Các loại tiền điện tử: 24,483 Trao đổi: 649 Vốn hóa thị trường: $1,397,915,167,778 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $27,530,348,843 Tỷ lệ thống trị: BTC 38.9% ETH 16.7% Phí gas trên ETH: 29Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Energy hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Energy có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dimitra 1 DMTR
   $0.0472 9.72%16.46%$901,724 $856,803 30.52BTC
   19,099,476 DMTR
   0.87,0.84,0.84,0.85,0.87,0.91,0.93,0.93,0.91,0.92,0.91,0.91,0.93,0.91,0.92,0.89,0.87,0.87,0.91,0.93,0.93,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.95,1
   2
   Efforce 2 WOZX
   $0.0235 7.86%6.96%$12,388,739 $204,565 7.29BTC
   527,135,519 WOZX
   0.95,0.93,0.93,0.95,0.94,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.95,0.94,0.92,0.91,0.91,0.89,0.9,0.91,0.9,0.89,0.88,1,0.98,0.94,0.94,0.97,0.97,0.98
   3
   SunContract 3 SNC
   $0.0335 4.25%3.97%$4,110,088 $284,059 10.11BTC
   122,707,503 SNC
   1,0.98,0.98,0.92,0.94,0.9,0.89,0.89,0.87,0.83,0.86,0.85,0.85,0.9,0.88,0.85,0.84,0.84,0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.92,0.92,0.88
   4
   Power Ledger 4 POWR
   $0.1576 3.96%0.51%$76,512,609 $3,355,373 120BTC
   485,486,097 POWR
   1,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.94,0.92,0.93,0.92,0.94,0.93,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.94
   5
   Energy Web Token 5 EWT
   $2.37 2.13%8.78%$71,394,572 $582,935 20.76BTC
   30,062,138 EWT
   0.97,0.94,0.97,1,0.99,1,0.96,0.95,0.93,0.93,0.95,0.93,0.93,0.92,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.94,0.94,0.88,0.89,0.9,0.91,0.9
   6
   REDi 6 REDI
   $0.000267 1.05%15.59%-- $24,257 0.8641BTC--0.81,0.8,0.89,0.91,0.91,0.85,0.9,0.95,0.92,0.9,0.92,0.89,0.89,0.9,0.9,0.94,0.93,0.97,0.98,0.99,0.99,1,0.96,0.98,0.98,1,0.99
   7
   Tesla 7 TSL
   $0.000148 0.68%3.27%$89,152 $7,443.77 0.2651BTC
   602,378,920 TSL
   1,1,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96,0.98,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.94,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96
   8
   Electrify.Asia 8 ELEC
   $0.000622 1.70%4.42%$329,581 $10,745 0.3827BTC
   529,591,779 ELEC
   0.98,1,0.99,0.96,0.94,0.94,0.96,0.94,0.93,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.94,0.93,0.93,0.92,0.92
   9
   Candela Coin 9 CLA
   ------------
   10
   FRANCE REV FINANCE 10 FRF
   ------------
   11
   GRID+ 11 GRID
   --
   12
   Pylon Network 12 PYLNT
   --
   13
   Rayons Energy 13 RAYONS
   --
   14
   Robotina 14 ROX
   --
   15
   Teslafan 15 TESLF
   --