Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,518.55B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $45.92B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.3% ETH 14.9% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DeFi hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DeFi có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Anyswap 1 ANY
   $5.89 206.46%25.05%$109,709,174 $17.16 0.0003BTC
   18,639,320 ANY
   0.35,0.8,0.73,0.42,0.43,0.43,0.35,0.33,0.32,0.32,0.33,0.32,0.34,0.33,0.33,0.32,0.33,0.33,0.34,0.34,0.33,0.33,1,1
   2
   WallStreetBets DApp 2 WSB
   $0.0000000341 105.51%183.00%$7 $317,028 4.74BTC
   200,000,000 WSB
   0.35,0.35,0.43,0.42,0.59,0.58,0.8,0.9,0.71,0.65,0.56,0.57,0.55,0.55,0.59,0.55,0.52,0.48,0.49,0.5,0.51,0.49,0.49,0.51,0.48,0.47,1,0.99
   3
   Cream 3 CREAM
   $97.06 69.23%114.84%$180,111,747 $36,529,464 546BTC
   1,855,659 CREAM
   0.67,0.67,0.64,0.65,0.65,0.64,0.64,0.62,0.64,0.64,0.65,0.68,0.68,0.69,0.7,0.69,0.67,0.69,0.69,0.7,0.93,1,0.88,0.87,0.86,0.88,0.86,0.88
   4
   Azure Wallet 4 AZURE
   $0.001506 42.08%35.68%-- $177,636 2.66BTC--0.76,0.76,0.7,0.83,0.83,0.76,0.74,0.7,0.7,0.83,0.83,1,0.71,0.67,0.73,0.73
   5
   RebusChain 5 REBUS
   $0.002091 34.73%0.33%-- $121,886 1.82BTC--0.84,0.9,0.82,1,0.93,0.93,0.9,0.86,0.77,0.83,0.85,0.82,0.82,0.81,0.77,0.75,0.78,0.74,0.75,0.76,0.76,0.72,0.7,0.69,0.91,0.91,0.9
   6
   Oxen 6 OXEN
   $0.1774 22.19%15.49%$12,049,275 $11,721 0.1752BTC
   67,959,814 OXEN
   0.79,0.81,0.83,0.88,0.88,0.86,0.86,0.97,0.96,0.91,0.89,0.9,0.82,0.86,0.86,0.9,0.89,0.88,0.89,0.87,0.88,0.88,0.82,0.92,0.89,1
   7
   ALEX Lab 7 ALEX
   $0.2004 19.86%14.16%$75,780,077 $1,010,851 15.11BTC
   378,144,098 ALEX
   0.92,0.93,0.95,0.95,0.91,0.98,0.98,0.95,0.94,0.93,0.92,0.89,0.86,0.82,0.91,1,0.9,0.75,0.71,0.75,0.76,0.72,0.73,0.7,0.68,0.69,0.7,0.68
   8
   Stobox Token 8 STBU
   $0.2071 18.48%65.44%$20,710,000 $501,491 7.5BTC
   100,000,000 STBU
   0.64,0.62,0.61,0.6,0.63,0.66,0.6,0.59,0.59,0.58,0.59,0.66,0.66,0.68,0.67,0.69,0.72,0.77,0.88,0.86,0.86,0.91,1,0.93
   9
   Kalata 9 KALA
   $0.000112 16.81%12.58%$3,933 $60.64 0.0009BTC
   35,000,000 KALA
   0.6,0.69,0.69,0.54,0.75,0.89,0.86,0.86,1,1,0.75,0.75,0.56,0.56,0.8,0.8,0.78,0.75,0.89,0.57,0.57,0.59,0.59
   10
   Harvest Finance 10 FARM
   $76.68 13.05%4.55%$52,523,133 $14,739,827 220BTC
   685,003 FARM
   1,1,0.93,0.97,0.97,0.95,0.93,0.91,0.9,0.89,0.91,0.88,0.92,0.94,0.95,0.97,0.92,0.93,0.92,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.93,0.92
   11
   Safuu 11 SAFUU
   $0.1202
   12
   Aldrin 12 RIN
   $0.1429
   13
   Sway Social 13 SWAY
   $0.003962
   14
   ENNO Cash 14 ENNO
   $0.0287
   15
   NFT-Art.Finance 15 NFTART
   $0.0...0431
   16
   CCA Coin 16 CCA
   $0.000047
   17
   Tellor 17 TRB
   $117.08
   18
   Defi STOA 18 STA
   $0.004366
   19
   Ferrum Network 19 FRM
   $0.0556
   20
   DerivaDEX 20 DDX
   $0.0555
   21
   Keep3rV1 21 KP3R
   $80.86
   22
   Calamari Network 22 KMA
   $0.001188
   23
   Sipher 23 SIPHER
   $0.4
   24
   Vega Protocol 24 VEGA
   $0.484
   25
   Onomy Protocol 25 NOM
   $0.1295
   26
   Hunt 26 HUNT
   $0.4433
   27
   zkLend 27 ZEND
   $0.4947
   28
   Unifi Protocol DAO 28 UNFI
   $3.94
   29
   Datamall Chain 29 DMC
   $0.0621
   30
   Polytrade Finance 30 TRADE
   $1.33
   31
   Bytom 31 BTM
   $0.0118
   32
   THEOS 32 THEOS
   $0.000135
   33
   Solend 33 SLND
   $0.5445
   34
   Sommelier 34 SOMM
   $0.0838
   35
   Sakai Vault 35 SAKAI
   $5.43
   36
   LaunchBlock.com 36 LBP
   $0.000644
   37
   Tiny Coin 37 TINC
   $0.004342
   38
   OBORTECH 38 OBOT
   $0.0295
   39
   ADAPad 39 ADAPAD
   $0.007088
   40
   Voxto 40 VXT
   $0.0248
   41
   Bitune 41 TUNE
   $0.0426
   42
   Strips Finance 42 STRP
   $0.6984
   43
   Impossible Finance 43 IDIA
   $0.0582
   44
   X Protocol 44 POT
   $0.006887
   45
   Sheesha Finance Polygon 45 MSHEESHA
   $0.00212
   46
   Propel 46 PEL
   $0.006998
   47
   MonoX Finance 47 MONO
   $0.0115
   48
   Pendulum 48 PENDULUM
   $0.0646
   49
   Unbound 49 UNB
   $0.001006
   50
   Dypius V1 50 DYP
   $0.4574
   51
   Switcheo 51 SWTH
   $0.005367
   52
   Atlas DEX 52 ATS
   $0.005954
   53
   Ooki Protocol 53 OOKI
   $0.002269
   54
   Swerve DAO Token 54 SWRV
   $0.0176
   55
   PolyPad 55 POLYPAD
   $0.001448
   56
   Integral Resistance 56 ITGR
   $0.006827
   57
   Mrweb Finance V2 57 AMA
   $0.000807
   58
   SUPE 58 SUPE
   $0.005033
   59
   Kawaii Islands 59 KWT
   $0.001246
   60
   Baby Lovely Inu 60 BLOVELY
   $0.00000000119
   61
   Solberg 61 SLB
   $0.0135
   62
   Credefi 62 CREDI
   $0.0301
   64
   Golff 64 GOF
   $0.0156
   65
   Bnext Token 65 B3X
   $0.001077
   66
   Seamless 66 SEAM
   $5.93
   67
   Everscale 67 EVER
   $0.0487
   68
   Inspect 68 INSP
   $0.0707
   69
   SX Network 69 SX
   $0.0858
   70
   Hubble Protocol 70 HBB
   $0.1408
   71
   MEVerse 71 MEV
   $0.005886
   72
   Request Network 72 REQ
   $0.1279
   73
   Shiryo 73 Shiryo-Inu
   $0.0...0396
   74
   Pearl 74 PEARL
   $6.1
   75
   YFValue 75 VALUE
   $0.0285
   76
   Synthetify 76 SNY
   $0.006299
   77
   HUNNY FINANCE 77 HUNNY
   $0.007529
   78
   Polkastarter 78 POLS
   $0.7361
   79
   Cairo Finance 79 CAIRO
   $0.001114
   80
   GoldMiner 80 GM
   $0.00000129
   81
   PornRocket 81 PORNROCKET
   $0.00000000746
   82
   Embr 82 EMBR
   $0.0198
   83
   RenQ Finance 83 RENQ
   $0.003785
   84
   COTI 84 COTI
   $0.1321
   85
   Uquid Coin 85 UQC
   $6.93
   86
   Rari Governance Token 86 RGT
   $0.4081
   87
   Titan 87 TES
   $0.4999
   88
   Reptilian Coin 88 RPTC
   $0.000363
   89
   TEN 89 TENFI
   $0.001846
   90
   Brokoli Network 90 BRKL
   $0.009209
   91
   Ardana 91 DANA
   $0.00188
   92
   DinoSwap 92 DINO
   $0.000927
   93
   ShibaDoge 93 SHIBDOGE
   $0.0...03597
   94
   WaykiChain 94 WICC
   $0.004764
   95
   MetaWars 95 WARS
   $0.0006
   96
   MAGA Coin 96 MAGA
   $0.001486
   97
   BODA Token 97 BODAV2
   $0.000000000387
   98
   Keys Token 98 KEYS
   $0.001533
   99
   GINZA NETWORK 99 GINZA
   $0.00164
   100
   Divergence 100 DIVER
   $0.014