Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,103.75B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $29.96B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.3% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 16Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token GameFi hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên GameFi có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Crown 1 CWS
   $0.2684 41.34%57.17%$1,302,682 $426,706 15.61BTC
   4,853,510 CWS
   0.71,0.7,0.71,0.71,0.7,0.71,0.7,0.7,0.69,0.69,0.7,0.69,0.69,0.7,0.7,0.72,0.72,0.74,0.75,0.78,0.81,0.89,1
   2
   Playkey 2 PKT
   $0.00317 19.85%25.54%$55,204 $74,563 2.73BTC
   17,414,614 PKT
   0.82,0.92,0.91,0.78,0.84,0.93,0.78,0.82,0.77,0.8,0.77,0.78,0.9,0.69,0.66,0.72,0.89,0.89,0.82,0.92,0.82,0.81,0.86,0.77,0.75,1,0.73,0.74
   3
   Dvision Network 3 DVI
   $0.0115 19.20%8.06%$8,862,331 $781,245 28.59BTC
   773,800,000 DVI
   0.83,0.89,0.83,0.88,0.83,0.91,0.79,0.81,0.93,0.85,0.82,0.86,0.85,0.84,0.81,0.83,0.87,0.8,0.82,0.8,0.86,0.87,0.89,0.86,0.97,1,0.98,0.94
   4
   Verasity 4 VRA
   $0.006494 18.98%72.28%$66,562,895 $34,618,358 1,267BTC
   10,249,906,818 VRA
   0.64,0.63,0.64,0.63,0.64,0.63,0.64,0.65,0.66,0.69,0.72,0.71,0.73,0.74,0.8,0.85,0.85,0.8,0.86,0.83,0.85,0.84,0.95,0.95,0.97,0.97,1
   5
   Rollbit Coin 5 RLB
   $0.1549 17.88%40.95%$510,697,806 $8,701,085 318BTC
   3,296,951,621 RLB
   0.76,0.76,0.75,0.76,0.78,0.75,0.76,0.76,0.7,0.72,0.75,0.82,0.88,0.86,0.9,0.84,0.85,0.86,0.83,0.83,0.84,0.89,0.95,0.95,0.92,0.95,1,0.97
   6
   Dawn 6 DAWN
   $0.005297 17.87%9.67%$394,437 $300,651 11BTC
   74,464,266 DAWN
   1,0.51,0.54,0.48,0.42,0.32,0.33,0.36,0.39,0.3,0.24,0.23,0.23,0.34,0.31,0.31,0.32,0.37,0.42,0.41,0.36,0.4,0.43,0.49,0.51,0.52
   7
   RankerDAO 7 RANKER
   $0.001508 15.91%29.86%$44,637 $439,026 16.06BTC
   29,600,000 RANKER
   0.66,0.7,0.7,0.71,0.68,0.73,0.74,0.72,0.72,0.71,0.71,0.7,0.7,0.71,0.69,0.68,0.69,0.71,0.79,0.8,0.79,1,0.92
   8
   Dotmoovs 8 MOOV
   $0.002865 9.64%6.86%$2,094,831 $106,275 3.89BTC
   731,180,094 MOOV
   0.97,0.98,0.96,0.95,0.93,0.92,0.92,0.93,0.95,0.95,0.97,0.96,0.97,0.93,0.97,0.98,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.99,1,0.95,0.95,0.97,1,1
   9
   Chain Games 9 CHAIN
   $0.007213 8.79%9.27%-- $375,731 13.75BTC--0.83,0.83,0.82,0.84,0.91,0.83,0.86,0.91,0.91,0.83,0.9,0.94,0.97,0.95,0.93,1,1,0.95,0.87,0.85,0.85,0.86,0.94,0.83,0.94,0.87,0.87
   10
   Gala 10 GALA
   $0.0158 8.07%19.65%$389,820,621 $81,514,734 2,983BTC
   24,617,658,464 GALA
   0.83,0.83,0.82,0.82,0.83,0.83,0.84,0.83,0.84,0.87,0.89,0.89,0.88,0.88,0.9,0.91,0.91,0.93,0.93,0.94,0.93,0.91,0.93,1,0.99
   11
   SIGNIN 11 SIGN
   $0.0119
   12
   Rare Ball Portion 12 RBP
   $0.00001341
   13
   Thetan Arena 13 THG
   $0.0257
   14
   BakeryToken 14 BAKE
   $0.1339
   15
   AnRKey X 15 ANRX
   $0.000185
   16
   Epik Prime 16 EPIK
   $0.00355
   17
   Seedify.fund 17 SFUND
   $0.6244
   18
   Cryowar 18 CWAR
   $0.007141
   19
   Atari Token 19 ATRI
   $0.000787
   20
   Super Rare Ball Portion 20 SRBP
   $0.000129
   21
   Rush Coin 21 RUSH
   $0.000223
   22
   Equilibrium 22 EQ
   $0.000106
   23
   PolkaWar 23 PWAR
   $0.001842
   24
   WEMIX 24 WEMIX
   $1.05
   25
   SpaceFalcon 25 FCON
   $0.00003141
   26
   Star Atlas 26 ATLAS
   $0.001486
   27
   DEAPcoin 27 DEP
   $0.000804
   28
   DeFi Warrior 28 FIWA
   $0.00006605
   29
   Xeno Governance 29 GXE
   $0.0683
   30
   Chumbi Valley 30 CHMB
   $0.000125
   31
   Smart Finance 31 SMART
   $0.001252
   32
   Altura 32 ALU
   $0.0311
   33
   ChainCade 33 CHAINCADE
   $0.000000000426
   34
   Decentral Games 34 DG
   $18.25
   35
   Revvmotorsport 35 REVV
   $0.006664
   36
   Green Satoshi Token(SOL) 36 GST
   $0.008668
   37
   My Master War 37 MAT
   $0.001707
   38
   Mimir Token 38 MIMIR
   $0.001776
   39
   My DeFi Pet 39 DPET
   $0.0512
   40
   Heroes & Empires 40 HE
   $0.001253
   41
   Drawshop Kingdom Reverse 41 JOY
   $0.0315
   42
   Dreams Quest 42 DREAMS
   $0.000484
   43
   Vanilla 43 VNLA
   $0.2424
   44
   Kollect 44 KOL
   $0.001965
   45
   GameCredits 45 GAME
   $0.009117
   46
   BetProtocol 46 BEPRO
   $0.000476
   47
   Blockchain Monster Hunt 47 BCMC
   $0.003039
   48
   Darwinia Network 48 RING
   $0.001956
   49
   CheersLand 49 CHEERS
   $0.004025
   50
   Wall Street Games 50 WSG
   $0.000000000731
   51
   CryptoBlades 51 SKILL
   $0.3457
   52
   GameZone 52 GZONE
   $0.0161
   53
   IGUP (IguVerse) 53 IGUP
   $0.001339
   54
   Green Metaverse Token 54 GMT
   $0.1572
   55
   MMOCoin 55 MMO
   $0.0003
   56
   Ryoma 56 RYOMA
   $0.000315
   57
   BAMBOO Token 57 BBO
   $0.39
   58
   Saito 58 SAITO
   $0.007587
   59
   Ultra 59 UOS
   $0.1504
   60
   Crypton 60 CRP
   $0.4015
   61
   Revomon 61 REVO
   $0.0125
   62
   Wanaka Farm 62 WANA
   $0.00435
   63
   BORA 63 BORA
   $0.1123
   64
   Hello Pets(Battle Pets) 64 PET
   $0.1121
   65
   The Crypto Prophecies 65 TCP
   $0.000532
   66
   DeFi Land Gold 66 GOLDY
   $0.00002612
   67
   Zone 67 ZONE
   $0.000995
   68
   SafeMoon Inu 68 SMI
   $0.0000008661
   69
   Escrowed Illuvium 2 69 SILV2
   $32.31
   70
   Enjinstarter 70 EJS
   $0.003307
   71
   Star Atlas DAO 71 POLIS
   $0.1246
   72
   READ2N 72 RCM
   $0.4359
   73
   Green Satoshi Token (BSC) 73 GST
   $0.008187
   74
   Alpaca City 74 ALPA
   $0.014
   75
   Binemon 75 BIN
   $0.000654
   76
   DEEPSPACE 76 DPS
   $0.0166
   77
   Aurory 77 AURY
   $0.4296
   78
   XANA 78 XETA
   $0.007223
   79
   Kryptomon 79 KMON
   $0.006679
   80
   WAXE 80 WAXE
   $42.3
   81
   DinoX 81 DNXC
   $0.00829
   82
   Gameswap 82 GSWAP
   $0.1904
   83
   Gods Unchained 83 GODS
   $0.1558
   84
   Warena 84 RENA
   $0.000703
   85
   YooShi 85 YOOSHI
   $0.0000000421
   86
   Vulcan Forged 86 PYR
   $2.99
   87
   StarSharks 87 SSS
   $0.0532
   88
   Alien Worlds 88 TLM
   $0.01
   89
   Axie Infinity 89 AXS
   $4.5
   90
   itemVerse 90 ITEM
   $0.000129
   91
   Nakamoto Games 91 NAKA
   $0.7153
   92
   Aavegotchi 92 GHST
   $0.7872
   93
   PhotoChromic 93 PHCR
   $0.00000466
   94
   Honor World Token 94 HWT
   $0.008331
   95
   AirNFTs 95 AIRT
   $0.001467
   96
   Haloworld 96 HALO
   $0.0303
   97
   IMOV 97 IMT
   $0.003766
   98
   Binamon 98 BMON
   $0.002432
   99
   DungeonSwap 99 DND
   $0.0104
   100
   Hodl Token 100 HODL
   $0.000000001369