Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,636.86B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $115.63B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.4% ETH 17.2% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token AMM hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên AMM có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Basis Gold 1 BAG
   $0.007906 12.03%8.78%-- $1,689.85 0.0251BTC--0.91,0.91,0.93,0.93,0.92,0.93,0.9,0.96,0.97,0.97,0.95,0.95,0.96,0.96,0.93,0.93,0.91,0.92,0.95,0.92,0.92,0.9,1,1
   2
   Cream 2 CREAM
   $77.2 11.81%12.71%$143,248,338 $16,462,968 244BTC
   1,855,659 CREAM
   0.7,0.75,0.66,0.65,0.64,0.66,0.64,0.66,0.93,1,0.83,0.85,0.83,0.86,0.86,0.82,0.83,0.85,0.81,0.8,0.79,0.8,0.78,0.73,0.74,0.76,0.87
   3
   Basis Gold Share 3 BAGS
   $0.2473 8.85%13.91%$10,848 $13,406 0.199BTC
   43,865 BAGS
   0.86,0.82,0.82,0.85,0.87,0.86,0.87,0.87,0.92,1,0.98,0.92,0.9,0.9,0.88,0.88,0.87,0.87,0.84,0.82,0.91,0.93
   4
   Tribe 4 TRIBE
   $0.5135 6.12%26.23%$276,047,558 $406,046 6.03BTC
   537,580,445 TRIBE
   0.81,0.81,0.79,0.8,0.81,0.81,0.8,0.8,0.85,0.9,0.92,0.95,1,0.94,0.98,0.93,0.93,0.94,0.94,0.97,1,0.99,0.99
   5
   XY Finance 5 XY
   $0.1416 5.36%13.83%$1,273,892 $14,089 0.209BTC
   8,996,415 XY
   0.8,0.8,0.87,0.81,0.8,0.81,0.8,0.84,0.84,0.85,0.89,0.91,0.89,0.88,0.88,0.89,0.83,0.81,0.79,0.8,0.79,0.79,0.9,0.91,0.91,1,0.99
   6
   IX Swap 6 IXS
   $0.595 5.18%6.00%$9,784,690 $1,125,339 16.71BTC
   16,444,857 IXS
   0.9,0.95,0.96,0.98,0.96,0.96,0.97,0.9,0.88,0.83,0.87,0.81,0.9,0.9,1,0.92,0.95,0.91,0.9,0.87,0.86,0.84,0.85,0.84,0.88,0.84,0.88,0.93
   7
   Frax Share 7 FXS
   $4.73 3.78%9.62%$376,117,000 $17,889,449 266BTC
   79,441,757 FXS
   0.92,0.93,0.93,0.92,0.93,0.92,0.91,0.89,0.89,0.91,0.9,0.91,0.98,0.98,1,0.99,1,0.98,0.99,0.98,0.97,0.98,0.96,0.95,0.95,0.99,0.99
   8
   Curve 8 CRV
   $0.4796 3.34%11.41%$584,676,589 $53,845,205 799BTC
   1,219,092,139 CRV
   0.89,0.89,0.88,0.89,0.89,0.87,0.85,0.86,0.88,0.87,0.88,0.94,0.96,0.97,1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.96,0.97,0.94,0.93,0.95,0.97,0.97
   9
   CoFiX 9 COFI
   $0.0122 3.00%10.31%-- $13,950 0.2071BTC--0.88,0.89,0.86,0.89,0.89,0.88,0.86,0.88,0.87,0.89,0.86,0.86,0.88,0.95,0.92,0.92,0.95,0.96,0.92,0.9,0.9,0.92,0.92,0.94,1,1,0.99,0.98
   10
   Biswap 10 BSW
   $0.0866 2.61%4.86%$43,365,024 $6,918,092 103BTC
   500,820,248 BSW
   0.95,0.95,0.94,0.95,0.93,0.92,0.89,0.9,0.91,0.9,0.92,0.95,0.96,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.95,0.95,0.97,1
   11
   Basis Share 11 BAS
   $0.1607
   12
   SakeToken 12 SAKE
   $0.001632
   13
   Anyswap 13 ANY
   $2.01
   14
   Seigniorage Shares 14 SHARE
   $0.0107
   15
   ZKBase 15 ZKB
   $0.0461
   16
   1inch Token 16 1INCH
   $0.4186
   17
   Minter 17 BIP
   $0.000327
   18
   Fei Protocol 18 FEI
   $0.9767
   19
   Bancor 19 BNT
   $0.8017
   20
   Frax 20 FRAX
   $0.9976
   21
   Nerve Finance 21 NRV
   $0.003592
   22
   JulSwap 22 JULD
   $0.002216
   23
   Base Protocol 23 BASE
   $2.56
   24
   Arbswap 24 ARBS
   $0.000354
   25
   Bunicorn 25 BUNI
   $0.002992
   26
   bDollar 26 BDO
   $0.021
   27
   EverRise(V2) 27 RISE
   $0.000137
   28
   Basis Cash 28 BAC
   $0.002829
   29
   Quickswap Old 29 QUICK
   $151.61
   30
   Siren 30 SI
   $0.0693
   31
   Luna 31 LUNA
   $0.6043
   32
   Swerve DAO Token 32 SWRV
   $0.0176
   33
   Integral Resistance 33 ITGR
   $0.007761
   34
   AutoFarm 34 AUTO
   $14.91
   35
   PancakeSwap 35 CAKE
   $2.92
   36
   BakeryToken 36 BAKE
   $0.3231
   37
   AlphaDEX 37 ROAR
   $0.000807
   38
   Lien Token 38 LIEN
   $0.3243
   39
   Proton 39 XPR
   $0.001105
   40
   Balancer 40 BAL
   $3.92
   41
   Raydium 41 RAY
   $1.76
   42
   Burger Swap 42 BURGER
   $0.4366
   43
   Uniswap 43 UNI
   $9.27
   44
   Luna Classic 44 LUNC
   $0.000111
   45
   Quickswap(New) 45 QUICK
   $0.053
   46
   Perpetual Protocol 46 PERP
   $1.06
   47
   Kava Swap 47 SWP
   $0.00679
   48
   sudoAMM protocol 48 SUDO
   $0.1392
   49
   ENNO Cash 49 ENNO
   $0.0274
   50
   Sushi 50 SUSHI
   $1.18
   51
   SoonSwap 51 SOON
   $0.007796
   52
   Ampleforth 52 AMPL
   $1.25
   53
   Adax 53 ADAX
   $0.001708
   54
   WingRiders 54 WRT
   $0.0324
   55
   Unbound 55 UNB
   $0.001203
   56
   OpenLeverage 56 OLE
   $0.0818
   57
   Ardana 57 DANA
   $0.001813
   58
   Orca 58 ORCA
   $2.32
   59
   Dfyn Network 59 DFYN
   $0.0195
   60
   Mdex 60 MDX
   $0.0548
   61
   Lattice 61 LTX
   $0.0998
   62
   EverRise(V3) 62 RISE
   $0.00009841
   63
   AutoShark Finance 63 ATLAS
   --
   64
   AVATA Network 64 AVAT
   --
   65
   bDollar Share 65 SBDO
   --
   66
   CafeSwap Finance 66 BREW
   --
   67
   CherrySwap 67 CHE
   --
   68
   ClaimSwap 68 CLA
   --
   69
   Cove Finance 69 COVE
   --
   70
   Cream 70 CRM
   --
   71
   Cronus Finance 71 CRN
   --
   72
   DeltaFi 72 DELFI
   --
   73
   Dino Exchange 73 DINO
   --
   74
   Dynamic Set Dollar 74 DSD
   --
   75
   Empty Set Dollar 75 ESD
   --
   76
   EverRise 76 RISE
   --
   77
   Galaxy Finance 77 GFT
   --
   78
   Glide Finance 78 GLIDE
   --
   79
   Helix.Finance 79 HELIX
   --
   80
   Honey 80 HNY
   --
   81
   Huckleberry 81 FINN
   --
   82
   Hydro 82 HYDRO
   --
   83
   KAIDEX 83 KDX
   --
   84
   Lua Token 84 LUA
   --
   85
   MeganSwap 85 MEGAN
   --
   86
   Nxtech Network 86 NX
   --
   87
   Octree 87 OCT
   --
   88
   Octree 88 OAK
   --
   89
   Pandorium 89 PAN
   --
   90
   PARTY 90 PARTY
   --
   91
   PiFinance 91 PIFI
   --
   92
   Pledge 92 PLGR
   --
   93
   Pontem 93 PONT
   --
   94
   RamenSwap 94 RAMEN
   --
   95
   Saddle Finance 95 SDL
   --
   96
   Shabu Shabu Finance 96 KOBE
   --
   97
   Shard 97 SHARD
   --
   98
   Stadium Ape 98 SAPE
   --
   99
   Sulgecoin 99 SUG
   --
   100
   Symmetric 100 SYMM
   --