Tiền ảo: 26,866 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,504.82B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $34.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.4% ETH 17.1% Phí gas trên ETH: 45Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token BSC Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên BSC Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Trivians 1 TRIVIA
   $0.0031 295.91%236.02%-- $204,234 5.26BTC--0.29,0.29,0.31,0.32,0.34,0.35,0.33,0.2,0.21,0.2,0.21,0.22,0.22,0.24,0.23,0.29,0.25,0.25,0.23,0.24,0.28,0.29,0.28,0.26,1
   2
   Redluna 2 REDLUNA
   $0.0000004207 250.73%12.06%$126,221 $75,981 1.96BTC
   300,000,000,000 REDLUNA
   0.17,0.17,0.63,0.63,0.65,0.64,0.7,0.7,1,0.87,0.92,0.93,0.93,0.63,0.17,0.17,0.18,0.76,0.63,0.19,0.19,0.23,0.27,0.27,0.81
   3
   Glowston 3 GLON
   $0.000000001 190.05%147.55%------
   4
   FUFU 4 FUFU
   $0.002375 189.97%4314.50%-- $221,295 5.7BTC--0.03,0.03,0.04,0.04,0.06,0.08,0.12,0.13,0.12,0.13,0.11,0.11,0.1,0.13,0.13,0.2,0.24,0.52,0.58,0.93,0.69,1
   5
   Minati Coin 5 MNTC
   $1.91 167.79%95.56%$21,942,000 $554,144 14.28BTC
   11,500,000 MNTC
   0.42,0.41,0.43,0.48,0.47,0.46,0.43,0.44,0.43,0.44,0.37,0.37,0.38,0.36,0.36,0.34,0.35,0.34,0.34,0.35,0.34,0.33,0.35,0.35,0.67,1
   6
   Baby Pepe Floki 6 BPEPEF
   $0.00000561 162.15%157.34%$274,890 $3,434.51 0.0885BTC
   49,000,000,000 BPEPEF
   0.66,0.66,0.59,0.59,0.64,0.59,0.59,0.61,0.62,0.88,0.87,0.67,0.66,0.66,0.61,0.62,0.52,0.52,0.61,0.98,0.99,1,0.66,0.64,0.65,0.66
   7
   Ramp DeFi 7 RAMP
   $0.0493 155.93%3.07%$23,572,263 $1,354.93 0.035BTC
   477,838,740 RAMP
   0.91,0.91,0.98,0.97,0.99,1,0.99,0.98,0.97,0.95,0.94,0.96,0.96,0.94,0.9,0.9,0.89,0.88,0.89,0.3,0.31,0.71,0.88,0.34,0.34,0.88
   8
   Bitcoin AI 8 BITCOINAI
   $0.00000103 144.02%139.69%-- $50,959 1.31BTC--0.89,0.97,0.87,0.89,0.86,1,0.76,0.95,0.68,0.73,0.69,0.66,0.65,0.65,0.59,0.59,0.58,0.6,0.58,0.61,0.56,0.71,0.64,0.61,0.64,0.63,0.59,0.57
   9
   Multi AI 9 MAI
   $0.005055 143.26%146.71%-- $155,423 4.01BTC--0.36,0.36,0.35,0.38,0.4,0.4,0.43,0.45,0.43,0.42,0.42,0.39,0.42,0.41,0.38,0.39,0.39,0.38,0.38,0.39,0.63,0.88,1
   10
   GamingShiba 10 GAMINGSHIBA
   $0.00000569 127.60%75.08%$125,464 $1,319.12 0.034BTC
   22,050,000,000 GAMINGSHIBA
   0.62,0.62,0.67,0.67,0.59,0.59,0.56,0.57,0.57,0.5,0.37,0.37,0.49,0.49,0.42,0.52,0.44,0.56,1,1
   11
   LuckyCoin 11 LKC
   $0.0000000005
   12
   Satoshi Island Coin 12 STC
   $0.8179
   13
   Collie Inu 13 COLLIE
   $0.000000019
   14
   Baby Lovely Inu 14 BLOVELY
   $0.00000000215
   15
   Nowar 15 NOWAR
   $0.00000002
   16
   Moneyswap 16 MSWAP
   $0.00004284
   17
   Fight Of The Ages 17 FOTA
   $0.0145
   18
   Medamon 18 MON
   $0.001601
   19
   GamesPad 19 GMPD
   $0.0239
   20
   SIF Token 20 SIF
   $0.00001397
   21
   Smarty Pay 21 SPY
   $0.001539
   22
   Ozone metaverse 22 OZONE
   $0.001128
   23
   Creo Engine 23 CREO
   $0.006674
   24
   BattleVerse 24 BVC
   $0.00049
   25
   SappChat 25 APP
   $0.00089
   26
   Good 26 GOOD
   $2.4
   27
   GreenEnvCoalition 27 GEC
   $0.004671
   28
   ZOO RACE NFT 28 RACEZOO
   $0.00003859
   29
   AI DogeX 29 AIDOGEX
   $0.000000000892
   30
   Cloak Coin 30 CLOAK
   $0.00079
   31
   Defina Finance 31 FINA
   $0.0244
   32
   Mind Matrix 32 AIMX
   $0.000000031
   33
   Dogecoin 2.0 33 DOGE2
   $0.00039
   34
   DecenFi 34 DFI
   $0.0000008868
   35
   Chronicle 35 XNL
   $0.0215
   36
   IOTA 36 MIOTA
   $0.3284
   37
   AI Swap 37 AIS
   $0.00000025
   38
   Giftedhands Future 38 GHD
   $0.00000177
   39
   chabit 39 CB8
   $0.1408
   40
   Tokoin 40 TOKO
   $0.002562
   41
   Bitbull 41 BITBULL
   $0.00504
   42
   TheX Protocol 42 TXP
   $0.0217
   43
   Hayya Qatar 43 HQR
   $0.0...04
   44
   SKUYX 44 SKYX
   $0.0206
   45
   PodFast 45 FAST
   $0.0503
   46
   Lucky7 46 7
   $0.0725
   47
   TASAYI 47 TSY
   $0.00000274
   48
   OLOID 48 OLOID
   $0.000402
   49
   LaRace 49 LAR
   $0.00008957
   50
   DhabiCoin 50 DBC
   $0.00001992
   51
   Woonkly Power 51 WOOP
   $0.008435
   52
   Lumishare 52 LUMI
   $0.0487
   53
   Pepito BSC 53 PEPI
   $0.00009998
   54
   SafeMoon V2 54 SFM
   $0.00007681
   55
   Gladian 55 GLD
   $0.0000661
   56
   MetaElfLand 56 MELD
   $0.002998
   57
   ICMT 57 ICM
   $56.82
   58
   BighBull 58 BIGB
   $0.002396
   59
   Banus.Finance 59 BANUS
   $0.000998
   60
   BeNFT Solutions 60 BEAI
   $1.01
   61
   EASY V2 61 EZ
   $0.0378
   62
   Goat Gang 62 GGT
   $0.2304
   63
   MetaGods 63 MGOD
   $0.007365
   64
   RealFevr 64 FEVR
   $0.000584
   65
   Egoras Credit 65 EGC
   $2.23
   66
   AFRO MOON DOG 66 AMD
   $0.0...0626
   67
   Trans Pepe 67 TRANS
   $0.0...0431
   68
   WORLD ID 68 WOID
   $0.00000139
   69
   OciCat 69 OCICAT
   $0.000000001083
   70
   Autobahn Network 70 TXL
   $0.004151
   71
   Hinoki Protocol 71 HNK
   $0.0176
   72
   dexSHARE 72 DEXSHARE
   $0.097
   73
   Swin Chain 73 SWIN
   $3,017.9
   74
   CryptoUnity 74 CUT
   $0.007642
   75
   Ignore Fud 75 4TOKEN
   $0.00007974
   76
   Dohrnii 76 DHN
   $0.0087
   77
   LunaGens 77 LUNG
   $0.000239
   78
   SB GROUP 78 SBG
   $0.00000555
   79
   BillionHappiness 79 BHC
   $11.49
   80
   Moonseer 80 MOON
   $0.000000034
   81
   ETHAX 81 ETHAX
   $0.0471
   82
   Pundi X PURSE 82 PURSE
   $0.000329
   83
   SOUNI 83 SON
   $0.000533
   84
   Sonic In 84 SONIC
   $0.0...0115
   85
   Froge 85 FROGE
   $0.0...0128
   86
   Euler Tools 86 EULER
   $0.000883
   87
   Splintershards 87 SPS
   $0.0248
   88
   SIGNIN 88 SIGN
   $0.0128
   89
   NASDEX Token 89 NSDX
   $0.2337
   90
   Magic beasties 90 BSTS
   $0.0000001
   91
   Pomerium 91 PMG
   $0.1722
   92
   MicroCreditToken 92 MCT
   $0.000149
   93
   Planet Hares 93 HAC
   $0.006515
   94
   SpaceY 94 SPAY
   $0.0466
   95
   BitTorrent 95 BTTOLD
   $0.000557
   96
   Ratscoin 96 RATS
   $0.000000000576
   97
   Sangkara 97 MISA
   $0.00000041
   98
   La Doge de Papel 98 LDDP
   $0.00000014
   99
   Meta Ruffy 99 MR
   $0.000000897
   100
   STA 100 STA
   $0.000504