Các loại tiền điện tử: 24,800 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,296,302,629,862 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $23,930,537,665 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.7% ETH 17.4% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token AI Crypto hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên AI Crypto có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Cavatar 1 CAVAT
   $0.000222 17.43%100.00%$23,620 $3,166.14 0.1194BTC
   106,575,000 CAVAT
   1,0.76,0.63,0.64,0.65,0.64,0.47,0.44,0.43,0.42,0.42,0.46,0.45,0.5
   2
   SHROOMS AI 2 SHROOMS
   $0.0...0829 15.30%18.24%$73,689 $27,511 1.04BTC
   888,888,888,888,888 SHROOMS
   0.78,0.77,0.85,0.83,0.93,0.88,1,0.73,0.82,0.78,0.72,0.5,0.53,0.51,0.49,0.43,0.43,0.37,0.36,0.39,0.36,0.35,0.35,0.34,0.35,0.37,0.45
   3
   A.I.Earn 3 AIE
   $0.000805 14.10%38.71%-- $1,360,053 51.31BTC--0.89,0.97,1,0.93,0.94,0.93,0.93,0.87,0.84,0.75,0.73,0.66,0.64,0.86,0.66,0.76,0.71,0.61,0.62,0.58,0.53,0.71,0.51,0.5,0.45,0.47,0.54
   4
   KiboShib 4 KIBSHI
   $0.0000007117 11.69%4.56%-- $9,704.37 0.3661BTC--0.86,0.89,0.93,1,0.91,0.91,0.93,0.85,0.92,0.87,0.84,0.77,0.77,0.82,0.82,0.85,0.8,0.78,0.8,0.81,0.78,0.78,0.76,0.89,0.85,0.85,0.87,0.87
   5
   Encryption AI 5 0XENCRYPT
   $5.71 8.54%33.29%-- $156,077 5.89BTC--1,0.91,0.83,0.71,0.7,0.55,0.51,0.48,0.6,0.75,0.68,0.66,0.56,0.57,0.75,0.74,0.79,0.75,0.71,0.72,0.74,0.72,0.73,0.66,0.82,0.77,0.79,0.87
   6
   Octavus Prime 6 OCTAVUS
   $0.000713 5.83%15.53%$563,546 $134,289 5.07BTC
   790,000,000 OCTAVUS
   0.93,0.93,0.92,0.91,0.9,0.91,0.95,0.91,0.93,0.97,0.93,0.85,0.87,0.81,0.87,0.9,0.94,0.93,0.92,0.92,0.9,0.9,0.91,0.92,1,1,0.99
   7
   Humanode 7 HMND
   $0.0821 5.60%16.39%$1,600,337 $324,342 12.24BTC
   19,502,036 HMND
   0.91,0.91,0.9,0.91,0.91,0.93,1,0.85,0.86,0.84,0.83,0.82,0.81,0.8,0.8,0.79,0.73,0.73,0.71,0.71,0.68,0.71
   8
   Raven Protocol 8 RAVEN
   $0.000415 5.40%9.42%-- $718.07 0.0271BTC--0.97,0.87,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.95,0.8,0.86,0.86,0.87,0.86,0.85,0.85,0.9,0.9,0.89,0.89,0.86,0.85,0.87,0.88,0.87,0.91
   9
   Doomer.ai 9 DOOMER
   $0.00001599 4.85%327.54%$218,519 $3,103.41 0.1171BTC
   13,666,000,000 DOOMER
   0.38,0.38,0.27,0.24,0.25,0.37,0.44,0.53,0.51,0.57,0.62,0.58,0.58,0.61,0.74,0.78,1,0.88,0.68,0.78,0.76,0.73,0.77,0.74,0.74,0.81
   10
   AiShiba 10 SHIBAI
   $0.0...0791 4.07%15.93%-- $730,835 27.57BTC--1,0.97,0.97,0.98,0.95,0.87,0.93,0.89,0.92,0.89,0.87,0.78,0.76,0.75,0.77,0.88,0.9,0.81,0.8,0.76,0.77,0.78,0.77,0.8,0.77,0.79,0.83,0.82
   11
   Orbofi 11 OBI
   $0.019
   12
   Xmon 12 XMON
   $1,920.12
   13
   X Social Network 13 X-AI
   $0.000197
   14
   Magikal.AI 14 MGKL
   $0.0000000897
   15
   Crystal Token 15 CYL
   $0.001794
   16
   WEB4 AI 16 WEB4
   $0.000000000909
   17
   Bottos 17 BTO
   $0.000435
   18
   BlockBank 18 BBANK
   $0.002685
   19
   Jarvis+ 19 JAR
   $0.00192
   20
   ArbGPT 20 GPT
   $0.00006411
   21
   Unmarshal 21 MARSH
   $0.1072
   22
   Sentinel Protocol 22 UPP
   $0.0527
   23
   HyperCycle 23 HYPC
   $0.2799
   24
   ChainGPT 24 CGPT
   $0.1103
   25
   DKargo 25 DKA
   $0.0288
   26
   IDENA 26 IDNA
   $0.0171
   27
   Phala 27 PHA
   $0.1121
   28
   Compverse 28 CPV
   $0.039
   29
   Covalent 29 CQT
   $0.119
   30
   TrustVerse 30 TRV
   $0.003138
   31
   MusicAI 31 MUSICAI
   $0.00007144
   32
   UTU Coin 32 UTU
   $0.004525
   33
   FitBurn 33 CAL
   $0.037
   34
   GenomicDao 34 PCSP
   $0.00412
   35
   DxChain Token 35 DX
   $0.000161
   36
   AICHAIN 36 AIT
   $0.001726
   37
   GNY Token 37 GNY
   $0.0267
   38
   Raze Network 38 RAZE
   $0.003484
   39
   AI Trader 39 AIT
   $0.001924
   40
   RichAI 40 RICHAI
   $0.000887
   41
   DIA 41 DIA
   $0.2562
   42
   Jarvis AI 42 JAI
   $0.0105
   43
   Generaitiv 43 GAI
   $0.1654
   44
   Savant AI 44 SAVANTAI
   $0.00004173
   45
   DATA 45 DTA
   $0.00002023
   46
   AI DogeMini 46 AIDOGEMINI
   $0.0000001073
   47
   Numeraire 47 NMR
   $13.2
   48
   OpenbetAI 48 OPENBET
   $0.0289
   49
   Optimus AI 49 OPTIMUS AI
   $0.000265
   50
   BullBear AI 50 AIBB
   $0.00000000206
   51
   Ask Chip 51 CHIP
   $0.00005876
   52
   Dogai 52 DOGAI
   $0.0000001316
   53
   Humanoid AI 53 HUMAI
   $0.000419
   54
   Robonomics Network 54 XRT
   $3.31
   55
   MilkAI 55 MILKAI
   $0.00006978
   56
   PlatON 56 LAT
   $0.009235
   57
   AIENGLISH 57 AIEN
   $0.000000000988
   58
   Streamr 58 DATA
   $0.025
   59
   XAI 59 XAI
   $0.000000001247
   60
   B-cube.ai 60 BCUBE
   $0.0965
   61
   Arcona token 61 ARCONA
   $0.0796
   62
   AI Floki 62 AIFLOKI
   $0.000000008358
   63
   Cirus 63 CIRUS
   $0.0308
   64
   Roobee Platform 64 ROOBEE
   $0.000758
   65
   PandAI 65 PANDAI
   $0.0000000271
   66
   Artificial Liquid Intelligence 66 ALI
   $0.0253
   67
   Cortex 67 CTXC
   $0.1519
   68
   VIDT DAO 68 VIDT
   $0.0252
   69
   BeNFT Solutions 69 BEAI
   $1.93
   70
   AIPAD 70 AIPAD
   $0.072
   71
   AllianceBlock Nexera 71 NXRA
   $0.0551
   72
   iExec RLC 72 RLC
   $1.38
   73
   AlphaRush AI 73 rushAI
   $0.000645
   74
   Swash 74 SWASH
   $0.0121
   75
   Delysium 75 AGI
   $0.1055
   76
   Chat AI 76 AI
   $0.001242
   77
   Vectorspace 77 VXV
   $0.3577
   78
   LayerAI(CryptoGPT) 78 LAI(GPT)
   $0.0107
   79
   AiWallet Token 79 AIWALLET
   $0.00002203
   80
   MuratiAI 80 MURATIAI
   $0.00002813
   81
   Graph 81 GRT
   $0.111
   82
   Synaptic AI 82 SYNAPTICAI
   $0.001501
   83
   AiONE 83 AIONE
   $0.000488
   84
   SmartCredit Token 84 SMARTCREDIT
   $0.602
   85
   SingularityNET 85 AGIX
   $0.2487
   86
   Future AI 86 FUTURE-AI
   $0.004708
   87
   Soroosh 87 SSE
   $0.016
   88
   Wolf.Ai 88 WOLF
   $0.00000772
   89
   EVEAI 89 EVEAI
   $0.0257
   90
   Ocean Protocol 90 OCEAN
   $0.3317
   91
   OceanEx Token 91 OCE
   $0.000339
   92
   Connectome 92 CNTM
   $0.00101
   93
   Fetch.AI 93 FET
   $0.2204
   94
   DGNAPP.AI 94 DEGAI
   $0.000083
   95
   Multiverse AI 95 AI
   $0.000616
   96
   Optimus AI 96 OPTIMUS
   $0.1359
   97
   NeoCortexAI 97 CORAI
   $0.003506
   98
   Measurable Data Token 98 MDT
   $0.0437
   99
   PulseAI 99 PULSE
   $0.0000111
   100
   Astral AI 100 ASTRAL
   $0.000133