Tiền ảo: 29,558 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,729.35B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.7B Tỷ lệ thống trị: BTC 50% ETH 17.3% ETH Gas:  23 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polychain Capital Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polychain Capital Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Nervos CKB 1 CKB
   $0.0173 7.61%1.95%$765,340,404 $38,175,213 551BTC
   44,239,329,760 CKB
   0.95,0.96,0.97,0.97,0.94,0.91,0.9,0.89,0.9,0.88,0.86,0.87,0.88,0.87,0.86,0.87,0.88,0.92,0.93,0.93,0.91,0.91,0.92,1
   2
   Kin 2 KIN
   $0.00001713 5.42%3.43%$50,289,176 $213,819 3.09BTC
   2,935,737,051,545 KIN
   0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.93,0.95,1,0.98,0.98,0.97,0.92,0.94,0.93,0.94,0.93,0.92,0.91,0.91,0.9,0.9,0.89,0.88,0.91,0.92,0.93
   3
   Orchid 3 OXT
   $0.1066 4.10%4.20%$104,444,452 $21,146,695 305BTC
   979,779,107 OXT
   0.91,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.94,0.93,0.94,0.94,0.96,0.94,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.94,0.94,0.99,1
   4
   Zilliqa 4 ZIL
   $0.0249 3.29%0.99%$458,122,107 $19,771,493 285BTC
   18,428,822,873 ZIL
   0.96,0.95,0.97,0.97,0.95,0.97,0.96,0.95,0.96,0.94,0.92,0.93,0.93,0.94,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,1
   5
   Tezos 5 XTZ
   $0.9897 3.04%0.73%$973,018,165 $22,853,277 330BTC
   983,144,554 XTZ
   0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.94,0.93,0.95,0.95,0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,1
   6
   Filecoin 6 FIL
   $6.06 2.82%1.54%$3,373,106,552 $101,414,315 1,464BTC
   556,590,689 FIL
   0.99,0.97,0.98,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.97,0.93,0.93,0.94,0.92,0.92,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,1
   7
   Avalanche 7 AVAX
   $37.96 2.69%5.35%$14,914,596,083 $212,553,802 3,068BTC
   392,910,198 AVAX
   0.96,0.98,0.99,1,1,0.99,1,0.98,0.97,0.97,0.93,0.93,0.94,0.91,0.92,0.92,0.94,0.94,0.92,0.93,0.91,0.91,0.9,0.9,0.91,0.94
   8
   Cosmos 8 ATOM
   $8.61 2.52%3.34%$3,365,639,425 $55,067,802 795BTC
   390,930,671 ATOM
   1,0.99,1,1,0.99,0.97,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.93,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.98
   9
   Acala Token 9 ACA
   $0.1032 2.28%5.49%$99,330,000 $4,002,157 57.76BTC
   962,499,997 ACA
   1,0.98,1,1,0.99,0.97,0.97,0.95,0.95,0.93,0.92,0.93,0.92,0.91,1,0.94,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.93,0.96
   10
   Astar Network 10 ASTR
   $0.0918 1.98%3.86%$519,528,569 $14,704,883 212BTC
   5,658,243,151 ASTR
   1,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.99,0.97,0.95,0.96,0.96,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.95,0.97,0.96,0.97,0.95,0.95,0.98
   11
   Mina Protocol 11 MINA
   $0.874
   12
   Internet Computer 12 ICP
   $12.24
   13
   0x 13 ZRX
   $0.5557
   14
   Bitcoin 14 BTC
   $69,288.53
   15
   Kaspa 15 KAS
   $0.1406
   16
   Axelar 16 AXL
   $0.9524
   17
   yearn.finance 17 YFI
   $7,275.97
   18
   Arbitrum 18 ARB
   $1.22
   19
   Celo 19 CELO
   $0.8852
   20
   Ethereum 20 ETH
   $3,876.16
   21
   Polkadot 21 DOT
   $7.55
   22
   NYM 22 NYM
   $0.1612
   23
   Keep Network 23 KEEP
   $0.1751
   24
   Compound 24 COMP
   $62.9
   25
   Maker 25 MKR
   $2,758.15
   26
   NuCypher 26 NU
   $0.1208
   27
   Titan Hunters 27 TITA
   $0.000633
   28
   Plato Farm 28 PLATO
   --
   29
   VESQ 29 VSQ
   --