Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,227,806,779,212 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,553,524,302 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 21Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Binance Labs Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Binance Labs Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Cocos-BCX 1 COCOS
   $1.67 17.38%13.92%$118,315,370 $102,366,294 3,600BTC
   71,051,748 COCOS
   0.86,0.86,0.87,0.86,0.87,0.86,0.85,0.81,0.8,0.79,0.78,0.78,0.82,0.87,0.87,0.86,0.87,0.87,0.85,0.82,0.83,0.84,0.83,0.84,0.85,0.97,1,0.98
   2
   Injective Protocol 2 INJ
   $5.32 13.90%33.62%$388,520,957 $55,401,650 1,949BTC
   73,005,554 INJ
   0.74,0.75,0.76,0.76,0.78,0.77,0.78,0.73,0.73,0.71,0.71,0.74,0.81,0.83,0.83,0.83,0.83,0.83,0.83,0.84,0.89,0.91,0.9,0.9,0.91,0.93,0.92,1
   3
   HOPR Protocol 3 HOPR
   $0.0645 4.03%4.35%$21,995,135 $195,665 6.88BTC
   341,173,813 HOPR
   0.99,0.95,0.96,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.99,0.96,0.95,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,1
   4
   DODO Token 4 DODO
   $0.1769 2.97%3.75%$80,508,015 $13,073,962 460BTC
   455,104,665 DODO
   0.92,0.94,0.94,0.94,0.97,0.96,0.95,0.94,0.92,0.91,0.9,0.91,0.93,0.95,0.97,0.97,0.97,0.97,0.95,0.94,0.95,0.95,0.91,0.95,0.95,1,0.99,0.98
   5
   WINkLink 5 WIN
   $0.00008844 1.73%4.33%$85,056,047 $8,369,905 294BTC
   961,737,300,000 WIN
   0.93,0.94,0.95,0.95,0.95,0.94,0.96,0.93,0.93,0.93,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.97,0.97,0.95,0.97,1,1,1,0.99
   6
   Luna Classic 6 LUNC
   $0.000126 1.55%1.43%$743,060,171 $31,810,605 1,119BTC
   5,892,098,127,421 LUNC
   0.98,1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98
   7
   WOO Network 7 WOO
   $0.2153 1.32%11.75%$361,042,179 $8,954,752 315BTC
   1,676,926,054 WOO
   0.85,0.86,0.87,0.86,0.88,0.86,0.85,0.81,0.81,0.82,0.83,0.85,0.88,0.9,0.9,0.9,0.94,0.94,0.94,0.91,0.92,0.93,0.93,0.95,0.97,1,0.97,0.95
   8
   SPACE ID 8 ID
   $0.4871 1.16%0.69%$139,310,600 $140,471,482 4,941BTC
   286,000,000 ID
   0.95,0.89,0.95,0.96,0.98,0.98,0.95,0.91,0.88,0.89,0.86,0.88,0.92,0.93,0.94,0.9,0.91,0.9,0.94,0.92,0.95,0.97,0.92,0.96,0.95,0.96,1,0.96
   9
   Astar Network 9 ASTR
   $0.0633 1.07%3.16%$276,450,411 $8,583,622 302BTC
   4,366,227,900 ASTR
   0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.95,0.94,0.92,0.93,0.91,0.9,0.9,0.94,0.96,0.98,0.99,1,1,0.98,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.99,0.99,0.97
   10
   Galxe(Project Galaxy) 10 GAL
   $1.79 0.99%3.40%$62,886,044 $4,753,215 167BTC
   35,161,333 GAL
   0.93,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.93,0.88,0.88,0.88,0.88,0.89,0.93,0.97,0.98,0.98,1,0.99,0.98,0.96,0.96,0.96,0.96,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98
   11
   Contentos 11 COS
   $0.006916
   12
   Cred 12 LBA
   $0.001127
   13
   PancakeSwap 13 CAKE
   $3.73
   14
   Perpetual Protocol 14 PERP
   $0.8328
   15
   The Sandbox 15 SAND
   $0.6314
   16
   Luna 16 LUNA
   $1.29
   17
   Chiliz 17 CHZ
   $0.1206
   18
   FIO Protocol 18 FIO
   $0.0336
   19
   BinaryX (new) 19 BNX
   $0.5569
   20
   Axelar 20 AXL
   $0.6058
   21
   WRX Token 21 WRX
   $0.1708
   22
   MATH Token 22 MATH
   $0.1145
   23
   Bitcoin 23 BTC
   $28,431.21
   24
   Audius 24 AUDIO
   $0.2832
   25
   Tellor 25 TRB
   $14.87
   26
   Trust Wallet 26 TWT
   $1.18
   27
   Polygon 27 MATIC
   $1.11
   28
   MultiversX(Elrond) 28 EGLD
   $42.43
   29
   BakeryToken 29 BAKE
   $0.1925
   30
   Aptos 30 APT
   $11.27
   31
   Band Protocol 31 BAND
   $1.83
   32
   Ethereum 32 ETH
   $1,817.02
   33
   Ultimate Champions 33 CHAMP
   $0.0476
   34
   Oasis Network 34 ROSE
   $0.0608
   35
   Harmony 35 ONE
   $0.0207
   36
   Automata Network 36 ATA
   $0.1631
   37
   Biconomy 37 BICO
   $0.3839
   38
   Shentu 38 CTK
   $0.8307
   39
   FTX Token 39 FTT
   $1.32
   40
   Glimmer 40 GLMR
   $0.3765
   41
   Anyswap 41 ANY
   $9.71
   42
   League of Kingdoms Arena 42 LOKA
   $0.491
   43
   Marlin 43 POND
   $0.009843
   44
   BitTorrent(new) 44 BTT
   $0.0000006273
   45
   Juggernaut 45 JGN
   $0.036
   46
   NYM 46 NYM
   $0.2357
   47
   Kava 47 KAVA
   $0.871
   48
   BinaryX 48 BNX
   $67.12
   49
   MobileCoin 49 MOB
   $1.44
   50
   SafePal 50 SFP
   $0.4726
   51
   BitTorrent 51 BTTOLD
   $0.000617
   52
   1inch Token 52 1INCH
   $0.5371
   53
   Celer Network 53 CELR
   $0.0225
   54
   Cere Network 54 CERE
   $0.00556
   55
   Solar 55 SXP
   $0.5962
   56
   Mask Network 56 MASK
   $5.92
   57
   Furucombo 57 COMBO
   $0.0419
   58
   JustLiquidity 58 JUL
   --
   59
   SecondLive 59 LIVE
   --
   60
   Solv Protocol 60 SOLV
   --
   61
   Nine Chronicles 61 NCG
   --
   62
   JEX Token 62 JEX
   --
   63
   Cosmic Guild 63 CG
   --
   64
   Manta Network 64 MA
   --
   65
   Bean Token 65 Bean
   --
   66
   Zecrey 66 REY
   --