Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,571.72B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $14.32B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polychain Capital Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polychain Capital Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Acala Token 1 ACA
   $0.0486 4.08%3.42%$38,896,587 $6,466,204 243BTC
   799,979,166 ACA
   0.95,0.97,0.95,0.93,0.91,0.9,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.92,0.91,0.93,0.94,0.91,0.91,0.9,0.91,0.91,0.92,0.94,1
   2
   Kin 2 KIN
   $0.00001165 3.37%13.23%$34,201,337 $246,488 9.28BTC
   2,935,737,051,545 KIN
   0.62,0.63,0.63,0.65,1,0.73,0.78,0.91,0.87,0.85,0.86,0.82,0.8,0.8,0.79,0.77,0.75,0.75,0.74,0.74,0.75,0.81,0.78,0.81,0.81,0.79
   3
   Keep Network 3 KEEP
   $0.087 1.03%2.87%$86,968,129 $3,570.2 0.1344BTC
   999,748,580 KEEP
   0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.94,0.91,0.92,0.95,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.96,1,0.99,0.97,0.96,0.96,0.97
   4
   NuCypher 4 NU
   $0.0591 0.85%2.21%$41,560,657 $1,098.75 0.0414BTC
   703,000,000 NU
   0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.96,1,0.99,0.99,0.98,0.98,1,0.99,0.98,0.98,0.96,0.96,0.99,0.98,0.98
   5
   yearn.finance 5 YFI
   $5,154.37 0.76%5.50%$188,845,808 $11,480,317 432BTC
   36,638 YFI
   0.99,1,0.98,0.99,0.97,0.97,0.99,1,1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93
   6
   Compound 6 COMP
   $40.22 0.75%3.32%$314,852,375 $6,424,756 242BTC
   7,828,799 COMP
   0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.96,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.99,0.96,0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.99,0.99
   7
   Celo 7 CELO
   $0.4508 0.71%4.28%$230,715,357 $4,669,059 176BTC
   511,790,944 CELO
   0.96,0.97,0.93,0.93,0.91,0.91,0.92,0.95,0.96,0.96,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.98,1,0.95,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96
   8
   Avalanche 8 AVAX
   $8.9 0.57%3.41%$3,151,420,266 $51,522,678 1,939BTC
   354,048,406 AVAX
   1,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.96,0.96,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95
   9
   Mina Protocol 9 MINA
   $0.3809 0.50%0.93%$370,504,564 $2,959,230 111BTC
   972,708,229 MINA
   0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,1,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98
   10
   Tezos 10 XTZ
   $0.6615 0.35%0.50%$630,802,812 $9,893,595 372BTC
   953,594,577 XTZ
   1,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.98,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.96,0.97,0.98,0.98
   11
   Axelar 11 AXL
   $0.3374
   12
   0x 12 ZRX
   $0.1875
   13
   Internet Computer 13 ICP
   $2.93
   14
   Filecoin 14 FIL
   $3.23
   15
   NYM 15 NYM
   $0.1125
   16
   Titan Hunters 16 TITA
   $0.001077
   17
   Polkadot 17 DOT
   $4
   18
   Bitcoin 18 BTC
   $26,566.58
   19
   Nervos CKB 19 CKB
   $0.002716
   20
   Ethereum 20 ETH
   $1,590.09
   21
   Maker 21 MKR
   $1,277.97
   22
   Orchid 22 OXT
   $0.0627
   23
   Cosmos 23 ATOM
   $7.08
   24
   Astar Network 24 ASTR
   $0.0502
   25
   Arbitrum 25 ARB
   $0.8213
   26
   Kaspa 26 KAS
   $0.0458
   27
   Zilliqa 27 ZIL
   $0.0174
   28
   Plato Farm 28 PLATO
   --
   29
   VESQ 29 VSQ
   --