Tiền ảo: 29,438 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,526.65B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $55.63B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.1% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token BSC Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên BSC Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   FUFU 1 FUFU
   $0.000557 1610.71%30.58%-- $40.59 0.0006BTC--0.14,0.14,1,0.72,0.71,0.71,0.48,0.83,0.94,0.78,0.78,0.9,0.99,0.99,0.08,0.08,0.98,0.98,0.08,0.05,0.07,0.07
   2
   CATS 2 CATS
   $0.0000000553 514.44%67.58%-- $4,170.5 0.0625BTC--1,1,0.78,0.58,0.48,0.5,0.34,0.37,0.27,0.21,0.25,0.21,0.17,0.17,0.18,0.17,0.16,0.17,0.16,0.16,0.2,0.2,0.32,0.32,0.22,0.31,0.31,0.62
   3
   Nowar 3 NOWAR
   $0.00000003 200.00%0.00%-- $0.0243 --0.33,1,1,0.33,1,1,0.67,1,0.33,1,0.67,1,1,0.33,0.33,0.67,0.67,1,1,0.67,1,1,0.67
   4
   Miracle Universe 4 MU
   $0.00002054 193.43%---- $71.89 0.0011BTC--1,1,0.42,0.42,0.77,0.77,0.66,0.66,0.42,0.42,0.39,0.39,0.37,0.37
   5
   AxdtDAO 5 AXDT
   $0.0...035 191.67%94.44%-- $503.47 0.0075BTC--0.75,0.46,0.61,1,0.06,0.12,0.23,0.15,0.04,0.06,0.05,0.03,0.02,0.02,0.01,0.01,0.05,0.02,0.01,0,0
   6
   PinkNinja 6 PINKNINJA
   $263.25 141.09%68.32%-- $58,269,677 873BTC--0.62,0.58,0.6,0.65,0.66,0.61,0.59,0.59,0.62,0.59,0.59,0.57,0.53,0.48,0.49,0.55,0.5,0.46,0.47,0.44,0.44,0.53,0.65,0.37,0.43,0.78,0.89,1
   7
   ChainPL 7 CPL
   $0.000649 131.79%69.10%-- $3,955.22 0.0592BTC--0.93,1,0.93,0.85,0.67,0.74,0.56,0.56,0.48,0.44,0.41,0.44,0.14,0.18,0.17,0.17,0.11,0.14,0.13,0.11,0.14,0.12,0.15,0.12,0.14,0.3,0.15,0.15
   8
   Wednesday Inu 8 WED
   $0.00000019 129.68%5.00%-- $67.56 0.001BTC--1,1,0.95,1,0.95,1,0.95,0.95,1,0.95,1,0.95,1,0.45,0.45,0.46,0.46,0.44,0.48,0.47,0.43,0.41,0.42,0.44,0.95
   9
   CatMEME 9 CATMEME
   $0.00039 121.59%96.98%-- $9,949.12 0.149BTC--1,0.18,0.28,0.27,0.14,0.08,0.1,0.15,0.24,0.04,0.04,0.03,0.04,0.02,0.03,0.04,0.03,0.01,0.01,0,0,0.01,0.01
   10
   NewYork Exchange 10 NYE
   $1.57 111.58%--$11,100,907 $14.96 0.0002BTC
   7,090,060 NYE
   0.46,0.46,0.51,0.51,0.53,0.53,0.42,0.42,0.49,0.49,0.48,0.47,0.76,0.76,0.9,0.47,0.83,0.83,1,1
   11
   XYM Finance 11 XYM
   $0.0...02
   12
   Tomwifhat 12 TWIF
   $0.0253
   13
   BUYK 13 BYK
   $0.009
   14
   BeNFT Solutions 14 BEAI
   $0.0625
   15
   Pizza 15 PIZZA
   $0.000049
   16
   Phoenic 16 PNIC
   $0.2504
   17
   Black Phoenix 17 BPX
   $0.00006911
   18
   AI Swap 18 AIS
   $0.000000001838
   19
   LeoFinance 19 LEOFINANCE
   $0.000000104
   20
   BaseXchange 20 BEX
   $0.0000041
   21
   Codenius 21 CDN
   $0.0...038
   22
   HEYI 22 HEYI
   $0.00000469
   23
   Wizardia 23 WZRD
   $0.00482
   24
   Food Bank 24 FOOD
   $0.0...03
   25
   Reelon 25 RLO
   $0.0...03
   26
   PoolUp 26 PLUP
   $0.005185
   27
   Bitcoin Bam 27 BTCBAM
   $0.3501
   28
   MoolaNet 28 MLA
   $0.0...016
   29
   Cream 29 CREAM
   $81.55
   30
   AIBOT 30 AIBOT
   $0.0...036
   31
   SappChat 31 APP
   $0.000238
   32
   Mimbo 32 MIMBO
   $0.000316
   33
   PEPE SON 33 PEPESON
   $0.000014
   34
   2PED Metaverse 34 2PED
   $1.21
   35
   Monbase 35 MBC
   $0.0493
   36
   MarketIn 36 MIT
   $0.0...018
   37
   Hololoot 37 HOL
   $0.001263
   38
   Metacraft 38 MCT
   $1.37
   39
   EEG token 39 EEG
   $0.015
   40
   BlueArk 40 BRK
   $0.00001306
   41
   SIMU 41 SIM
   $0.0...012
   42
   Key Stake 42 KTK
   $0.0...04
   43
   Ai varius 43 AVR
   $0.0...012
   44
   Shanum 44 SHAN
   $0.00025
   45
   Frutti Dino 45 FDT
   $0.0122
   46
   Privapp Network 46 BPRIVA
   $1.65
   47
   DOGITA 47 DOGA
   $0.00004646
   48
   Shiny Ore 48 SO
   $0.0000009227
   49
   Frenchie Network 49 FREN
   $0.000000053
   50
   Eternal World 50 ETL
   $0.000612
   51
   Zatin 51 ZTN
   $0.0...05
   52
   BRAHNO TIME 52 AIBAT
   $0.0...05
   53
   Fibon 53 FIB
   $0.00000000267
   54
   BaoLFG 54 BAOLFG
   $0.00000328
   55
   VariationPepe 55 VT
   $0.0000451
   56
   Droggy 56 DROGGY
   $0.000000011
   57
   Sqtsant 57 SQTSANT
   $0.000000568
   58
   ONSWEB3 58 ONS
   $0.0000000031
   59
   Doracle 59 DRC
   $0.0...017
   60
   Global Token 60 GBL
   $0.0105
   61
   ZeroVirtual 61 ZVI
   $0.0...012
   62
   Synth Ai 62 SYAI
   $0.003981
   63
   Getaverse 63 GETA
   $0.000585
   64
   Nippon Lagoon 64 NLC
   $0.001525
   65
   La Doge de Papel 65 LDDP
   $0.00000019
   66
   ROMCOIN 66 ROM
   $0.2839
   67
   ARB2.0 67 ARB2.0
   $0.00000697
   68
   MATAR 68 MATAR
   $5.31
   69
   Kalata 69 KALA
   $0.00013
   70
   Voox AI 70 VOOXAI
   $0.0000554
   71
   Game Verse 71 SWO
   $0.003972
   72
   Pesabase 72 PESA
   $0.04
   73
   AIMEME Token 73 AIMEME
   $0.0000862
   74
   Hide Coin 74 HIDE
   $0.0588
   75
   MTG Token 75 MTG
   $0.000308
   76
   MUSK MEME 76 MUSKMEME
   $0.0...0809
   77
   PalmPay 77 PALM
   $0.3443
   78
   Planet Token 78 PLANET
   $0.00002499
   79
   Funsjourney 79 FUNJR
   $0.000000001197
   80
   Quidd 80 QUIDD
   $0.006681
   81
   Snapmuse 81 SMX
   $0.0246
   82
   Tokuda 82 TKD
   $0.00002604
   83
   Curate 83 XCUR
   $0.0173
   84
   WIFHAT 84 WIFHAT
   $0.00773
   85
   CampusAI 85 CMAI
   $0.000026
   86
   SOLMEME COIN 86 SOLMEME
   $0.0000000019
   87
   EmoTech 87 EMT
   $0.0...085
   88
   Baby Dragon 88 BABYDRAGON
   $0.0...05651
   89
   DOSE 89 DOSE
   $0.00526
   90
   EVDC Network 90 EVDC
   $0.00002713
   91
   Terivto Protocol 91 TRV
   $0.0...01
   92
   2023 Token 92 T23
   $0.000000000493
   93
   GetKicks 93 KICKS
   $0.000631
   94
   Janex 94 JNX
   $0.00063
   95
   Beefi Social 95 BEEFI
   $0.0107
   96
   NovaX 96 NOVAX
   $0.95
   97
   Zuki Moba 97 ZUKI
   $0.002991
   98
   Knit Finance 98 KFT
   $0.004266
   99
   Digihealth 99 DGH
   $0.00293
   100
   LABEL Foundation 100 LBL
   $0.004391