Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,223,481,600,894 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $33,869,755,209 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 30Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Play to Earn hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Play to Earn có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   PolyGod 1 GULL
   $0.0266 365.49%358.51%-- $1.63 0.0001BTC--0.97,0.94,0.95,0.97,0.21,0.21,0.21,0.22,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.97,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.96,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.97
   2
   RimsofLegend 2 ROL
   $0.003222 104.18%11.57%$161,100 $15,668 0.5527BTC
   50,000,000 ROL
   0.49,0.51,0.61,0.47,0.91,0.56,0.61,0.59,0.6,0.61,0.66,0.63,0.63,0.54,0.58,0.54,0.52,0.52,0.48,0.57,0.57,1,0.46,0.65,0.48,0.67,0.98,0.96
   3
   Hero Arena 3 HERA
   $0.008802 50.51%25.15%$39,169 $44,605 1.57BTC
   4,450,000 HERA
   0.98,0.99,0.99,0.99,0.96,0.99,1,0.96,0.96,0.86,0.87,0.9,0.93,0.87,0.87,0.88,0.83,0.81,0.81,0.83,0.83,0.81,0.81,0.76,0.79,0.79,0.77,0.65
   4
   CryptoMines 4 ETERNAL
   $0.2448 45.71%4.80%$1,224,000 $23,877 0.8424BTC
   5,000,000 ETERNAL
   0.88,0.84,0.88,0.87,0.9,0.88,0.88,0.89,0.94,0.98,0.97,0.62,0.62,0.62,0.61,0.62,0.62,0.62,1,0.89,0.91,0.89,0.88,0.91,0.91,0.64,0.64,0.95
   5
   CoolHash 5 COOHA
   $0.2154 39.96%42.57%$1,400,100 $1,248,225 44.03BTC
   6,500,000 COOHA
   0.84,0.86,0.84,0.83,0.82,0.86,0.89,0.83,0.83,0.82,0.83,0.83,0.84,0.85,0.86,0.84,0.84,0.84,0.86,0.84,0.96,0.91,0.9,0.88,0.97,0.85,0.87,1
   6
   ChainCade 6 CHAINCADE
   $0.000000000772 37.37%7.32%$372,796 $2,504.94 0.0884BTC
   482,896,770,000,000 CHAINCADE
   0.96,1,0.97,0.68,0.8,0.87,0.78,0.87,0.7,0.75,0.72,0.67,0.75,0.68,0.93,0.88,0.94,0.77,0.56,0.69,0.62,0.66,0.85,0.92,0.59,0.52,0.53,0.61
   7
   Elite 7 ELITE
   $0.0006 27.66%100.00%-- $3.99 0.0001BTC--0.96,0.99,0.99,0.99,0.99,0.66,0.66,0.66,0.53,0.53,0.53,0.53,0.86,1,1,1,1,0.7,0.7,0.7,0.7,0.99,0.99,0.6,0.67,0.86,0.86,0.86
   8
   Gnome Mines 8 GMINES
   $0.00009315 24.15%20.77%-- $1,022.6 0.0361BTC--1,0.57,0.56,0.52,0.48,0.48,0.47,0.45,0.45,0.45,0.45,0.44,0.44,0.42,0.42,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.53,0.53,0.53
   9
   KingdomX 9 KT
   $0.003756 22.07%1.99%-- $199,435 7.04BTC--0.51,0.99,1,0.86,0.73,0.75,0.76,0.71,0.8,0.72,0.65,0.66,0.64,0.76,0.67,0.69,0.71,0.69,0.67,0.63,0.66,0.64,0.64,0.63,0.65,0.67,0.76,0.82
   10
   Luffy 10 LUFFY
   $0.00013 21.59%100.00%$5,990,120,000,000 $74,594 2.63BTC
   460...000 LUFFY
   1,1,1,0.73,0.71,0.71,0.72,0.72,0.72
   11
   SpaceFalcon 11 FCON
   $0.00009996
   12
   Gametree Coin 12 GTCOIN
   $0.0272
   13
   StarLink 13 STARL
   $0.00000296
   14
   KlayDice 14 DICE
   $0.046
   15
   Crypto Global United 15 CGU
   $0.0322
   16
   Chain Games 16 CHAIN
   $0.0239
   17
   RaceFi 17 RACEFI
   $0.0158
   18
   League of Ancients 18 LOA
   $0.002822
   19
   Bitspawn 19 SPWN
   $0.000357
   20
   iStep 20 ISTEP
   $0.00001148
   21
   Rare Ball Portion 21 RBP
   $0.000429
   22
   xSPECTAR 22 XSPECTAR
   $0.0555
   23
   Super Rare Ball Portion 23 SRBP
   $0.00675
   24
   SIDUS HEROES DAO 24 SENATE
   $0.0624
   25
   Bezoge 25 BEZOGE
   $0.000000000255
   26
   MagicCraft 26 MCRT
   $0.00348
   27
   Demole 27 DMLG
   $0.000556
   28
   Medamon 28 MON
   $0.00227
   29
   Small Love Potion 29 SLP
   $0.002875
   30
   Spellfire 30 SPELLFIRE
   $0.001347
   31
   Polker.Game 31 PKR
   $0.002998
   32
   Battle of Guardians 32 BGS
   $0.002903
   33
   itemVerse 33 ITEM
   $0.000811
   34
   Rainmaker 34 RAIN
   $0.001685
   35
   MonkeyLeague 35 MBS
   $0.0505
   36
   Velhalla 36 SCAR
   $0.002018
   37
   CryptoBlades 37 SKILL
   $0.9099
   38
   Calvaria 38 RIA
   $0.00409
   39
   Revomon 39 REVO
   $0.0484
   40
   Synesis One 40 SNS
   $0.004935
   41
   MOBLAND 41 SYNR
   $0.002419
   42
   Crypto Gladiator League 42 CGL
   $0.00993
   43
   NFT Champions 43 CHAMP
   $0.0291
   44
   Real Realm 44 REAL
   $0.000143
   45
   Cardiocoin 45 CRDC
   $0.002668
   46
   2023 Token 46 T23
   $0.000000000584
   47
   Crypto Fight Club 47 FIGHT
   $0.00068
   48
   Bullieverse 48 BULL
   $0.003436
   49
   Metastrike 49 MTS
   $0.006189
   50
   IndiGG 50 INDI
   $0.0629
   51
   Portuma 51 POR
   $0.000969
   52
   Battle World 52 BWO
   $0.1174
   53
   Star Atlas DAO 53 POLIS
   $0.2733
   54
   Dehero Community Token 54 HEROES
   $0.0268
   55
   Magic 55 MAGIC
   $1.43
   56
   Decimated 56 DIO
   $0.005329
   57
   Staika 57 STIK
   $1.22
   58
   SOMESING 58 SSX
   $0.0197
   59
   Arker 59 ARKER
   $0.001131
   60
   Riot Racers 60 RIOT
   $0.001947
   61
   Ark Rivals 61 ARKN
   $0.000362
   62
   Meli 62 MELI
   $0.0015
   63
   BEMIL Coin 63 BEM
   $0.000166
   64
   Green Satoshi Token(SOL) 64 GST
   $0.0205
   65
   Defina Finance 65 FINA
   $0.0315
   66
   Luffy V3 66 LUFFY
   $0.000123
   67
   Moonie NFT 67 MNY
   $0.00004436
   68
   Yield Guild Games 68 YGG
   $0.2554
   69
   Revolve Games 69 RPG
   $0.0323
   70
   Fear NFTs 70 FEAR
   $0.1545
   71
   ArchLoot 71 ALT
   $0.7432
   72
   WAX Token 72 WAXP
   $0.0714
   73
   PlayDapp 73 PLA
   $0.2269
   74
   Heroes of NFT 74 HON
   $0.0108
   75
   Koisan 75 KIC
   $0.002796
   76
   Merit Circle 76 MC
   $0.292
   77
   Deesse 77 LOVE
   $0.000663
   78
   Bitcoin Legend 78 BCL
   $0.0031
   79
   Arcade Kingdoms 79 ACK
   $0.001022
   80
   Etermon 80 ETM
   $0.000274
   81
   Radio Caca 81 RACA
   $0.000192
   82
   Duel Network 82 DUEL
   $0.0332
   83
   Town Star 83 TOWN
   $0.0333
   84
   Arenum 84 ARNM
   $0.0177
   85
   WAM 85 WAM
   $0.005312
   86
   RPS LEAGUE 86 RPS
   $0.0711
   87
   Kryxivia 87 KXA
   $0.0115
   88
   Primate 88 PRIMATE
   $0.0105
   89
   DOGEFOOD 89 DOGEFOOD
   $0.0...0672
   90
   Gods Unchained 90 GODS
   $0.2284
   91
   Galaxy Fight Club 91 GCOIN
   $0.0119
   92
   Good Games Guild 92 GGG
   $0.1648
   93
   KleeKai 93 KLEE
   $0.0...029
   94
   Biskit Protocol 94 BISKIT
   $0.0781
   95
   CropBytes 95 CBX
   $0.042
   96
   Netvrk 96 NTVRK
   $0.1938
   97
   DeVolution 97 DEVO
   $0.003133
   98
   Dragon Mainland Shards 98 DMS
   $0.000108
   99
   Chumbi Valley 99 CHMB
   $0.000261
   100
   DNAxCAT Token 100 DXCT
   $0.0815