.0111
   100
   Elemon 100 ELMON
   $0.000631