Các loại tiền điện tử: 24,659 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,429,989,054,637 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $17,465,461,801 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.7% ETH 16.3% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Web3 hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Web3 có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Metaworld 1 MWCC
   $0.1167 115.71%76.02%-- $642,580 23.73BTC--0.57,0.58,0.57,0.58,0.56,0.55,0.55,0.57,0.58,0.59,0.59,0.55,0.56,0.56,0.63,0.63,0.56,0.56,0.48,0.48,0.45,0.63,0.98,0.98,1
   2
   Klaymusic Token 2 KMT
   $0.0008 60.00%166.67%-- $63.35 0.0023BTC--0.56,0.31,0.31,0.25,0.19,0.19,0.37,0.19,0.19,0.31,0.31,0.37,0.31,0.31,1,0.69,0.69,0.5
   3
   Fellaz 3 FLZ
   $3.6 41.45%48.52%$1,677,786,400 $4,884,133 180BTC
   466,000,000 FLZ
   0.63,0.65,0.65,0.64,0.64,0.66,0.65,0.66,0.66,0.65,0.64,0.65,0.65,0.64,0.66,0.65,0.64,0.65,0.66,0.67,0.67,0.68,0.68,0.92,0.92,1
   4
   Showtime Protocol 4 STP
   $0.005 40.10%14.94%-- $2,894.68 0.1069BTC--0.91,0.91,0.98,1,0.97,0.95,0.95,0.93,0.91,0.98,0.94,0.92,0.91,0.9,0.92,0.91,0.9,0.9,0.87,0.59,0.59,0.86
   5
   Toshi Tools 5 TOSHI
   $0.0000001554 34.45%100.00%-- $39,429 1.46BTC--0.94,0.93,0.92,0.93,0.99,1,0.64,0.6,0.6,0.39,0.4,0.36,0.36,0.48,0.48
   6
   Smart Finance 6 SMART
   $0.2203 30.59%5.13%-- $177,324 6.55BTC--0.91,0.89,0.93,0.92,0.92,0.95,0.94,0.93,0.91,0.9,0.96,0.9,0.93,0.91,0.92,0.87,0.7,0.73,0.71,0.69,0.68,0.68,0.7,0.69,0.95,0.88,1,0.92
   7
   CloudChain 7 CLDC
   $0.0143 29.70%27.34%-- $3,789,747 140BTC--0.49,0.52,0.53,0.57,0.59,0.62,0.62,0.66,0.71,0.72,0.73,0.74,0.64,0.57,0.59,0.64,0.64,0.53,0.54,0.58,0.51,0.67,0.42,0.51,0.77,0.94,0.92,1
   8
   Green Satoshi Token(SOL) 8 GST
   $0.0177 24.37%20.85%$13,449,937 $3,392,632 125BTC
   758,811,665 GST
   0.84,0.84,0.83,0.84,0.85,0.85,0.84,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.81,0.81,0.82,1,0.98
   9
   Point 9 POINT
   $0.0169 20.43%19.79%-- $2,283.76 0.0843BTC--0.75,0.75,0.72,0.72,0.71,0.71,0.68,0.65,0.67,0.67,0.71,1,0.8,0.66,0.59,0.54,0.52,0.51,0.51,0.54,0.48,0.46,0.56,0.58,0.57
   10
   DUX 10 DUX
   $0.0154 15.10%11.80%-- $475.86 0.0176BTC--0.93,0.78,0.9,0.9,0.78,1,0.88,0.88,0.9,0.88,0.97,0.88,0.81,0.83,0.95,0.95,0.9,0.77,0.77,0.76,0.91,0.86,0.86,0.81,0.77,0.77
   11
   FOAM Token 11 FOAM
   $0.007816
   12
   Acent 12 ACE
   $0.00637
   13
   Green Satoshi Token (BSC) 13 GST
   $0.0169
   14
   H3RO3S 14 H3RO3S
   $0.000829
   15
   LOFI 15 LOFI
   $0.0121
   16
   SO-COL 16 SIMP
   $0.005695
   17
   SIGNIN 17 SIGN
   $0.0179
   18
   TopGoal 18 GOAL
   $0.1559
   19
   Sakura 19 SKU
   $0.004123
   20
   Cpos Cloud Payment 20 CPOS
   $0.0000008591
   21
   AmazeWallet 21 AMT
   $5.3
   22
   Web3Camp 22 3P
   $0.0000000186
   23
   Exosama Network 23 SAMA
   $0.0208
   24
   Meta Masters Guild 24 MEMAG
   $0.003014
   25
   D3D 25 D3D
   $0.0479
   26
   AcknoLedger 26 ACK
   $0.0115
   27
   tomi 27 TOMI
   $4.8
   28
   Aragon 28 ANT
   $3.69
   29
   Helium 29 HNT
   $1.47
   30
   SuiPad 30 SUIP
   $0.2002
   31
   Bit.Country Pioneer 31 NEER
   $0.1346
   32
   Kin 32 KIN
   $0.00000723
   33
   beFITTER 33 FIU
   $0.003026
   34
   RUGame Labs 34 RUG
   $0.00000156
   35
   WeSendit 35 WSI
   $0.0307
   36
   Akash 36 AKT
   $0.6185
   37
   Burp 37 BURP
   $0.000469
   38
   PalmPay 38 PALM
   $2.1
   39
   Crust 39 CRU
   $0.8624
   40
   Sui 40 SUI
   $0.9543
   41
   Big Data Protocol 41 BDP
   $0.1474
   42
   Triall 42 TRL
   $0.0407
   43
   Kingdomverse 43 KING
   $0.003736
   44
   MatchNova 44 MCC
   $0.1969
   45
   Somnium Space Cubes 45 CUBE
   $1.19
   46
   NCOP 46 NCOP
   $0.3447
   47
   Drive Crypto 47 DRIVECRYPTO
   $0.000282
   48
   Gas DAO 48 Gas
   $0.0000009407
   49
   Haloworld 49 HALO
   $0.0922
   50
   Green Metaverse Token 50 GMT
   $0.267
   51
   Galaxy Finance 51 GLF
   $0.87
   52
   GRN 52 G
   $0.004438
   53
   Starcoin 53 STC
   $0.009465
   54
   Flux 54 FLUX
   $0.5311
   55
   DIA 55 DIA
   $0.3007
   56
   Streamr 56 DATA
   $0.029
   57
   ORE Network 57 ORE
   $0.002978
   58
   Pocket Network 58 POKT
   $0.0311
   59
   NuCypher 59 NU
   $0.0832
   60
   Cryptopolis 60 CPO
   $0.001644
   61
   Safle 61 SAFLE
   $0.002499
   62
   Civic 62 CVC
   $0.0863
   63
   Polkadot 63 DOT
   $5.33
   64
   Render Token 64 RNDR
   $2.64
   65
   Starly 65 STARLY
   $0.005956
   66
   ShopNEXT V2 66 NEXT
   $0.0128
   67
   Cannaland Token 67 CNLT
   $0.2401
   68
   Lingose Game 68 LING
   $0.00302
   69
   Handshake 69 HNS
   $0.0184
   70
   CRACLE 70 CRA
   $0.112
   71
   EZZY GAME 71 EZY
   $0.009576
   72
   Syntropy 72 NOIA
   $0.0477
   73
   3 Kingdoms Multiverse 73 3KM
   $0.0319
   74
   Pip 74 PIP
   $0.2601
   75
   Theta 75 THETA
   $0.839
   76
   CATpay 76 CATPAY
   $0.0...0267
   77
   Core DAO 77 CORE
   $1.31
   78
   Hive 78 HIVE
   $0.3468
   79
   Siacoin 79 SC
   $0.003219
   80
   KILT Protocol 80 KILT
   $0.3788
   81
   Forta 81 FORT
   $0.1456
   82
   Stepwatch Token 82 SWP
   $0.000917
   83
   Radicle 83 RAD
   $1.87
   84
   Global Digital Cluster Coin 84 GDCC
   $7.03
   85
   Minds 85 MINDS
   $0.0849
   86
   Sweatcoin 86 SWEAT
   $0.006658
   87
   Iskra 87 ISK
   $0.3174
   88
   BODA Token 88 BODAV2
   $0.000000000407
   89
   TigerCoin 89 TIGER
   $0.000000000981
   90
   Voxto 90 VXT
   $0.0283
   91
   BitTorrent 91 BTTOLD
   $0.000584
   92
   BitTorrent(new) 92 BTT
   $0.0000005962
   93
   VIDT Datalink 93 VIDT
   $0.03
   94
   SING GAME SHOW 94 SGS
   $0.004351
   95
   ApeCoin 95 APE
   $3.14
   96
   Casper 96 CSPR
   $0.0464
   97
   Steem 97 STEEM
   $0.1853
   98
   Audius 98 AUDIO
   $0.2406
   99
   Arweave 99 AR
   $6.86
   100
   Decentral Games V2 100 DG
   $0.0231