Các loại tiền điện tử: 24,800 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,316,834,730,234 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $23,807,871,291 Tỷ lệ thống trị: BTC 39% ETH 17.1% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Avalanche Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Avalanche Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Blockzero Labs 1 XIO
   $0.0134 23.88%2.11%$431,145 $349,430 13.2BTC
   32,225,477 XIO
   0.93,0.95,0.98,0.96,0.97,1,0.93,0.95,0.92,0.95,0.91,0.9,0.84,0.93,0.91,0.95,0.93,0.94,0.9,0.93,0.9,0.89,0.92,0.87,0.81,0.9,0.97,0.97
   2
   Janus Network 2 JNS
   $0.1076 9.55%2.48%$443,097 $6,678.39 0.2524BTC
   4,118,000 JNS
   0.89,1,0.97,0.97,0.98,1,0.99,0.93,0.96,0.91,0.9,0.87,0.85,0.85,0.86,0.86,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.82,0.89,0.86,0.83,0.83
   3
   Bware 3 INFRA
   $0.6772 7.80%11.89%$2,610,606 $74,577 2.82BTC
   3,855,000 INFRA
   0.99,1,0.96,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.96,0.93,0.92,0.89,0.88,0.9,0.88,0.87,0.85,0.83,0.82,0.82,0.8,0.8,0.79,0.8,0.81,0.81,0.8,0.81
   4
   Roco Finance 4 ROCO
   $0.156 7.36%2.63%$1,341,600 $147,627 5.58BTC
   8,600,000 ROCO
   0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,1,0.97,0.97,0.99,0.97,0.95,0.95,0.93,0.92,0.93,0.93,0.91,0.9,0.88,0.87,0.87,0.88,0.9,0.9,0.92,0.98
   5
   Colony 5 CLY
   $0.0455 6.39%11.68%$1,423,926 $19,535 0.7378BTC
   31,315,028 CLY
   0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.89,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.89,0.88,0.88,0.87,0.89,0.92,0.95,0.97,0.99,1
   6
   ABBC Coin 6 ABBC
   $0.1984 4.09%6.94%$282,062,343 $5,982,172 226BTC
   1,421,685,197 ABBC
   1,0.95,0.96,0.94,0.92,0.91,0.89,0.67,0.71,0.77,0.8,0.79,0.76,0.77,0.72,0.73,0.74,0.79,0.81,0.81,0.79,0.82,0.83,0.82,0.83,0.83,0.85,0.86
   7
   OpenBlox 7 OBX
   $0.000578 3.99%22.27%-- $617.96 0.0233BTC--0.97,0.98,0.98,1,0.98,0.99,0.95,0.83,0.97,0.85,0.85,0.84,0.83,0.83,0.87,0.86,0.9,0.92,0.9,0.89,0.77,0.74,0.72,0.76,0.75,0.75,0.77,0.78
   8
   Imperium Empires 8 IME
   $0.000133 3.97%0.40%$43,878 $1,763.14 0.0666BTC
   330,808,164 IME
   0.95,0.99,0.99,0.98,0.99,1,0.99,0.99,0.93,0.97,0.97,0.94,0.93,0.95,0.95,0.98,1,0.96,0.95,0.98,0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.95,0.97,0.96
   9
   METAG Token 9 METAG
   $0.000186 3.34%3.88%-- $7,952.56 0.3004BTC--0.97,0.99,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,1,0.98,1,0.96,0.96,0.95,0.93,0.97,0.97,0.99
   10
   Akitavax 10 AKITAX
   $0.00004616 1.81%12.66%-- $10,282 0.3883BTC--0.97,0.96,0.95,0.95,0.98,1,0.96,0.97,0.93,0.95,0.94,0.94,0.84,0.83,0.88,0.87,0.84,0.84,0.82,0.83,0.83,0.81,0.84,0.76,0.74,0.75,0.81
   11
   Heroes Chained 11 HEC
   $0.0401
   12
   Stella Token 12 STL
   $0.008136
   13
   Brokkr 13 BRO
   $0.001551
   14
   Dexalot 14 ALOT
   $0.1796
   15
   SteakHut Finance 15 STEAK
   $0.3377
   16
   Covalent 16 CQT
   $0.1186
   17
   Marginswap 17 MFI
   $0.0211
   18
   Degis 18 DEG
   $0.006126
   19
   RBX 19 RBX
   $0.0137
   20
   Sushi 20 SUSHI
   $0.7498
   21
   Colony Avalanche Index 21 CAI
   $113.44
   22
   Beefy Finance 22 BIFI
   $399.37
   23
   SmarterCoin (SMRTr) 23 SMRTR
   $0.0000000608
   24
   Shroom.Finance 24 SHROOM
   $0.037
   25
   BiLira 25 TRYB
   $0.0419
   26
   Frax 26 FRAX
   $0.9977
   27
   Baymax Finance 27 BAY
   $0.004153
   28
   Owloper Owl 28 OWL
   $0.001622
   29
   Aave 29 AAVE
   $59.99
   30
   Islander 30 ISA
   $0.00002863
   31
   DEAPcoin 31 DEP
   $0.002187
   32
   BetSwirl 32 BETS
   $0.000734
   33
   Dai 33 DAI
   $0.9987
   34
   Prosper 34 PROS
   $0.3419
   35
   TaleCraft 35 CRAFT
   $0.004383
   36
   Metaderby 36 DBY
   $0.001872
   37
   Gamer Arena 37 GAU
   $0.00203
   38
   TOR 38 TOR
   $0.9997
   39
   MetaToll 39 TAX
   $0.00000003
   40
   SHIBAVAX 40 SHIBX
   $0.00003244
   41
   Blizzard Network 41 BLIZZ
   $0.000306
   42
   iDeFiYieldProtocol 42 IDYP
   $0.000999
   43
   G2 Token 43 G2TOKEN
   $0.1219
   44
   Tether 44 USDT
   $0.9999
   45
   TrueUSD 45 TUSD
   $0.9991
   46
   Grape Finance 46 GRAPE
   $0.0198
   47
   JPY Coin V2 47 JPYC
   $0.007072
   48
   Ampleforth 48 AMPL
   $1.04
   49
   Wolf Safe Poor People(Polygon) 49 WSPP
   $0.00000794
   50
   NXUSD 50 NXUSD
   $0.9688
   51
   Hector Network 51 HEC
   $4.12
   52
   Aleph.im 52 ALEPH
   $0.0783
   53
   Tether Avalanche Bridged 53 USDTE
   $0.9989
   54
   DUA Token 54 DUA
   $0.0234
   55
   altFINS 55 AFINS
   $0.2018
   56
   Pollen 56 PLN
   $0.007059
   57
   Synthetix 57 SNX
   $2.05
   58
   Battle For Giostone 58 BFG
   $0.0533
   59
   YUSD Stablecoin 59 YUSD
   $0.998
   60
   Wrapped Bitcoin 60 WBTC
   $26,465.14
   61
   Hurricane NFT 61 NHCT
   $0.0624
   62
   Crabada 62 CRA
   $0.000889
   63
   1inch Token 63 1INCH
   $0.3234
   65
   Wrapped BNB 65 WBNB
   $261.98
   66
   GMX 66 GMX
   $51.26
   67
   Oh! Finance 67 OH
   $0.002582
   68
   FLUUS Token 68 FLUUS
   $0.008085
   69
   Ferrum Network 69 FRM
   $0.0366
   70
   Metaderby Hoof 70 HOOF
   $0.000182
   71
   AGX Coin 71 AGX
   $0.7502
   72
   WOWswap 72 WOW
   $0.0984
   73
   Bitcoin Avalanche Bridged 73 BTC.b
   $26,488.79
   74
   Chronicum 74 CHRO
   $0.000695
   75
   Kyber Network Crystal 75 KNC
   $0.5611
   76
   Uniswap 76 UNI
   $4.6
   77
   Orion Protocol 77 ORN
   $0.7966
   78
   Bifrost 78 BFC
   $0.0499
   79
   Spell Token 79 SPELL
   $0.000503
   80
   Dragon Crypto Aurum 80 DCAU
   $7.74
   81
   Rai Reflex Index 81 RAI
   $2.75
   82
   inSure 82 SURE
   $0.003833
   83
   Moremoney USD 83 MONEY
   $0.991
   84
   Avalanche 84 AVAX
   $13.84
   85
   Pangolin 85 PNG
   $0.0292
   86
   xPTP 86 XPTP
   $0.1518
   87
   DAOLaunch 87 DAL
   $0.0504
   88
   HatchyPocket 88 HATCHY
   $0.002459
   89
   Lost Worlds 89 LOST
   $0.0285
   90
   Alpha Shares V2 90 $ALPHA
   $0.0915
   91
   AntGold 91 ANTG
   $0.00000701
   92
   Reef Finance 92 REEF
   $0.001823
   93
   Frax Share 93 FXS
   $5.88
   94
   ZooKeeper 94 ZOO
   $0.003791
   95
   Wrapped AVAX 95 WAVAX
   $13.83
   96
   Snowbank 96 SB
   $218.09
   97
   Elk Finance 97 ELK
   $0.1132
   98
   BENQI Liquid Staked AVAX 98 SAVAX
   $15.07
   99
   TerraClassicUSD 99 USTC
   $0.0128
   100
   DegenX 100 DGNX
   $0.2295