Tiền ảo: 29,519 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,672.01B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $120.98B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.4% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Collectibles & NFTs hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Collectibles & NFTs có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   SpaceMine 1 MINE
   $0.000907 116.07%237.77%-- $459,546 6.76BTC--0.17,0.18,0.22,0.21,0.21,0.22,0.21,0.21,0.23,0.24,0.22,0.23,0.21,0.2,0.18,0.18,0.16,0.14,0.14,0.11,0.12,0.25,0.33,0.29,0.4,0.57,1
   2
   Luffy 2 LUFFY
   $0.00004 90.48%---- $122.69 0.0018BTC--1,1,0.08,0.08,0.12,0.12,0.08,0.08,0.62,0.62,0.43,0.8,0.92,0.92,0.62,0.62
   3
   Lustcoins 3 LUST
   $0.00186 72.22%60.34%-- $18,782 0.2763BTC--0.55,0.64,0.64,0.62,0.62,0.59,0.59,0.61,0.61,0.48,0.59,0.59,0.58,0.58,0.54,0.54,1
   4
   3space Art 4 PACE
   $0.0725 53.76%86.87%$4,785,249 $224,107 3.3BTC
   66,003,436 PACE
   0.63,0.62,0.61,0.61,0.64,0.61,0.6,0.58,0.58,0.62,0.61,0.61,0.63,0.74,0.73,0.7,0.73,0.81,0.8,0.74,0.75,0.8,0.75,0.75,0.85,0.98,1,0.98
   5
   La Doge de Papel 5 LDDP
   $0.00000019 46.15%20.83%-- $42.97 0.0006BTC--0.79,0.83,0.88,1,0.88,0.67,0.67,0.83,0.83,0.67,0.67,0.79,0.79,0.67,0.79,0.79,0.54,0.54,0.79,0.79
   6
   Safex Cash 6 SFX
   $0.0012 33.33%20.00%-- $1,353.03 0.0199BTC--1,1,0.9,0.9,1,1,0.9,0.9
   7
   Cheems 7 CHEEMS
   $0.003524 33.08%87.49%$8,989,142 $1,780.6 0.0262BTC
   2,550,834,901 CHEEMS
   0.39,0.45,0.53,0.5,0.61,0.65,0.68,0.56,0.61,0.59,0.5,0.53,0.48,0.71,0.61,0.63,0.72,0.68,0.71,0.62,0.62,0.64,0.62,0.61,0.87,0.77,1
   8
   microNFT 8 MNT
   $0.003007 31.60%138.46%-- $82,201 1.21BTC--0.72,0.72,0.42,0.78,0.78,0.75,0.74,0.75,0.76,0.75,0.75,0.74,0.77,0.76,0.76,0.82,1,1
   9
   Step Hero 9 HERO
   $0.002649 24.48%63.73%$34,307 $36,788 0.5415BTC
   12,951,109 HERO
   0.62,0.62,0.61,0.61,0.64,0.69,0.69,0.68,0.66,0.64,0.65,0.66,0.66,0.69,0.69,0.75,0.72,0.75,0.74,0.77,0.76,0.78,0.83,0.98,1
   10
   SolFarm 10 SFARM
   $0.127 22.47%32.29%-- $1,225.16 0.018BTC--0.75,0.73,0.75,1,0.82,0.77,0.75,0.8,0.8,0.74,0.7,0.71,0.68,0.71,0.71,0.65,0.63,0.73,0.65,0.74,0.72,0.73,0.73,0.72,0.73,0.73,0.72,0.77
   11
   Potato 11 POTATO
   $0.0000001095
   12
   CLE COIN 12 CLE
   $0.1748
   13
   Meli 13 MELI
   $0.00009606
   14
   Stobox Token 14 STBU
   $0.2047
   15
   Artizen 15 ATNT
   $0.002942
   16
   TARS Protocol 16 TAI
   $0.0962
   17
   Creaticles 17 CRE8
   $0.001318
   18
   Deesse 18 LOVE
   $0.000455
   19
   The Wasted Lands 19 WAL
   $0.000197
   20
   $PAPER 20 $PAPER
   $0.002609
   21
   Privapp Network 21 BPRIVA
   $3.04
   22
   Fame Global 22 FAMEG
   $0.118
   23
   Funsjourney 23 FUNJR
   $0.000000001
   24
   Opulous 24 OPUL
   $0.1966
   25
   MEFLEX 25 MEF
   $0.6475
   26
   Blur 26 BLUR
   $0.4461
   27
   Ethereum Name Service 27 ENS
   $24.11
   28
   Shiryo 28 Shiryo-Inu
   $0.0...0452
   29
   Tensor 29 TNSR
   $0.9687
   30
   Drawshop Kingdom Reverse 30 JOY
   $0.005984
   31
   Web3Games 31 W3G
   $0.003197
   32
   XANA 32 XETA
   $0.008417
   33
   OSIS 33 OSIS
   $1.32
   34
   Solice 34 SLC
   $0.003337
   35
   Reality Metaverse 35 RMV
   $0.0209
   36
   SIXPACK 36 $SIXPACK
   $0.00002087
   37
   FunFi 37 FNF
   $0.000000000267
   38
   Blockchain Cuties Universe 38 BCUG
   $0.0616
   39
   IX Token 39 IXT
   $0.2549
   40
   Black Stallion 40 BS
   $0.027
   41
   Juggernaut 41 JGN
   $0.0275
   42
   LTO Network 42 LTO
   $0.2277
   43
   LooksRare 43 LOOKS
   $0.0999
   44
   Karmaverse 44 KNOT
   $0.0101
   45
   Rebel Bots 45 RBLS
   $0.0246
   46
   Jupiter 46 JUP
   $0.001004
   47
   Everscale 47 EVER
   $0.0577
   48
   99Starz 48 STZ
   $0.0149
   49
   SYNC Network 49 SYNC
   $0.004832
   50
   Magic 50 MAGIC
   $0.7936
   51
   Lucretius 51 LUC
   $0.000064
   52
   Circuits of Value 52 COVAL
   $0.024
   53
   Sipher 53 SIPHER
   $0.2819
   54
   ShopNEXT V2 54 NEXT
   $0.005969
   55
   MetaSoccer 55 MSU
   $0.0019
   56
   SoonSwap 56 SOON
   $0.007966
   57
   Catheon 57 CATHEON
   $0.000771
   58
   MonkeyLeague 58 MBS
   $0.0145
   59
   Kibhocoin 59 KBC
   $0.024
   60
   Asva 60 ASVA
   $0.00357
   61
   Fracton Protocol 61 FT
   $1.4
   62
   MARS4 62 MARS4
   $0.001714
   63
   Aquanee 63 AQDC
   $0.000329
   64
   Infinite Launch 64 ILA
   $0.000187
   65
   POLKER 65 PKR
   $0.00273
   66
   Decentral Games V2 66 DG
   $0.0273
   67
   Jungle 67 JUNGLE
   $0.0179
   68
   LORDS 68 LORDS
   $0.1278
   69
   QUASA 69 QUA
   $0.001471
   70
   iNFTspace 70 INS
   $0.00001313
   71
   Chronicle 71 XNL
   $0.0194
   72
   Blocksport 72 BSPT
   $0.000988
   73
   Datamall Chain 73 DMC
   $0.0586
   74
   Sway Social 74 SWAY
   $0.003789
   75
   Meta Merge Mana 75 MMM
   $0.000616
   76
   ShitCoin 76 SHIT
   $0.000000002793
   77
   CumRocket Crypto 77 CUMMIES
   $0.008289
   78
   Seektiger 78 STI
   $0.000275
   79
   MetisDAO 79 METIS
   $78.63
   80
   Kaby Arena 80 KABY
   $0.000497
   81
   Carmin 81 CARMIN
   $0.008902
   82
   Gamerse 82 LFG
   $0.00028
   83
   BinaryX (new) 83 BNX
   $1.41
   84
   Dreams Quest 84 DREAMS
   $0.001075
   85
   WOOZOO Music 85 WZM
   $0.000226
   86
   Xmon 86 XMON
   $739.5
   87
   Attack Wagon 87 ATK
   $0.00054
   88
   Illuvium 88 ILV
   $97.06
   89
   Metafastest 89 METAF
   $0.003053
   90
   Victoria VR 90 VR
   $0.0167
   91
   RankerDAO 91 RANKER
   $0.001639
   92
   BinaryX 92 BNX
   $141.24
   93
   INOFi 93 FON
   $0.1759
   94
   Handshake 94 HNS
   $0.0237
   95
   K21 95 K21
   $0.12
   96
   Dmail Network 96 DMAIL
   $0.5461
   97
   Spellfire 97 SPELLFIRE
   $0.000713
   98
   NFTX 98 NFTX
   $19.69
   99
   Drops Ownership Power 99 DOP
   $0.0378
   100
   Burp 100 BURP
   $0.000368