Tiền ảo: 26,866 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,526.4B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $47.5B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17.2% Phí gas trên ETH: 27Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DeFi hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DeFi có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   The Coop Network 1 GMD
   $0.002989 2830.39%---- $33.59 0.0009BTC--0.5,0.5,0.87,0.87,0.68,0.68,0.62,0.61,0.61,1,1,0.9,0.9
   2
   ASENIX 2 ENIX
   $0.00021 89.19%1.38%-- $7,638.08 0.1934BTC--1,0.93,1,0.96,0.85,0.77,0.84,0.91,0.78,0.71,0.66,0.7,0.8,0.78,0.76,0.71,0.74,0.72,0.72,0.71,0.87,0.66,0.65,0.66,0.68,0.93,0.78,0.81
   3
   Recast1 Coin 3 R1
   $0.00000101 81.56%119.57%-- $9.62 0.0002BTC--0.46,0.27,0.27,1,0.45,0.34,0.34,0.39,0.39,0.42,0.41,0.12,0.12,0.11,0.14,0.11,0.08,0.08,0.36,0.36,0.17
   4
   ZUNA 4 ZUNA
   $0.000000000137 71.25%66.87%-- $152,554 3.86BTC--0.62,0.61,0.87,0.9,0.59,0.59,0.89,0.87,0.88,0.94,0.89,0.57,0.57,0.56,1,0.96,0.96,0.98,0.96,0.99,0.98,0.97,0.97
   5
   Atlas DEX 5 ATS
   $0.004198 55.31%41.19%$5,997 $37,439 0.9477BTC
   1,428,571 ATS
   0.64,0.69,0.71,0.69,0.67,0.67,0.68,0.67,0.64,0.66,0.66,0.65,0.54,0.53,0.56,0.56,0.6,0.61,0.62,0.61,0.62,0.65,0.65,0.68,0.69,1,0.99
   6
   Calamari Network 6 KMA
   $0.001527 48.83%77.75%$2,009,532 $729,887 18.48BTC
   1,316,000,000 KMA
   0.58,0.58,0.57,0.56,0.55,0.55,0.57,0.57,0.56,0.59,0.59,0.61,0.58,0.57,0.57,0.6,0.6,0.63,0.68,0.63,0.64,0.98,0.95,0.9,1
   7
   Kava Swap 7 SWP
   $0.005259 44.16%121.40%$178,039 $57,240 1.45BTC
   33,854,166 SWP
   0.34,0.39,0.38,0.47,0.42,0.45,0.46,0.5,0.55,0.41,0.39,0.39,0.42,0.55,0.5,0.55,0.55,0.46,0.54,0.59,0.6,0.62,0.67,0.69,0.75,0.96,0.99,1
   8
   Axus Coin Project 8 AXUS
   $0.005736 42.44%7.62%-- $25,355 0.6419BTC--0.82,0.78,0.99,1,0.71,0.94,0.92,0.76,0.79,0.84,0.71,0.71,0.79,0.85,0.75,0.96,0.77,0.89,0.7,0.9,0.83,0.82,0.86,0.75,0.73,0.99,0.77,0.81
   9
   Hector Network 9 HEC
   $0.226 34.52%13.00%$551,287 $0.235
   2,439,322 HEC
   0.47,0.47,0.49,0.47,0.34,0.34,1,1,0.34,0.46,0.46,0.34,0.29,0.29,0.39,0.39,0.38,0.38
   10
   Domi Online 10 DOMI
   $0.0525 33.55%51.88%$1,421,163 $746,590 18.9BTC
   27,074,938 DOMI
   0.66,0.63,0.68,0.67,0.59,0.55,0.55,0.54,0.57,0.61,0.65,0.7,0.67,0.68,0.6,0.51,0.5,0.6,0.63,0.64,0.66,0.71,0.66,0.64,0.69,0.86,1,0.86
   11
   Luna Classic 11 LUNC
   $0.000182
   12
   Bounce Token 12 AUCTION
   $15.9
   13
   Jupiter 13 JUP
   $0.003173
   14
   Euler Tools 14 EULER
   $0.000937
   15
   MetaPlay 15 MPLAY
   $0.718
   16
   Strips Finance 16 STRP
   $1.21
   17
   SonarWatch 17 SONAR
   $0.008046
   18
   Clearpool 18 CPOOL
   $0.0742
   19
   GamesPad 19 GMPD
   $0.0224
   20
   ALEX Lab 20 ALEX
   $0.1129
   21
   Hegic 21 HEGIC
   $0.0258
   22
   EverRise(V3) 22 RISE
   $0.000152
   23
   Lumerin 23 LMR
   $0.0527
   24
   Cairo Finance 24 CAIRO
   $0.003496
   25
   Qredo 25 QRDO
   $0.0639
   26
   Day By Day 26 DBD
   $0.00679
   27
   Impossible Finance 27 IDIA
   $0.0234
   28
   ZKSpace 28 ZKS
   $0.0832
   29
   Sway Social 29 SWAY
   $0.002089
   30
   IX Swap 30 IXS
   $0.1571
   31
   DerivaDEX 31 DDX
   $0.0375
   32
   Gearbox Protocol 32 GEAR
   $0.009539
   33
   Bytom 33 BTM
   $0.009564
   34
   Voltage Finance 34 VOLT
   $0.000159
   35
   LoopNetwork 35 LOOP
   $0.0675
   36
   LGCY Network 36 LGCY
   $0.000118
   37
   ProBit Token 37 PROB
   $0.0909
   38
   Baby Lovely Inu 38 BLOVELY
   $0.00000000115
   39
   AntiMatter 39 MATTER
   $0.0687
   40
   Orion Protocol 40 ORN
   $0.7683
   41
   Vara Network 41 VARA
   $0.0705
   42
   Moonwell Artemis 42 WELL
   $0.006607
   43
   Pendulum 43 PENDULUM
   $0.0685
   44
   GenomesDao 44 $GENE
   $0.0361
   45
   Baby Saitama Inu 45 BABYSAITAMA
   $0.0...0626
   46
   ARC 46 ARC
   $0.0452
   47
   LUCA 47 LUCA
   $0.4931
   48
   Dypius V2 48 DYP
   $0.0338
   49
   Polygonum Online 49 POG
   $0.008902
   50
   Synthetix 50 SNX
   $3.84
   51
   MonoX Finance 51 MONO
   $0.0144
   52
   Luna 52 LUNA
   $0.8673
   53
   Kawaii Islands 53 KWT
   $0.001968
   54
   Infinite Launch 54 ILA
   $0.000324
   55
   Torum 55 XTM
   $0.0305
   56
   THEOS 56 THEOS
   $0.000105
   57
   DMG 57 DMG
   $0.00014
   58
   Onomy Protocol 58 NOM
   $0.1632
   59
   Dypius V1 59 DYP
   $0.2436
   60
   Perpetual Protocol 60 PERP
   $0.6982
   61
   Sommelier 61 SOMM
   $0.1561
   62
   hiRENGA 62 HIRENGA
   $0.000457
   63
   SakeToken 63 SAKE
   $0.001216
   64
   NFT-Art.Finance 64 NFTART
   $0.0...0287
   65
   1Sol 65 1SOL
   $0.004081
   66
   My Master War 66 MAT
   $0.004135
   67
   Bumper 67 BUMP
   $0.0515
   68
   Switcheo 68 SWTH
   $0.005602
   69
   MM Optimizer(Polygon) 69 MMO
   $0.0754
   70
   MetaFinance 70 MFI
   $1.23
   71
   Spherium 71 SPHRI
   $0.008008
   72
   Fei Protocol 72 FEI
   $0.9994
   73
   Flurry Finance 73 FLURRY
   $0.00002194
   74
   Avocado DAO Token 74 AVG
   $0.0403
   75
   Merchant Token 75 MTO
   $0.0584
   76
   DFI.Money 76 YFII
   $1,172.46
   77
   CUDOS 77 CUDOS
   $0.006526
   78
   Swerve DAO Token 78 SWRV
   $0.0182
   79
   FILDA 79 FILDA
   $0.001262
   80
   Rocket Pool 80 RPL
   $29.88
   81
   Handy 81 HANDY
   $0.001954
   82
   X Protocol 82 POT
   $0.004261
   83
   Venus 83 XVS
   $7.54
   84
   WaykiChain 84 WICC
   $0.004063
   85
   Silva Token 85 SILVA
   $0.0...0884
   86
   Roseon Finance 86 ROSX
   $0.009541
   87
   Zone 87 ZONE
   $0.001073
   88
   Mrweb Finance V2 88 AMA
   $0.001933
   89
   Ocean Protocol 89 OCEAN
   $0.4984
   90
   Tia Token 90 TIA
   $0.004455
   91
   Meta 91 MTA
   $0.0341
   92
   Centrifuge 92 CFG
   $0.7364
   93
   KLAP Finance 93 KLAP
   $0.000141
   94
   Maverick Protocol 94 MAV
   $0.3076
   95
   XY Finance 95 XY
   $0.1066
   96
   Defi STOA 96 STA
   $0.003578
   97
   Maple Finance 97 MPL
   $21.04
   98
   Bitlocus 98 BTL
   $0.000581
   99
   NEST Protocol 99 NEST
   $0.004001
   100
   PIBBLE 100 PIB
   $0.000287