Tiền ảo: 28,949 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,408.67B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $95.56B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15.4% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Play to Earn hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Play to Earn có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Battle of Guardians 1 BGS
   $0.001068 93.96%67.38%-- $29.33 0.0005BTC--0.62,0.62,0.63,0.62,0.6,0.6,0.58,0.56,0.55,0.56,0.55,0.56,0.56,0.58,0.56,0.55,0.53,0.54,0.53,0.54,0.54,1,0.97
   2
   Bitspawn 2 SPWN
   $0.000125 54.77%18.11%$64,244 $2.13
   514,118,905 SPWN
   0.47,0.62,0.62,0.47,0.56,0.56,0.51,0.45,0.45,0.5,0.45,0.45,0.43,0.52,0.47,0.47,0.52,0.49,0.49,1,1,0.48,0.49,0.73,0.74
   3
   Pump It Up 3 PUMPIT
   $0.00000357 34.72%50.28%-- $39,086 0.6153BTC--1,0.86,0.72,0.91,0.66,0.62,0.53,0.48,0.69,0.62,0.5,0.51,0.61,0.63,0.48,0.46,0.45,0.45,0.42,0.38,0.83,0.35,0.52,0.37,0.6,0.26,0.26
   4
   Dragon Mainland Shards 4 DMS
   $0.00009424 32.77%1.84%-- $6,965.68 0.1096BTC--0.95,0.94,0.94,1,0.89,0.85,0.84,0.8,0.81,0.78,0.76,0.75,0.91,0.85,0.88,0.85,0.77,0.8,0.7,0.68,0.74,0.73,0.73,0.72,0.72,0.74
   5
   Chumbi Valley 5 CHMB
   $0.000297 27.90%1.89%$4,506 $197,800 3.11BTC
   15,150,000 CHMB
   1,0.99,0.99,0.96,0.94,0.8,0.81,0.85,0.87,0.81,0.82,0.89,0.86,0.85,0.87,0.88,0.88,0.89,0.9,0.98,0.96,0.94,0.9,0.78,0.79,0.79,0.93
   6
   AAG Ventures 6 AAG
   $0.0102 21.94%9.94%-- $118,502 1.86BTC--0.96,0.95,0.95,0.87,0.88,0.9,0.9,0.78,0.79,0.8,0.79,0.8,0.83,0.84,0.83,0.83,0.82,0.82,0.84,0.85,0.84,0.84,1
   7
   Cap Token 7 CAP
   $0.0441 18.51%16.07%-- $216.07 0.0034BTC--0.99,0.92,0.92,0.88,0.86,0.86,0.81,0.81,0.8,0.79,0.79,0.77,0.81,0.71,0.71,1,0.94,0.94,0.84,0.85,0.9,0.9,0.97,0.9
   8
   A.I.Earn 8 AIE
   $0.00000172 17.81%27.43%-- $15,956 0.2511BTC--0.95,1,0.98,0.97,0.89,0.93,0.92,0.84,0.8,0.79,0.79,0.58,0.58,0.66,0.67,0.74,0.72,0.69,0.56,0.62,0.66,0.66,0.67,0.54,0.61,0.71,0.6
   9
   KlayDice 9 DICE
   $0.0384 16.74%0.85%$7,140,720 $68,525 1.08BTC
   186,101,641 DICE
   0.95,1,0.99,1,0.98,0.95,0.92,0.89,0.85,0.73,0.76,0.8,0.81,0.81,0.83,0.89,0.85,0.85,0.84,0.84,0.85,0.84,0.82,0.82,0.96
   10
   GBANK APY 10 GBK
   $0.112 14.08%5.72%$432,936 $7,773.01 0.1225BTC
   3,865,497 GBK
   0.97,1,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.99,0.97,0.94,0.96,0.95,0.91,0.89,0.85,0.84,0.85,0.85,0.83,0.8,0.79,0.81,0.82,0.78,0.81
   11
   Mist 11 MIST
   $0.007974
   12
   Atari Token 12 ATRI
   $0.0016
   13
   BinaryX (new) 13 BNX
   $0.7956
   14
   Gala 14 GALA
   $0.0433
   15
   Portuma 15 POR
   $0.000941
   16
   MonkeyLeague 16 MBS
   $0.0178
   17
   DEFY 17 DEFY
   $0.000499
   18
   Amazy 18 AZY
   $0.007327
   19
   Star Atlas DAO 19 POLIS
   $0.305
   20
   IguVerse 20 IGU
   $0.0231
   21
   Guild of Guardians 21 GOG
   $0.3121
   22
   Victoria VR 22 VR
   $0.0211
   23
   WAM 23 WAM
   $0.00685
   24
   Green Satoshi Token(SOL) 24 GST
   $0.0359
   25
   My Neighbor Alice 25 ALICE
   $1.23
   26
   Revvmotorsport 26 REVV
   $0.0125
   27
   Artyfact 27 ARTY
   $0.8634
   28
   Decentral Games V2 28 DG
   $0.0326
   29
   MultiPlanetary Inus 29 INUS
   $0.000000006863
   30
   MOBOX 30 MBOX
   $0.3037
   31
   Radio Caca 31 RACA
   $0.000249
   32
   Outer Ring 32 GQ
   $0.001071
   33
   League of Kingdoms Arena 33 LOKA
   $0.2611
   34
   Monsterra 34 MSTR
   $0.1292
   35
   MetaVPad 35 METAV
   $0.006
   36
   Illuvium 36 ILV
   $91.39
   37
   Bullieverse 37 BULL
   $0.007533
   38
   Small Love Potion 38 SLP
   $0.003955
   39
   Elemon 39 ELMON
   $0.001266
   40
   StarLink 40 STARL
   $0.00000226
   41
   Thetan Arena 41 THG
   $0.0693
   42
   BinaryX 42 BNX
   $79.31
   43
   SHILL Token 43 SHILL
   $0.007288
   44
   2023 Token 44 T23
   $0.000000000492
   45
   CryptoBlades 45 SKILL
   $0.6082
   46
   Rare Ball Portion 46 RBP
   $0.00002436
   47
   Meli 47 MELI
   $0.0000948
   48
   Nakamoto Games 48 NAKA
   $1.43
   49
   Escrowed Illuvium 2 49 SILV2
   $56.27
   50
   MetaverseX 50 METAX
   $0.0171
   51
   ScarQuest 51 SCAR
   $0.002069
   52
   Benji 52 BENJI
   $0.005928
   53
   Magic 53 MAGIC
   $0.7724
   54
   Merit Circle 54 MC
   $2.68
   55
   ChainCade 55 CHAINCADE
   $0.000000001021
   56
   Infiblue World 56 MONIE
   $0.1712
   57
   Attack Wagon 57 ATK
   $0.000766
   58
   Synesis One 58 SNS
   $0.0553
   59
   Decentraland 59 MANA
   $0.435
   60
   The Sandbox 60 SAND
   $0.4373
   61
   SIDUS HEROES 61 SIDUS
   $0.008555
   62
   Katana Inu 62 KATA
   $0.001384
   63
   KaraStar UMY 63 UMY
   $0.000754
   64
   Axie Infinity 64 AXS
   $7.04
   65
   TCGCoin 2.0 65 TCG2
   $0.0552
   66
   Mines of Dalarnia 66 DAR
   $0.1509
   67
   EverGrow Coin 67 EGC
   $0.0000000964
   68
   Hydraverse 68 HDV
   $0.000204
   69
   Tiny Coin 69 TINC
   $0.004152
   70
   Heroes of NFT 70 HON
   $0.0139
   71
   Wall Street Games V1 71 WSG
   $0.000000000457
   72
   Medamon 72 MON
   $0.001718
   73
   WEMIX 73 WEMIX
   $1.48
   74
   Heroes TD 74 HTD
   $0.0177
   75
   Good Games Guild 75 GGG
   $0.0854
   76
   Wonderman Nation 76 WNDR
   $0.0295
   77
   UpOnly 77 UPO
   $0.0856
   78
   DragonMaster 78 DMT
   $0.0181
   79
   Moniwar 79 MOWA
   $0.001209
   80
   DragonMaster 80 TOTEM
   $0.001186
   81
   WAX Token 81 WAXP
   $0.0653
   82
   CryptoZoon 82 ZOON
   $0.00098
   83
   Exeedme 83 XED
   $0.042
   84
   Mashida 84 MSHD
   $0.003662
   85
   Cornucopias 85 COPI
   $0.0626
   86
   Duckie Land 86 MMETA
   $0.0119
   87
   NetVRk 87 NETVR
   $0.1355
   88
   Aurory 88 AURY
   $0.6658
   89
   Drawshop Kingdom Reverse 89 JOY
   $0.007186
   90
   MetaGods 90 MGOD
   $0.00188
   91
   Yield Guild Games 91 YGG
   $0.8222
   92
   Gods Unchained 92 GODS
   $0.2154
   93
   Oceanland 93 OLAND
   $0.001237
   94
   Elpis Battle 94 EBA
   $0.004212
   95
   ComaToken 95 COMA
   $0.007074
   96
   GuildFi 96 GF
   $0.3198
   97
   HUNNY FINANCE 97 HUNNY
   $0.006813
   98
   Duel Network 98 DUEL
   $0.022
   99
   RaceFi 99 RACEFI
   $0.004491
   100
   Equilibrium Games 100 EQ
   $0.0337