Các loại tiền điện tử: 23,116 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,221,014,149,773 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $43,569,661,663 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 22Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Thay đổi giá trong 24 giờ trong lĩnh vực khái niệm tiền điện tử

   Phần Khái niệm tiền điện tử cung cấp phân loại song song các... Đọc thêm
   #TênĐồng Tiền Tăng Giá / Rớt GiáTrung bình Thay đổi giáMã tăng cao nhấtVốn hóa thị trườngKhối lượng 24h7 ngày qua
   1 Energy
   6(40%) 9(60%)
   2.72%

   REDiREDI

   9.68%
   REDi
   Tesla Dimitra
   $226,946,508 $24,713,790
   875.2 BTC
   1,0.97,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.94,0.93,0.94,0.96,0.96,0.97,0.97,0.95,0.98,0.97,0.97,0.98
   2 Crypto.com Capital Portfolio
   5(36%) 9(64%)
   1.98%

   NAOS FinanceNAOS

   21.99%
   NAOS Finance
   Pendle Finance Efinity
   $2,052,791,659 $31,075,586
   1,100.52 BTC
   1,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.99,0.98,0.97,0.99,0.99,0.97,0.98
   3 Lending / Borrowing
   30(37%) 51(63%)
   1.43%

   SpheriumSPHRI

   43.19%
   Spherium
   Polytrade Finance NAOS Finance
   $2,846,333,927 $127,542,867
   4,516.76 BTC
   1,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.94,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.92,0.93,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.96
   4 Centralized Exchange Tokens
   30(34%) 57(66%)
   1.24%

   GokuMarket CreditGMC

   65.38%
   GokuMarket Credit
   ByteEx PowerTrade
   $69,529,287,902 $438,164,124
   15,517 BTC
   1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.96,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96
   5 Fan Token
   40(47%) 45(53%)
   0.96%

   FC PortoPORTO

   23.76%
   FC Porto
   Lazio Fan Token AC Milan Fan Token
   $300,098,290 $281,054,174
   9,953.15 BTC
   0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.94,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.99,1,1
   6 Memes
   90(24%) 291(76%)
   0.90%

   OOGIOOGI

   171.03%
   OOGI
   Ryoshis Vision Doge CEO
   $17,795,560,693 $307,380,107
   10,886 BTC
   0.99,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.99,0.98,0.98,0.97,1,1,1
   7 StableCoin
   40(49%) 41(51%)
   0.73%

   Acala DollaraUSD

   40.81%
   Acala Dollar
   KleeKai Neutrino USD
   $134,317,950,183 $17,629,482,492
   624,322 BTC
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.99,0.99
   8 Smart Contracts
   50(26%) 139(74%)
   0.59%

   GokuMarket CreditGMC

   65.38%
   GokuMarket Credit
   RISE Noah Decentralized State Coin
   $264,617,137,347 $5,766,471,072
   204,214 BTC
   1,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.94,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99
   9 BSC Ecosystem
   740(21%) 2712(79%)
   0.58%

   EnergyfiEFT

   219.65%
   Energyfi
   ElonBank Obsidium
   $549,081,671,741 $28,119,160,878
   995,800 BTC
   0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.95,0.95,0.95,0.96,0.97,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99
   10 Pantera Capital Portfolio
   16(35%) 30(65%)
   0.55%

   EnigmaENG

   17.99%
   Enigma
   Injective Protocol PowerTrade
   $820,491,695,664 $15,620,100,792
   553,162 BTC
   0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99
   11 Grayscale Portfolio
   6(43%) 8(57%)
   0.42%

   StellarXLM

   7.40%
   Stellar
   Zcash Ethereum
   $818,042,639,229 $13,630,502,259
   482,705 BTC
   0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99
   12 DogeCoin Portfolio
   22(24%) 71(76%)
   0.40%

   Dogecoin 2.0DOGE2

   26.23%
   Dogecoin 2.0
   Baby Doge Coin Dogey-Inu
   $17,543,893,341 $298,162,422
   10,559 BTC
   0.99,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.99,0.98,0.98,0.97,1,1,1
   13 Insurance
   12(39%) 19(61%)
   0.37%

   DegisDEG

   12.21%
   Degis
   PowerTrade inSure
   $478,677,423 $8,946,900
   316.84 BTC
   0.81,0.81,0.82,0.79,0.84,0.84,0.86,0.87,0.92,0.9,0.92,0.95,0.96,0.98,0.94,0.89,0.95,0.95,0.95,0.95,0.98,0.96,0.96,1,0.97,0.99,0.96,0.97
   14 Coinbase Ventures Portfolio
   17(35%) 31(65%)
   0.31%

   NAOS FinanceNAOS

   21.99%
   NAOS Finance
   Arbitrum Stader
   $795,712,108,958 $13,986,225,545
   495,301 BTC
   0.99,0.98,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   15 Avalanche Ecosystem
   64(24%) 206(76%)
   0.29%

   SteakHut FinanceSTEAK

   31.01%
   SteakHut Finance
   Dragon Crypto Aurum Snowball Finance
   $114,818,260,930 $15,065,165,096
   533,511 BTC
   0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1
   16 Kinetic Capital
   25(49%) 26(51%)
   0.27%

   BreadBRD

   13.62%
   Bread
   COVA OST
   $249,757,217,120 $4,363,929,982
   154,542 BTC
   1,0.99,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.94,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99
   17 Asset management
   17(27%) 46(73%)
   0.22%

   SpheriumSPHRI

   43.19%
   Spherium
   KickToken(new) Humaniq
   $1,096,765,332 $25,298,654
   895.93 BTC
   1,0.95,0.94,0.94,0.9,0.89,0.97,0.93,0.96,0.91,0.94,0.91,0.98,0.93,0.94,0.89,0.91,0.9,0.91,0.93,0.93,0.91,0.93,0.93,0.92,0.94,0.89,0.92
   18 Solana Ecosystem
   111(32%) 232(68%)
   0.09%

   OOGIOOGI

   171.03%
   OOGI
   Sola Ninja Honeyland
   $123,563,168,720 $14,525,260,310
   514,391 BTC
   0.99,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.99,1,1,1,1,1,0.99,0.99
   19 Yield Farming
   52(31%) 118(69%)
   0.03%

   MetaMTA

   33.57%
   Meta
   Rari Governance Token PowerTrade
   $15,579,513,128 $477,488,502
   16,910 BTC
   1,0.97,0.97,0.95,0.95,0.95,0.95,0.93,0.94,0.95,0.95,0.95,0.95,0.94,0.91,0.91,0.91,0.91,0.92,0.93,0.94,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96
   20 DeFi
   227(26%) 650(74%)
   0.02%

   Sola NinjaSNJ

   142.99%
   Sola Ninja
   Tillage ZUNA
   $50,991,531,319 $2,185,235,141
   77,389 BTC
   1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.94,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98
   21 Robinhood Portfolio
   2(29%) 5(71%)
   0.08%

   EthereumETH

   1.13%
   Ethereum
   Ethereum Classic Litecoin
   $790,043,979,361 $11,744,239,589
   415,904 BTC
   0.99,0.99,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   22 Binance Launchpad
   12(35%) 22(65%)
   0.21%

   BreadBRD

   13.62%
   Bread
   Injective Protocol Dego Finance
   $17,855,313,791 $849,510,229
   30,084 BTC
   0.94,0.92,0.91,0.97,0.98,0.97,0.98,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.96,0.97,1,0.99,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97
   23 Metaverse
   147(27%) 407(73%)
   0.25%

   FellazFLZ

   38.92%
   Fellaz
   Polytrade Finance Dehero Community Token
   $4,976,148,467,452 $304,039,952
   10,768 BTC
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75,0,0,0,0,0,0,0,1,0.98,0.98
   24 Privacy Coins
   20(27%) 54(73%)
   0.26%

   TurtlecoinTRTL

   94.47%
   Turtlecoin
   DeepOnion Enigma
   $6,301,389,585 $174,881,942
   6,193.2 BTC
   1,0.98,0.98,0.98,0.99,0.97,0.99,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.94,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96
   25 Layer 2
   2(17%) 10(83%)
   0.27%

   ArbitrumARB

   11.55%
   Arbitrum
   Optimism Immutable X
   $15,350,104,894 $2,617,163,350
   92,683 BTC
   0.94,0.92,0.9,0.97,0.98,0.96,0.97,0.94,0.95,0.97,0.97,0.97,0.97,0.95,0.92,0.92,0.91,0.91,0.93,0.95,0.96,1,0.98,0.98,0.98,0.99,0.97,0.98
   26 Fantom Ecosystem
   71(38%) 115(62%)
   0.33%

   PUNCHWORDPUNCH

   12.67%
   PUNCHWORD
   Injective Protocol Cross-Chain Bridge Token
   $137,536,204,325 $14,993,444,281
   530,971 BTC
   1,1,1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,0.99
   27 Polychain Capital Portfolio
   8(29%) 20(71%)
   0.35%

   ArbitrumARB

   11.55%
   Arbitrum
   Orchid Ethereum
   $794,764,913,289 $13,910,275,724
   492,611 BTC
   0.99,0.99,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   28 Alameda Research Portfolio
   23(32%) 48(68%)
   0.44%

   MetaMTA

   33.57%
   Meta
   Arbitrum Only1
   $855,105,621,413 $15,127,791,017
   535,729 BTC
   1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   29 Storage
   15(43%) 20(57%)
   0.49%

   Pollux CoinPOX

   20.06%
   Pollux Coin
   Holo Silva Token
   $7,574,605,841 $226,583,415
   8,024.18 BTC
   1,1,0.99,0.97,0.98,0.92,0.92,0.96,0.97,0.97,0.98,0.99,0.92,0.92,0.96,0.95,0.95,0.95,0.95,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98
   30 Web3
   102(22%) 352(78%)
   0.49%

   FellazFLZ

   38.92%
   Fellaz
   Global Digital Cluster Coin Astral AI
   $30,490,055,713 $1,300,378,817
   46,052 BTC
   1,0.98,0.97,0.96,0.97,0.94,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.97,0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97
   31 Blockchain Capital Portfolio
   6(38%) 10(62%)
   0.50%

   OrchidOXT

   3.96%
   Orchid
   1inch Token Ethereum
   $786,229,869,327 $11,736,948,459
   415,647 BTC
   0.99,0.99,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   32 Media
   16(30%) 38(70%)
   0.54%

   VideoCoinVID

   42.13%
   VideoCoin
   Uhive Release Coin
   $7,861,929,860 $263,693,405
   9,338.56 BTC
   1,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.97,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99
   33 Collectibles & NFTs
   321(24%) 1028(76%)
   0.54%

   SpumeSPUME

   163.92%
   Spume
   Tillage Shaman King Inu
   $4,998,380,869,829 $1,168,838,573
   41,394 BTC
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75,0,0,0,0,0,0,0,1,0.98,0.98
   34 A16Z Portfolio
   9(29%) 22(71%)
   0.57%

   OptimismOP

   5.21%
   Optimism
   Orchid Rally
   $816,937,295,617 $13,462,437,279
   476,752 BTC
   0.99,0.98,0.98,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99
   35 Gaming
   207(23%) 687(77%)
   0.61%

   Shaman King InuSHAMAN

   131.68%
   Shaman King Inu
   Adene Land of Conquest
   $4,971,157,164,111 $214,818,590
   7,607.66 BTC
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75,0,0,0,0,0,0,0,1,0.98,0.98
   36 Polygon Ecosystem
   146(29%) 352(71%)
   0.61%

   EthicaETHICA

   103.41%
   Ethica
   Minato ROND
   $158,008,721,237 $14,418,289,574
   510,603 BTC
   1,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.98,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98
   37 Decentralized exchange
   51(29%) 126(71%)
   0.62%

   SpheriumSPHRI

   43.19%
   Spherium
   Level Finance Injective Protocol
   $10,438,910,963 $563,939,922
   19,972 BTC
   1,0.97,0.96,0.95,0.95,0.95,0.95,0.93,0.94,0.95,0.95,0.95,0.95,0.94,0.91,0.91,0.91,0.92,0.93,0.94,0.96,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97
   38 GameFi
   77(26%) 222(74%)
   0.65%

   ChainCadeCHAINCADE

   40.29%
   ChainCade
   VIBEHub Royale Finance
   $6,659,854,308 $400,533,836
   14,185 BTC
   1,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.95,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.94,0.94,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.95,0.96
   39 Heco Ecosystem
   23(29%) 55(71%)
   0.79%

   ChannelsCAN

   6.86%
   Channels
   Decentralized Mining Coin WePiggy
   $91,940,033,115 $13,444,749,815
   476,125 BTC
   0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1
   40 Cosmos Ecosystem
   17(27%) 47(73%)
   0.85%

   Cricket FoundationCRIC

   22.94%
   Cricket Foundation
   Injective Protocol Hashgard
   $11,006,395,684 $372,459,367
   13,190 BTC
   1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.93,0.93,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97
   41 DAO
   90(28%) 233(72%)
   0.88%

   MetaMTA

   33.57%
   Meta
   T-mac DAO DhabiCoin
   $14,870,095,032 $2,942,077,437
   104,190 BTC
   1,0.98,0.97,0.95,0.95,0.94,0.95,0.93,0.94,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.91,0.91,0.91,0.91,0.92,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96
   42 Play to Earn
   155(24%) 481(76%)
   0.88%

   NeoWorld CashNASH

   200.00%
   NeoWorld Cash
   Shaman King Inu Adene
   $4,973,983,129,921 $384,396,890
   13,613 BTC
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75,0,0,0,0,0,0,0,1,0.98,0.98
   43 Binance Labs Portfolio
   18(27%) 48(73%)
   0.93%

   Injective ProtocolINJ

   12.65%
   Injective Protocol
   SPACE ID Marlin
   $793,061,861,487 $13,128,286,818
   464,919 BTC
   0.99,0.98,0.98,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.97,1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
   44 CoinList Portfolio
   8(33%) 16(67%)
   0.96%

   OrchidOXT

   3.96%
   Orchid
   DeFiner Rally
   $20,232,683,485 $738,208,847
   26,143 BTC
   1,0.98,0.96,0.94,0.95,0.93,0.94,0.92,0.93,0.94,0.94,0.94,0.94,0.93,0.89,0.89,0.88,0.88,0.9,0.91,0.93,0.96,0.96,0.96,0.96,0.94,0.93,0.93
   45 IOT
   12(28%) 31(72%)
   1.01%

   PrizmPZM

   2.96%
   Prizm
   SmartMesh Credits
   $3,552,230,294 $87,803,562
   3,109.45 BTC
   1,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.97,0.94,0.94,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
   46 Polkadot Ecosystem
   35(32%) 73(68%)
   1.22%

   KeysiansKEN

   37.75%
   Keysians
   Dego Finance Edgeware
   $16,007,820,666 $462,508,112
   16,379 BTC
   1,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.94,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.93,0.93,0.93,0.92,0.94,0.95,0.96,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.97,0.97
   47 Distributed Computing
   18(41%) 26(59%)
   1.45%

   PrivatixPRIX

   9.77%
   Privatix
   Holo Aleph.im
   $9,492,420,568 $261,832,421
   9,272.49 BTC
   1,1,0.99,0.97,0.98,0.93,0.93,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.93,0.93,0.95,0.95,0.95,0.94,0.95,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98
   48 AMM
   32(31%) 72(69%)
   1.46%

   EverRiseRISE

   4.67%
   EverRise
   Basis Share Nerve Finance
   $10,978,010,120 $368,839,917
   13,063 BTC
   1,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.93,0.92,0.93,0.93,0.94,0.95,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97
   49 Harmony Ecosystem
   5(16%) 26(84%)
   1.52%

   MinatoMNTO

   28.05%
   Minato
   DSLA Rupiah Token
   $20,150,517,631 $2,395,127,865
   84,820 BTC
   1,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98
   50 Oracles
   7(22%) 25(78%)
   1.52%

   WitnetWIT

   7.48%
   Witnet
   xFund Razor network
   $4,852,915,516 $167,739,215
   5,940.24 BTC
   1,0.98,0.98,0.96,0.97,0.95,0.95,0.93,0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.91,0.91,0.91,0.9,0.91,0.92,0.93,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96
   51 Move to Earn
   9(13%) 62(87%)
   1.62%

   StaikaSTIK

   6.28%
   Staika
   PUMLx Walk Dogs
   $297,527,395 $56,587,067
   2,003.94 BTC
   1,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.96,0.94,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.94,0.9,0.91,0.91,0.9,0.92,0.93,0.94,0.97,0.97,0.97,0.97,0.96,0.95,0.96
   52 Aptos Ecosystem
   1(8%) 12(92%)
   1.68%

   MoverMOVER

   7.26%
   Mover
   Tortuga Staked Aptos Mojito Markets
   $1,453,157,047 $115,717,752
   4,097.97 BTC
   1,0.97,0.97,0.95,0.94,0.93,0.92,0.89,0.9,0.91,0.91,0.91,0.91,0.9,0.86,0.85,0.84,0.84,0.85,0.86,0.87,0.9,0.89,0.89,0.88,0.86,0.85,0.85
   53 Filesharing
   13(43%) 17(57%)
   1.95%

   I/O CoinIOC

   8.90%
   I/O Coin
   Holo Aleph.im
   $5,255,694,202 $224,836,547
   7,962.32 BTC
   1,0.98,0.97,0.95,0.96,0.87,0.87,0.93,0.95,0.95,0.96,0.97,0.88,0.87,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.94,0.95,0.98,0.97,0.97,0.97,0.97,0.95,0.96
   54 Arbitrum Ecosystem
   34(26%) 96(74%)
   2.40%

   Y2KY2K

   37.84%
   Y2K
   ZenithSwap Minato
   $94,552,132,612 $15,874,270,445
   562,164 BTC
   0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1
   55 AI Crypto
   46(31%) 101(69%)
   2.70%

   Timeseries AITIMESERIES

   66.05%
   Timeseries AI
   Crystal Token Astral AI
   $3,785,026,502 $217,473,580
   7,702.1 BTC
   0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.91,0.92,0.89,0.9,0.9,0.91,0.91,0.9,0.89,0.86,0.85,0.85,0.84,0.85,0.88,0.9,1,1,1,1,0.98,0.97,0.98
   56 PetRock Capital
   6(35%) 11(65%)
   2.89%

   StackOsSTACK

   0.88%
   StackOs
   FaraLand Crowny
   $97,405,308 $4,522,160
   160.15 BTC
   0.98,0.98,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.97,0.96,0.95,0.96
   57 Cardano Ecosystem
   9(17%) 45(83%)
   3.44%

   BlueshiftBLUES

   3.75%
   Blueshift
   GeroWallet KubeCoin
   $13,187,791,155 $194,682,266
   6,894.38 BTC
   0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.93,0.93,0.91,0.92,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.89,0.89,0.9,0.89,0.93,0.94,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.98
   58 OEC Ecosystem
   6(29%) 15(71%)
   8.19%

   Itchiro GamesJEM

   4.53%
   Itchiro Games
   WePiggy DeFiner
   $80,252,984,557 $13,207,266,339
   467,715 BTC
   0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1