Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,572.59B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $14.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Play to Earn hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Play to Earn có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Bitspawn 1 SPWN
   $0.00006729 79.06%37.07%$34,595 $73.11 0.0028BTC
   514,118,905 SPWN
   1,0.31,0.31,0.62,0.61,0.61,0.36,0.36,0.45,0.45,0.63,0.63,0.33,0.33,0.34,0.36,0.36,0.42,0.5,0.84,0.84,0.88
   2
   Dehero Community Token 2 HEROES
   $0.024 67.54%70.03%-- $8.64 0.0003BTC--0.53,0.53,0.26,0.53,0.53,0.32,0.32,0.53,0.53,1,1,0.54,0.54
   3
   Arenum 3 ARNM
   $0.00038 65.22%216.67%$609 $252.95 0.0095BTC
   1,601,806 ARNM
   0.26,0.26,0.08,0.08,0.32,0.32,0.24,0.24,0.61,0.61,1,1
   4
   Bitcoin Legend 4 BCL
   $0.000186 34.78%8.19%-- $61,951 2.33BTC--0.88,0.87,0.86,0.9,0.89,0.88,0.87,0.86,0.85,0.83,0.83,0.82,0.82,0.81,0.8,0.79,0.78,0.77,0.76,0.74,0.73,0.72,0.71,1,0.98
   5
   Adroverse 5 ADR
   $0.000373 19.67%0.08%$11,730 $6.95 0.0003BTC
   31,416,667 ADR
   0.88,0.89,0.87,0.87,1,1,0.84,0.84,0.68,0.68,0.71,0.71,0.84
   6
   WEMIX 6 WEMIX
   $1.04 16.08%82.81%$331,437,923 $8,002,690 301BTC
   317,712,733 WEMIX
   0.54,0.54,0.56,0.58,0.65,0.65,0.64,0.64,0.63,0.77,0.78,0.87,0.83,0.78,0.79,0.8,0.82,0.84,0.86,0.87,0.97,1
   7
   Warena 7 RENA
   $0.000743 15.15%8.20%$3,199 $25,801 0.9711BTC
   4,303,030 RENA
   0.92,0.92,0.94,0.97,0.99,0.98,0.98,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.94,0.85,0.85,0.86,1
   8
   The Killbox 8 KBOX
   $0.00003814 12.41%13.85%-- $46,545 1.75BTC--0.95,0.95,0.97,0.96,0.99,1,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.96,0.96,0.97,0.96,0.95,0.95
   9
   Rebel Bots 9 RBLS
   $0.0649 10.15%27.11%-- $93,457 3.52BTC--0.76,0.75,0.75,0.74,0.76,0.78,0.78,0.79,0.79,0.8,0.81,0.82,0.81,0.82,0.81,0.81,0.84,0.91,0.86,0.86,0.87,0.88,1,0.97
   10
   Drawshop Kingdom Reverse 10 JOY
   $0.0397 9.39%258.32%-- $132,468 4.98BTC--0.28,0.28,0.29,0.31,0.44,0.68,0.76,0.68,0.71,0.68,0.69,0.71,0.71,0.73,0.74,0.74,0.84,0.87,0.87,0.89,0.9,0.96,1
   11
   AgeOfGods 11 AOG
   $0.007592
   12
   Avrora token 12 AVR
   $0.1212
   13
   Hydraverse 13 HDV
   $0.000229
   14
   Crypto Global United 14 CGU
   $0.0101
   15
   Hero Blaze: Three Kindoms 15 MUDOL2
   $0.0178
   16
   Metagalaxy Land 16 MEGALAND
   $0.000000000251
   17
   Mimir Token 17 MIMIR
   $0.001618
   18
   Deesse 18 LOVE
   $0.000352
   19
   Meta Masters Guild 19 MEMAG
   $0.005054
   20
   My Master War 20 MAT
   $0.001758
   21
   Velhalla 21 SCAR
   $0.000836
   22
   The Wasted Lands 22 WAL
   $0.000893
   23
   Moonie NFT 23 MNY
   $0.0000032
   24
   Green Satoshi Token(SOL) 24 GST
   $0.009304
   25
   Street Runner NFT 25 SRG
   $0.002305
   26
   SOMESING 26 SSX
   $0.0152
   27
   TamaDoge 27 TAMA
   $0.008443
   28
   Defina Finance 28 FINA
   $0.0106
   29
   Splintershards 29 SPS
   $0.0157
   30
   PlayDapp 30 PLA
   $0.1534
   31
   WAX Token 31 WAXP
   $0.0426
   32
   Galactic Arena 32 GAN
   $0.0000808
   33
   MultiPlanetary Inus 33 INUS
   $0.000000003345
   34
   Green Satoshi Token (BSC) 34 GST
   $0.008671
   35
   Kollect 35 KOL
   $0.00197
   36
   Biskit Protocol 36 BISKIT
   $0.0745
   37
   Chain Games 37 CHAIN
   $0.006633
   38
   Equilibrium Games 38 EQ
   $0.0339
   39
   Karmaverse 39 KNOT
   $0.0206
   40
   Luffy V3 40 LUFFY
   $0.00005018
   41
   Battle World 41 BWO
   $0.0362
   42
   YooShi 42 YOOSHI
   $0.0000000392
   43
   HashBit BlockChain 43 HBIT
   $0.00000298
   44
   PLAYA3ULL GAMES 44 3ULL
   $0.000846
   45
   GemHUB 45 GHUB
   $0.059
   46
   Blockchain Brawlers 46 BRWL
   $0.003511
   47
   itemVerse 47 ITEM
   $0.000135
   48
   League of Ancients 48 LOA
   $0.004159
   49
   Revolve Games 49 RPG
   $0.0245
   50
   Decimated 50 DIO
   $0.005207
   51
   BitCoin Battle 51 BITCOIN
   $0.000000000309
   52
   League of Kingdoms Arena 52 LOKA
   $0.1772
   53
   MonkeyLeague 53 MBS
   $0.014
   54
   Whole Earth Coin 54 WEC
   $0.0103
   55
   ERA TOKEN (Era7) 55 ERA
   $0.00385
   56
   HUNNY FINANCE 56 HUNNY
   $0.004061
   57
   Ark Rivals 57 ARKN
   $0.000613
   58
   Luna Rush 58 LUS
   $0.001051
   59
   Dreams Quest 59 DREAMS
   $0.00051
   60
   Mashida 60 MSHD
   $0.00576
   61
   Gold Fever 61 NGL
   $0.0149
   62
   Aurory 62 AURY
   $0.4356
   63
   StarLink 63 STARL
   $0.0000006204
   64
   Thetan Arena 64 THG
   $0.0235
   65
   Crypto Gladiator League 65 CGL
   $0.00585
   66
   Forest Knight 66 KNIGHT
   $0.007833
   67
   Walken 67 WLKN
   $0.005809
   68
   BattleVerse 68 BVC
   $0.000403
   69
   Gala 69 GALA
   $0.0133
   70
   Wizarre Scroll 70 SCRL
   $0.00007545
   71
   Chibi Dinos 71 HOOP
   $0.000124
   72
   OneRare 72 ORARE
   $0.0186
   73
   Good Games Guild 73 GGG
   $0.0407
   74
   Decentraland 74 MANA
   $0.295
   75
   MOBOX 75 MBOX
   $0.2319
   76
   Gods Unchained 76 GODS
   $0.1688
   77
   Outer Ring 77 GQ
   $0.001837
   78
   Victory Gem 78 VTG
   $0.000344
   79
   Duel Network 79 DUEL
   $0.0167
   80
   CheckMate Token 80 CMT
   $0.000204
   81
   Space Misfits 81 SMCW
   $0.00441
   82
   TFS Token 82 TFS
   $0.005324
   83
   KleeKai 83 KLEE
   $0.0...0877
   84
   Rage On Wheels 84 ROW
   $0.0339
   85
   The Sandbox 85 SAND
   $0.3012
   86
   Cornucopias 86 COPI
   $0.0257
   87
   Staika 87 STIK
   $3.04
   88
   Polker.Game 88 PKR
   $0.001026
   89
   CryptoMines 89 ETERNAL
   $0.2642
   90
   Small Love Potion 90 SLP
   $0.001374
   91
   Heroes of NFT 91 HON
   $0.00514
   92
   SpookyShiba 92 SPKY
   $0.001616
   93
   Spellfire 93 SPELLFIRE
   $0.000546
   94
   Lord Arena 94 LORDA
   $0.00000645
   95
   DragonMaster 95 TOTEM
   $0.000848
   96
   Axie Infinity 96 AXS
   $4.43
   97
   Amazy 97 AZY
   $0.005041
   98
   BlockchainSpace 98 GUILD
   $0.002886
   99
   ASPO World 99 ASPO
   $0.0023
   100
   Elemon 100 ELMON
   $0.000631