Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,535.98B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.73B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.1% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Base Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Base Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dogecoin 1 DOGE
   $0.004184 584.77%1562.89%-- $65,577 0.9915BTC--0.09,0.09,0.08,0.09,0.09,0.1,0.12,0.11,0.14,0.13,0.11,0.15,0.17,0.17,0.14,0.14,0.17,0.15,0.15,0.16,0.19,0.37,0.62,0.85,1
   2
   Coinye West 2 COINYE
   $0.017 420.32%221.99%-- $203.75 0.0031BTC--0.26,0.27,0.31,0.33,0.29,0.34,0.34,0.24,0.22,0.2,0.22,0.2,0.2,0.21,0.19,1,1,0.17,0.17,0.15,0.16,0.18,0.1,0.93,0.93
   3
   Based Peaches 3 PEACH
   $0.0026 279.56%224.74%-- $1,225.13 0.0185BTC--0.27,0.27,0.32,0.31,0.31,0.43,0.43,0.31,0.32,0.32,0.43,0.43,0.39,0.39,0.27,0.27,1,1
   4
   SKI MASK DOG 4 SKI
   $0.0055 41.03%8.49%-- $4.52 0.0001BTC--0.43,0.43,0.93,1,0.83,0.78,0.75,0.87,0.81,0.82,0.95,0.75,0.74,0.74,0.67,0.28,0.28,0.39,0.39
   5
   Bitcoin on Base 5 BTCB
   $1.39 25.65%2355.80%-- $2,066,747 31.25BTC--0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.05,0.04,0.03,0.04,0.04,0.06,0.11,0.11,0.1,0.2,0.24,0.23,0.33,0.44,0.82,0.96,0.81,1
   6
   WASSIE 6 WASSIE
   $0.00000465 20.78%23.27%-- $89,277 1.35BTC--0.98,0.98,0.96,1,0.98,0.96,0.93,0.9,0.87,0.88,0.81,0.83,0.83,0.78,0.76,0.68,0.69,0.66,0.66,0.68,0.75,0.7,0.7,0.68,0.66,0.6,0.52,0.58
   7
   Skull of Pepe Token 7 SKOP
   $0.0837 20.70%28.72%-- $152,935 2.31BTC--0.8,0.82,0.78,1,0.96,0.92,0.98,0.85,0.71,0.71,0.65,0.69,0.76,0.7,0.75,0.73,0.7,0.75,0.75,0.68,0.67,0.6,0.61,0.56,0.63,0.64,0.68
   8
   Based Peng 8 BENG
   $0.00001391 18.58%7.57%-- $9,043.18 0.1367BTC--0.7,0.65,0.66,0.62,0.6,0.59,0.54,0.52,0.48,0.47,0.49,0.55,0.65,1,0.85,0.7,0.68,0.4,0.4,0.39,0.41,0.42,0.39,0.4,0.48,0.51,0.47,0.54
   9
   ChompCoin 9 CHOMP
   $0.6011 16.29%21.04%-- $29,718 0.4494BTC--0.4,0.41,0.42,0.44,0.5,0.61,0.61,1,0.98,0.9,0.83,0.98,0.88,0.85,0.91,0.9,0.94,0.9,0.73,0.72,0.65,0.54,0.54,0.6,0.49,0.65,0.68,0.73
   10
   MYSTCL 10 MYST
   $198.04 15.39%11.29%-- $12,238 0.185BTC--0.95,0.97,0.95,1,0.96,0.91,0.89,0.89,0.85,0.86,0.94,0.95,0.95,0.94,0.88,0.86,0.8,0.81,0.67,0.73,0.72,0.73,0.72,0.74,0.75,0.76,0.78,0.88
   11
   EtherMail 11 EMT
   $0.17
   12
   Weirdo 12 WEIRDO
   $0.00009529
   13
   Penjamin Blinkerton 13 PEN
   $0.000000571
   14
   Carlo 14 CARLO
   $0.0159
   15
   Shiba Armstrong 15 SHIBA
   $0.000995
   16
   Keyboard Cat 16 KEYCAT
   $0.003758
   17
   Bento 17 BENTO
   $0.0000000234
   18
   Father Of Meme: Origin 18 FOMO
   $0.000597
   19
   Rug World Assets 19 RWA
   $0.1407
   20
   Base God 20 TYBG
   $0.00013
   21
   BaseSwap 21 BSWAP
   $0.361
   22
   Toshi 22 TOSHI
   $0.000339
   23
   Virtual Protocol 23 VIRTUAL
   $0.0415
   24
   RMRK 24 RMRK
   $1.03
   25
   Renzo Restaked ETH 25 EZETH
   $3,562.65
   26
   Starter 26 BUIDL
   $0.002554
   27
   Anime 27 ANIME
   $0.001126
   28
   Bald 28 BALD
   $0.0297
   29
   RobotBulls 29 RBT
   $14.21
   30
   ETH Trust Fund 30 ETF
   $0.001207
   31
   BORED 31 BORED
   $0.001647
   32
   Smudge Cat 32 SMUDCAT
   $0.0000008042
   33
   All Street Bets 33 BETS
   $0.000413
   34
   SNORT 34 SNORT
   $0.005098
   35
   Fungi 35 FUNGI
   $0.013
   36
   Balancer 36 BAL
   $3.4
   37
   Brett 37 BRETT
   $0.1382
   38
   APED 38 APED
   $0.00839
   39
   Synthswap 39 SYNTH
   $4
   40
   Noggles 40 NOGS
   $0.00008712
   41
   Fomo Base 41 FOMO
   $0.000114
   42
   Unagi Token 42 UNA
   $0.0748
   43
   SubQuery Network 43 SQT
   $0.0149
   44
   Metacade 44 MCADE
   $0.008966
   45
   MonkeyLeague 45 MBS
   $0.0126
   46
   Axelar 46 AXL
   $0.7568
   47
   Bridged USDC 47 USDbC
   $0.9999
   48
   Donotfomoew 48 MOEW
   $0.000854
   49
   Bitget Wallet Token 49 BWB
   $0.4548
   50
   toby 50 TOBY
   $0.0000000239
   51
   BUILD 51 BUILD
   $0.00000929
   52
   Bonus Block 52 BONUS
   $0.3838
   53
   Rocket Man 53 ROKM
   $0.0000000765
   54
   Echelon Prime 54 PRIME
   $10.23
   55
   GENOME 55 GENOME
   $0.018
   56
   Mamba 56 MAMBA
   $0.008037
   57
   Roost V2 57 ROOST
   $0.0235
   58
   Warden Protocol 58 WARP
   $0.14
   59
   Katt Daddy 59 KATT
   $0.0015
   60
   Britt 60 BRITT
   $0.001277
   61
   Common Wealth 61 WLTH
   $0.0819
   62
   Juicybet 62 JSP
   $0.00689
   63
   Wormhole 63 W
   $0.4435
   64
   BasedChad 64 BASED
   $0.000493
   65
   Green God Candle 65 GGC
   $0.000306
   66
   Roost V1 66 ROOST
   $0.000893
   67
   bloo foste coin 67 BLOO
   $1.65
   68
   BasedBunny 68 BUNNY
   $0.000799
   69
   Fomo Bull Club 69 FOMO
   $0.00006614
   70
   BOLT 70 BOLT
   $0.004343
   71
   Based Fink 71 FINK
   $0.000271
   72
   DOGINME 72 DOGINME
   $0.000222
   73
   Okayeg 73 OKAYEG
   $0.00001354
   74
   BOGE 74 BOGE
   $0.001572
   75
   Degen (Base) 75 DEGEN
   $0.0122
   76
   Law Of Attraction 76 LOA
   $0.0181
   77
   friend.tech 77 FRIEND
   $0.8391
   78
   GROOVE 78 GROOVE
   $0.004547
   79
   Mochi V2 79 MOCHI
   $0.00002
   80
   POON 80 POON
   $0.0002
   81
   Chinese BRETT 81 CHRETT
   $0.001962
   82
   LeetSwap 82 LEET
   $0.2907
   83
   Grand Base 83 GB
   $0.002025
   84
   Jogecodog 84 JOGECO
   $0.000000000188
   85
   Byte 85 BYTE
   $0.00002423
   86
   PEPE 86 PEPE
   $0.0000000163
   87
   Block Chain People 87 BCP
   $2.26
   88
   Moon Inu 88 MOON
   $0.0000000007
   89
   AIGPU Token 89 AIGPU
   --
   90
   Base Velocimeter 90 BVM
   --
   91
   BaseAI 91 BASEAI
   --
   92
   BaseAlpha 92 BAA
   --
   93
   based morning 93 BM
   --
   94
   BaseTools 94 BASE
   --
   95
   BUBCAT 95 BUB
   --
   96
   CACTUS 96 CACTUS
   --
   97
   catchcoin 97 CATCH
   --
   98
   Crypto Journey 98 DADDY
   --
   99
   Diligent Pepe 99 DILIGENT
   --
   100
   Dollur Go Brrr 100 DOLLUR
   --