Các loại tiền điện tử: 23,038 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,196,511,594,920 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $45,902,141,604 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 17.8% Phí gas trên ETH: 21Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token BSC Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên BSC Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Teddy Doge 1 TEDDY
   $0.0000002235 11724.12%9794.53%$1,397 $5,353.9 0.1934BTC
   6,250,000,000 TEDDY
   0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,1
   2
   Cross-Chain Bridge Token 2 BRIDGE
   $0.008597 366.97%15.35%-- $225,642 8.15BTC--1,1,1,0.93,0.92,0.93,0.92,0.95,0.96,0.93,0.95,0.93,0.93,0.93,0.6,0.6,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.21,0.21,0.21,0.97,0.97,0.97,0.97
   3
   Optimus Inu 3 OPINU
   $0.00112 249.12%110.58%$1,120,000 $1,261,441 45.56BTC
   1,000,000,000 OPINU
   0.63,0.7,0.69,0.68,0.64,0.64,0.64,0.63,0.59,0.59,0.56,0.54,0.54,0.56,0.54,0.55,0.57,0.56,0.52,0.51,0.49,0.49,0.5,0.44,0.4,0.66,0.79,1
   4
   CloudTx 4 CLOUD
   $0.000632 136.37%73.28%$120,084 $19,218 0.6941BTC
   190,000,000 CLOUD
   0.45,0.46,0.45,0.47,0.47,0.47,0.47,0.44,0.43,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.37,0.32,0.33,0.35,0.31,0.32,0.31,0.32,0.32,0.33,0.81,0.95,1,0.82
   5
   Talkado 5 TALK
   $0.0...021 132.89%78.68%$214 $149.85 0.0054BTC
   102,270,000,000,000 TALK
   0.56,0.56,0.67,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.65,0.56,0.7,0.56,0.56,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.67,0.39,0.43,0.43,0.43,0.51,1
   6
   HyperonChain 6 HPN
   $0.00851 112.75%28.48%$851,000 $1,306.46 0.0472BTC
   100,000,000 HPN
   0.88,0.68,0.68,0.71,0.64,0.67,0.65,0.67,0.65,0.65,0.65,0.65,0.84,0.5,0.83,0.75,0.75,0.82,0.65,0.75,0.66,0.5,0.43,0.64,0.62,1,0.88,0.71
   7
   BTS Chain 7 BTSC
   $0.004701 112.43%178.17%-- $29,999 1.08BTC--0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.19,0.22,0.22,0.2,0.2,0.19,0.2,0.2,0.24,0.2,0.22,0.22,0.22,0.41,0.28,0.46,1,0.79,0.71
   8
   Polylastic 8 POLX
   $0.000155 106.31%167.69%-- $3,823,760 138BTC--0.34,0.34,0.35,0.35,0.34,0.34,0.33,0.34,0.33,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.34,0.36,0.35,0.37,0.43,0.42,0.45,0.48,0.43,0.7,0.73,0.78,1
   9
   FitR 9 FMT
   $0.014 94.44%51.20%-- $31,161 1.13BTC--0.73,0.72,0.72,0.85,0.8,0.99,0.98,0.94,0.86,0.88,0.86,0.86,0.88,0.86,0.83,0.88,0.86,0.79,0.84,0.78,0.73,0.74,0.93,0.85,0.72,0.87,0.83,1
   10
   GoCryptoMe 10 GCME
   $0.006285 89.54%78.40%$622,140 $0.0458
   98,988,085 GCME
   0.53,0.53,0.53,0.53,0.51,0.5,0.5,0.51,0.51,0.9,0.49,0.5,0.5,0.51,0.49,0.47,1,1,0.49,0.49,0.94,0.49,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.94
   11
   Meli 11 MELI
   $0.00387
   12
   Revolution 12 REV
   $0.6683
   13
   CATCEO 13 CATCEO
   $0.0...0467
   14
   Meme AI 14 MEMEAI
   $0.000185
   15
   Phoenix chain 15 PHX
   $0.000783
   16
   Chungdam Renewable Energy 16 CREMOA
   $0.0019
   17
   Novatoken 17 NVT
   $0.003947
   18
   Eagonswap 18 EAGON
   $0.000234
   19
   PlatinX 19 PTX
   $0.03
   20
   Okratech Token 20 ORT
   $0.0285
   21
   MangoMan Intelligent 21 MMIT
   $0.0000000988
   22
   Sudo Chain 22 APTS
   $0.00573
   23
   ChainCade 23 CHAINCADE
   $0.000000000768
   24
   Ekta 24 EKTA
   $0.0232
   25
   The Web3 Project V2 25 TWEP
   $0.000343
   26
   MoneydefiSwap 26 MSD
   $0.0000000887
   27
   CUSTODIY 27 CTY
   $0.9583
   28
   Recharge 28 RCG
   $0.3008
   29
   CryptoMines 29 ETERNAL
   $0.23
   30
   Baby Lovely Inu 30 BLOVELY
   $0.000000002425
   31
   French Connection Finance 31 FCF
   $0.000107
   32
   AmazingTeamDAO 32 AMAZINGTEAM
   $2.67
   33
   HotMoon Token 33 HOTMOON
   $0.000000002627
   34
   Fidelis 34 FDLS
   $0.000297
   35
   Oobit 35 OBT
   $0.0139
   36
   Shark Lock 36 SL
   $0.000197
   37
   KabosuCEO 37 KCEO
   $0.00003929
   38
   ShibCEO 38 SHIBCEO
   $0.0...08018
   39
   FLOSHIDO INU 39 FLOSHIDO
   $0.0000006402
   40
   REEFER Token 40 REEFER
   $0.00000153
   41
   Ltradex 41 LTEX
   $0.0000000163
   42
   CEO 42 CEO
   $0.0252
   43
   Technology Membership Coin 43 TMC
   $0.2966
   44
   Mechaverse 44 MC
   $0.2219
   45
   Galaxia 45 GLX
   $0.00129
   46
   YouCoin Metaverse 46 UCON
   $191.4
   47
   OLOID 47 OLOID
   $0.000402
   48
   Azbit 48 AZ
   $0.00000865
   49
   Minato 49 MNTO
   $2.67
   50
   Monopoly Millionaire Control 50 MMC
   $0.259
   51
   DogeArmy 51 DOGRMY
   $0.000000001744
   52
   Neutrino USD 52 USDN
   $0.0285
   53
   TourismX Token 53 TRMX
   $0.033
   54
   FlokiBasedAI 54 FLOKIBASEDAI
   $0.0000546
   55
   LABS Group 55 LABS
   $0.001067
   56
   REGENT COIN 56 REGENT
   $4.65
   57
   PayBit 57 PAYBIT
   $0.001987
   58
   Reflecto V2 58 RTO
   $0.000000001667
   59
   Generative GPT 59 GGPT
   $0.0000001747
   60
   SIGNIN 60 SIGN
   $0.0414
   61
   Revoland 61 REVO
   $0.0384
   62
   MDCx 62 MDCX
   $0.446
   63
   NuriTopia 63 NBLU
   $0.0158
   64
   ALTPAY FINANCE 64 ALTPAY
   $0.0007
   65
   Renewable Energy Token 65 RET
   $0.000000000201
   66
   Rhythm 66 RHYTHM
   $0.000165
   67
   MetaMallVerse 67 MEMV
   $0.000698
   68
   MoonRaise 68 MRT
   $0.000307
   69
   XP.network 69 XPNET
   $0.005746
   70
   MetaRim 70 RIM
   $0.000146
   71
   Pepa Inu 71 PEPA
   $0.0...0103
   72
   Gamium 72 GMM
   $0.001292
   73
   Energy Empire 73 E2COIN
   $0.0126
   74
   Meta Things 74 METT
   $0.000109
   75
   FLOKI CEO 75 FLOKICEO
   $0.0...0686
   76
   Aquanee 76 AQDC
   $0.00645
   77
   Lendefi 77 LDFI
   $0.00000914
   78
   CrossFi 78 CRFI
   $0.008242
   79
   Bitindi Chain 79 BNI
   $0.0324
   80
   UpBots 80 UBXN
   $0.002669
   81
   Sakai Vault 81 SAKAI
   $0.5751
   82
   DhabiCoin 82 DBC
   $0.00006456
   83
   ElvishMagic 83 EMP
   $0.000812
   84
   Monsterra 84 MSTR
   $0.1211
   85
   Omax Token 85 OMAX
   $0.000299
   86
   iDeFiYieldProtocol 86 IDYP
   $0.00194
   87
   POLYSPORTS 87 PS1
   $0.001881
   88
   Rare FND 88 FND
   $0.003363
   89
   Infinite Launch 89 ILA
   $0.002906
   90
   Pomerium 90 PMG
   $0.1017
   91
   HyperChain X 91 HYPER
   $0.001743
   92
   Pancake Games 92 GCAKE
   $0.00000128
   93
   La Doge de Papel 93 LDDP
   $0.0000001
   94
   TETHEREUM 94 T99
   $0.0000591
   95
   LOFI 95 LOFI
   $0.0165
   96
   beFITTER 96 FIU
   $0.003168
   97
   CloudChain 97 CLDC
   $0.0365
   98
   MRHB DeFi 98 MRHB
   $0.005115
   99
   Sports Artificial 99 SPORTS-AI
   $0.000194
   100
   Vege Token 100 VEGE
   $0.7799