Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,538.54B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $58.19B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Avalanche Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Avalanche Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   inSure 1 SURE
   $0.005288 28.29%2.85%$141,665,854 $655,843 9.78BTC
   26,790,063,175 SURE
   0.77,0.76,0.76,0.85,0.77,0.76,0.84,0.77,0.86,0.86,0.77,0.86,0.75,0.75,0.96,0.65,0.98,1,0.68,0.68,0.63,0.97,0.98,0.65,0.99,0.5,0.93,0.82
   2
   Yeti Finance 2 YETI
   $0.000637 14.25%15.80%-- $195.26 0.0029BTC--0.98,0.98,0.95,0.95,0.87,0.87,0.86,0.86,0.88,0.88,0.98,0.98,1
   3
   Snowtomb 3 STOMB
   $0.4282 14.03%34.02%-- $1,897.72 0.0283BTC--0.75,0.75,0.72,0.74,0.74,0.69,0.71,0.71,0.75,0.75,0.73,0.73,0.72,0.72,0.74,0.84,0.83,0.83,0.98,1
   4
   iDeFiYieldProtocol 4 IDYP
   $0.001783 11.23%7.12%-- $46,804 0.6981BTC--0.91,0.9,0.91,0.88,0.86,0.9,0.9,0.92,0.92,0.91,0.92,0.86,0.8,0.76,0.74,0.75,0.77,0.83,0.86,0.85,0.86,0.85,0.86,0.89,0.98,1,0.98
   5
   Hector Network 5 HEC
   $0.1863 9.46%21.05%$454,446 $546.41 0.0082BTC
   2,439,322 HEC
   0.98,0.98,0.89,0.78,0.82,0.83,0.87,0.88,0.88,0.89,0.86,0.83,0.85,0.9,0.92,0.93,0.89,0.89,0.91,0.82,0.83,0.83,0.87,0.95,1,0.98
   6
   TOR 6 TOR
   $0.0191 9.22%21.80%$326,797 $160.06 0.0024BTC
   17,070,482 TOR
   0.84,0.82,0.81,0.83,0.82,0.82,0.76,0.79,0.79,0.78,0.74,0.74,0.79,0.87,0.87,0.94,0.89,0.92,0.92,0.9,0.92,0.9,0.9,1
   7
   Spookyswap 7 BOO
   $2.28 9.02%26.04%$21,451,702 $215,159 3.21BTC
   9,390,930 BOO
   0.82,0.81,0.81,0.82,0.82,0.81,0.76,0.78,0.78,0.76,0.75,0.75,0.73,0.73,0.75,0.79,0.86,0.92,0.93,0.89,0.92,0.93,0.92,0.94,0.92,0.97,1
   8
   Popsicle Finance 8 ICE
   $0.7375 8.84%20.82%-- $363.28 0.0054BTC--0.84,0.87,0.85,0.85,0.82,0.83,0.82,0.79,0.81,0.78,0.55,0.56,0.53,0.75,0.75,0.77,0.81,0.87,0.93,0.94,0.91,0.92,0.95,0.93,0.94,0.92,0.97,1
   9
   Metaderby 9 DBY
   $0.001896 8.65%9.72%-- $2.59 --0.94,0.94,0.92,0.92,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.91,0.91,0.92,0.92,0.97,0.97,1
   10
   Aleph.im 10 ALEPH
   $0.3604 5.88%7.33%$89,098,262 $1,505,447 22.45BTC
   247,220,482 ALEPH
   0.96,0.96,1,0.95,0.94,0.92,0.9,0.89,0.89,0.91,0.89,0.86,0.86,0.85,0.85,0.86,0.92,0.91,0.91,0.9,0.86,0.86,0.84,0.86,0.87,0.88,0.92,0.91
   11
   Degis 11 DEG
   $0.003298
   12
   ABBC Coin 12 ABBC
   $0.013
   13
   Wrapped Solana 13 SOL
   $174.2
   14
   Any Inu 14 AI
   $0.00002144
   15
   Kassandra 15 KACY
   $0.0571
   16
   Kimbo 16 KIMBO
   $0.000247
   17
   Uniswap 17 UNI
   $7.71
   18
   chikn feed 18 FEED
   $0.000239
   19
   Platypus Finance 19 PTP
   $0.0114
   20
   Snowball Finance 20 SNOB
   $0.0182
   21
   Wonderful Memories 21 WMEMO
   $7,959.57
   22
   Chronicum 22 CHRO
   $0.001155
   23
   OX Coin 23 OX
   $0.0166
   24
   1inch Token 24 1INCH
   $0.4009
   25
   Router Protocol 25 ROUTE
   $3.12
   26
   WOO Network 26 WOO
   $0.3009
   27
   SmarterCoin (SMRTr) 27 SMRTR
   $0.0000001401
   28
   DEAPcoin 28 DEP
   $0.001898
   29
   Oh! Finance 29 OH
   $0.005511
   30
   OpenBlox 30 OBX
   $0.00007113
   31
   Domani Protocol 31 DEXTF
   $0.2665
   32
   BENQI Liquid Staked AVAX 32 SAVAX
   $42.98
   33
   Colony Avalanche Index 33 CAI
   $200.62
   34
   Reef Finance 34 REEF
   $0.002037
   35
   Reunit Wallet 35 REUNI
   $0.933
   36
   BetSwirl 36 BETS
   $0.00053
   37
   Kyber Network Crystal 37 KNC
   $0.597
   38
   Dexalot 38 ALOT
   $0.5123
   39
   Orion Protocol 39 ORN
   $1.4
   40
   NXUSD 40 NXUSD
   $0.8979
   41
   Avalanche 41 AVAX
   $37.27
   42
   Elk Finance 42 ELK
   $0.1191
   43
   Chikn Worm 43 WORM
   $0.000106
   44
   Dypius V1 44 DYP
   $0.4433
   45
   Artificial Intelligence Metaverse 45 AIM
   $0.00802
   46
   Wrapped AVAX 46 WAVAX
   $37.27
   47
   Cross-Chain Bridge Token 47 BRIDGE
   $0.001423
   48
   Dragon Crypto Aurum 48 DCAU
   $2.53
   49
   Blockzero Labs 49 XIO
   $0.004855
   50
   Wrapped Bitcoin 50 WBTC
   $67,085.92
   51
   Pangolin 51 PNG
   $0.5278
   52
   Bitcoin Avalanche Bridged 52 BTC.b
   $67,109.98
   53
   TerraClassicUSD 53 USTC
   $0.0224
   54
   Blizz Finance 54 BLZZ
   $0.000111
   55
   Chikn Egg 55 EGG
   $0.0113
   56
   rLoop 56 RLOOP
   $0.003536
   57
   MetaMUI 57 MMUI
   $0.0876
   58
   Ampleforth 58 AMPL
   $1.28
   59
   Aave 59 AAVE
   $88.74
   60
   Allbridge 60 ABR
   $0.2015
   61
   Volta Club 61 VOLTA
   $134.78
   62
   Olive Cash 62 OLIVE
   $0.000712
   63
   Snowbank 63 SB
   $236.37
   64
   Bear Coin on Avax 64 BEAR
   $0.0000008138
   65
   Beefy 65 BIFI
   $340.45
   66
   Step App 66 FITFI
   $0.007392
   67
   JPY Coin V2 67 JPYC
   $0.00641
   68
   Heroes Chained 68 HEC
   $0.0362
   69
   Frax Share 69 FXS
   $4.32
   70
   Spell Token 70 SPELL
   $0.000836
   71
   Tether Avalanche Bridged 71 USDTE
   $1
   72
   Ferrum Network 72 FRM
   $0.051
   73
   OIN Coin 73 OIN
   $0.0341
   74
   Wirex 74 WXT
   $0.006239
   75
   Gameswap 75 GSWAP
   $0.6837
   76
   Bifrost 76 BFC
   $0.0598
   77
   Tether 77 USDT
   $1
   78
   Pollen 78 PLN
   $0.009924
   79
   TrueUSD 79 TUSD
   $1
   80
   Islander 80 ISA
   $0.00002974
   81
   Metaderby Hoof 81 HOOF
   $0.000255
   82
   Grape Finance 82 GRAPE
   $0.007993
   83
   Alpha Shares V2 83 $ALPHA
   $0.1134
   84
   DegenX 84 DGNX
   $0.0958
   85
   MetaToll 85 TAX
   $0.00000003
   86
   Poolz Finance 86 POOLZ
   $0.0107
   87
   Marginswap 87 MFI
   $0.0207
   88
   Dai 88 DAI
   $0.9995
   89
   Frax 89 FRAX
   $0.994
   90
   Chikn Fert 90 FERT
   $0.000259
   91
   Wrapped BNB 91 WBNB
   $577.33
   92
   Rai Reflex Index 92 RAI
   $2.79
   93
   Baymax Finance 93 BAY
   $0.000000000218
   94
   Snail Trail 94 SLIME
   $0.002366
   95
   RBX 95 RBX
   $0.003202
   97
   GoGoPool 97 GGP
   $10.76
   98
   Trader Joe 98 JOE
   $0.5009
   99
   Shroom.Finance 99 SHROOM
   $0.0459
   100
   Stargate Finance 100 STG
   $0.4613