Các loại tiền điện tử: 24,659 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,446,608,607,891 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $17,746,948,517 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.4% ETH 16.2% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polkadot Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polkadot Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Akropolis 1 AKRO
   $0.004838 15.74%23.26%$20,756,198 $10,236,472 377BTC
   4,290,243,588 AKRO
   0.84,0.84,0.85,0.84,0.85,0.84,0.87,0.87,0.86,0.86,0.85,0.85,0.86,0.89,0.91,0.89,0.9,0.89,0.91,0.91,0.92,0.9,0.92,0.93,1,1
   2
   inSure 2 SURE
   $0.004501 12.50%7.37%$120,582,074 $125,651 4.63BTC
   26,790,063,175 SURE
   0.99,0.88,0.9,0.88,1,0.87,0.87,0.9,0.94,0.87,0.97,0.85,0.84,0.84,0.93,0.82,0.93,0.92,0.82,0.94,0.94,0.84,0.87,0.89,0.84,0.83,0.83
   3
   Karura 3 KAR
   $0.0794 10.96%4.48%$7,061,912 $542,952 20BTC
   88,990,278 KAR
   0.84,0.87,0.87,0.83,0.83,0.89,0.96,0.93,0.93,1,0.95,0.92,0.92,0.85,0.84,0.83,0.87,0.88,0.89,0.87,0.85,0.84,0.85,0.77,0.71,0.78,0.75,0.82
   4
   DeepBrain Chain 4 DBC
   $0.003605 10.52%4.56%$11,536,000 $670,814 24.7BTC
   3,200,000,000 DBC
   0.98,0.97,1,1,0.95,0.94,0.94,0.89,0.91,0.89,0.87,0.84,0.83,0.76,0.78,0.76,0.73,0.73,0.74,0.74,0.77,0.8,0.79,0.81,0.92,0.87,0.89,0.9
   5
   Apron Network 5 APN
   $0.001007 8.81%8.79%$94,154 $75,856 2.79BTC
   93,500,000 APN
   0.99,1,1,0.99,0.99,0.96,0.97,0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.84,0.85,0.85,0.92,0.92
   6
   Idavoll Network 6 IDV
   $0.001277 8.77%10.32%$1,180,303 $28,132 1.04BTC
   924,278,318 IDV
   0.99,0.99,1,1,0.98,0.98,0.99,0.99,0.97,1,1,0.81,0.81,0.84,0.89,0.9,0.9,0.93,0.86,0.92,0.91,0.8,0.8,0.81,0.8,0.86
   7
   TrustBase 7 TBE
   $0.00009007 6.48%1.77%-- $9,795.92 0.3607BTC--0.99,0.97,0.99,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,1,1,0.99,0.91,0.9,0.83,0.85,0.85,0.83,0.84,0.84,0.85,0.89,0.87,0.89,0.91,0.93,0.97
   8
   Keysians 8 KEN
   $0.1523 6.28%12.59%-- $329,923 12.15BTC--0.97,0.99,0.85,0.96,0.94,0.85,0.9,0.95,0.96,0.92,0.97,0.86,0.91,0.91,0.89,0.89,0.9,0.94,0.92,0.87,0.87,0.91,0.9,0.95,0.94,0.87,1
   9
   Kulupu 9 KLP
   $0.00058 5.45%5.26%-- $67.8 0.0025BTC--0.73,1,0.73,0.76,0.72,0.72,0.76,0.69,0.76,0.7,0.69,0.89,0.8,0.74,0.69,0.73,0.7,0.73,0.73,0.69,0.73,0.72,0.69,0.74,0.77,0.73,0.76,0.82
   10
   Offshift 10 XFT
   $0.4584 4.83%20.49%$3,221,848 $51,970 1.91BTC
   7,028,464 XFT
   0.69,0.72,0.88,0.92,0.95,1,0.96,0.96,0.95,0.94,0.93,0.9,0.85,0.84,0.84,0.86,0.9,0.87,0.85,0.85,0.84,0.84,0.85,0.79,0.83,0.79,0.79
   11
   Robonomics Network 11 XRT
   $3.84
   12
   Kylin Network 12 KYL
   $0.008274
   13
   Polkamarkets 13 POLK
   $0.0372
   14
   Xaya 14 CHI
   $0.0733
   15
   Crust 15 CRU
   $0.8689
   16
   Kusama 16 KSM
   $27.67
   17
   Polkadex 17 PDEX
   $1.23
   18
   OptionRoom 18 ROOM
   $0.0589
   19
   Polymath Network 19 POLY
   $0.1405
   20
   Energy Web Token 20 EWT
   $2.8
   21
   True PNL 21 PNL
   $0.0191
   22
   Glimmer 22 GLMR
   $0.2823
   23
   Local Coin Swap 23 LCS
   $0.0677
   24
   Sora 24 XOR
   $0.9313
   25
   Bifrost Native Token 25 BNC
   $0.1923
   26
   DIA 26 DIA
   $0.3014
   27
   Spl.yt 27 SHOPX
   $0.009924
   28
   Ankr 28 ANKR
   $0.0262
   29
   Edgeware 29 EDG
   $0.000331
   30
   Polkastarter 30 POLS
   $0.3513
   31
   Ocean Protocol 31 OCEAN
   $0.4112
   32
   Polkadot 32 DOT
   $5.35
   33
   Kadena 33 KDA
   $0.7502
   34
   NFT Champions 34 CHAMP
   $0.0132
   35
   Celer Network 35 CELR
   $0.0204
   36
   Shadows 36 DOWS
   $0.006057
   38
   OriginTrail 38 TRAC
   $0.264
   39
   Frontier 39 FRONT
   $0.1811
   40
   ETHA Lend 40 ETHA
   $0.0161
   41
   Bounce Token 41 AUCTION
   $4.88
   42
   Konomi Network 42 KONO
   $0.0231
   43
   OAX 43 OAX
   $0.2294
   44
   Dego Finance 44 DEGO
   $1.86
   45
   renBTC 45 RENBTC
   $28,409.49
   46
   Moonriver 46 MOVR
   $6.34
   47
   SpiderDAO 47 SPDR
   $0.000087
   48
   Rio DeFi 48 RFUEL
   $0.005091
   49
   Reef Finance 49 REEF
   $0.002218
   50
   Ares Protocol 50 ARES
   $0.00085
   51
   Aleph.im 51 ALEPH
   $0.0833
   52
   MATH Token 52 MATH
   $0.0897
   53
   Radicle 53 RAD
   $1.87
   54
   Ternoa 54 CAPS
   $0.0178
   55
   Darwinia Network 55 RING
   $0.003721
   56
   0x 56 ZRX
   $0.2202
   57
   Clover Finance 57 CLV
   $0.0453
   58
   PolkaBridge 58 PBR
   $0.051
   59
   iExec RLC 59 RLC
   $1.53
   60
   Bridge Mutual 60 BMI
   $0.007548
   61
   Elastos 61 ELA
   $1.55
   62
   Nsure Network 62 NSURE
   $0.007998
   63
   Bluzelle 63 BLZ
   $0.0669
   64
   Litentry 64 LIT
   $0.9392
   65
   Razor network 65 RAZOR
   $0.005535
   66
   Phala 66 PHA
   $0.1297
   67
   Saito 67 SAITO
   $0.0102
   68
   Dora Factory 68 DORA
   $2.34
   69
   ChainX 69 PCX
   $0.3521
   70
   KILT Protocol 70 KILT
   $0.3798
   71
   Astar Network 71 ASTR
   $0.0495
   72
   StaFi 72 FIS
   $0.3481
   73
   CoverCompared 73 CVR
   $0.000912
   74
   Dock 74 DOCK
   $0.0176
   75
   Router Protocol 75 ROUTE
   $2.7
   76
   Machine Xchange Coin 76 MXC
   $0.0154
   77
   Convergence Finance 77 CONV
   $0.000636
   78
   Uno Re 78 UNO
   $0.0569
   79
   Ramp DeFi 79 RAMP
   $0.0571
   80
   Raze Network 80 RAZE
   $0.004184
   81
   Cere Network 81 CERE
   $0.004177
   82
   Forj(Bondly) 82 BONDLY
   $0.005522
   83
   KTON 83 KTON
   $6.37
   84
   Exeedme 84 XED
   $0.0699
   85
   MANTRA 85 OM
   $0.0295
   86
   Rangers Protocol 86 RPG
   $0.5179
   87
   PAID Network 87 PAID
   $0.0184
   88
   Efinity 88 EFI
   $0.0482
   90
   PolkaFoundry 90 PKF
   $0.1639
   91
   Acala Token 91 ACA
   $0.047
   92
   Selfkey 92 KEY
   $0.007855
   93
   Deeper Network 93 DPR
   $0.005609
   94
   Linear Finance 94 LINA
   $0.0169
   95
   PolkaDomain 95 NAME
   $0.0357
   96
   Gourmet Galaxy 96 GUM
   $0.0122
   97
   Quartz 97 QTZ
   $0.000589
   98
   Acuity 98 ACU
   --
   99
   Chads.VC 99 CHADS
   --
   100
   Darwinia Crab Network 100 CRING
   --