Tiền ảo: 26,955 Trao đổi: 634 Vốn hóa thị trường: $1,673.97B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.28B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.1% ETH 17% Phí gas trên ETH: 29Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Collectibles & NFTs hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Collectibles & NFTs có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Town Star 1 TOWN
   $0.000539 6525644800%8.23%$3,918 $4.4 0.0001BTC
   7,268,249 TOWN
   0,0,0.92,0.92,0,0,1
   2
   Kalao 2 KLO
   $0.0108 131.26%179.31%$341,067 $743,511 17BTC
   31,472,455 KLO
   0.24,0.24,0.29,0.29,0.26,0.24,0.25,0.27,0.26,0.26,0.28,0.32,0.31,0.31,0.3,0.27,0.27,0.3,0.34,0.43,1,0.84,0.81
   3
   Sportcash One 3 SCONEX
   $0.00407 118.82%--$51,716 $5.44 0.0001BTC
   12,706,570 SCONEX
   0.9,0.9,0.11,0.04,0.04,0.21,0.21,0.24,0.24,0.14,0.14,1,0.99,0.95,0.95,0.11,0.11,0.24,0.24
   4
   CoreStarter 4 CSTR
   $0.005116 109.93%196.15%-- $79,845 1.83BTC--0.5,0.55,0.53,0.53,0.52,0.54,0.57,0.56,0.56,0.57,0.64,0.62,0.6,0.6,0.61,0.64,0.67,0.66,0.64,0.68,0.66,0.68,0.71,0.7,0.81,0.94,1
   5
   4JNET 5 4JNET
   $0.000000000492 105.08%47.81%-- $274.34 0.0063BTC--0.7,0.72,0.71,0.71,0.7,0.7,0.68,0.67,0.66,0.66,0.67,0.67,0.66,0.66,0.79,0.46,0.46,0.89,0.89,0.96,0.96,1,0.99
   6
   World of Defish 6 WOD
   $0.000611 103.62%135.38%-- $59,662 1.36BTC--0.42,0.42,0.43,0.47,0.52,0.49,0.56,0.57,0.57,0.55,0.6,0.61,0.6,0.58,0.61,0.68,0.68,0.65,0.66,0.7,0.63,0.55,0.5,0.52,0.78,1
   7
   UNQclub 7 UNQ
   $0.000567 103.23%88.00%-- $231,771 5.3BTC--0.82,0.54,0.51,0.46,0.51,0.43,0.44,0.42,0.44,0.43,0.41,0.42,0.43,0.42,0.43,0.41,0.4,0.42,0.42,0.43,0.43,0.45,0.5,0.51,0.54,1
   8
   Santa Coin 8 SANTA
   $0.000000002964 98.37%162.61%-- $37,998 0.8689BTC--0.41,0.39,0.38,0.39,0.39,0.4,0.4,0.46,0.46,0.44,0.45,0.44,0.44,0.43,0.48,0.5,0.51,0.55,0.56,0.51,0.53,0.65,0.93,1
   9
   POLKER 9 PKR
   $0.0166 72.61%226.31%$6,429,115 $431,376 9.86BTC
   387,693,142 PKR
   0.26,0.25,0.29,0.29,0.24,0.25,0.29,0.26,0.28,0.32,0.31,0.33,0.33,0.34,0.34,0.35,0.32,0.37,0.36,0.48,0.5,0.42,0.54,0.48,0.55,0.59,0.71,1
   10
   Attack Wagon 10 ATK
   $0.001864 71.80%115.95%$42,872 $80,163 1.83BTC
   23,000,000 ATK
   0.43,0.44,0.43,0.44,0.44,0.46,0.46,0.44,0.45,0.45,0.46,0.46,0.47,0.48,0.47,0.49,0.5,0.5,0.52,0.54,0.55,0.55,0.65,0.83,1
   11
   Realy 11 REAL
   $0.0653
   12
   inSure 12 SURE
   $0.004906
   13
   SonarWatch 13 SONAR
   $0.0183
   14
   Synesis One 14 SNS
   $0.0238
   15
   Ludena Protocol 15 LDN
   $0.002551
   16
   ritestream 16 RITE
   $0.003594
   17
   XANA 17 XETA
   $0.0195
   18
   Unique Network 18 UNQ
   $0.007785
   19
   Metacraft 19 MCTP
   $0.019
   20
   X Protocol 20 POT
   $0.007331
   21
   Meta Ruffy 21 MR
   $0.0000007351
   22
   Geojam Token 22 JAM
   $0.001409
   23
   SportsIcon 23 ICONS
   $0.0258
   24
   Juggernaut 24 JGN
   $0.065
   25
   Lympo 25 LYM
   $0.001999
   26
   CumRocket Crypto 26 CUMMIES
   $0.002739
   27
   Roco Finance 27 ROCO
   $0.1671
   28
   Stobox Token 28 STBU
   $0.062
   29
   Wizarre Scroll 29 SCRL
   $0.000195
   30
   DesireNFT 30 DESIRE
   $0.000005
   31
   La Doge de Papel 31 LDDP
   $0.00000015
   32
   HUGHUG Coin 32 HGHG
   $0.002554
   33
   Space Misfits 33 SMCW
   $0.0157
   34
   The Three Kingdoms 34 TTK
   $0.000769
   35
   AlphaDEX 35 ROAR
   $0.00126
   36
   Immutable X 36 IMX
   $1.95
   37
   Inspect 37 INSP
   $0.2859
   38
   Lucretius 38 LUC
   $0.00022
   39
   FUFU 39 FUFU
   $0.000893
   40
   Elite 40 ELITE
   $0.00017
   41
   MEFLEX 41 MEF
   $2.18
   42
   Fellaz 42 FLZ
   $3.21
   43
   TaleCraft 43 CRAFT
   $0.0117
   44
   MintWay 44 MINTI
   $0.00855
   45
   LeisureMeta 45 LM
   $0.008986
   46
   Luffy 46 LUFFY
   $0.00005099
   47
   GamesPad 47 GMPD
   $0.028
   48
   Metaverse VR 48 MEVR
   $0.006664
   49
   The Killbox 49 KBOX
   $0.000227
   50
   Kingdomverse 50 KING
   $0.001464
   51
   CryptoBlades 51 SKILL
   $1.13
   52
   SpaceFalcon 52 FCON
   $0.000653
   53
   Islander 53 ISA
   $0.00009663
   54
   Ordinex 54 ORD
   $0.00000535
   55
   MetaverseX 55 METAX
   $0.0552
   56
   Crypto Fight Club 56 FIGHT
   $0.000317
   57
   Polkamon 57 PMON
   $0.8158
   58
   Blind Boxes 58 BLES
   $0.003619
   59
   Bitspawn 59 SPWN
   $0.00009412
   60
   Favor 60 FAVR
   $0.023
   61
   Witch Token 61 WITCH
   $0.1575
   62
   Shirtum 62 SHI
   $0.001684
   63
   Sator 63 SAO
   $0.004323
   64
   NFTGamingStars 64 GS1
   $0.00053
   65
   RankerDAO 65 RANKER
   $0.003018
   66
   PIVN 66 PIVN
   $0.008154
   67
   LABEL Foundation 67 LBL
   $0.002689
   68
   Rare Ball Portion 68 RBP
   $0.0000297
   69
   Fanffle Token 69 FNF
   $0.000036
   70
   Metaverse Face 70 MEFA
   $0.00007173
   71
   Decentral Games V2 71 DG
   $0.0307
   72
   GoldMiner 72 GM
   $0.00000178
   73
   The Wasted Lands 73 WAL
   $0.000846
   74
   Deesse 74 LOVE
   $0.002758
   75
   Collateral Network 75 COLT
   $0.003423
   76
   GET Protocol 76 GET
   $0.8868
   77
   Bit.Country Pioneer 77 NEER
   $0.2233
   78
   PIBBLE 78 PIB
   $0.000834
   79
   Roseon Finance 79 ROSX
   $0.0134
   80
   LOCGame 80 LOCG
   $0.006618
   81
   Long Run 81 LR
   $0.0031
   82
   Whole Earth Coin 82 WEC
   $0.011
   83
   Asva 83 ASVA
   $0.006957
   84
   KENKA METAVERSE 84 KENKA
   $0.0000008398
   85
   DinoX 85 DNXC
   $0.0121
   86
   Artizen 86 ATNT
   $0.000484
   87
   Boson Protocol 87 BOSON
   $0.2971
   88
   Crypto Cavemen Club 88 CAVE
   $0.1564
   89
   CEEK VR 89 CEEK
   $0.0582
   90
   POLKARARE 90 PRARE
   $0.003163
   91
   The Sandbox 91 SAND
   $0.5446
   92
   Affyn 92 FYN
   $0.0234
   93
   OVO NFT Platform 93 OVO
   $0.012
   94
   Solice 94 SLC
   $0.003692
   95
   Zone 95 ZONE
   $0.001228
   96
   ELYFI 96 ELFI
   $0.0112
   97
   MeDIA eYe 97 EYE
   $0.00003316
   98
   Heroes Chained 98 HEC
   $0.1714
   99
   OneRare 99 ORARE
   $0.0273
   100
   Game Fantasy Token 100 GFT
   $0.07