Các loại tiền điện tử: 24,659 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,468,885,157,564 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $17,394,870,664 Tỷ lệ thống trị: BTC 35.8% ETH 15.9% Phí gas trên ETH: 18Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Collectibles & NFTs hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Collectibles & NFTs có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Marinade 1 MNDE
   $0.0848 103.13%160.29%$1,976,912 $9,044,853 334BTC
   23,300,000 MNDE
   0.38,0.38,0.35,0.35,0.34,0.34,0.33,0.33,0.32,0.33,0.33,0.32,0.32,0.33,0.33,0.36,0.49,0.47,0.69,0.78,1
   2
   IguVerse 2 IGU
   $0.044 74.08%52.05%$1,055,739 $9,851,164 364BTC
   23,975,000 IGU
   0.52,0.51,0.51,0.52,0.52,0.53,0.52,0.51,0.51,0.49,0.48,0.47,0.45,0.45,0.44,1,0.88,0.8
   3
   nOFTEN 3 NOF
   $0.00005 66.67%100.00%------
   4
   hiFRIENDS 4 HIFRIENDS
   $0.006977 56.72%54.97%-- $341,586 12.61BTC--0.72,0.79,0.73,0.7,0.65,0.66,0.66,0.65,0.58,0.59,0.57,0.57,0.49,0.49,0.5,0.5,0.47,0.45,0.54,0.57,0.73,0.76,0.66,0.7,0.83,0.85,1
   5
   hiSEALS 5 HISEALS
   $0.006 46.84%131.20%-- $310,829 11.48BTC--0.47,0.5,0.51,0.55,0.59,0.46,0.45,0.43,0.43,0.41,0.42,0.4,0.44,0.45,0.44,0.42,0.45,0.46,0.45,0.59,0.64,0.71,0.72,0.71,0.71,0.91,0.94,1
   6
   Fellaz 6 FLZ
   $3.63 42.68%49.81%$1,691,626,600 $4,971,773 184BTC
   466,000,000 FLZ
   0.63,0.65,0.65,0.64,0.64,0.66,0.65,0.66,0.66,0.65,0.64,0.65,0.65,0.64,0.66,0.65,0.64,0.65,0.66,0.67,0.67,0.68,0.68,0.92,0.92,1
   7
   Arora 7 AROR
   $0.0027 41.36%6.57%-- $20.29 0.0007BTC--0.68,0.57,0.82,0.65,0.84,1,0.61,0.66,0.77,0.61,0.96,0.91,0.9,0.79,0.66,0.69,0.5,0.67,0.61,0.48,0.49,0.46,0.58,0.75,0.86,0.86
   8
   Showtime Protocol 8 STP
   $0.005 40.10%14.94%-- $2,894.68 0.1069BTC--0.91,0.91,0.98,1,0.97,0.95,0.95,0.93,0.91,0.98,0.94,0.92,0.91,0.9,0.92,0.91,0.9,0.9,0.87,0.59,0.59,0.86
   9
   QUASA 9 QUA
   $0.001494 35.33%0.00%-- $296.13 0.0109BTC--1,1,0.74,1,1
   10
   Prime Numbers 10 PRNT
   $1 34.79%32.07%-- $7 0.0003BTC--0.74,0.74,0.7,0.75,0.77,0.77,0.75,0.76,0.76,0.7,0.71,0.69,0.69,0.67,0.68,0.69,0.77,0.73,0.73,0.74,0.74,1,1
   11
   CyDotori 11 DOTR
   $0.000598
   12
   Step Hero 12 HERO
   $0.000691
   13
   hiVALHALLA 13 HIVALHALLA
   $0.001421
   14
   hiBIRDS 14 HIBIRDS
   $0.1159
   15
   Zeptacoin 15 ZPTC
   $0.012
   16
   iStep 16 ISTEP
   $0.0000059
   17
   MetaRare 17 MTRA
   $0.1846
   18
   StarSharks 18 SSS
   $0.168
   19
   Roseon Finance 19 ROSN
   $0.0242
   20
   Vis in the world 20 VIW
   $3.19
   21
   Cricket Foundation 21 CRIC
   $0.000773
   22
   hiUNDEAD 22 HIUNDEAD
   $0.000446
   23
   Wilder World 23 WILD
   $0.5178
   24
   hiAZUKI 24 HIAZUKI
   $0.0362
   25
   Nest Arcade 25 NESTA
   $0.00006991
   26
   hiSAND33 26 HISAND33
   $0.0158
   27
   Blockchain Cuties Universe 27 BCUG
   $0.0723
   28
   BLOCKv 28 VEE
   $0.001654
   29
   Pastel 29 PSL
   $0.000258
   30
   LaunchBlock.com 30 LBP
   $0.00024
   31
   Meta Dance Token 31 MDT
   $0.00469
   32
   Htmlcoin 32 HTML
   $0.00001191
   33
   Unique Network 33 UNQ
   $0.006349
   34
   SO-COL 34 SIMP
   $0.005685
   35
   SportsIcon 35 ICONS
   $0.0273
   36
   GAIA EVERWorld 36 GAIA
   $0.003795
   37
   RFOX 37 RFOX
   $0.0121
   38
   SYNC Network 38 SYNC
   $0.005827
   39
   Kingdomverse 39 KING
   $0.0039
   40
   Creaticles 40 CRE8
   $0.0112
   41
   Metamall 41 MALL
   $0.00008328
   42
   DOGGY 42 DOGGY
   $0.000378
   43
   iNFTspace 43 INS
   $0.00000641
   44
   Dypius 44 DYP
   $0.1028
   45
   Super Rare Ball Portion 45 SRBP
   $0.00049
   46
   Gamerse 46 LFG
   $0.001354
   47
   hiFIDENZA 47 HIFIDENZA
   $0.1344
   48
   Feathercoin 48 FTC
   $0.003753
   49
   AmazeWallet 49 AMT
   $5.3
   50
   OVO NFT Platform 50 OVO
   $0.0758
   51
   hiOD 51 HIOD
   $0.003196
   52
   Dogens 52 DOGENS
   $0.2437
   53
   LooksRare 53 LOOKS
   $0.0909
   54
   DinoX 54 DNXC
   $0.006688
   55
   Curate 55 XCUR
   $0.0203
   56
   hiCOOLCATS 56 HICOOLCATS
   $0.001829
   57
   MINE Network 57 MNET
   $0.000592
   58
   Kalao 58 KLO
   $0.00504
   59
   Uniqly 59 UNIQ
   $0.0696
   60
   Rare Ball Portion 60 RBP
   $0.000061
   61
   Galaxy Survivor Token 61 GLXY
   $0.00006801
   62
   AcknoLedger 62 ACK
   $0.0115
   63
   Hello Pets(Battle Pets) 63 PET
   $0.1678
   64
   Phantasma 64 SOUL
   $0.125
   65
   Metan Evolutions 65 METAN
   $0.00476
   66
   Tower Token 66 TOWER
   $0.002819
   67
   Cowboy Snake 67 COWS
   $0.000621
   68
   GBANK APY 68 GBK
   $0.0531
   69
   NCOP 69 NCOP
   $0.352
   70
   PixelVerse 70 PIXEL
   $0.000313
   71
   Axus Coin Project 71 AXUS
   $0.006179
   72
   Shaman King Inu 72 SHAMAN
   $0.0...0337
   73
   Kollect 73 KOL
   $0.003512
   74
   Blind Boxes 74 BLES
   $0.004138
   75
   Melos Studio 75 MELOS
   $0.00413
   76
   CEEK VR 76 CEEK
   $0.073
   77
   Onston 77 ONSTON
   $0.003143
   78
   Reality Metaverse 78 RLTM
   $0.0255
   79
   DOSE 79 DOSE
   $0.004082
   80
   LUKSO 80 LYXe
   $10.32
   81
   Xeno Token 81 XNO
   $0.000291
   82
   Walken 82 WLKN
   $0.0312
   83
   KAKA NFT World 83 KAKA
   $0.000831
   84
   MetaWars 84 WARS
   $0.000894
   85
   NETZERO 85 NZERO
   $0.0195
   86
   GamesPad 86 GMPD
   $0.0111
   87
   Falcon Swaps 87 FALCONS
   $0.002342
   88
   Stobox Token 88 STBU
   $0.0344
   89
   Bullieverse 89 BULL
   $0.001334
   90
   Xaya 90 CHI
   $0.0733
   91
   itemVerse 91 ITEM
   $0.000248
   92
   Biswap 92 BSW
   $0.1212
   93
   Chain Guardians 93 CGG
   $0.0786
   94
   Dreams Quest 94 DREAMS
   $0.0014
   95
   Rarible 95 RARI
   $1.13
   96
   CryptoBlades Kingdoms 96 KING
   $0.000693
   97
   PREMA 97 PRMX
   $0.00002547
   98
   RaceFi 98 RACEFI
   $0.0122
   99
   Bit.Country Pioneer 99 NEER
   $0.1344
   100
   Artic Foundation 100 ARTIC
   $0.0295