Tiền ảo: 26,963 Trao đổi: 634 Vốn hóa thị trường: $1,616.44B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $66.69B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.9% ETH 16.8% Phí gas trên ETH: 42Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token AI Crypto hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên AI Crypto có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   AiEmoji 1 AIEMOJI
   $0.000000000221 80.95%100.27%-- $50,325 1.2BTC--0.43,0.4,0.43,0.41,0.62,0.42,0.45,0.42,0.42,0.44,0.47,0.43,0.44,0.43,0.45,0.41,0.45,0.41,0.41,0.47,0.43,0.44,0.44,0.45,0.43,0.5,0.67,1
   2
   BullBear AI 2 AIBB
   $0.000000000462 48.32%77.84%$945,789 $882,132 20.96BTC
   204...990 AIBB
   0.55,0.58,0.55,0.58,0.56,0.57,0.54,0.57,0.53,0.54,0.53,0.55,0.56,0.56,0.61,0.63,0.66,0.64,0.65,0.68,0.69,0.69,0.68,0.65,0.71,0.98,0.89,1
   3
   BeNFT Solutions 3 BEAI
   $1.72 40.25%83.11%-- $623,923 14.82BTC--0.7,0.66,0.63,0.55,0.59,0.62,0.65,0.61,0.66,0.64,0.7,0.6,0.61,0.57,0.59,0.57,0.59,0.6,0.63,0.64,0.65,0.67,0.66,0.66,0.79,0.76,0.85,1
   4
   Ubex 4 UBEX
   $0.00006078 39.98%200.89%$201,435 $463.91 0.011BTC
   3,314,170,196 UBEX
   0.37,0.37,0.32,0.32,0.33,0.45,0.45,1,1,0.61,0.55,0.56,0.63,0.55,0.49,0.44,0.68,0.68,0.77,0.97,0.95
   5
   MuratiAI 5 MURATIAI
   $0.0000036 34.33%37.74%-- $52,337 1.24BTC--0.56,0.58,0.58,0.61,0.66,0.67,0.67,0.65,0.64,0.63,0.61,0.65,0.66,0.63,0.65,0.65,0.63,0.58,0.59,0.61,0.77,0.78,0.66,0.67,0.78,0.82,1
   6
   Orbofi 6 OBI
   $0.0169 33.83%37.69%-- $1,470,637 34.95BTC--0.66,0.65,0.65,0.63,0.62,0.58,0.61,0.6,0.63,0.85,0.7,0.71,0.73,0.7,0.7,0.68,0.68,0.67,0.73,0.71,0.68,0.63,0.64,0.64,0.86,0.81,1
   7
   BlockBank 7 BBANK
   $0.0732 32.97%45.89%$5,950,271 $2,517,448 59.81BTC
   81,332,298 BBANK
   0.68,0.65,0.67,0.64,0.65,0.66,0.7,0.67,0.71,0.69,0.71,0.72,0.69,0.72,0.71,0.7,0.7,0.71,0.72,0.74,0.71,0.73,0.72,0.71,0.72,0.74,1
   8
   Kambria 8 KAT
   $0.0017 26.30%41.55%$3,718,250 $1,126.58 0.0268BTC
   2,187,206,123 KAT
   0.41,0.41,0.66,0.46,0.67,0.67,0.53,0.72,0.67,1,1,0.99,0.99,0.68,0.67,0.67,0.75,0.75,0.72,0.7,0.7,0.95
   9
   Magikal.AI 9 MGKL
   $0.0000002596 18.79%6.23%-- $52,813 1.25BTC--0.83,0.75,0.74,0.74,0.76,0.72,0.76,0.8,0.89,0.92,0.91,0.88,0.86,0.85,1,0.63,0.68,0.69,0.7,0.67,0.66,0.66,0.63,0.67,0.66,0.65,0.62,0.62
   10
   Raze Network 10 RAZE
   $0.006812 18.20%1.69%$808,522 $73,946 1.76BTC
   118,690,910 RAZE
   0.92,1,0.97,0.9,0.9,0.87,0.88,0.9,0.88,0.86,0.8,0.83,0.82,0.8,0.89,0.91,0.9,0.88,0.86,0.79,0.79,0.78,0.76,0.77,0.76,0.75,0.75,0.93
   11
   XAI 11 XAI
   $0.000000002008
   12
   EuroFootball AI 12 EFBAI
   $0.000022
   13
   DexCheck 13 DCK
   $0.0327
   14
   Humanode 14 HMND
   $0.2558
   15
   Cortex 15 CTXC
   $0.3488
   16
   FitBurn 16 CAL
   $0.000477
   17
   HyperCycle 17 HYPC
   $0.7093
   18
   XAI 18 X
   $0.0...0107
   19
   Chat AI 19 AI
   $0.001096
   20
   LayerAI(CryptoGPT) 20 LAI(GPT)
   $0.0149
   21
   Bottos 21 BTO
   $0.00048
   22
   DxChain Token 22 DX
   $0.000106
   23
   GenomicDao 23 PCSP
   $0.000916
   24
   Worldcoin 24 WLD
   $2.62
   25
   Matrix Gpt Ai 25 MAI
   $0.00008176
   26
   Future AI 26 FUTURE-AI
   $0.002169
   27
   WEB4 AI 27 WEB4
   $0.000000001756
   28
   IDENA 28 IDNA
   $0.0202
   29
   TRUST AI 29 TRT
   $0.0192
   30
   Unmarshal 30 MARSH
   $0.1661
   31
   X Social Network 31 X-AI
   $0.000212
   32
   Oraichain Token 32 ORAI
   $4.65
   33
   Pawtocol 33 UPI
   $0.000896
   34
   PandAI 34 PANDAI
   $0.000000025
   35
   SHOPPiNG FRiEND Ai 35 AIBUDDY
   $0.00001219
   36
   B-cube.ai 36 BCUBE
   $0.092
   37
   Soroosh 37 SSE
   $0.008942
   38
   Artificial Liquid Intelligence 38 ALI
   $0.0228
   39
   Covalent 39 CQT
   $0.2501
   40
   DeepBrain Chain 40 DBC
   $0.002345
   41
   iMe Lab 41 LIME
   $0.006557
   42
   PlatON 42 LAT
   $0.0102
   43
   Starship Ai 43 SPAI
   $0.0169
   44
   Bear AI 44 BAI
   $0.0000001711
   45
   GraphLinq Protocol 45 GLQ
   $0.0126
   46
   Measurable Data Token 46 MDT
   $0.0571
   47
   Rejuve 47 RJV
   $0.0376
   48
   AICHAIN 48 AIT
   $0.002281
   49
   Sentinel Protocol 49 UPP
   $0.0783
   50
   Fetch.AI 50 FET
   $0.4985
   51
   Vaiot 51 VAI
   $0.1212
   52
   EVEAI 52 EVEAI
   $0.0109
   53
   DIA 53 DIA
   $0.3293
   54
   Robonomics Network 54 XRT
   $2.73
   55
   Graph 55 GRT
   $0.1616
   56
   SingularityDAO 56 SDAO
   $0.551
   57
   DKargo 57 DKA
   $0.0367
   58
   Crystal Token 58 CYL
   $0.002018
   59
   Ocean Protocol 59 OCEAN
   $0.4777
   60
   OceanEx Token 60 OCE
   $0.000449
   61
   Optimus AI 61 OPTIMUS
   $0.2568
   62
   AIENGLISH 62 AIEN
   $0.000000000266
   63
   OpenbetAI 63 OPENBET
   $0.0105
   64
   ChainGPT 64 CGPT
   $0.1238
   65
   Roobee Platform 65 ROOBEE
   $0.001011
   66
   Phoenix Global (new) 66 PHB
   $0.7867
   67
   Generaitiv 67 GAI
   $0.0963
   68
   Streamr 68 DATA
   $0.0303
   69
   Multiverse AI 69 AI
   $0.000661
   70
   SingularityNET 70 AGIX
   $0.3027
   71
   Numeraire 71 NMR
   $15.01
   72
   iExec RLC 72 RLC
   $1.47
   73
   Connectome 73 CNTM
   $0.00131
   74
   VIDT DAO 74 VIDT
   $0.0248
   75
   Vectorspace 75 VXV
   $0.6575
   76
   Xmon 76 XMON
   $1,339.18
   77
   Phala 77 PHA
   $0.1088
   78
   AIPAD 78 AIPAD
   $0.1503
   79
   AllianceBlock Nexera 79 NXRA
   $0.117
   80
   AiShiba 80 SHIBAI
   $0.0...0107
   81
   Octavus Prime 81 OCTAVUS
   $0.00002635
   82
   GoCrypto Token 82 GOC
   $0.002766
   83
   Swash 83 SWASH
   $0.0148
   84
   ArbGPT 84 GPT
   $0.00006684
   85
   Raven Protocol 85 RAVEN
   $0.000366
   86
   Cirus 86 CIRUS
   $0.043
   87
   Swarm 87 SWM
   $0.003503
   88
   Aegis Ai 88 AEGIS
   $0.1359
   89
   Pepe AI 89 PEPEAI
   $0.000000000355
   90
   Delysium 90 AGI
   $0.0318
   91
   Step App 91 FITFI
   $0.009193
   92
   Solidus Ai Tech 92 AITECH
   $0.0189
   93
   A.I.Earn 93 AIE
   $0.0000003917
   94
   Dogai 94 DOGAI
   $0.0000001046
   95
   Trade Genius Ai 95 AIGENIUS
   $0.0000012
   96
   Optimus AI 96 OPTIMUS AI
   $0.000761
   97
   Onchain AI 97 OCAI
   $0.0463
   98
   AiDoge 98 AI
   $0.00000242
   99
   KiboShib 99 KIBSHI
   $0.00000108
   100
   Arcona token 100 ARCONA
   $0.0384