Tiền ảo: 29,438 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,528.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $56.02B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.1% ETH 15% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token AI Crypto hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên AI Crypto có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Gen AI 1 GENAI
   $0.00009129 333.06%317.99%-- $83,346 1.25BTC--0.29,0.34,0.28,0.29,0.28,0.25,0.3,0.25,0.3,0.29,0.25,0.24,0.23,0.26,0.23,0.27,0.26,0.25,0.23,0.24,0.23,0.23,0.27,0.27,0.52,0.95,0.74,1
   2
   BeNFT Solutions 2 BEAI
   $0.0625 78.55%212.28%$84,304 $5,512.96 0.0823BTC
   1,349,790 BEAI
   0.54,0.54,0.35,0.54,0.54,0.35,0.35,0.36,0.36,0.54,1,0.27,1,1,0.94,0.97,0.95,0.41,0.41,0.95,0.95
   3
   RUBIKAI 3 RUBIKAI
   $0.0000011 37.50%50.00%-- $1,172.22 0.0175BTC--0.53,0.87,0.79,1,0.69,0.72,0.26,0.32,0.34,0.18,0.19,0.14,0.14,0.19,0.19,0.13,0.14,0.13,0.11,0.11,0.08,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03
   4
   Ai varius 4 AVR
   $0.0...012 33.27%19.94%-- $32.22 0.0005BTC--0.83,0.83,0.75,0.75,0.83,0.83,0.92,0.92,0.83,0.83,0.75,0.75,0.92,0.75,0.75,1
   5
   CreaTiveAISwap 5 CTAS
   $0.0000638 21.99%34.90%-- $426 0.0064BTC--0.99,1,1,0.53,0.97,0.97,0.7,0.7,0.91,0.91,0.53,0.53,0.54,0.72,0.72
   6
   Synth Ai 6 SYAI
   $0.003901 20.33%27.17%-- $369,589 5.52BTC--0.75,0.74,0.73,0.74,0.74,0.72,0.7,0.71,0.72,0.78,0.76,0.78,0.77,0.69,0.7,0.74,0.75,0.73,0.69,0.71,0.72,0.71,0.8,0.78,0.77,1,0.99,0.96
   7
   Kambria 7 KAT
   $0.000842 15.20%17.12%$1,841,212 $1,616.78 0.0242BTC
   2,187,206,123 KAT
   0.91,0.91,0.82,0.85,0.84,0.84,0.83,0.83,0.81,0.82,0.82,0.78,0.86,0.79,0.84,0.81,0.87,0.96,0.94,0.95,0.95,0.91,0.8,0.86,0.91,0.88,0.93,1
   8
   Image Generation AI 8 IMGNAI
   $0.0202 13.18%25.75%$15,685,042 $259,206 3.87BTC
   776,833,333 IMGNAI
   0.78,0.8,0.8,0.79,0.78,0.77,0.75,0.74,0.74,0.79,0.81,0.81,0.78,0.79,0.8,0.82,0.84,0.86,0.85,0.87,0.88,0.88,0.87,0.97,0.97,1
   9
   AITA 9 AITA
   $0.00000474 10.23%35.43%-- $1,078.64 0.0161BTC--0.9,0.86,0.8,0.78,0.72,0.7,0.68,0.7,0.56,0.64,0.54,0.6,0.74,0.72,0.62,0.74,0.86,0.68,0.66,0.95,0.66,0.83,0.96,0.96,0.8,1,0.92,0.89
   10
   Effect.AI 10 EFX
   $0.0223 7.21%44.38%$5,617,558 $17,256 0.2578BTC
   252,168,527 EFX
   0.74,0.72,0.71,0.72,0.71,0.69,0.73,0.73,0.74,0.77,0.81,0.82,0.83,0.82,0.83,0.84,0.85,0.81,0.81,0.82,0.97,0.97,0.95,0.94,0.95,1
   11
   ChatAI 11 CHATAI
   $0.3373
   12
   Aegis Ai 12 AEGIS
   $0.059
   13
   Streamlining AI 13 SMAI
   $0.00000432
   14
   OceanEx Token 14 OCE
   $0.000342
   15
   EVEAI 15 EVEAI
   $0.0476
   16
   Raven Protocol 16 RAVEN
   $0.000891
   17
   Oraichain Token 17 ORAI
   $14.89
   18
   Noka Solana AI 18 NOKA
   $0.00006012
   19
   GraphLinq Protocol 19 GLQ
   $0.1052
   20
   Arkham 20 ARKM
   $2.43
   21
   XAI 21 X
   $0.0...07416
   22
   Graph 22 GRT
   $0.312
   23
   Divination AI 23 DIV AI
   $0.0000005672
   24
   Oort Token 24 OORT
   $0.2185
   25
   GNY Token 25 GNY
   $0.0189
   26
   Aventis AI 26 AAI
   $0.332
   27
   Pepe AI 27 PEPEAI
   $0.000000000654
   28
   Artificial Liquid Intelligence 28 ALI
   $0.0147
   29
   Dongo AI 29 DONGO
   $0.0143
   30
   Connectome 30 CNTM
   $0.0022
   31
   Roobee Platform 31 ROOBEE
   $0.000671
   32
   FitBurn 32 CAL
   $0.000247
   33
   Nordic Ai 33 NRDC
   $0.001545
   34
   BlockBank 34 BBANK
   $0.1825
   35
   Phoenix Global (new) 35 PHB
   $2.62
   36
   NEAR Protocol 36 NEAR
   $7.91
   37
   B-cube.ai 37 BCUBE
   $0.1318
   38
   Syntax AI 38 SYNTX
   $0.019
   39
   Neurahub 39 NEURA
   $0.0295
   40
   Unmarshal 40 MARSH
   $0.1437
   41
   Nuklai 41 NAI
   $0.0157
   42
   Vectorspace 42 VXV
   $0.567
   43
   DGNAPP.AI 43 DEGAI
   $0.00007232
   44
   Optimus AI 44 OPTIMUS AI
   $0.000969
   45
   PandAI 45 PANDAI
   $0.000000001511
   46
   Interactive AI 46 IT
   $0.00000038
   47
   UTU Coin 47 UTU
   $0.000984
   48
   HyperCycle 48 HYPC
   $0.5112
   49
   SingularityNET 49 AGIX
   $0.9471
   50
   DeepBrain Chain 50 DBC
   $0.004095
   51
   SmartCredit Token 51 SMARTCREDIT
   $0.4864
   52
   Soroosh 52 SSE
   $0.003482
   53
   Ocean Protocol 53 OCEAN
   $0.9512
   54
   SHROOMS AI 54 SHROOMS
   $0.0...0583
   55
   Bottos 55 BTO
   $0.000681
   56
   Onchain AI 56 OCAI
   $0.003965
   57
   GenomicDao 57 PCSP
   $0.000425
   58
   GoCrypto Token 58 GOC
   $0.007719
   59
   DxChain Token 59 DX
   $0.00006176
   60
   Dogai 60 DOGAI
   $0.0000000315
   61
   Covalent 61 CQT
   $0.1919
   62
   YOUR AI 62 YOURAI
   $0.0662
   63
   SHIBAAI 63 SHIBAAI
   $0.000000003479
   64
   IDENA 64 IDNA
   $0.022
   65
   AI DogeMini 65 AIDOGEMINI
   $0.0000000948
   66
   LinqAI 66 LNQ
   $0.1176
   67
   PlatON 67 LAT
   $0.0114
   68
   Matrix Gpt Ai 68 MAI
   $0.0000819
   69
   ChainGPT 69 CGPT
   $0.2307
   70
   AIENGLISH 70 AIEN
   $0.000000000201
   71
   Rejuve 71 RJV
   $0.0212
   72
   AICHAIN 72 AIT
   $0.003042
   73
   Forta 73 FORT
   $0.248
   74
   Meme Ai 74 MEMEAI
   $0.003482
   75
   Optimus AI 75 OPTIMUS
   $0.2509
   76
   Fetch.AI 76 FET
   $2.25
   77
   Xmon 77 XMON
   $584.77
   78
   SingularityDAO 78 SDAO
   $0.5844
   79
   AI Exclusive 79 AIET
   $0.000000495
   80
   Worldcoin 80 WLD
   $4.81
   81
   SolNav AI 81 SOLNAV
   $0.000856
   82
   Phala 82 PHA
   $0.2028
   83
   Step App 83 FITFI
   $0.006983
   84
   QnA3 84 GPT
   $0.3125
   85
   Measurable Data Token 85 MDT
   $0.0574
   86
   iExec RLC 86 RLC
   $3.08
   87
   ArbGPT 87 GPT
   $0.00009339
   88
   XRootAI 88 XROOTAI
   $0.016
   89
   Numeraire 89 NMR
   $26.65
   90
   Orbofi 90 OBI
   $0.0182
   91
   AIPAD 91 AIPAD
   $0.0939
   92
   Vaiot 92 VAI
   $0.1964
   93
   KiboShib 93 KIBSHI
   $0.00000884
   94
   Generaitiv 94 GAI
   $0.1573
   95
   DexCheck 95 DCK
   $0.0536
   96
   Pawtocol 96 UPI
   $0.000473
   97
   TRUST AI 97 TRT
   $0.0218
   98
   Swash 98 SWASH
   $0.009926
   99
   Multiverse AI 99 AI
   $0.000613
   100
   AiDoge 100 AI
   $0.0000008287