Các loại tiền điện tử: 24,752 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,353,104,304,203 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,326,703,825 Tỷ lệ thống trị: BTC 37.9% ETH 16.7% Phí gas trên ETH: 22Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Insurance hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Insurance có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Razor network 1 RAZOR
   $0.005559 4.45%0.70%$1,824,717 $62,860 2.38BTC
   328,245,504 RAZOR
   1,1,0.99,0.96,0.97,0.98,0.97,0.96,0.96,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.94,0.89,0.93,0.94,0.95,0.9,0.92,0.95,0.96,0.95,0.95
   2
   PowerTrade 2 PTF
   $0.0116 3.85%12.23%$269,459 $142,269 5.38BTC
   23,311,586 PTF
   0.83,0.82,0.83,0.83,0.86,0.86,0.9,0.91,0.91,1,1,0.94,0.83,0.85,0.86,0.68,0.71,0.71,0.73,0.73
   3
   Nsure Network 3 NSURE
   $0.007607 0.14%5.42%$43,124 $677,365 25.62BTC
   5,668,964 NSURE
   0.99,1,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.93,0.91,0.91,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92
   4
   YAM v1 4 YAM
   $0.1248 0.00%0.40%$1,840,456 $17,678 0.6686BTC
   14,747,241 YAM
   1,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98
   5
   Transient 5 TSCT
   $0.000429 0.29%100.00%-- $944.75 0.0357BTC--0.91,0.91,0.84,0.84,0.86,0.86,0.85,1,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.71,0.73,0.74,0.74
   6
   ease 6 EASE
   $0.004942 0.42%8.11%$878,813 $42,048 1.59BTC
   177,825,424 EASE
   0.88,0.92,0.98,1,1,0.96,0.94,0.88,0.88,0.89,0.89,0.99,0.97,0.96,1,0.97,0.96,0.92,0.9,0.9,0.88,0.89,0.88,0.88,0.89
   7
   InsurAce 7 INSUR
   $0.068 0.47%9.75%$3,053,594 $483,483 18.29BTC
   44,891,926 INSUR
   0.94,0.95,0.97,0.98,0.99,1,0.99,0.99,0.97,0.98,0.97,0.96,0.95,0.95,0.93,0.93,0.89,0.89,0.9,0.9,0.89,0.92
   8
   Opium Network 8 OPIUM
   $0.1206 0.58%0.33%$501,841 $54,547 2.06BTC
   4,161,204 OPIUM
   0.92,0.92,0.91,0.91,0.92,0.91,0.92,0.92,0.91,0.91,1,0.98,0.98,0.99,0.99,0.94,0.92,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91
   9
   Cover Protocol 9 COVER
   $12.03 0.93%12.35%$952,476 $413,940 15.66BTC
   79,179 COVER
   0.94,0.92,1,0.93,0.89,0.91,0.94,0.92,0.93,0.91,0.94,0.91,0.92,0.93,0.91,0.94,0.9,0.89,0.86,0.88,0.82,0.87,0.83,0.84,0.82,0.84,0.84,0.81
   10
   Wrapped NXM 10 wNXM
   $27.71 1.33%1.59%$80,243,273 $1,420,043 53.71BTC
   2,896,294 wNXM
   0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.96,0.97,0.95,0.95
   11
   Bright Union 11 BRIGHT
   $0.0197
   12
   Nexus Mutual 12 NXM
   $27.57
   13
   Tidal Finance 13 TIDAL
   $0.000177
   14
   UNION Finance 14 UNN
   $0.000367
   15
   Etherisc DIP Token 15 DIP
   $0.0168
   16
   Day By Day 16 DBD
   $0.00678
   17
   Bridge Mutual 17 BMI
   $0.007373
   18
   Uno Re 18 UNO
   $0.0509
   19
   Helmet.insure Governance Token 19 HELMET
   $0.005577
   20
   NextEarth 20 NXTT
   $0.00029
   21
   Degis 21 DEG
   $0.006435
   22
   inSure 22 SURE
   $0.003623
   23
   Yamv3 23 YAM
   $0.1239
   24
   Shield Finance 24 SHLD
   --
   25
   Armor NXM 25 ARNXM
   --
   26
   Unslashed Finance 26 USF
   --
   27
   Squirrel Finance 27 NUTS
   --
   28
   DeFi Insurance Protocol 28 DFIP
   --
   29
   Foresight 29 FORS
   --
   30
   AllSafe2 30 ASAFE2
   --
   31
   Insured Finance 31 INFI
   --