Tiền ảo: 28,949 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,404.81B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $97.6B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.9% ETH 15.5% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token GameFi hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên GameFi có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Bitspawn 1 SPWN
   $0.000125 54.72%18.07%$64,224 $2.13
   514,118,905 SPWN
   0.47,0.62,0.62,0.47,0.56,0.56,0.51,0.45,0.45,0.5,0.45,0.45,0.43,0.52,0.47,0.47,0.52,0.49,0.49,1,1,0.48,0.49,0.73,0.74
   2
   Vara Network 2 VARA
   $0.122 34.11%4.37%$50,695,945 $6,724,229 106BTC
   415,540,536 VARA
   0.9,0.94,0.97,0.96,0.86,0.81,0.8,0.83,0.79,0.77,0.77,0.84,0.81,0.8,0.81,0.8,0.76,0.72,0.73,0.71,0.74,0.73,0.73,0.74,0.75,0.87,1
   3
   Chumbi Valley 3 CHMB
   $0.000304 30.14%4.15%$4,606 $210,045 3.31BTC
   15,150,000 CHMB
   1,0.99,0.99,0.96,0.94,0.8,0.81,0.85,0.87,0.81,0.82,0.89,0.86,0.85,0.87,0.88,0.88,0.89,0.9,0.98,0.96,0.94,0.9,0.78,0.79,0.79,0.93
   4
   Efinity 4 EFI
   $0.0891 25.96%13.08%$178,176,000 $891.48 0.014BTC
   2,000,000,000 EFI
   0.97,1,0.87,0.89,0.91,0.87,1,0.99,0.87,0.85,0.85,0.89,0.83,0.82,0.8,0.81,0.8,0.8,0.71,0.83,0.78,0.71,0.63,0.63,0.68,0.77,0.64,0.68
   5
   Script Network 5 SCPT
   $0.0379 20.92%2.87%-- $2,965,903 46.73BTC--0.96,0.96,1,0.98,0.91,0.94,0.9,0.93,0.87,0.87,0.81,0.86,0.84,0.86,0.9,0.89,0.88,0.85,0.85,0.81,0.78,0.82,0.83,0.8,0.77,0.8,0.81,0.78
   6
   Kingdomverse 6 KING
   $0.001321 17.32%24.90%$64,234 $22,018 0.3469BTC
   48,625,000 KING
   1,1,0.96,0.9,0.79,0.8,0.74,0.76,0.69,0.68,0.69,0.65,0.66,0.74,0.74,0.71,0.68,0.7,0.71,0.69,0.7,0.7,0.65,0.67,0.75,0.7
   7
   Xtremeverse 7 XTREME
   $505.68 16.62%21.03%-- $19,488 0.307BTC--0.89,0.92,0.97,0.96,0.92,0.82,0.76,0.77,0.76,0.77,0.72,0.73,0.74,0.75,0.74,0.79,0.78,0.78,0.74,0.79,0.81,0.86,0.92,1,0.97,0.94,0.94,0.95
   8
   Wilder World 8 WILD
   $0.8872 11.15%20.80%$234,501,216 $1,384,487 21.81BTC
   264,316,069 WILD
   0.95,1,0.97,0.97,0.86,0.84,0.84,0.8,0.68,0.73,0.76,0.83,0.85,0.85,0.89,0.79,0.77,0.73,0.73,0.71,0.76,0.79,0.75,0.72,0.71,0.73,0.73
   9
   Revvmotorsport 9 REVV
   $0.013 10.95%12.66%$15,508,799 $1,464,636 23.07BTC
   1,190,694,705 REVV
   0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.9,0.89,0.89,0.88,0.79,0.79,0.81,0.79,0.82,0.81,0.86,0.82,0.8,0.79,0.81,0.78,0.79,0.8,0.78,0.77,0.77
   10
   RankerDAO 10 RANKER
   $0.001721 10.32%31.34%$50,942 $364,366 5.74BTC
   29,600,000 RANKER
   1,0.96,0.98,0.99,0.99,0.85,0.8,0.8,0.78,0.68,0.75,0.95,0.79,0.64,0.67,0.71,0.67,0.65,0.63,0.65,0.63,0.64,0.62,0.61,0.58,0.62,0.65,0.66
   11
   Mist 11 MIST
   $0.007792
   12
   Gala 12 GALA
   $0.0436
   13
   Pearl 13 PEARL
   $6.1
   14
   Epik Prime 14 EPIK
   $0.015
   15
   Star Atlas DAO 15 POLIS
   $0.3038
   16
   Verasity 16 VRA
   $0.00585
   17
   Drawshop Kingdom Reverse 17 JOY
   $0.007266
   18
   CasinoCoin 18 CSC
   $0.000162
   19
   Refinable 19 FINE
   $0.005804
   20
   Matching Game 20 MATCH
   $0.0000098
   21
   NFTb 21 NFTB
   $0.0104
   22
   LOFI 22 LOFI
   $0.00005812
   23
   Metaland 23 MLS
   $0.0188
   24
   GoSleep 24 ZZZ
   $0.1004
   25
   MOBOX 25 MBOX
   $0.3048
   26
   VIDT Datalink 26 VIDT
   $0.0352
   27
   DEEPSPACE 27 DPS
   $0.0463
   28
   Rollbit Coin 28 RLB
   $0.1061
   29
   Rush Coin 29 RUSH
   $0.00007895
   30
   My Neighbor Alice 30 ALICE
   $1.24
   31
   Propel 31 PEL
   $0.007983
   32
   Star Atlas 32 ATLAS
   $0.005066
   33
   BakeryToken 33 BAKE
   $0.2421
   34
   Elemon 34 ELMON
   $0.001268
   35
   CryptoBlades 35 SKILL
   $0.615
   36
   Pikamoon 36 PIKA
   $0.001914
   37
   GamerCoin 37 GHX
   $0.1537
   38
   My DeFi Pet 38 DPET
   $0.0548
   39
   Illuvium 39 ILV
   $91.75
   40
   Binamon 40 BMON
   $0.004697
   41
   Gameswap 41 GSWAP
   $0.706
   42
   Enjin Coin 42 ENJ
   $0.3264
   43
   CheersLand 43 CHEERS
   $0.0153
   44
   Radio Caca 44 RACA
   $0.000248
   45
   Biswap 45 BSW
   $0.0812
   46
   Hodl Token 46 HODL
   $0.000000002783
   47
   Escrowed Illuvium 2 47 SILV2
   $56.33
   48
   GameFi 48 GAFI
   $7.82
   49
   Carbon 49 CARBON
   $0.0209
   50
   ChainCade 50 CHAINCADE
   $0.000000001023
   51
   Enjinstarter 51 EJS
   $0.007558
   52
   Nakamoto Games 52 NAKA
   $1.41
   53
   Alien Worlds 53 TLM
   $0.0159
   54
   Metale (formerly Read2N) 54 RCM
   $0.4323
   55
   Thetan Arena 55 THG
   $0.0692
   56
   BabySwap 56 BABY
   $0.00794
   57
   Sleepless AI 57 AI
   $0.9228
   58
   Exeedme 58 XED
   $0.042
   59
   WAXE 59 WAXE
   $65.42
   60
   The Sandbox 60 SAND
   $0.4394
   61
   Mines of Dalarnia 61 DAR
   $0.1526
   62
   SafeMoon Inu 62 SMI
   $0.00000107
   63
   Axie Infinity 63 AXS
   $7.07
   64
   Seedify.fund 64 SFUND
   $2.98
   65
   Playkey 65 PKT
   $0.003339
   66
   Decentraland 66 MANA
   $0.4358
   67
   StarSharks 67 SSS
   $0.0779
   68
   Tiny Coin 68 TINC
   $0.004152
   69
   Vulcan Forged 69 PYR
   $4.91
   70
   Green Metaverse Token 70 GMT
   $0.2378
   71
   Dvision Network 71 DVI
   $0.0225
   72
   Tower Token 72 TOWER
   $0.009553
   73
   Wall Street Games V1 73 WSG
   $0.000000000458
   74
   UFO Gaming 74 UFO
   $0.000000966
   75
   Kryptomon 75 KMON
   $0.0103
   76
   Blockchain Monster Hunt 76 BCMC
   $0.006001
   77
   Rare Ball Portion 77 RBP
   $0.00002385
   78
   DeRace 78 DERC
   $0.221
   79
   FaraLand 79 FARA
   $0.0236
   80
   Phantasma 80 SOUL
   $0.1296
   81
   Honor World Token 81 HWT
   $0.002178
   82
   My Master War 82 MAT
   $0.004499
   83
   Saito 83 SAITO
   $0.008094
   84
   IX Token 84 IXT
   $0.0976
   85
   CryptoTycoon 85 CTT
   $0.3378
   86
   Monsta Infinite 86 MONI
   $0.0155
   87
   Green Satoshi Token(SOL) 87 GST
   $0.0343
   88
   Aurory 88 AURY
   $0.6628
   89
   WEMIX 89 WEMIX
   $1.48
   90
   Ultra 90 UOS
   $0.1732
   91
   Crown 91 CWS
   $0.4191
   92
   Aavegotchi 92 GHST
   $2.03
   93
   Yield Guild Games 93 YGG
   $0.8327
   94
   WAX Token 94 WAXP
   $0.0654
   95
   PhotoChromic 95 PHCR
   $0.00000604
   96
   Chain Guardians 96 CGG
   $0.0434
   97
   BORA 97 BORA
   $0.1522
   98
   Gods Unchained 98 GODS
   $0.2165
   99
   AirNFTs 99 AIRT
   $0.000614
   100
   XANA 100 XETA
   $0.008654