Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,572.83B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $14.78B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 9Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Binance Labs Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Binance Labs Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Anyswap 1 ANY
   $11.73 42.84%276.48%$218,605,672 $67.23 0.0025BTC
   18,639,320 ANY
   0.26,0.26,0.34,0.36,0.35,0.35,0.33,0.33,0.36,0.32,0.33,0.34,0.43,0.43,0.4,1,0.64,0.46,0.32,0.32,0.31,0.32,0.32
   2
   BitTorrent 2 BTTOLD
   $0.000452 9.51%1.29%$447,876,000 $1,677.53 0.0631BTC
   990,000,000,000 BTTOLD
   0.88,0.88,0.93,0.93,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,1,0.95,0.95,0.93,0.91,0.9,0.89,0.89,0.82,0.86,0.9,0.9,0.84,0.85,0.91,0.92,0.92
   3
   Juggernaut 3 JGN
   $0.0192 4.85%1.47%$1,922,238 $128,029 4.82BTC
   100,210,500 JGN
   0.92,0.93,0.93,0.92,0.93,0.94,0.94,0.96,0.99,1,0.93,0.99,0.99,0.9,0.93,0.94,0.91,0.88,0.87,0.86,0.86,0.92
   4
   Automata Network 4 ATA
   $0.0809 3.83%4.68%$34,457,826 $2,764,108 104BTC
   425,989,022 ATA
   0.95,0.97,0.96,0.95,0.94,0.92,0.95,0.96,0.95,0.93,0.96,0.96,0.97,0.98,0.96,0.96,0.95,0.97,0.98,0.93,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.99,1
   5
   Cred 5 LBA
   $0.000275 3.30%18.75%$272,759 $25,378 0.9548BTC
   990,410,205 LBA
   0.84,0.83,0.85,0.84,0.82,0.84,0.83,0.84,0.83,0.83,0.84,0.87,0.85,0.86,0.86,0.85,0.83,0.89,0.93,0.93,0.91,0.9,0.96,0.95,1,0.99,0.96,0.98
   6
   FIO Protocol 6 FIO
   $0.0194 3.05%7.06%$14,915,774 $1,114,723 41.94BTC
   770,721,561 FIO
   0.91,0.92,0.9,0.9,0.91,0.9,0.91,0.93,0.98,0.97,0.97,0.94,0.94,0.97,0.96,0.98,0.97,0.97,0.93,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.98,0.98,1
   7
   WRX Token 7 WRX
   $0.0942 2.79%0.96%$39,483,513 $477,690 17.97BTC
   419,163,369 WRX
   0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,0.98,0.99,0.99,0.97,0.98,0.97,0.96,0.98,0.97,0.97,0.99,1
   8
   Contentos 8 COS
   $0.004518 1.78%1.65%$18,798,968 $1,632,326 61.42BTC
   4,160,904,880 COS
   1,1,0.99,0.99,1,0.99,0.98,1,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.99,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.99
   9
   Kava 9 KAVA
   $0.6316 1.46%2.32%$277,953,492 $10,631,571 400BTC
   440,078,360 KAVA
   1,1,0.96,0.96,0.95,0.92,0.93,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.93,0.93,0.94,0.91,0.92,0.92,0.93,0.93
   10
   League of Kingdoms Arena 10 LOKA
   $0.1775 1.43%3.59%$13,112,788 $910,575 34.26BTC
   73,874,861 LOKA
   0.98,1,0.98,0.99,0.96,0.95,0.95,0.97,0.97,0.98,0.96,0.96,0.97,0.95,0.95,0.96,0.94,0.93,0.94,0.94,0.93,0.93,0.95,0.94,0.95
   11
   WINkLink 11 WIN
   $0.0000617
   12
   SPACE ID 12 ID
   $0.1958
   13
   Solar 13 SXP
   $0.2902
   14
   Celer Network 14 CELR
   $0.0118
   15
   Marlin 15 POND
   $0.008341
   16
   MATH Token 16 MATH
   $0.0705
   17
   SafePal 17 SFP
   $0.5904
   18
   WOO Network 18 WOO
   $0.167
   19
   Sui 19 SUI
   $0.4445
   20
   Shentu 20 CTK
   $0.4539
   21
   1inch Token 21 1INCH
   $0.2611
   22
   The Sandbox 22 SAND
   $0.3013
   23
   Polygon 23 MATIC
   $0.5211
   24
   Biconomy 24 BICO
   $0.2024
   25
   DODO Token 25 DODO
   $0.0977
   26
   Cere Network 26 CERE
   $0.003015
   27
   Ultimate Champions 27 CHAMP
   $0.028
   28
   NYM 28 NYM
   $0.1126
   29
   Furucombo 29 FURUCOMBO
   $0.0209
   30
   PancakeSwap 30 CAKE
   $1.15
   31
   HOPR Protocol 31 HOPR
   $0.0437
   32
   Bitcoin 32 BTC
   $26,578.57
   33
   BitTorrent(new) 33 BTT
   $0.0000003821
   34
   Axelar 34 AXL
   $0.3363
   35
   Aptos 35 APT
   $5.11
   36
   Ethereum 36 ETH
   $1,592.24
   37
   MobileCoin 37 MOB
   $0.5313
   38
   Tellor 38 TRB
   $34.95
   39
   Glimmer 39 GLMR
   $0.1615
   40
   Luna 40 LUNA
   $0.391
   41
   Trust Wallet 41 TWT
   $0.7797
   42
   Radiant Capital 42 RDNT
   $0.2132
   43
   Perpetual Protocol 43 PERP
   $0.603
   44
   FTX Token 44 FTT
   $1.1
   45
   Chiliz 45 CHZ
   $0.0584
   46
   Audius 46 AUDIO
   $0.149
   47
   Injective Protocol 47 INJ
   $7.08
   48
   Maverick Protocol 48 MAV
   $0.2268
   49
   MultiversX(Elrond) 49 EGLD
   $24.94
   50
   Band Protocol 50 BAND
   $1.05
   51
   BinaryX 51 BNX
   $22.75
   52
   Oasis Network 52 ROSE
   $0.0421
   53
   Astar Network 53 ASTR
   $0.0505
   54
   Harmony 54 ONE
   $0.009575
   55
   Mask Network 55 MASK
   $2.66
   56
   BakeryToken 56 BAKE
   $0.1089
   57
   BinaryX (new) 57 BNX
   $0.2134
   58
   Galxe(Project Galaxy) 58 GAL
   $1.31
   59
   Luna Classic 59 LUNC
   $0.00005988
   60
   Zecrey 60 REY
   --
   61
   Solv Protocol 61 SOLV
   --
   62
   SecondLive 62 LIVE
   --
   63
   Nine Chronicles 63 NCG
   --
   64
   Manta Network 64 MANTA
   --
   65
   JustLiquidity 65 JUL
   --
   66
   JEX Token 66 JEX
   --
   67
   Cosmic Guild 67 CG
   --
   68
   Cocos-BCX 68 COCOS
   --
   69
   Bean Token 69 Bean
   --