Tiền ảo: 27,982 Trao đổi: 642 Vốn hóa thị trường: $2,067B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $57.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.1% ETH 17.6% Phí gas trên ETH: 26Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Energy hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Energy có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Efforce 1 WOZX
   $0.00589 9.26%12.69%$3,104,828 $57,801 1.12BTC
   527,135,519 WOZX
   0.77,0.78,0.76,0.74,0.74,0.73,0.73,0.72,0.76,0.74,0.72,0.8,0.79,0.76,0.81,1,0.91,0.96,0.97,0.88,0.86,0.89,0.9,0.78,0.82,0.81,0.8,0.83
   2
   Energy Web Token 2 EWT
   $2.81 8.28%16.77%$84,405,465 $1,312,234 25.41BTC
   30,062,138 EWT
   0.85,0.85,0.84,0.89,0.9,0.91,0.93,0.89,0.88,0.88,0.93,0.97,0.99,1,0.94,0.92,0.94,0.93,0.95,0.97,0.98,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.97
   3
   Dimitra 3 DMTR
   $0.0393 6.69%6.67%$18,402,820 $371,959 7.2BTC
   468,658,676 DMTR
   0.85,0.86,0.88,0.87,0.95,0.98,1,0.91,0.93,0.92,0.93,0.9,0.91,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.89,0.86,0.84,0.84,0.87,0.86,0.83,0.84,0.84,0.88
   4
   Tesla 4 TSL
   $0.000266 2.31%3.08%$160,233 $19,281 0.3733BTC
   602,378,920 TSL
   0.96,0.97,0.97,0.94,0.94,0.96,0.96,0.99,0.94,0.93,0.93,0.94,0.92,0.92,0.91,0.92,0.98,0.97,0.98,0.94,0.95,0.95,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,1
   5
   SunContract 5 SNC
   $0.0374 1.69%0.77%$4,589,138 $269,037 5.21BTC
   122,707,503 SNC
   0.98,0.98,0.99,0.98,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.95,0.97,0.97,1,0.96,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98
   6
   Electrify.Asia 6 ELEC
   $0.000348 1.45%16.60%$184,033 $29,393 0.5691BTC
   529,591,779 ELEC
   0.82,0.82,0.83,0.83,0.84,0.89,0.89,0.9,0.91,0.91,0.85,0.9,0.89,0.93,0.89,0.9,1,0.96,0.92,0.93,0.94,0.94,0.98,0.95,0.94
   7
   Power Ledger 7 POWR
   $0.3578 0.36%2.49%$190,236,891 $11,105,958 215BTC
   531,684,997 POWR
   0.91,0.89,0.92,0.92,0.93,0.97,1,0.95,0.98,0.96,0.94,0.92,0.93,0.91,0.92,0.92,0.93,0.92,0.92
   8
   REDi 8 REDI
   $0.00004 0.00%---- $40 0.0008BTC--1,1,0.5,0.5,0.55,0.55,0.92,0.92,0.9,0.9,0.55,0.55,0.3,0.3,0.66
   9
   Candela Coin 9 CLA
   ------------
   10
   FRANCE REV FINANCE 10 FRF
   ------------
   11
   GRID+ 11 GRID
   --
   12
   Pylon Network 12 PYLNT
   --
   13
   Rayons Energy 13 RAYONS
   --
   14
   Robotina 14 ROX
   --
   15
   Teslafan 15 TESLF
   --