Các loại tiền điện tử: 26,120 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,110.44B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $28.63B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Harmony Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Harmony Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Hot Cross 1 HOTCROSS
   $0.002487 2.18%4.88%$282,896 $142,132 5.13BTC
   113,749,999 HOTCROSS
   0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.91,0.91,0.92,0.92,0.93,0.94,1,0.96,0.94,0.93,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99
   2
   Wrapped Bitcoin 2 WBTC
   $27,669.69 0.99%2.74%$4,510,021,121 $21,726,648 784BTC
   162,995 WBTC
   0.93,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97
   3
   Beefy Finance 3 BIFI
   $366.09 0.66%1.14%$29,287,200 $71,606 2.58BTC
   80,000 BIFI
   0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97
   4
   Binance USD 4 BUSD
   $1 0.01%0.10%$2,240,129,580 $439,884,995 15,868BTC
   2,240,129,580 BUSD
   1,1
   5
   Rupiah Token 5 IDRT
   $0.00006405 0.16%0.45%$9,354,434 $415,721 15BTC
   146,048,927,413 IDRT
   1,1,0.99,1,0.99,0.99
   6
   Dai 6 DAI
   $0.9993 0.20%0.12%$6,541,320,734 $19,697,668 711BTC
   6,545,902,867 DAI
   1,1
   7
   TerraClassicUSD 7 USTC
   $0.0122 0.77%7.45%$119,070,800 $2,185,377 78.83BTC
   9,787,177,426 USTC
   0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.93,0.93,0.92,0.89,0.91
   8
   Useless V3 8 USE
   $0.000601 0.94%5.58%-- $33.86 0.0012BTC--0.98,0.99,0.99,1,0.96,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.96,0.97,0.97,0.95,0.95,0.93,0.94
   9
   Harmony 9 ONE
   $0.009405 0.97%2.53%$127,620,348 $5,796,494 209BTC
   13,569,415,040 ONE
   0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.98,0.97,1,0.98,0.99,0.97,0.95,0.95,0.94,0.93,0.92,0.9,0.91
   10
   Axie Infinity 10 AXS
   $4.46 1.34%0.91%$718,346,769 $12,689,392 458BTC
   160,934,396 AXS
   0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.96,0.96,0.95,0.95,0.92,0.93
   11
   DSLA 11 DSLA
   $0.000675
   12
   Sushi 12 SUSHI
   $0.5755
   13
   Opacity 13 OPCT
   --
   14
   Astrowar 14 AWAR
   --
   15
   Euphoria 15 WAGMI
   --
   16
   Viper Protocol 16 VIPER
   --
   17
   Crypto Royale 17 ROY
   --
   18
   Defily Finance 18 DFL
   --
   19
   Speed Star STAR 19 STAR
   --
   20
   Speed Star SPEED 20 SPEED
   --
   21
   Speed Star JOC 21 JOC
   --
   22
   Defira 22 FIRA
   --
   23
   Gaia's Tears 23 DFKTEARS
   --
   24
   Moon Robots 24 OIL
   --
   25
   MochiSwap 25 hMOCHI
   --
   26
   Minato 26 MNTO
   --
   27
   Metatrone 27 MET
   --
   28
   Knights & Peasants 28 KNIGHT
   --
   29
   Kilopi 29 LOP
   --
   30
   HarmonyPad 30 HPAD
   --
   31
   Fuzz Finance 31 FUZZ
   --
   32
   Harmony Play 32 HPLAY
   --