Tiền ảo: 29,015 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,544.45B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $72.58B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.5% ETH 15.2% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DogeCoin Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DogeCoin Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Kabosu 1 KABOSU
   $0.00000278 18.30%31.75%-- $33,670 0.5064BTC--0.8,0.77,0.75,0.76,0.75,0.75,0.76,0.76,0.74,0.8,0.8,0.82,0.82,0.85,0.88,0.86,0.87,0.86,0.86,0.87,0.87,0.86,0.92,0.96,1
   2
   Doge Eat Doge 2 OMNOM
   $0.0000001737 12.14%3.54%$53,845,140 $527,588 7.94BTC
   310,000,000,000,000 OMNOM
   1,0.9,0.89,0.9,0.96,0.96,0.86,0.76,0.83,0.79,0.8,0.82,0.79,0.77,0.76,0.79,0.89,0.87,0.84,0.84,0.88,0.88,0.84,0.86,0.88,0.95,1,0.94
   3
   DogeKing 3 DOGEKING
   $0.000000004836 8.80%4.59%-- $391,752 5.89BTC--1,0.97,0.96,0.92,0.95,0.87,0.91,0.89,0.91,0.9,0.86,0.85,0.96,0.93,0.93,0.89,0.9,0.93,0.93,0.92,0.91,0.9,0.91,0.88,0.9,0.91,0.9,0.92
   4
   Dogecoin 2.0 4 DOGE2
   $0.0064 8.47%8.29%-- $242.89 0.0037BTC--0.81,0.81,1,0.82,0.81,0.82,0.82,0.81,1,1,0.82,0.84,0.84,0.82,0.81,0.71,0.71,0.82,0.62,0.81,0.81,0.84,0.63
   5
   Pig Finance 5 PIG
   $0.0000000269 8.19%10.18%-- $365,183 5.49BTC--0.86,0.84,0.83,0.81,0.83,0.83,0.85,0.81,0.83,0.83,0.86,0.85,0.85,0.86,0.86,0.85,0.86,0.85,0.86,0.87,0.9,0.87,0.86,0.87,0.89,1,0.98
   6
   DogeSwap 6 DOG
   $0.001393 7.24%9.31%-- $24,170 0.3636BTC--0.92,0.92,0.91,0.89,0.89,0.91,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.76,0.82,0.83,0.8,0.77,0.8,0.83,0.87,0.81,0.82,0.83,0.83,1,0.83
   7
   Poodl Token 7 POODL
   $0.000000008125 6.42%1.53%$606,815 $2,017.37 0.0304BTC
   74,682,187,744,284 POODL
   0.98,0.97,0.95,0.94,0.94,0.91,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.97,0.98,1,0.91,0.91,0.92,0.91,0.93,0.96,1,0.99
   8
   BitShiba 8 SHIBA
   $0.000000002143 4.33%2.42%-- $31,579 0.4751BTC--0.87,0.85,0.79,0.78,0.88,0.87,0.86,0.9,0.97,0.99,1,0.96,0.95,0.78,0.81,0.8,0.82,0.83,0.84,0.84,0.86,0.85,0.86,0.81,0.84,0.86,0.89,0.85
   9
   Floki Inu 9 FLOKI
   $0.000174 4.24%22.30%$1,731,976,363 $170,854,303 2,570BTC
   9,944,742,556,018 FLOKI
   0.82,0.77,0.81,0.8,0.81,0.82,0.78,0.75,0.77,0.77,0.78,0.79,0.77,0.81,0.81,0.77,0.81,0.8,0.86,0.94,0.95,1,0.94,0.98,1,0.99,0.98
   10
   Hokkaidu Inu 10 HOKK
   $0.0...0319 3.91%11.15%-- $3,470.73 0.0522BTC--0.91,0.82,0.85,0.81,0.83,0.83,0.82,0.79,0.8,0.8,0.81,0.79,0.82,0.82,0.81,0.91,0.83,0.84,0.98,1,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97
   11
   Hoge Finance 11 HOGE
   $0.00002637
   12
   Walter Inu 12 $WINU
   $0.00000225
   13
   Shiba Inu 13 SHIB
   $0.00002683
   14
   Shibaken Finance 14 SHIBAKEN
   $0.0...0345
   15
   Dogecoin 15 DOGE
   $0.1609
   16
   HOKK Finance 16 HOKK
   $0.000314
   17
   Grimace Coin 17 GRIMACE
   $12.43
   18
   Zombie Inu 18 ZINU
   $0.000000000331
   19
   Kishu Inu 19 KISHU
   $0.000000000474
   20
   Australian Safe Shepherd 20 ASS
   $0.000000000775
   21
   Chihuahua 21 HUAHUA
   $0.000115
   22
   Dogelon Mars 22 ELON
   $0.0000002174
   23
   Akita Inu 23 AKITA
   $0.0000002069
   24
   Vita Inu 24 VINU
   $0.0000000233
   25
   Shibaverse 25 VERSE
   $0.000163
   26
   Dog Token 26 DOG
   $0.000000001177
   27
   Wrapped WDOGE 27 WWDOGE
   $0.04
   28
   Samusky 28 SAMU
   $0.0000001135
   29
   Baby Doge Coin 29 BABYDOGE
   $0.000000001831
   30
   Wrapped Dogecoin 30 WDOGE
   $0.1602
   31
   Doge Killer 31 LEASH
   $440.88
   32
   Bonk 32 BONK
   $0.00001992
   33
   Hello Pets(Battle Pets) 33 PET
   $0.0992
   34
   FEG Token V2 34 FEG
   $0.00064
   35
   HeHe 35 HEHE
   $0.0000002752
   36
   Shiba Girlfriend 36 SHIBGF
   $0.000000001405
   37
   Samoyedcoin 37 SAMO
   $0.006464
   38
   AI DogeX 38 AIDOGEX
   $0.000000001399
   39
   Dogey-Inu 39 DINU
   $0.000000000555
   40
   Dogelana 40 DGLN
   $0.00002231
   41
   Doge Inu 41 DINU
   $0.00000000528
   42
   CYBONK 42 CYBONK
   $0.00000207
   43
   Baby Saitama Inu 43 BABYSAITAMA
   $0.0...0846
   44
   DOGEKONG 44 DOGEKONG
   $0.0...016
   45
   Shih Tzu 45 SHIH
   $0.000000000724
   46
   Loser Coin 46 LOWB
   $0.0000068
   47
   Akamaru Inu 47 AKAMARU
   --
   48
   Baby Doug 48 BABYDOUG
   --
   49
   Baby Shiba Coin 49 BABYSHIBA
   --
   50
   Baby Marley Coin 50 BMC
   --
   51
   Chow Chow Finance 51 CHOW
   --
   52
   Defender of Doge 52 DOD
   --
   53
   Dog Collar 53 COLLAR
   --
   54
   Doge King 54 DOGEK
   --
   55
   Doge Solar 55 DSOLAR
   --
   56
   DogeApe 56 DOGEAPE
   --
   57
   DogeMan 57 DGMAN
   --
   58
   DogeZilla 58 DOGEZILLA
   --
   59
   DogeZilla V2 59 DOGEZILLA
   --
   60
   Kudoe(Dogs Of Elon) 60 KDOE(DOE)
   --
   61
   Duck Finance 61 DUCK
   --
   62
   Dump Doge 62 DUMPDOGE
   --
   63
   Egod The Savior 63 $SAVIOR
   --
   64
   FEG Token 64 FEG
   $0.0...041
   65
   FirstDoge 65 FIRSTDOGE
   --
   66
   Floki Shiba 66 FSHIB
   --
   67
   Fluffy Inu 67 FLUFFY
   --
   68
   Fox Finance 68 FOX
   --
   69
   GamingShiba 69 GAMINGSHIBA
   --
   70
   Good Doge 70 $TREAT
   --
   71
   Island Inu 71 ISLAINU
   --
   72
   Kai Inu 72 KAI
   --
   73
   Kitty Ninja 73 KINJA
   --
   74
   KOROMARU 74 KOROMARU
   --
   75
   Meta Billionaires Club 75 METABC
   --
   76
   Meta Shiba 76 MSHIBA
   --
   77
   MetaDoge 77 METADOGE
   --
   78
   MetaDoge 78 METADOGE
   --
   79
   MonkeyCoin 79 MC
   --
   80
   Mrs Cheems 80 MCINU
   --
   81
   Nasa Doge 81 NASADOGE
   --
   82
   NO DOGE 82 NODOGE
   --
   83
   Paris Inu-ton 83 PRINCESS
   --
   84
   Pika 84 PIKACHU
   --
   85
   PoFi 85 POFI
   --
   86
   Potter Inu 86 POTTERINU
   --
   87
   RxC 87 RXC
   --
   88
   Sad Cat Token 88 SCAT
   --
   89
   SafeMoon 89 SAFEMOON
   --
   90
   Shiba Lite 90 SHIBLITE
   --
   91
   Shibonk 91 SHIBO
   --
   92
   Shikage 92 SHKG
   --
   93
   Shikoku Inu 93 SHIK
   --
   94
   Sincere Doge 94 SDOGE
   --
   95
   Son of Doge 95 SOD
   --
   96
   Son of Doge V2 96 SODV2
   --
   97
   Son of Shib 97 SON
   --
   98
   Space Hoge 98 SOGE
   --
   99
   MEDIADOGE 99 MEDIADOGE
   --
   100
   Vitalick Neuterin 100 LICK
   --