Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,573.33B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $11.64B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 7Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token BRC-20 hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên BRC-20 có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   meme BRC-20 1 MEME
   $13.67 36.48%56.23%$1,367,036 $78,688 2.96BTC
   99,999 MEME
   0.65,0.67,0.65,0.65,0.67,0.73,0.73,0.74,0.76,0.76,0.74,0.7,0.7,0.72,0.74,0.73,0.74,0.88,0.86,0.81,0.88,0.89,0.85,0.82,0.91,0.94,1
   2
   drac 2 DRAC
   $0.002528 21.95%29.24%$270,051 $36,865 1.39BTC
   106,824,000 DRAC
   0.8,0.81,0.81,0.82,0.82,0.81,0.81,0.8,0.8,0.81,0.83,0.83,0.86,0.85,0.85,0.86,0.86,0.85,0.99,1
   3
   bsv 3 BSV
   $0.0091 12.35%1.11%$191,100 $11,621 0.437BTC
   21,000,000 BSV
   1,0.97,0.89,0.9,0.9,0.96,0.89,0.94,0.88,0.86,0.89,0.86,0.79,0.82,0.85,0.83,0.86,0.84,0.84,0.83,0.83,0.85,0.83,0.86,0.91,0.84,0.94
   4
   VMPX 4 VMPX
   $0.0552 10.21%9.32%$5,997,566 $362,513 13.63BTC
   108,624,000 VMPX
   0.86,0.85,0.85,0.87,0.87,0.88,0.88,0.87,0.88,0.88,0.87,0.87,0.88,0.85,0.88,0.91,1,0.97
   5
   trac 5 TRAC
   $0.3148 8.51%30.82%$6,610,800 $27,819 1.05BTC
   21,000,000 TRAC
   0.73,0.74,0.73,0.73,0.74,0.76,0.76,0.75,0.74,0.75,0.75,0.81,0.97,1,0.93,1,0.94,0.89,0.81,0.84,0.87,0.93,0.9,0.95,0.94,0.94,0.97
   6
   BisoSwap 6 BISO
   $0.000853 6.11%3.42%$179,159 $327,664 12.32BTC
   210,000,000 BISO
   0.9,0.89,0.88,0.86,0.93,0.96,0.95,0.92,0.92,0.84,0.89,0.89,0.9,0.89,0.88,0.91,0.92,0.9,0.88,0.88,0.87,0.89,0.92,0.91,1,0.98,0.98
   7
   ArkStart 7 ARKS
   $0.002173 4.77%9.24%$45,633 $12,838 0.4827BTC
   21,000,000 ARKS
   0.95,0.95,0.94,0.94,0.92,1,0.96,0.93,0.94,0.96,0.95,0.97,0.96,0.95,0.96,0.99,0.96,0.92,0.92,0.91,0.9,0.87,0.89,0.9,0.89,0.89,0.94
   8
   BANK (BRC) 8 BANK
   $0.002203 3.92%7.62%$220,300 $16,232 0.6104BTC
   100,000,000 BANK
   0.71,0.7,0.71,0.7,0.7,0.71,0.73,0.74,0.75,0.72,0.73,0.73,0.8,0.79,1,0.86,0.8,0.81,0.79,0.77,0.78,0.76,0.77,0.75,0.75,0.8,0.8,0.83
   9
   pepe BRC-20 9 PEPE
   $0.0145 3.75%12.99%$611,305 $61,467 2.31BTC
   42,069,000 PEPE
   0.78,0.79,0.78,0.83,0.76,0.8,0.82,0.89,0.87,0.88,0.8,0.8,0.87,0.82,0.72,0.78,0.79,0.78,0.77,0.79,0.79,0.8,0.83,0.84,1
   10
   nals 10 NALS
   $0.0445 0.63%22.99%$933,681 $27,151 1.02BTC
   21,000,000 NALS
   0.99,1,0.99,0.96,0.97,0.97,0.96,1,0.94,0.88,0.82,0.86,0.83,0.87,0.85,0.89,0.9,0.87,0.81,0.81,0.79,0.76,0.87,0.8,0.76,0.74,0.75,0.79
   11
   OHMS 11 OHMS
   $0.002469
   12
   BIP1 12 BIP1
   $0.0916
   13
   piza 13 PIZA
   $0.0228
   14
   OXBT 14 OXBT
   $0.0171
   15
   Biop 15 BIOP
   $0.1041
   16
   Ordinals 16 ORDI
   $3.51
   17
   NOOT 17 NOOT
   $0.000137
   18
   Majo 18 MAJO
   $0.00594
   19
   $B20 19 $B20
   $0.212
   20
   WHEE 20 WHEE
   $0.0847
   21
   MAXI 21 MAXI
   $0.03
   22
   xing 22 XING
   --
   23
   MetaBRC 23 MXRC
   --
   24
   domo 24 DOMO
   --
   25
   Turtsat 25 TURT
   --
   26
   Trust Finance 26 TUT
   --
   27
   Grumpy 27 GRUM
   --
   28
   The Ordinals Council 28 CNCL
   --
   29
   SHNT 29 SHNT
   --
   30
   insc 30 INSC
   --
   31
   PICT 31 PICT
   --
   32
   LedgerLand 32 LGER
   --
   33
   LFG 33 LFG
   --
   34
   ospy 34 OSPY
   --
   35
   oshi 35 OSHI
   --
   36
   orpo 36 ORPO
   --
   37
   Long 37 LONG
   --