Tiền ảo: 28,064 Trao đổi: 643 Vốn hóa thị trường: $2,437.62B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $121.31B Tỷ lệ thống trị: BTC 50% ETH 17.1% Phí gas trên ETH: 63Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Insurance hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Insurance có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   inSure 1 SURE
   $0.006605 34.00%89.66%$176,948,367 $82,711 1.33BTC
   26,790,063,175 SURE
   0.54,0.48,0.48,0.59,0.57,0.61,0.67,0.7,0.7,0.74,0.75,0.75,0.77,0.67,0.79,0.81,0.74,0.73,0.66,0.69,0.7,0.67,0.75,0.72,0.63,0.66,0.97,1
   2
   Razor network 2 RAZOR
   $0.007165 10.64%9.31%$2,351,879 $70,779 1.14BTC
   328,245,504 RAZOR
   0.88,0.88,0.89,0.85,0.87,0.9,0.89,0.91,0.92,0.92,0.9,0.89,0.88,0.91,0.89,0.91,0.9,0.89,0.9,0.88,0.88,0.91,0.92,0.96,1
   3
   NextEarth 3 NXTT
   $0.000269 7.60%27.44%-- $4,499.71 0.0725BTC--0.79,0.78,0.78,0.8,0.79,0.83,0.87,0.85,0.85,0.91,0.85,0.81,0.82,0.87,0.89,0.84,0.89,0.82,0.83,0.83,0.85,0.86,0.91,0.91,0.88,1,0.99
   4
   Uno Re 4 UNO
   $0.0388 4.80%1.89%$3,032,666 $342,071 5.51BTC
   78,242,153 UNO
   1,1,0.99,0.99,0.92,0.93,0.95,0.99,0.98,0.96,0.92,0.94,0.92,0.94,0.93,0.91,0.88,0.91,0.9,0.9,0.91,0.91,0.94,0.96,0.95,0.94,0.95
   5
   PowerTrade 5 PTF
   $0.0172 3.43%20.89%$400,400 $106,021 1.71BTC
   23,311,586 PTF
   0.7,0.7,0.67,0.67,0.68,0.7,0.71,0.7,0.69,0.73,0.72,0.6,0.63,0.63,0.62,0.69,0.9,1,1,0.92,0.93,0.76,0.84,0.83,0.78
   6
   Bridge Mutual 6 BMI
   $0.005065 3.41%2.88%$327,691 $34,729 0.5597BTC
   64,697,071 BMI
   0.91,0.91,0.92,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.97,0.99,1,1,0.99,0.97,0.94,0.9,0.9,0.87,0.88,0.92,0.93
   7
   Degis 7 DEG
   $0.00913 2.30%19.60%-- $1,193.42 0.0192BTC--0.69,0.69,0.71,0.73,0.7,0.72,0.71,0.72,0.77,0.75,0.74,0.73,0.72,0.73,0.73,0.74,0.98,1,0.92,0.88,0.83,0.86,0.86,0.87,0.86,0.86,0.9
   8
   Insured Finance 8 INFI
   $0.001969 1.18%11.37%$65,895 $30.2 0.0005BTC
   33,466,386 INFI
   0.82,0.88,0.88,0.89,0.89,0.92,0.94,0.93,0.93,0.94,0.96,0.99,0.96,0.96,1,0.99,0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98
   9
   Wrapped NXM 9 wNXM
   $72.34 0.83%15.91%$209,509,798 $1,800,968 29.02BTC
   2,896,294 wNXM
   0.86,0.86,0.87,0.88,0.89,0.88,0.91,0.91,0.93,0.94,0.94,0.96,0.98,0.95,0.99,1,1,0.95,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99
   10
   Helmet.insure Governance Token 10 HELMET
   $0.006012 0.47%1.78%$300,600 $234.31 0.0038BTC
   50,000,000 HELMET
   0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.99,1,1,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97
   11
   Day By Day 11 DBD
   $0.00869
   12
   Bright Union 12 BRIGHT
   $0.0203
   13
   InsurAce 13 INSUR
   $0.0529
   14
   Etherisc DIP Token 14 DIP
   $0.0315
   15
   Yamv3 15 YAM
   $0.1391
   16
   YAM v1 16 YAM
   $0.1384
   17
   Nsure Network 17 NSURE
   $0.006436
   18
   UNION Finance 18 UNN
   $0.000323
   19
   Tidal Finance 19 TIDAL
   $0.000293
   20
   Opium Network 20 OPIUM
   $0.1409
   21
   Unslashed Finance 21 USF
   --
   22
   Nexus Mutual 22 NXM
   --
   23
   Transient 23 TSCT
   --
   24
   Squirrel Finance 24 NUTS
   --
   25
   Shield Finance 25 SHLD
   --
   26
   Cover Protocol 26 COVER
   --
   27
   AllSafe2 27 ASAFE2
   --
   28
   Foresight 28 FORS
   --
   29
   DeFi Insurance Protocol 29 DFIP
   --
   30
   Armor NXM 30 ARNXM
   --
   31
   ease 31 EASE
   --