Các loại tiền điện tử: 21,011 Trao đổi: 825 Vốn hóa thị trường: $1,001,834,136,387 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $66,260,421,661 Tỷ lệ thống trị: BTC 37% ETH 16.2% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Collectibles & NFTs hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Collectibles & NFTs có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Meta Ruffy 1 MR
   $0.00000381 281.00%277.23%$205,740 $441.73 0.0228BTC
   54,000,000,000 MR
   0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.23,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.21,0.21,0.3,0.3,0.3,0.2,0.2,0.2,1
   2
   Xolo Inu 2 XL
   $0.000218 63.91%29.76%-- $608,041 31.44BTC--0.76,0.83,0.75,0.77,0.93,0.79,0.81,0.79,0.85,0.97,0.72,0.97,1,0.63,0.99,0.8,0.76,0.67,0.71,0.62,0.68,0.68,0.68,0.69,0.71,0.86,0.84,0.88
   3
   Swanlana 3 SWAN
   $0.00004397 60.94%92.85%-- $52.69 0.0027BTC--0.59,0.59,0.59,0.59,0.58,0.62,0.62,0.6,0.66,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.71,0.69,0.69,1,0.79,0.68,0.69,0.7,0.7,0.76,0.76,0.75
   4
   Ethernity Chain 4 ERN
   $4.01 40.29%169.26%$77,677,510 $158,627,456 8,203BTC
   19,382,067 ERN
   0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.36,0.36,0.37,0.38,0.39,0.39,0.4,0.38,0.38,0.37,0.38,0.39,0.56,0.83,0.92,1,0.77,0.75,0.73,0.71,0.67,0.66,0.93
   5
   Kollect 5 KOL
   $0.004793 38.65%28.93%$174,944 $2,272,380 118BTC
   36,500,000 KOL
   0.74,0.73,0.73,0.73,0.73,0.71,0.71,0.69,0.69,0.75,0.72,0.71,0.71,0.68,0.67,0.66,0.7,0.65,0.66,0.74,0.69,0.7,0.69,0.68,0.82,0.81,1,1
   6
   DragonBnB.co 6 BNBDRAGON
   $0.001167 35.73%9.07%$6,419 $14,796 0.7648BTC
   5,500,230 BNBDRAGON
   0.99,0.99,1,0.96,0.92,0.89,0.82,0.91,0.95,0.86,0.98,0.95,1,0.85,0.95,0.76,0.76,0.76,0.76,0.93,0.92,1,0.96,0.66,0.66,0.66,0.66,0.94
   7
   Crypto Legions V3 7 BLV3
   $2.28 34.31%100.00%-- $2,365,318 122BTC--1,0.99,0.77,0.68,0.65,0.61,0.53,0.54,0.72,0.76
   8
   Talkado 8 TALK
   $0.0...0235 29.24%29.34%$240 $2.71 0.0001BTC
   102,270,000,000,000 TALK
   0.77,1,1,1,0.77,0.77,1,1,0.77,0.77,0.77,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77
   9
   Potato 9 POTATO
   $0.0000000269 26.24%2.69%-- $400.59 0.0207BTC--1,0.99,0.9,1,0.93,0.93,0.98,0.98,0.98,0.98,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.92,0.94,0.78,0.81,0.8,0.79,0.76,0.75,0.81,0.74,0.73,0.73,0.95
   10
   GemUni 10 GENIX
   $0.002256 25.96%190.35%-- $15.16 0.0008BTC--0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.49,0.49,0.35,0.35,0.35,0.35,0.37,0.37,0.35,0.35,0.35,0.35,0.61,0.83,0.82,0.82,1,0.69,0.68,0.77,0.77,0.92,0.96
   11
   StarBlock 11 STB
   $0.009977
   12
   MetaOneVerse 12 M1VERSE
   $0.0000009332
   13
   Lustcoins 13 LUST
   $0.00162
   14
   CUBE 14 ITAMCUBE
   $0.0986
   15
   ARize 15 ARZ
   $0.00161
   16
   Feathercoin 16 FTC
   $0.00481
   17
   World of Defish 17 WOD
   $0.000871
   18
   CLE COIN 18 CLE
   $0.3499
   19
   Uzumaki Inu 19 UZUMAKI
   $0.0...092
   20
   SpaceMine 20 MINE
   $0.1111
   21
   Doge Dash 21 DOGEDASH
   $0.000109
   22
   MetaUFO 22 METAUFO
   $0.000936
   23
   okaleido 23 OKA
   $0.1251
   24
   NFCore 24 NFCR
   $0.2348
   25
   Blocksport 25 BSPT
   $0.00153
   26
   Eco DeFi 26 ECOP
   $0.2867
   27
   Dead Knight Metaverse 27 DKM
   $0.0001
   28
   Alien Inu 28 ALIEN
   $0.0...0162
   29
   LABS Group 29 LABS
   $0.001718
   30
   Jupiter 30 JUP
   $0.008417
   31
   MOVE Network 31 MOVD
   $0.000581
   32
   XANA 32 XETA
   $0.0818
   33
   Sport 33 SPORT
   $0.0815
   34
   Spume 34 SPUME
   $0.0521
   35
   Bitspawn 35 SPWN
   $0.00064
   36
   Netvrk 36 NTVRK
   $0.2613
   37
   SpaceFalcon 37 FCON
   $0.000437
   38
   Xeno Token 38 XNO
   $0.0168
   39
   Sway Social 39 SWAY
   $0.007425
   40
   QUINT 40 QUINT
   $1.95
   41
   Biswap 41 BSW
   $0.2781
   42
   Ferrum Network 42 FRM
   $0.022
   43
   Axus Coin Project 43 AXUS
   $0.00709
   44
   TigerCoin 44 TIGER
   $0.0000000178
   45
   Safex Cash 45 SFX
   $0.0029
   46
   Angels Creed 46 ANGEL
   $0.000189
   47
   Avaxtars Token 47 AVXT
   $0.000428
   48
   The Meebits 48 NMEEBITS
   $0.004914
   49
   PixelVerse 49 PIXEL
   $0.000456
   50
   LaEeb 50 LAEEB
   $0.0000000126
   51
   Dope Wars Paper 51 PAPER
   $0.002623
   52
   Crabada 52 CRA
   $0.0161
   53
   PREMA 53 PRMX
   $0.0867
   54
   Logod Decentral World 54 LGD
   $0.005
   55
   Paint 55 PAINT
   $0.00003706
   56
   Propel 56 PEL
   $0.0116
   57
   SolanyxToken 57 SYXT
   $0.00009505
   58
   Active World Rewards Token 58 AWRT
   $0.0000007
   59
   BTRIPS 59 BTR
   $0.0246
   60
   Got Guaranteed 60 GOTG
   $2.34
   61
   Pastel 61 PSL
   $0.001231
   62
   Meta World Game 62 MTW
   $0.001468
   63
   Karmaverse 63 KNOT
   $0.0838
   64
   AFKDAO 64 AFK
   $0.009937
   65
   Affyn 65 FYN
   $0.0821
   66
   Handshake 66 HNS
   $0.0401
   67
   Shibamon 67 SHIBAMON
   $0.000000021
   68
   99Starz 68 STZ
   $0.0602
   69
   The APIS 69 API
   $0.00238
   70
   VideoCoin 70 VID
   $0.0511
   71
   Dinosaureggs 71 DSG
   $0.00209
   72
   DFS MAFIA 72 DFSM
   $0.00001409
   73
   Chronicle 73 XNL
   $0.0355
   74
   xSPECTAR 74 XSPECTAR
   $0.0521
   75
   DinoEGG 75 DINOEGG
   $5.18
   76
   Walken 76 WLKN
   $0.0533
   77
   The Winkyverse 77 WNK
   $0.003221
   78
   Aquanee 78 AQDC
   $0.00773
   79
   Kyberdyne 79 KBD
   $0.007615
   80
   Chiliz 80 CHZ
   $0.2449
   81
   StarSharks 81 SSS
   $0.328
   82
   GAMEE 82 GMEE
   $0.0132
   83
   Santos FC Fan Token 83 SANTOS
   $17.96
   84
   Chain Games 84 CHAIN
   $0.0258
   85
   MetaMUI 85 MMUI
   $0.2283
   86
   BitShiba 86 SHIBA
   $0.0000000161
   87
   Musk Melon 87 MELON
   $0.000003
   88
   Crypto Raiders 88 RAIDER
   $0.088
   89
   NCOP 89 NCOP
   $25.48
   90
   HubCoin 90 HUB
   $0.00031
   91
   Showtime Protocol 91 STP
   $6.62
   92
   Planet Sandbox 92 PSB
   $0.0266
   93
   NiftyPays 93 NIFTY
   $0.003731
   94
   Shiba Girlfriend 94 SHIBGF
   $0.000000000328
   95
   Name Changing Token 95 NCT
   $0.002714
   96
   Day By Day 96 DBD
   $0.00931
   97
   Sipher 97 SIPHER
   $0.164
   98
   Bit.Country Pioneer 98 NEER
   $0.4673
   99
   Paras 99 PARAS
   $0.0206
   100
   LUKSO 100 LYXe
   $4.9