Tiền ảo: 29,051 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,480.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $88.36B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.1% ETH 15.5% Phí gas trên ETH: 15Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token ERC404 hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên ERC404 có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   LONGTOTEM 1 LONG
   $0.00004102 0.98%6.91%$27,693 $1.66
   675,120,000 LONG
   0.95,0.92,0.94,0.94,0.96,0.96,0.94,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,1,0.99,1,1
   2
   404Aliens 2 404A
   $53.22 0.28%13.65%-- $199,540 3.1BTC--0.83,0.82,0.91,0.91,0.92,0.91,0.9,0.91,0.89,0.97,0.97,0.98,0.98,0.96,0.97,0.97,0.95,1,0.99,0.99,0.98,0.95,0.93,0.93,0.96,0.96
   3
   MINER V1 3 MINER
   $4.12 0.24%--$411,600 $45,369,084 705BTC
   100,000 MINER
   1,0.35,0.35,0.36,0.36,0.34,0.33,0.34,0.34,0.33,0.34,0.35,0.32,0.32,0.33,0.33
   4
   Dancing Beans 4 BEANS
   $112.5 0.44%2.27%-- $864.97 0.0134BTC--0.83,0.76,0.83,0.88,1,0.83,0.87,0.81,0.84,0.86,0.85,0.87,0.84,0.84,0.86,0.84,0.81,0.86,0.83,0.81,0.79,0.83,0.79,0.78,0.78,0.74,0.81,0.78
   5
   SJ741 Emeralds 5 EMERALD
   $287.72 2.02%4.80%-- $59.05 0.0009BTC--0.93,0.94,0.93,0.94,0.94,0.96,0.94,0.95,0.94,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,1,0.99,1,1,0.98
   6
   emefi Toybox 404 6 TOYBOX
   $77.08 2.06%4.09%$685,084 $188.69 0.0029BTC
   8,888 TOYBOX
   0.95,0.92,0.93,0.93,0.92,0.94,0.94,0.92,0.95,0.94,0.93,0.94,0.93,0.94,0.96,0.97,0.96,0.95,0.96,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.97
   7
   Alphabet 7 ALPHABET
   $75.65 2.15%5.89%$756,498 $297,182 4.62BTC
   10,000 ALPHABET
   0.91,0.92,0.93,0.95,0.96,0.92,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.95,0.97,0.98,0.97,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,1,0.99,1,1,0.99
   8
   404 Bakery 8 BAKE
   $0.001311 2.24%2.10%-- $52.03 0.0008BTC--0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.94,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,0.96,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,1,1,0.97
   9
   Forge 9 FORGE
   $39.34 2.80%5.81%$262,256 $200.22 0.0031BTC
   6,666 FORGE
   0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.97,0.95,0.98,0.97,0.94,0.95,0.94,0.96,0.97,1,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.93
   10
   YES 10 YES
   $5.23 4.68%6.48%$523,080 $7,607.06 0.1182BTC
   100,000 YES
   0.87,0.73,0.73,0.75,0.76,0.85,0.99,0.96,0.99,1,0.91,0.92,0.91,0.9,0.96,0.89,0.78,0.71,0.82,0.81,0.83,0.82,0.78,0.8,0.79,0.8,0.79,0.72
   11
   DeezNuts 11 NUTS
   $0.1866
   12
   Pandora 12 PANDORA
   $4,958.87
   13
   Palette 13 PLT
   $117.18
   14
   DeFrogs 14 DEFROGS
   $212.85
   15
   BitcoinCats404 15 404Cats
   $381.39
   16
   Sheboshis 16 SHEB
   $170.13
   17
   Asterix 17 ASTX
   $1,705.41
   18
   Miner V2 18 MINER
   $152.88
   19
   Rugged Art 19 RUG
   $16.34
   20
   Anon 20 ANON
   --
   21
   EGGX_ERC404 21 EGGX
   --
   22
   Potion 404 22 P404
   --
   23
   PET THE DOG 23 DOGPET
   --
   24
   PEPE404 24 PEPE404
   --
   25
   Monarch 25 MNRCH
   --
   26
   Cosmic 26 COSMIC
   --
   27
   ERROR404 27 PNF
   --