Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,640.98B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $114.47B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.3% ETH 17.2% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Metaverse hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Metaverse có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Luffy 1 LUFFY
   $0.00004 90.48%---- $122.69 0.0018BTC--1,0.08,0.08,0.12,0.12,0.08,0.08,0.62,0.62,0.43,0.8,0.92,0.92,0.62,0.62
   2
   TrollVerse 2 TV
   $0.000000025 70.07%90.84%-- $1,512.95 0.0225BTC--0.59,0.59,0.6,0.59,0.59,0.6,0.6,0.79,0.79,0.63,0.64,0.71,0.68,0.68,0.64,0.64,0.66,0.67,1,0.86,0.86
   3
   Adroverse 3 ADR
   $0.00002401 41.40%--$754 $1.16
   31,416,667 ADR
   1,0.7,1,1,0.7,0.99,0.99,0.7,0.99,0.99,0.71,0.69,0.69,0.99,0.99,0.7,0.99
   4
   NuriTopia 4 NBLU
   $0.003023 32.70%17.13%$1,966,106 $177,587 2.64BTC
   650,382,480 NBLU
   0.66,0.66,0.6,0.61,0.63,0.58,0.56,0.56,0.57,0.57,0.55,0.57,0.58,0.59,0.59,0.58,0.56,0.58,0.58,0.59,0.6,0.61,0.62,0.63,0.62,0.59,0.56,1
   5
   Decentral Games ICE 5 ICE
   $0.002815 15.37%39.84%$1,330,957 $0.0642
   472,808,887 ICE
   0.78,0.79,0.79,0.8,0.8,0.67,0.69,0.68,0.69,0.7,0.7,0.86,0.85,0.86,0.86,0.85,0.85,1,1,0.97
   6
   KingdomX 6 KT
   $0.00156 14.45%26.79%-- $255,400 3.79BTC--0.79,0.79,0.78,0.78,0.84,0.85,0.86,0.85,0.86,0.86,0.87,0.87,0.89,1
   7
   Monsta Infinite 7 MONI
   $0.0137 10.75%21.09%$2,033,717 $263,721 3.91BTC
   148,230,113 MONI
   0.84,0.85,0.86,0.83,0.84,0.84,0.83,0.83,0.84,0.83,0.85,0.89,0.89,0.88,0.9,0.9,0.94,0.92,0.91,0.92,0.93,0.92,1,0.99,1
   8
   Efinity 8 EFI
   $0.0682 10.03%2.53%$136,318,000 $95.03 0.0014BTC
   2,000,000,000 EFI
   0.84,0.93,0.97,1,1,0.63,0.67,0.67,0.72,0.9,0.89,0.92,0.88,0.73,0.84,0.91,0.85,0.99,0.86,0.96,0.96,0.83,0.96,0.96,0.87,0.83,0.78,0.74
   9
   PCO Metaverse 9 PME
   $0.0366 9.64%---- $82,148 1.22BTC--1,0.58,0.49,0.42,0.53,0.57,0.53,0.53,0.56,0.56,0.55,0.6,0.61,0.6,0.62,0.62
   10
   TWELVE ZODIAC 10 TWELVE
   $0.9844 8.89%12.46%$20,672,400 $16,318 0.2422BTC
   21,000,000 TWELVE
   0.87,0.87,0.88,0.87,0.87,0.88,0.89,0.86,0.88,0.86,0.84,0.85,0.86,0.87,0.91,0.9,0.91,0.93,0.9,0.9,1,0.91,0.92
   11
   Plug Chain 11 PC
   $0.000185
   12
   ScarQuest 12 SCAR
   $0.001688
   13
   Metaworld 13 MWCC
   $0.001218
   14
   XANA 14 XETA
   $0.008802
   15
   POLKER 15 PKR
   $0.002692
   16
   Magic 16 MAGIC
   $0.8014
   17
   Metastrike 17 MTS
   $0.006497
   18
   DeFi Warrior 18 FIWA
   $0.00006775
   19
   Highstreet 19 HIGH
   $4.36
   20
   Kaby Arena 20 KABY
   $0.000501
   21
   Xaya 21 CHI
   $0.0692
   22
   Reboot World 22 RBT
   $0.000994
   23
   Asva 23 ASVA
   $0.00357
   24
   ICPlaza 24 ICT
   $0.0525
   25
   xSPECTAR 25 XSPECTAR
   $0.0282
   26
   Warena 26 RENA
   $0.002174
   27
   Bitcoin Legend 27 BCL
   $0.0000837
   28
   The Winkyverse 28 WNK
   $0.000396
   29
   Meli 29 MELI
   $0.00008511
   30
   RFOX 30 RFOX
   $0.004697
   31
   Solice 31 SLC
   $0.003307
   32
   Versity 32 SITY
   $0.002408
   33
   Victoria VR 33 VR
   $0.0164
   34
   Tower Token 34 TOWER
   $0.0134
   35
   WEMIX 35 WEMIX
   $1.4
   36
   Chronicle 36 XNL
   $0.0195
   37
   CropBytes 37 CBX
   $0.0153
   38
   DEEPSPACE 38 DPS
   $0.0356
   39
   StarLink 39 STARL
   $0.00000258
   40
   Gametree Coin 40 GTCOIN
   $0.000277
   41
   RaceFi 41 RACEFI
   $0.004432
   42
   Drawshop Kingdom Reverse 42 JOY
   $0.00599
   43
   Radio Caca 43 RACA
   $0.000246
   44
   Kryxivia 44 KXA
   $0.00155
   45
   Axie Infinity 45 AXS
   $7.8
   46
   YOM 46 YOM
   $0.0509
   47
   Save Your Assets 47 SYA
   $0.000000003952
   48
   Enjin Coin 48 ENJ
   $0.3504
   49
   KAKA NFT World 49 KAKA
   $0.000883
   50
   Dreamverse 50 DV
   $0.001061
   51
   Pixer Eternity 51 PXT
   $0.02
   52
   Aurory 52 AURY
   $0.4341
   53
   Legend of Fantasy War 53 LFW
   $0.0106
   54
   Street Runner NFT 54 SRG
   $0.000901
   55
   OneRare 55 ORARE
   $0.0229
   56
   BlockchainSpace 56 GUILD
   $0.004295
   57
   DNAxCAT Token 57 DXCT
   $0.0248
   58
   Multiverse 58 MVS
   $0.00004147
   59
   Realy 59 REAL
   $0.0629
   60
   Yield Guild Games 60 YGG
   $0.9044
   61
   Moniwar 61 MOWA
   $0.001213
   62
   Ailey 62 ALE
   $0.2017
   63
   Jable 63 JAB
   $0.0299
   64
   Jade Currency 64 JADE
   $0.00138
   65
   Lucretius 65 LUC
   $0.00006
   66
   SPACE SIP 66 SIP
   $0.000131
   67
   Lovelace World 67 LACE
   $0.00023
   68
   LogiTron 68 LTR
   $0.000499
   69
   MooMonster 69 MOO
   $0.000437
   70
   Sakura 70 SKU
   $0.002695
   71
   bePAY Finance 71 BECOIN
   $0.002139
   72
   RedEyesMovement 72 REM
   $2.69
   73
   Decentral Games 73 DG
   $27.67
   74
   NETZERO 74 NZERO
   $0.001758
   75
   VCGamers 75 VCG
   $0.0101
   76
   SHILL Token 76 SHILL
   $0.005993
   77
   Taroverse 77 TARO
   $0.000125
   78
   TaleCraft 78 CRAFT
   $0.003949
   79
   CyberDragon Gold 79 GOLD
   $0.004151
   80
   NetVRk 80 NETVR
   $0.1749
   81
   Future of Fintech 81 FOF
   $0.001144
   82
   Tari World 82 TARI
   $0.1084
   83
   K-Pop Click Coin 83 KPC
   $0.005892
   84
   PlayDapp 84 PDA
   $0.0741
   85
   The Parallel 85 PRL
   $0.000676
   86
   Burn Floki 86 BFLOKI
   $0.000000000133
   87
   MongolNFT Coin 87 MNFT
   $0.00001257
   88
   Boson Protocol 88 BOSON
   $0.4881
   89
   Sekuya 89 SKYA
   $0.0243
   90
   Kyberdyne 90 KBD
   $0.000676
   91
   Cool Cats MILK 91 MILK
   $0.000142
   92
   Virtual Tourist 92 VT
   $0.0167
   93
   FireStarter 93 FLAME
   $0.0617
   94
   Got Guaranteed 94 GOTG
   $0.0161
   95
   Diversified Staked ETH Index 95 DSETH
   $4,005.35
   96
   Wizardia 96 WZRD
   $0.003494
   97
   ShoeFy 97 SHOE
   $0.002994
   98
   QUINT 98 QUINT
   $0.0546
   99
   MetaMonkey AI 99 MMAI
   $0.000118
   100
   Fantaverse 100 UT
   $0.006841