Tiền ảo: 29,558 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,755.8B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $75.28B Tỷ lệ thống trị: BTC 50% ETH 17.4% ETH Gas:  22 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Binance Labs Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Binance Labs Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Galxe(Project Galaxy) 1 GAL
   $3.97 9.26%5.80%$458,703,437 $18,684,484 267BTC
   115,513,331 GAL
   0.94,0.96,0.97,0.94,0.92,0.89,0.91,0.91,0.89,0.9,0.87,0.88,0.89,0.91,0.89,0.9,0.92,0.93,0.93,0.92,0.92,0.93,0.92,0.93,0.99,1
   2
   Tellor 2 TRB
   $116.67 8.77%1.01%$300,619,855 $83,375,085 1,192BTC
   2,576,668 TRB
   0.95,1,0.97,0.94,0.93,0.92,0.93,0.93,0.92,0.92,0.9,0.87,0.88,0.89,0.9,0.9,0.89,0.89,0.88,0.9,0.89,0.9,0.96
   3
   WOO Network 3 WOO
   $0.3628 8.23%8.62%$678,434,306 $12,067,383 172BTC
   1,869,995,332 WOO
   0.91,0.91,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.91,0.91,0.92,0.91,0.92,0.9,0.92,0.89,0.89,0.94,0.96,0.94,0.93,0.92,0.91,0.92,0.93,0.93,0.96,0.98,1
   4
   Perpetual Protocol 4 PERP
   $1.25 7.86%12.42%$118,212,263 $7,218,747 103BTC
   94,698,601 PERP
   0.87,0.86,0.88,0.88,0.86,0.88,0.88,0.86,0.87,0.86,0.84,0.85,0.85,0.83,0.83,0.84,0.9,0.94,0.93,0.94,0.95,0.93,0.92,0.91,0.96,0.97,1
   5
   Oasis Network 5 ROSE
   $0.0925 6.68%4.44%$620,880,430 $8,212,955 117BTC
   6,713,599,876 ROSE
   1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.96,0.99,0.97,0.96,0.96,0.95,0.92,0.92,0.93,0.91,0.91,0.94,0.94,0.92,0.93,0.91,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.98
   6
   Manta Network 6 MANTA
   $1.81 5.45%10.91%$453,732,700 $50,824,325 726BTC
   251,000,000 MANTA
   0.89,0.91,0.91,0.92,0.9,0.9,0.91,0.89,0.96,0.95,0.95,0.99,1,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,1
   7
   Aptos 7 APT
   $9.59 5.34%5.45%$4,180,133,280 $123,588,584 1,766BTC
   436,030,091 APT
   0.93,0.93,0.96,0.97,0.97,0.95,0.95,0.93,0.94,0.93,0.91,0.92,0.95,0.92,0.91,0.93,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.97,1
   8
   Biconomy 8 BICO
   $0.6037 4.92%9.59%$436,329,462 $11,702,424 167BTC
   722,758,758 BICO
   0.9,0.87,0.88,0.88,0.87,0.86,0.9,0.93,0.91,0.94,0.95,0.92,0.95,1,0.96,0.98,0.97,0.96,0.94,0.99,0.97,0.98,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,1
   9
   Injective Protocol 9 INJ
   $25.97 4.29%8.02%$2,425,289,780 $57,775,168 826BTC
   93,400,000 INJ
   0.99,1,1,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.95,0.93,0.92,0.91,0.88,0.88,0.91,0.92,0.91,0.91,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.89,0.9,0.93
   10
   The Sandbox 10 SAND
   $0.4633 4.28%0.75%$1,049,713,601 $41,606,563 595BTC
   2,265,731,926 SAND
   0.99,0.98,0.99,1,1,0.98,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.94,0.94,0.96,0.94,0.94,0.95,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,1
   11
   Automata Network 11 ATA
   $0.1724
   12
   Polygon 12 MATIC
   $0.7486
   13
   Luna Classic 13 LUNC
   $0.000116
   14
   Kava 14 KAVA
   $0.701
   15
   Mask Network 15 MASK
   $3.57
   16
   Band Protocol 16 BAND
   $1.79
   17
   Celer Network 17 CELR
   $0.0266
   18
   SafePal 18 SFP
   $0.8367
   19
   Astar Network 19 ASTR
   $0.0931
   20
   Harmony 20 ONE
   $0.0227
   21
   BitTorrent(new) 21 BTT
   $0.00000121
   22
   Axelar 22 AXL
   $0.9686
   23
   MultiversX(Elrond) 23 EGLD
   $40.04
   24
   SPACE ID 24 ID
   $0.7631
   25
   Sui 25 SUI
   $1.07
   26
   Contentos 26 COS
   $0.01
   27
   HOPR Protocol 27 HOPR
   $0.0935
   28
   Luna 28 LUNA
   $0.6115
   29
   DODO Token 29 DODO
   $0.1876
   30
   1inch Token 30 1INCH
   $0.4262
   31
   Glimmer 31 GLMR
   $0.3094
   32
   BitTorrent 32 BTTOLD
   $0.001436
   33
   League of Kingdoms Arena 33 LOKA
   $0.2668
   34
   Ethereum 34 ETH
   $3,927.51
   35
   Trust Wallet 35 TWT
   $1.13
   36
   Cred 36 LBA
   $0.000387
   37
   Cere Network 37 CERE
   $0.005148
   38
   FIO Protocol 38 FIO
   $0.033
   39
   Bitcoin 39 BTC
   $69,962.09
   40
   Chiliz 40 CHZ
   $0.1351
   41
   BakeryToken 41 BAKE
   $0.3255
   42
   WRX Token 42 WRX
   $0.2256
   43
   PancakeSwap 43 CAKE
   $3
   44
   Radiant Capital 44 RDNT
   $0.196
   45
   Solar 45 SXP
   $0.3594
   46
   Shentu 46 CTK
   $0.7108
   47
   FTX Token 47 FTT
   $1.61
   48
   WINkLink 48 WIN
   $0.00012
   49
   Maverick Protocol 49 MAV
   $0.4565
   50
   Marlin 50 POND
   $0.0248
   51
   BounceBit 51 BB
   $0.6775
   52
   NYM 52 NYM
   $0.1613
   53
   MobileCoin 53 MOB
   $0.095
   54
   BinaryX 54 BNX
   $131.71
   55
   BinaryX (new) 55 BNX
   $1.26
   56
   MATH Token 56 MATH
   $0.4149
   57
   Juggernaut 57 JGN
   $0.0291
   58
   Anyswap 58 ANY
   $2.18
   59
   Audius 59 AUDIO
   $0.2049
   60
   Furucombo 60 FURUCOMBO
   $0.0118
   61
   Ultimate Champions 61 CHAMP
   --
   62
   Zecrey 62 REY
   --
   63
   Solv Protocol 63 SOLV
   --
   64
   SecondLive 64 LIVE
   --
   65
   Nine Chronicles 65 NCG
   --
   66
   JustLiquidity 66 JUL
   --
   67
   JEX Token 67 JEX
   --
   68
   Cosmic Guild 68 CG
   --
   69
   Cocos-BCX 69 COCOS
   --
   70
   Bean Token 70 Bean
   --