Các loại tiền điện tử: 22,412 Trao đổi: 836 Vốn hóa thị trường: $1,116,740,727,419 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $42,437,071,848 Tỷ lệ thống trị: BTC 40% ETH 17.4% Phí gas trên ETH: 15Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Collectibles & NFTs hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Collectibles & NFTs có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   BlueSparrow Token 1 BLUESPARROW
   $0.0...0239 185.06%73.19%$1,195,000 $26.67 0.0012BTC
   500...000 BLUESPARROW
   0.23,0.23,0.23,0.23,0.99,0.44,0.46,0.23,0.23,0.23,0.23,0.16,0.22,0.22,0.27,0.27,0.18,0.18,0.18,0.18,0.25,0.36,0.38,0.28,0.28,0.33,0.32,1
   2
   MeganSwap 2 MEGAN
   $0.00000289 92.67%3.02%-- $23.97 0.001BTC--0.97,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.98,1,1,1,0.97,0.86,0.92,0.92,0.92,0.95,0.95,0.95,0.51,0.5,0.8,0.73,0.97,0.97
   3
   DIEGO 3 DIG
   $0.38 86.37%28.81%-- $69.04 0.003BTC--0.79,0.79,1,1,1,1,0.68,0.68,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.41,0.41,0.41,0.78,0.78,0.76
   4
   Stobox Token 4 STBU
   $0.0295 47.15%58.15%$1,207,261 $74,713 3.23BTC
   40,961,579 STBU
   0.48,0.47,0.54,0.53,0.58,0.67,0.85,0.8,0.87,0.97,0.94,0.83,0.93,0.89,0.95,0.94,0.88,0.9,0.88,0.9,0.84,0.7,0.67,0.68,0.96,0.95,0.95,1
   5
   Got Guaranteed 5 GOTG
   $0.412 44.56%39.53%-- $107,866 4.66BTC--0.73,0.72,0.72,0.71,0.74,0.7,0.69,0.71,0.72,0.67,0.68,0.69,0.68,0.7,0.69,0.7,0.68,0.67,0.66,0.68,0.66,0.62,0.65,0.69,0.77,0.76,0.78,1
   6
   AnRKey X 6 ANRX
   $0.001643 43.58%16.86%$324,528 $1,048.47 0.0453BTC
   197,401,604 ANRX
   0.76,0.76,0.77,0.77,0.77,0.76,0.76,1,0.82,0.8,0.82,0.75,0.75,0.78,0.79,0.78,0.78,0.78,0.8,0.78,0.77,0.62,0.62,0.63,0.65,0.61,0.87,0.89
   7
   Karmaverse 7 KNOT
   $0.0378 41.93%25.57%$148,877 $216,718 9.36BTC
   3,937,500 KNOT
   0.93,0.9,0.84,0.84,0.84,0.84,0.82,0.81,0.8,0.78,0.75,0.76,0.77,0.76,0.77,0.78,0.77,0.76,0.78,0.82,0.81,0.7,0.71,0.66,0.65,0.66,1,0.95
   8
   hiFIDENZA 8 HIFIDENZA
   $0.2245 38.75%61.61%-- $1,290,972 55.75BTC--0.54,0.54,0.54,0.55,0.55,0.56,0.57,0.65,0.59,0.65,0.65,0.62,0.61,0.62,0.6,0.55,0.55,0.57,0.6,0.6,0.62,0.62,0.63,0.66,0.86,0.9,1,0.91
   9
   LORDS 9 LORDS
   $0.1148 38.51%47.78%-- $727,426 31.42BTC--0.5,0.48,0.53,0.55,0.54,0.56,0.55,0.77,0.68,0.6,0.63,0.73,0.73,0.65,0.72,0.76,0.72,0.74,0.77,0.8,0.77,0.81,0.79,0.78,0.73,0.95,0.91,1
   10
   MINE Network 10 MNET
   $0.001407 37.27%111.70%$30,743 $321,850 13.9BTC
   21,850,000 MNET
   0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.39,0.42,0.52,0.73,0.73,0.83,1,0.75,0.73,0.69,0.75,0.72,0.66,0.61,0.6,0.6,0.63,0.62,0.66,0.81
   11
   Atlas Navi 11 NAVI
   $0.161
   12
   Showtime Protocol 12 STP
   $0.0325
   13
   Favor 13 FAVOR
   $0.109
   14
   Blockchain Cuties Universe 14 BCUG
   $0.085
   15
   ITSMYNE 15 MYNE
   $0.005134
   16
   Kounotori 16 KTO
   $0.000000002108
   17
   BlueSparrow Token V2 17 BLUESPARROW
   $0.0649
   18
   Marinade 18 MNDE
   $0.0766
   19
   Meta Dance Token 19 MDT
   $0.0198
   20
   Metagalaxy Land 20 MEGALAND
   $0.000000000348
   21
   Opulous 21 OPUL
   $0.155
   22
   Chumbi Valley 22 CHMB
   $0.000241
   23
   Render Token 23 RNDR
   $1.48
   24
   The Meebits 24 NMEEBITS
   $0.005073
   25
   Metacraft 25 MCTP
   $0.0298
   26
   Oceanland 26 OLAND
   $0.006838
   27
   Feathercoin 27 FTC
   $0.005316
   28
   MarX 28 MARX
   $0.011
   29
   AcknoLedger 29 ACK
   $0.0222
   30
   MARS4 30 MARS4
   $0.000799
   31
   Long Run 31 LR
   $0.2195
   32
   MetaRare 32 MTRA
   $0.061
   33
   TigerCoin 33 TIGER
   $0.000000000633
   34
   Konnect 34 KCT
   $0.0542
   35
   Forta 35 FORT
   $0.1621
   36
   Unique Network 36 UNQ
   $0.007588
   37
   Game Fantasy Token 37 GFT
   $0.1592
   38
   Shroom.Finance 38 SHROOM
   $0.0521
   39
   itemVerse 39 ITEM
   $0.003902
   40
   Polker.Game 40 PKR
   $0.002898
   41
   Katana Inu 41 KATA
   $0.001261
   42
   Cricket Foundation 42 CRIC
   $0.001099
   43
   Deesse 43 LOVE
   $0.001804
   44
   DOGEFOOD 44 DOGEFOOD
   $0.0...0794
   45
   QUASA 45 QUA
   $0.001556
   46
   MetaUFO 46 METAUFO
   $0.00028
   47
   Dragon War 47 DRAW
   $0.000545
   48
   Starly 48 STARLY
   $0.037
   49
   Ownly 49 OWN
   $0.0000211
   50
   SO-COL 50 SIMP
   $0.0527
   51
   Gami Studio 51 GAMI
   $0.002982
   52
   LeisureMeta 52 LM
   $0.4655
   53
   4JNET 53 4JNET
   $0.000000000668
   54
   Htmlcoin 54 HTML
   $0.00001634
   55
   bePAY Finance 55 BECOIN
   $0.004187
   56
   NFT Track Protocol 56 NTP
   $0.109
   57
   Open Proprietary Protocol 57 OPP
   $0.0176
   58
   Dog Collar 58 COLLAR
   $0.000000003051
   59
   BLOCKv 59 VEE
   $0.001901
   60
   Goat Gang 60 GGT
   $8.49
   61
   Immutable X 61 IMX
   $0.7404
   62
   Pepemon 62 PPBLZ
   $24.63
   63
   Whole Earth Coin 63 WEC
   $0.0389
   64
   Kollect 64 KOL
   $0.002469
   65
   MEFLEX 65 MEF
   $1.8
   66
   Zone 66 ZONE
   $0.003665
   67
   Shiryo 67 Shiryo-Inu
   $0.0...0708
   68
   Magic 68 MAGIC
   $1.43
   69
   Pixie 69 PIX
   $0.000987
   70
   Voxel X Network 70 VXL
   $0.00811
   71
   PolkaCity 71 POLC
   $0.0252
   72
   RaceFi 72 RACEFI
   $0.0173
   73
   Bombcrypto Coin 73 BOMB
   $0.0518
   74
   Victoria VR 74 VR
   $0.008273
   75
   Ethermon 75 EMON
   $0.00242
   76
   Defina Finance 76 FINA
   $0.0205
   77
   MagicCraft 77 MCRT
   $0.004978
   78
   Nest Arcade 78 NEST
   $0.000232
   79
   MinerBlox 79 MBLOX
   $0.00405
   80
   Blocksport 80 BSPT
   $0.001552
   81
   Heroes Chained 81 HEC
   $0.0871
   82
   Flow 82 FLOW
   $1.08
   83
   PREMA 83 PRMX
   $0.004069
   84
   Dego Finance 84 DEGO
   $2.12
   85
   Bitspawn 85 SPWN
   $0.000383
   86
   METAFLIP 86 METAFLIP
   $0.0...0462
   87
   VideoCoin 87 VID
   $0.0308
   88
   FloorDAO 88 FLOOR
   $4.06
   89
   Wrapped WDOGE 89 WWDOGE
   $0.0892
   90
   Kryxivia 90 KXA
   $0.0171
   91
   Ferrum Network 91 FRM
   $0.0373
   92
   PixelVerse 92 PIXEL
   $0.000493
   93
   Dogechain 93 DC
   $0.00166
   94
   SpaceMine 94 MINE
   $0.004474
   95
   Gold Fever 95 NGL
   $0.2377
   96
   WAX Token 96 WAXP
   $0.0694
   97
   POLKARARE 97 PRARE
   $0.004335
   98
   Arenum 98 ARNM
   $0.027
   99
   Cratos 99 CRTS
   $0.000832
   100
   XP.network 100 XPNET
   $0.001997