Tiền ảo: 29,858 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,471.57B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $98.62B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.4% ETH 17% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Layer 2 hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Layer 2 có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Cybria 1 CYBA
   $0.002021 36.19%31.64%-- $139,798 2.13BTC--0.74,0.72,0.72,0.69,0.68,0.72,0.7,0.7,0.69,0.71,0.7,0.72,0.71,0.7,0.7,0.69,0.7,0.7,0.67,1,0.97
   2
   Really Really Good Bitcoin 2 XRGB
   $0.0527 1.92%5.27%-- $7,383.49 0.1124BTC--1,0.97,0.96,0.95,0.96,0.96,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.94,0.93,0.91,0.93,0.93,0.91
   3
   DeGate 3 DG
   $0.0979 0.00%20.86%$21,248,322 $344.21 0.0053BTC
   217,041,086 DG
   0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.95,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,1,1,0.97,0.98,0.98,0.83,0.78,0.78,1
   4
   KlayChain 4 KLAYCHAIN
   $0.001 0.00%97.50%-- $1,518.08 0.0231BTC--1,0.88,0.09,0.08,0.09,0.05,0.08,0.08,0.06,0.01,0.02,0.02,0,0.01,0,0
   5
   xDai 5 XDAI
   $0.9945 1.31%0.93%$3,952,529 $78,381 1.19BTC
   3,974,388 XDAI
   1,1,0.99,0.99,0.98,1,0.98,0.99,0.99,0.98,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98
   6
   Coinweb 6 CWEB
   $0.0106 1.66%6.88%$20,064,977 $712,786 10.86BTC
   1,890,960,068 CWEB
   1,0.96,0.94,0.93,0.91,0.92,0.93,0.92,0.92,0.95,0.96,0.97,0.98,0.96,0.95,0.94,0.93,0.9,0.9,0.91,0.91,0.9,0.89,0.87,0.86,0.86
   7
   BVM 7 BVM
   $0.8766 2.13%12.72%-- $196,041 2.99BTC--1,0.98,0.99,0.98,0.96,0.97,0.97,0.9,0.91,0.9,0.91,0.89,0.91,0.87,0.87,0.86,0.87,0.88,0.92,0.91,0.91,0.92,0.91,0.89,0.87,0.9,0.92,0.86
   8
   ZKBase 8 ZKB
   $0.0422 2.26%4.03%$8,338,089 $2,383,178 36.29BTC
   197,440,000 ZKB
   0.97,0.96,0.97,0.96,1,1,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93
   9
   Mintlayer 9 ML
   $0.1752 3.04%25.33%$11,247,596 $2,138,464 32.56BTC
   64,198,610 ML
   0.95,0.9,0.88,0.89,0.99,1,0.99,0.98,0.93,0.97,0.96,0.95,0.88,0.86,0.87,0.81,0.86,0.87,0.86,0.86,0.8,0.8,0.81,0.81,0.75,0.72,0.72
   10
   AIA Chain 10 AIA
   $0.002837 3.37%1.78%-- $64,150 0.977BTC--0.81,0.8,0.79,0.8,0.81,0.81,0.9,0.96,0.96,0.98,1,0.99,0.9,0.92,0.91,0.86,0.83,0.82,0.85,0.82,0.83,0.82,0.82,0.8,0.8,0.79,0.78
   11
   Alvey Chain 11 WALV
   $0.008365
   12
   Cult DAO 12 CULT
   $0.0000025
   13
   COMBO 13 COMBO
   $0.7039
   14
   Mantle 14 MNT
   $0.8257
   15
   Mode 15 MODE
   $0.0218
   16
   ConsciousDao 16 CVN
   $0.1423
   17
   Tuna Chain 17 TUNA
   $0.0762
   18
   SatoshiVM 18 SAVM
   $1.82
   19
   Immutable X 19 IMX
   $1.49
   20
   SKALE Network 20 SKL
   $0.0551
   21
   Gelato Network 21 GEL
   $0.2794
   22
   Polygon 22 MATIC
   $0.5536
   23
   Polygon Ecosystem Token 23 POL
   $0.5519
   24
   LayerAI(CryptoGPT) 24 LAI(GPT)
   $0.0159
   25
   Boba Network 25 BOBA
   $0.2565
   26
   Optimism 26 OP
   $1.83
   27
   NEXUS 27 NEX
   $0.002492
   28
   ArbiPad 28 ARBI
   $0.000104
   29
   MetisDAO 29 METIS
   $53.13
   30
   Cartesi 30 CTSI
   $0.161
   31
   Loopring 31 LRC
   $0.1664
   32
   Arbitrum 32 ARB
   $0.7957
   33
   Myria 33 MYRIA
   $0.003869
   34
   Biop 34 BIOP
   $0.0329
   35
   StarkNet 35 STRK
   $0.7475
   36
   Manta Network 36 MANTA
   $1.04
   37
   Merlin Chain 37 MERL
   $0.2994
   38
   zkSync 38 ZK
   $0.2293
   39
   BEVM 39 BEVM
   --
   40
   Trust Finance 40 TUT
   --
   41
   StakeLayer 41 STAKE
   --
   42
   ZKX 42 ZKX
   --
   43
   Scroll 43 SCROLL
   --
   44
   SatoshiDEX 44 SATX
   --
   45
   Opside 45 IDE
   --
   46
   Ola Network 46 OLA
   --
   47
   Metal DAO v2 47 MTL
   --
   48
   BitcoinVM 48 BVM
   --
   49
   FireFly 49 FLY
   --
   50
   Evernode 50 EVR
   --
   51
   Core Markets 51 CORE
   --