Các loại tiền điện tử: 22,440 Trao đổi: 835 Vốn hóa thị trường: $1,127,657,125,645 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49,143,477,525 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.9% ETH 17.9% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polkadot Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polkadot Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dego Finance 1 DEGO
   $2.79 23.41%30.98%$39,477,752 $28,824,909 1,237BTC
   14,166,488 DEGO
   0.73,0.73,0.72,0.73,0.82,0.78,0.82,0.84,0.77,0.76,0.73,0.73,0.76,0.77,0.79,0.78,0.76,0.74,0.79,0.83,0.88,0.85,0.83,0.84,0.84,0.89,0.88,1
   2
   Efinity 2 EFI
   $0.114 20.63%25.69%$228,000,000 $3,622,154 155BTC
   2,000,000,000 EFI
   0.8,0.79,0.81,0.81,0.81,0.81,0.82,0.82,0.79,0.82,0.8,0.81,0.81,0.82,0.81,0.81,0.8,0.77,0.81,0.82,0.82,0.83,0.85,0.85,0.83,0.9,0.94,1
   3
   Rangers Protocol 3 RPG
   $1.11 16.91%11.95%$1,025,927 $347,254 14.9BTC
   924,009 RPG
   0.99,0.98,0.9,0.88,0.95,0.9,1,0.9,1,0.93,0.9,0.99,1,0.74,0.9,0.84,0.95,0.88,0.96,0.92,0.9,0.83,0.89,0.86,0.8,0.9,0.91,0.93
   4
   Raze Network 4 RAZE
   $0.006032 12.41%13.09%$715,944 $25,905 1.11BTC
   118,690,910 RAZE
   0.88,0.86,0.86,0.87,0.87,0.89,0.9,0.89,0.82,0.81,0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.78,0.78,0.79,0.79,0.82,0.82,0.85,0.86,0.86,0.95,0.9,0.95,1
   5
   Exeedme 5 XED
   $0.1385 12.15%87.38%$12,441,590 $863,099 37.04BTC
   89,830,976 XED
   0.51,0.51,0.5,0.52,0.53,0.53,0.56,0.57,0.56,0.56,0.53,0.55,0.56,0.56,0.56,0.57,0.57,0.58,0.62,0.64,0.65,0.67,0.8,0.81,0.91,0.88,0.99,1
   6
   DeepBrain Chain 6 DBC
   $0.004352 9.59%4.84%$13,926,400 $816,336 35.02BTC
   3,200,000,000 DBC
   1,0.97,0.99,0.98,0.95,0.95,0.95,0.93,0.93,0.88,0.75,0.77,0.77,0.83,0.91,0.87,0.86,0.86,0.92,0.9,0.94,0.92,0.89,0.89,0.91,0.92,0.94,0.95
   7
   PolkaDomain 7 NAME
   $0.0552 9.06%1.78%$173,062 $20,668 0.8866BTC
   3,137,120 NAME
   0.85,0.92,0.94,0.87,0.87,0.95,0.87,0.96,0.88,0.87,0.94,0.93,0.86,0.86,0.87,0.87,0.94,0.87,0.87,0.91,0.99,0.99,1,0.97,0.89,0.97,0.98,0.97
   8
   Deeper Network 8 DPR
   $0.0102 8.40%22.79%$15,846,801 $1,697,631 72.82BTC
   1,554,979,943 DPR
   0.84,0.82,0.82,0.84,0.82,0.81,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.8,0.8,0.84,0.85,0.85,0.92,0.93,0.91,0.91,0.93,0.96,0.95,1
   9
   PolkaBridge 9 PBR
   $0.0758 7.22%1.84%$4,943,942 $57,629,588 2,472BTC
   65,251,914 PBR
   0.98,0.98,0.99,1,0.99,1,1,0.92,0.89,0.89,0.85,0.85,0.89,0.91,0.89,0.87,0.85,0.87,0.93,0.94,0.93,0.94,0.92,0.92,0.92,0.94,0.97,0.99
   10
   ETHA Lend 10 ETHA
   $0.0186 6.92%4.79%$173,926 $109,037 4.68BTC
   9,359,425 ETHA
   0.94,0.95,0.95,0.94,0.97,0.93,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.97,0.96,0.95,0.95,0.95,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.97,0.94,0.95,0.93,0.94,0.95,1
   11
   OriginTrail 11 TRAC
   $0.247
   12
   Aleph.im 12 ALEPH
   $0.0739
   13
   Shadows 13 DOWS
   $0.0128
   14
   Ternoa 14 CAPS
   $0.0146
   15
   iExec RLC 15 RLC
   $1.79
   16
   KTON 16 KTON
   $7.09
   17
   Ocean Protocol 17 OCEAN
   $0.3925
   18
   0x 18 ZRX
   $0.2639
   19
   Razor network 19 RAZOR
   $0.006008
   20
   Ramp DeFi 20 RAMP
   $0.0868
   21
   Edgeware 21 EDG
   $0.000778
   22
   TheForce Trade 22 FOC
   $0.000873
   23
   Xaya 23 CHI
   $0.0863
   24
   StaFi 24 FIS
   $0.4258
   25
   Moonriver 25 MOVR
   $8.78
   26
   Phala 26 PHA
   $0.1626
   27
   Bluzelle 27 BLZ
   $0.0923
   28
   Akropolis 28 AKRO
   $0.003784
   29
   Reef Finance 29 REEF
   $0.003423
   30
   Cere Network 30 CERE
   $0.007599
   31
   Rio DeFi 31 RFUEL
   $0.006291
   32
   Celer Network 32 CELR
   $0.0196
   33
   Linear Finance 33 LINA
   $0.007815
   34
   Polkamarkets 34 POLK
   $0.0544
   35
   Glimmer 35 GLMR
   $0.4757
   36
   Poolz Finance 36 POOLZ
   $2.49
   37
   Polkastarter 37 POLS
   $0.4703
   38
   Idavoll Network 38 IDV
   $0.002202
   39
   Ankr 39 ANKR
   $0.0286
   40
   Router Protocol 40 ROUTE
   $2.5
   41
   Bounce Token 41 AUCTION
   $5.67
   42
   Frontier 42 FRONT
   $0.2334
   43
   Kusama 43 KSM
   $37.94
   44
   Apron Network 44 APN
   $0.001831
   45
   Bridge Mutual 45 BMI
   $0.0135
   46
   Crust 46 CRU
   $1.37
   47
   Polymath Network 47 POLY
   $0.1837
   48
   Polkadot 48 DOT
   $6.86
   49
   OAX 49 OAX
   $0.128
   50
   MantraDAO 50 OM
   $0.0423
   51
   Nsure Network 51 NSURE
   $0.0137
   52
   DIA 52 DIA
   $0.3745
   53
   Sora 53 XOR
   $3.94
   54
   Clover Finance 54 CLV
   $0.0759
   55
   Kadena 55 KDA
   $1.23
   56
   CVR Token 56 CVR
   $0.002127
   57
   Litentry 57 LIT
   $1.02
   58
   Offshift 58 XFT
   $2.89
   59
   AdEx 59 ADX
   $0.1844
   60
   Gourmet Galaxy 60 GUM
   $0.02
   61
   Spl.yt 61 SHOPX
   $0.0113
   62
   Bifrost Native Token 62 BNC
   $0.3137
   63
   Local Coin Swap 63 LCS
   $0.0298
   64
   Acala Token 64 ACA
   $0.1379
   65
   MATH Token 65 MATH
   $0.1411
   67
   Astar Network 67 ASTR
   $0.0573
   68
   SpiderDAO 68 SPDR
   $0.000202
   69
   Elastos 69 ELA
   $0.9335
   70
   Forj(Bondly) 70 BONDLY
   $0.006737
   71
   SubGame 71 SGB
   $0.005923
   72
   Dock 72 DOCK
   $0.0201
   73
   Convergence Finance 73 CONV
   $0.001197
   74
   Kylin Network 74 KYL
   $0.0128
   75
   Karura 75 KAR
   $0.2648
   76
   ChainX 76 PCX
   $0.4869
   77
   Radicle 77 RAD
   $2
   78
   Dora Factory 78 DORA
   $3.9
   80
   Selfkey 80 KEY
   $0.003725
   81
   Darwinia Network 81 RING
   $0.00479
   82
   NFT Champions 82 CHAMP
   $0.0113
   83
   Machine Xchange Coin 83 MXC
   $0.0314
   84
   renBTC 84 RENBTC
   $24,233.56
   85
   Energy Web Token 85 EWT
   $3.52
   86
   Polkadex 86 PDEX
   $1.41
   87
   Robonomics Network 87 XRT
   $4.37
   88
   inSure 88 SURE
   $0.002462
   89
   True PNL 89 PNL
   $0.023
   90
   Saito 90 SAITO
   $0.0168
   91
   KILT Protocol 91 KILT
   $0.6373
   92
   PolkaFoundry 92 PKF
   $0.115
   93
   TrustBase 93 TBE
   $0.000181
   94
   PAID Network 94 PAID
   $0.0217
   95
   Uno Re 95 UNO
   $0.0601
   96
   Ares Protocol 96 ARES
   $0.001967
   97
   Quartz 97 QTZ
   $0.00073
   98
   Insights Network 98 INSTAR
   $0.0292
   99
   Kulupu 99 KLP
   $0.00269
   100
   Keysians 100 KEN
   $0.1712