Các loại tiền điện tử: 21,854 Trao đổi: 831 Vốn hóa thị trường: $891,756,926,230 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $34,418,870,862 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.6% ETH 17.3% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Play to Earn hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Play to Earn có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Xolo Inu 1 XL
   $0.00009231 132.64%269.84%-- $64,002 3.77BTC--0.31,0.3,0.33,0.32,0.32,0.31,0.31,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.2,0.31,0.31,0.31,0.31,0.26,0.49,0.49,0.49,0.26,0.26,0.26,0.49,0.49,1
   2
   Domain 2 DMN
   $0.00006 100.00%100.00%-- $190.61 0.0112BTC--1,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.36,0.36,0.36,0.36,0.73,0.73,0.73,0.73,0.27,0.27,0.55
   3
   SpaceMine 3 MINE
   $0.0312 92.01%180.72%-- $739,687 43.58BTC--0.42,0.46,0.47,0.46,0.42,0.42,0.4,0.4,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.38,0.39,0.38,0.4,0.46,0.47,0.47,0.47,0.48,0.49,0.51,0.78,0.81,0.98,1
   4
   Victory Gem 4 VTG
   $0.002104 85.37%84.56%-- $61,031 3.6BTC--0.74,0.73,0.74,0.73,0.72,0.7,0.7,0.7,0.7,0.71,0.71,0.7,0.69,0.7,0.71,0.69,0.72,0.72,0.72,0.71,0.66,0.67,0.67,0.68,0.65,0.62,0.64,1
   5
   KENKA METAVERSE 5 KENKA
   $0.00001553 65.49%37.68%-- $40,712 2.4BTC--1,0.99,0.91,0.89,0.9,0.94,0.86,0.78,0.73,0.81,0.78,0.87,0.81,0.81,0.8,0.77,0.73,0.73,0.7,0.69,0.64,0.67,0.61,0.64,0.64,0.57,0.58,0.96
   6
   Sekuya 6 SKUY
   $0.0000007187 39.25%62.93%-- $8,493.49 0.4999BTC--0.55,0.61,0.61,0.59,0.59,0.56,0.56,0.57,0.58,0.58,0.56,0.56,0.56,0.56,0.54,0.54,0.57,0.62,0.62,0.62,0.62,0.57,0.57,0.58,0.57,0.85,0.98,1
   7
   Magic 7 MAGIC
   $0.5527 25.47%109.33%$15,757,793 $4,709,973 277BTC
   28,510,571 MAGIC
   0.49,0.47,0.48,0.48,0.46,0.46,0.45,0.45,0.46,0.47,0.46,0.47,0.49,0.52,0.52,0.53,0.54,0.63,0.61,0.65,0.7,0.68,0.67,0.76,0.88,1,0.94,0.93
   8
   Howl City 8 HWL
   $0.00003813 22.80%20.20%-- $1,370.6 0.0808BTC--0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.74,0.75,0.74,0.74,0.41,0.41,0.42,0.42,0.41,0.47,0.42,0.43,0.43,0.43,0.43,0.42,0.42,0.42,0.42,0.29,0.34
   9
   Deesse 9 LOVE
   $0.001233 20.88%23.58%$320,580 $76,014 4.48BTC
   260,000,000 LOVE
   0.7,0.7,0.67,0.64,0.68,0.61,0.67,0.69,0.71,1,0.87,0.89,0.84,0.73,0.69,0.66,0.66,0.65,0.61,0.59,0.58,0.58,0.58,0.65,0.65,0.65,0.79,0.78
   10
   Moonie NFT 10 MNY
   $0.00009766 19.56%45.18%-- $46,866 2.76BTC--0.69,0.68,0.76,0.88,1,0.99,0.78,0.77,0.75,0.82,0.81,0.89,0.94,0.96,0.93,0.89,0.93,0.92,0.96,0.89,0.92,0.91,0.94,0.94,0.95,0.93,0.91,0.96
   11
   WEMIX 11 WEMIX
   $0.6904
   12
   Gametree Coin 12 GTCOIN
   $0.1015
   13
   Super Rare Ball Portion 13 SRBP
   $0.1146
   14
   Metapad 14 MPD
   $0.006999
   15
   Green Satoshi Token (BSC) 15 GST
   $0.0255
   16
   GemUni 16 GENIX
   $0.00157
   17
   Infinity Skies 17 ISKY
   $0.005177
   18
   DNAxCAT Token 18 DXCT
   $0.1415
   19
   BNB Heroes 19 BNBH
   $0.0018
   20
   Zone 20 ZONE
   $0.002959
   21
   UpOnly 21 UPO
   $0.005606
   22
   Era7: Game of Truth 22 GOT
   $0.0096
   23
   Velhalla 23 SCAR
   $0.001251
   24
   Gami Studio 24 GAMI
   $0.003363
   25
   Green Satoshi Token(SOL) 25 GST
   $0.0242
   26
   SIDUS HEROES 26 SIDUS
   $0.001325
   27
   Arenum 27 ARNM
   $0.0231
   28
   Learning Star 28 LSTAR
   $0.00114
   29
   KAKA NFT World 29 KAKA
   $0.005343
   30
   Decimated 30 DIO
   $0.008906
   31
   Star Atlas DAO 31 POLIS
   $0.4016
   32
   Zombie Inu 32 ZINU
   $0.0...0668
   33
   CryptoZoon 33 ZOON
   $0.000807
   34
   H3RO3S 34 H3RO3S
   $0.001209
   35
   Celestial 35 CELT
   $0.002394
   36
   Nest Arcade 36 NEST
   $0.000117
   37
   Polker.Game 37 PKR
   $0.003655
   38
   Revomon 38 REVO
   $0.0427
   39
   Avaxtars Token 39 AVXT
   $0.000366
   40
   IndiGG 40 INDI
   $0.0698
   41
   Radio Caca 41 RACA
   $0.000224
   42
   Lord Arena 42 LORDA
   $0.00000602
   43
   Elemon 43 ELMON
   $0.006621
   44
   Town Star 44 TOWN
   $0.0197
   45
   DeVolution 45 DEVO
   $0.001921
   46
   AgeOfGods 46 AOG
   $0.0113
   47
   Puli 47 PULI
   $0.0108
   48
   Moon Nation Game 48 MNG
   $0.004159
   49
   Amazy 49 AZY
   $0.0278
   50
   X World Games 50 XWG
   $0.001252
   51
   Heroes Chained 51 HEC
   $0.0326
   52
   Wizarre Scroll 52 SCRL
   $0.000103
   53
   Galaxy Fight Club 53 GCOIN
   $0.0318
   54
   Luna Rush 54 LUS
   $0.002073
   55
   Nakamoto Games 55 NAKA
   $0.0691
   56
   CryptoVsZombie 56 CVZ
   $0.000804
   57
   Mimir Token 57 MIMIR
   $0.002283
   58
   SIDUS HEROES DAO 58 SENATE
   $0.0363
   59
   Hero Arena 59 HERA
   $0.004227
   60
   Crabada 60 CRA
   $0.00809
   61
   Crypto Gladiator Shards 61 CGS
   $0.0086
   62
   SpaceFalcon 62 FCON
   $0.000165
   63
   Elite 63 ELITE
   $0.00087
   64
   NFT Champions 64 CHAMP
   $0.0149
   65
   Hydraverse 65 HDV
   $0.000225
   66
   JK Coin 66 JK
   $0.1886
   67
   Play It Forward DAO 67 PIF
   $0.00668
   68
   Attack Wagon 68 ATK
   $0.001749
   69
   Demole 69 DMLG
   $0.000924
   70
   BlockchainSpace 70 GUILD
   $0.0348
   71
   CryptoPlanes 71 CPAN
   $0.000973
   72
   Blockchain Monster Hunt 72 BCMC
   $0.008258
   73
   Monster Galaxy 73 GGM
   $0.005423
   74
   Victoria VR 74 VR
   $0.007674
   75
   MagicCraft 75 MCRT
   $0.004965
   76
   Alien Inu 76 ALIEN
   $0.0...0122
   77
   Affyn 77 FYN
   $0.041
   78
   MetaShooter 78 MHUNT
   $0.0151
   79
   KleeKai 79 KLEE
   $0.0...0224
   80
   Chumbi Valley 80 CHMB
   $0.000221
   81
   Kaby Arena 81 KABY
   $0.000866
   82
   MonkeyLeague 82 MBS
   $0.0693
   83
   Aurory 83 AURY
   $0.5245
   84
   Yield Guild Games 84 YGG
   $0.2423
   85
   Ridotto 85 RDT
   $0.0215
   86
   MultiPlanetary Inus 86 INUS
   $0.000000007417
   87
   WAM 87 WAM
   $0.004352
   88
   Bullieverse 88 BULL
   $0.004545
   89
   Arker 89 ARKER
   $0.001276
   90
   Rainmaker 90 RAIN
   $0.0317
   91
   KAINET 91 KAINET
   $0.002278
   92
   Cryowar 92 CWAR
   $0.0155
   93
   Heroes of NFT 93 HON
   $0.004502
   94
   CrimeGold 94 CRIME
   $32.66
   95
   Defina Finance 95 FINA
   $0.0165
   96
   EverGrow Coin 96 EGC
   $0.0000001017
   97
   MINE Network 97 MNET
   $0.000724
   98
   Santa Coin 98 SANTA
   $0.000000002413
   99
   RaceFi 99 RACEFI
   $0.007401
   100
   GameStar 100 GMS
   $0.00007308