Tiền ảo: 29,500 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,707.48B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $82.11B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17.1% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token BRC-20 hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên BRC-20 có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   SXIO 1 SXIO
   $0.032 106.45%46.12%$672,000 $287.84 0.0041BTC
   21,000,000 SXIO
   0.69,0.68,0.68,0.59,0.43,0.43,0.88,0.97,0.47,0.47,0.72,0.72,0.88,0.48,0.48,0.62,0.62,1
   2
   GAME•OF•BITCOIN 2 GAMES
   $0.4786 18.58%1.99%-- $238,526 3.43BTC--0.95,0.94,0.98,0.95,0.9,1,0.96,0.96,0.92,0.88,0.88,0.84,0.85,0.83,0.84,0.83,0.81,0.81,0.86,0.9,0.9,0.81,0.81,0.84,0.81,0.82,0.91,1
   3
   LifeRestart 3 EFIL
   $57.93 15.86%24.58%$579,293 $159,536 2.29BTC
   10,000 EFIL
   0.65,0.75,0.84,0.77,0.87,0.89,0.86,0.86,1,0.96,0.97,0.99,0.88,0.94,0.92,0.91,0.88,0.86,0.89,0.89,0.94,0.92,0.93,0.91,0.92,0.9,0.92,0.9
   4
   OXBT 4 OXBT
   $0.007166 15.77%14.55%$1,433,200 $156,739 2.25BTC
   200,000,000 OXBT
   0.9,0.85,0.85,0.83,0.84,0.88,0.92,0.92,0.93,0.91,0.91,0.83,0.81,0.81,0.82,0.82,0.81,0.84,0.84,1,1,0.98
   5
   SATOSHI•NAKAMOTO 5 SATOSHI
   $1.83 15.63%59.24%-- $1,889,650 27.18BTC--0.62,0.62,0.64,0.64,0.7,0.69,0.7,0.74,0.67,0.66,0.66,0.63,0.63,0.6,0.6,0.64,0.66,0.67,0.69,0.72,0.76,0.82,0.81,1,0.99,1
   6
   oshi 6 OSHI
   $84.5 15.12%6.55%$1,126,976 $150,507 2.16BTC
   13,337 OSHI
   0.84,0.91,0.93,0.92,0.89,0.92,0.86,0.91,0.85,0.89,0.89,0.81,0.88,0.88,0.83,0.83,0.89,0.85,0.95,0.88,0.91,0.94,0.96,0.91,0.83,0.83,1,0.96
   7
   roup 7 ROUP
   $0.00113 14.36%6.81%$2,373,000 $94,657 1.36BTC
   2,100,000,000 ROUP
   0.51,0.46,0.48,0.47,0.46,0.47,0.45,0.43,0.43,0.44,0.41,0.41,0.4,0.41,0.42,0.42,0.43,0.43,0.44,0.45,0.45,0.44,0.44,0.47,1,0.54
   8
   Chamcha 8 CHAX
   $0.000836 13.80%5.27%-- $22,250 0.3201BTC--0.98,0.96,0.93,0.94,0.97,0.94,0.93,0.93,0.96,0.95,0.93,0.93,0.87,0.85,0.91,1,0.89,0.86,0.9,0.9,0.87,0.86,0.86,0.84,0.86,0.93,0.93
   9
   Orders.Exchange 9 RDEX
   $0.0294 12.81%19.41%$2,937,300 $256,590 3.69BTC
   100,000,000 RDEX
   1,0.98,0.97,0.97,1,0.91,0.81,0.77,0.77,0.78,0.72,0.74,0.68,0.7,0.71,0.75,0.73,0.68,0.75,0.82,0.83,0.71,0.71,0.76,0.79,0.79,0.78
   10
   DEPD 10 DEPD
   $0.000961 12.27%20.73%-- $1,759.02 0.0253BTC--0.83,0.81,0.79,0.8,0.84,0.85,0.85,0.87,0.86,0.85,0.84,0.85,0.85,0.84,0.84,0.82,0.82,0.81,0.85,0.84,1,0.84,0.86,0.97,0.94,0.86,0.96
   11
   DSWP 11 DSWP
   $0.0687
   12
   PKEY 12 PKEY
   $0.000276
   13
   Orange Crypto 13 ORNJ
   $0.341
   14
   Comsats 14 CSAS
   $0.003387
   15
   trac 15 TRAC
   $2.37
   16
   ZOOPIA 16 ZOOA
   $0.001517
   17
   ArkStart 17 ARKS
   $0.0142
   18
   Turtsat 18 TURT
   $0.005816
   19
   LFG 19 LFG
   $0.0197
   20
   Unigraph Protocol 20 GRPH
   $0.0325
   21
   1ON8 21 1ON8
   $0.2368
   22
   BNSx 22 BNSX
   $0.1002
   23
   Multibit 23 MUBI
   $0.0781
   24
   dfsn 24 DFSN
   $1.54
   25
   Biop 25 BIOP
   $0.0752
   26
   Dovi 26 DOVI
   $0.1762
   27
   PUPS 27 PUPS
   $18.6
   28
   SHIB (Ordinals) 28 SHIB
   $0.00000000605
   29
   BID Protocol 29 BIDP
   $0.002721
   30
   biis 30 BIIS
   $0.00457
   31
   pepe BRC-20 31 PEPE
   $0.1815
   32
   nals 32 NALS
   $0.1282
   33
   VMPX 33 VMPX
   $0.0288
   34
   ETGM 34 ETGM
   $0.00003825
   35
   RSK 35 RSK
   $0.000175
   36
   BITS 36 BITS
   $0.0444
   37
   UPPP 37 UPPP
   $0.00363
   38
   Trio 38 TRIO
   $1.95
   39
   meme BRC-20 39 MEME
   $55.57
   40
   Satoshi Nakamoto Token 40 SNMT
   $0.001049
   41
   NOOT 41 NOOT
   $0.002998
   42
   ligo 42 LIGO
   $0.00000612
   43
   AISI 43 AISI
   $0.00289
   44
   Dova Protocol 44 DOVA
   $0.000837
   45
   domo 45 DOMO
   $0.0757
   46
   BRC20X 46 BRCX
   $0.0323
   47
   bsv 47 BSV
   $0.0274
   48
   zbit 48 ZBIT
   $0.5902
   49
   XSaiyan 49 SAIX
   $0.000175
   50
   insc 50 INSC
   $0.1205
   51
   Ordinals 51 ORDI
   $41.76
   52
   Grumpy 52 GRUM
   $0.00000828
   53
   BTCs 53 BTCS
   $0.4679
   54
   SATS 54 SATS
   $0.0000003015
   55
   BRC20.com 55 .COM
   $0.424
   56
   BANK (BRC) 56 BANK
   $0.0141
   57
   rats 57 RATS
   $0.000138
   58
   drac 58 DRAC
   $0.004849
   59
   Bitland 59 BLLB
   $0.0000439
   60
   Bitcoin Cats 60 1CAT
   $0.004571
   61
   BIP1 61 BIP1
   $0.1944
   62
   Bitcoin Wizards 62 WZRD
   $4.01
   63
   BDIN 63 BDIN
   $0.0146
   64
   MMSS 64 MMSS
   $0.0779
   65
   piin 65 PIIN
   $0.000276
   66
   BisoSwap 66 BISO
   $0.004615
   67
   Majo 67 MAJO
   $0.0271
   68
   20EXCHANGE 68 20EX
   $0.2965
   69
   mice 69 MICE
   $0.006874
   70
   OrangeDX 70 O4DX
   $0.0363
   71
   AINN 71 AINN
   $0.4172
   72
   cats 72 CATS
   $0.001034
   73
   piza 73 PIZA
   $0.2928
   74
   AIGC 74 AIGC
   $0.00001895
   75
   Ghosty Cash 75 GHSY
   $0.3055
   76
   AMB 76 AMB
   $0.0000179
   77
   Seeu 77 SEEU
   $0.0000155
   78
   BscSats 78 BSCSATS
   $0.000845
   79
   $B20 79 $B20
   --
   80
   Bear 80 BEAR
   --
   81
   .bee 81 .BEE
   --
   82
   BEES 82 BEES
   --
   83
   bian 83 BIAN
   --
   84
   bird 84 BIRD
   --
   85
   Bitcat 85 BICA
   --
   86
   BMBI 86 BMBI
   --
   87
   BMYX 87 BMYX
   --
   88
   BNBs 88 BNBS
   --
   89
   вns 89 BNS
   --
   90
   3518 90 3518
   --
   91
   BRC20.ant 91 .ANT
   --
   92
   $ech 92 $ECH
   --
   93
   BSCS 93 BSCS
   --
   94
   btds 94 BTDS
   --
   95
   btjs 95 BTJS
   --
   96
   btoc 96 BTOC
   --
   97
   BumbSwap 97 BUMB
   --
   98
   ckts 98 CKTS
   --
   99
   cows 99 COWS
   --
   100
   DADA 100 DADA
   --