Tiền ảo: 28,891 Trao đổi: 651 Vốn hóa thị trường: $2,486.38B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $117.77B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.5% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polkadot Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polkadot Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Kulupu 1 KLP
   $0.00533 42.34%81.91%-- $1,754.22 0.0268BTC--0.52,0.59,0.52,0.51,0.53,0.53,0.45,0.49,0.47,0.49,0.49,0.46,0.48,0.5,0.48,0.47,0.46,0.46,0.61,0.66,0.62,0.65,0.52,0.67,0.67,0.71,1,0.94
   2
   PolkaBridge 2 PBR
   $0.1489 33.39%118.41%$11,172,207 $10,408,702 159BTC
   75,183,092 PBR
   0.5,0.47,0.49,0.49,0.48,0.48,0.49,0.49,0.47,0.47,0.45,0.48,0.48,0.51,0.5,0.46,0.4,0.42,0.41,0.4,0.52,0.84,0.77,0.85,0.98,1
   3
   KTON 3 KTON
   $4.14 23.53%5.13%$229,968 $22,074 0.3373BTC
   55,541 KTON
   1,0.98,0.98,0.97,1,0.96,0.96,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.95,0.93,0.94,0.93,0.85,0.85,0.84,0.73,0.75,0.74,0.74,0.79,0.92
   4
   DeepBrain Chain 4 DBC
   $0.004175 20.73%27.52%$22,671,305 $877,904 13.41BTC
   5,428,952,299 DBC
   1,1,0.96,0.97,0.94,0.89,0.89,0.85,0.89,0.86,0.83,0.8,0.79,0.83,0.84,0.84,0.83,0.8,0.71,0.69,0.65,0.66,0.64,0.6,0.63,0.67,0.69,0.72
   5
   MXC 5 MXC
   $0.0144 15.15%30.10%$37,962,158 $5,799,957 88.62BTC
   2,642,132,371 MXC
   1,0.99,0.98,0.97,0.95,0.91,0.91,0.92,0.89,0.88,0.89,0.9,0.89,0.88,0.87,0.9,0.88,0.79,0.7,0.7,0.67,0.65,0.58,0.58,0.6,0.66,0.7,0.68
   6
   PAID Network 6 PAID
   $0.1946 12.29%7.11%$56,220,679 $124,622 1.9BTC
   288,903,800 PAID
   0.99,1,1,0.94,0.91,0.88,0.91,0.93,0.95,0.96,0.96,0.94,0.91,0.87,0.86,0.87,0.86,0.83,0.85,0.85,0.87,0.84,0.82,0.79,0.88,0.87,0.88,0.89
   7
   Ares Protocol 7 ARES
   $0.000713 11.54%7.83%$166,164 $31,194 0.4768BTC
   232,932,107 ARES
   1,1,0.99,0.99,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.95,0.89,0.87,0.87,0.86,0.84,0.82,0.83,0.82,0.82,0.92
   8
   ChainX 8 PCX
   $0.2716 10.72%20.07%$3,396,460 $86,933 1.33BTC
   12,505,375 PCX
   0.97,0.95,1,0.98,0.91,0.92,0.91,0.89,0.9,0.84,0.89,0.89,0.9,0.92,0.91,0.91,0.89,0.86,0.82,0.82,0.75,0.75,0.7,0.69,0.71,0.72,0.77,0.79
   9
   Raze Network 9 RAZE
   $0.002358 10.44%24.03%$279,873 $37,817 0.578BTC
   118,690,910 RAZE
   0.89,0.91,0.9,0.88,0.95,0.8,0.79,0.83,0.84,0.81,0.87,0.82,0.84,0.91,0.91,0.92,1,0.99,0.79,0.74,0.76,0.73,0.59,0.63,0.55,0.62,0.6,0.67
   10
   Ocean Protocol 10 OCEAN
   $0.8904 9.97%26.24%$1,259,553,000 $75,492,214 1,153BTC
   1,410,000,000 OCEAN
   1,0.99,1,0.99,0.96,0.92,0.92,0.91,0.89,0.9,0.91,0.91,0.9,0.88,0.88,0.9,0.88,0.83,0.72,0.72,0.7,0.64,0.67,0.69,0.71,0.74,0.72
   11
   Cere Network 11 CERE
   $0.006092
   12
   Frontier 12 FRONT
   $0.7843
   13
   Polymath Network 13 POLY
   $0.0827
   14
   Konomi Network 14 KONO
   $0.0163
   15
   Uno Re 15 UNO
   $0.0556
   16
   Polkastarter 16 POLS
   $0.8293
   17
   Astar Network 17 ASTR
   $0.1043
   18
   OptionRoom 18 ROOM
   $0.0469
   19
   Radicle 19 RAD
   $1.82
   20
   Moonriver 20 MOVR
   $12.94
   21
   Offshift 21 XFT
   $0.5541
   22
   OriginTrail 22 TRAC
   $0.9846
   23
   Idavoll Network 23 IDV
   $0.00131
   24
   Selfkey 24 KEY
   $0.006936
   25
   Energy Web Token 25 EWT
   $2.06
   26
   Ankr 26 ANKR
   $0.0439
   27
   Kusama 27 KSM
   $31.61
   28
   Polkamarkets 28 POLK
   $0.0315
   29
   Acala Token 29 ACA
   $0.1132
   30
   Clover Finance 30 CLV
   $0.0794
   31
   OAX 31 OAX
   $0.207
   32
   TrustBase 32 TBE
   $0.00017
   33
   Karura 33 KAR
   $0.1315
   34
   Celer Network 34 CELR
   $0.0257
   35
   iExec RLC 35 RLC
   $2.52
   36
   Glimmer 36 GLMR
   $0.3165
   37
   DIA 37 DIA
   $0.4847
   38
   Polkadot 38 DOT
   $6.87
   39
   Litentry 39 LIT
   $1.05
   40
   Phala 40 PHA
   $0.2292
   41
   KILT Protocol 41 KILT
   $0.3331
   42
   0x 42 ZRX
   $0.5022
   43
   Dego Finance 43 DEGO
   $2.23
   45
   Elastos 45 ELA
   $3.6
   46
   Polkadex 46 PDEX
   $0.6801
   47
   Exeedme 47 XED
   $0.0429
   48
   Spl.yt 48 SHOPX
   $0.0157
   49
   Rio DeFi 49 RFUEL
   $0.002863
   50
   Ternoa 50 CAPS
   $0.0186
   51
   Forj(Bondly) 51 BONDLY
   $0.003881
   52
   StaFi 52 FIS
   $0.5826
   53
   Efinity 53 EFI
   $0.1001
   54
   Xaya 54 CHI
   $0.074
   55
   Aleph.im 55 ALEPH
   $0.1748
   56
   Manta Network 56 MANTA
   $2.11
   57
   ETHA Lend 57 ETHA
   $0.008378
   58
   Nsure Network 58 NSURE
   $0.004892
   59
   Kadena 59 KDA
   $0.958
   60
   Saito 60 SAITO
   $0.008346
   61
   Bounce Token 61 AUCTION
   $16.57
   62
   Dock 62 DOCK
   $0.0297
   63
   Keysians 63 KEN
   $0.4541
   64
   Darwinia Network 64 RING
   $0.004235
   65
   Ramp DeFi 65 RAMP
   $0.0996
   66
   renBTC 66 RENBTC
   $65,827.49
   67
   Reef Finance 67 REEF
   $0.002126
   68
   Robonomics Network 68 XRT
   $6.94
   69
   MANTRA 69 OM
   $0.7281
   70
   Rangers Protocol 70 RPG
   $1.63
   71
   Gourmet Galaxy 71 GUM
   $0.009941
   72
   Apron Network 72 APN
   $0.001913
   73
   Razor network 73 RAZOR
   $0.005957
   74
   Deeper Network 74 DPR
   $0.007855
   75
   Akropolis 75 AKRO
   $0.006776
   76
   Crust 76 CRU
   $1.12
   77
   Linear Finance 77 LINA
   $0.007705
   78
   TheForce Trade 78 FOC
   $0.00066
   79
   Quartz 79 QTZ
   $0.00052
   80
   PolkaFoundry 80 PKF
   $0.0821
   81
   inSure 81 SURE
   $0.004241
   82
   Edgeware 82 EDG
   $0.000436
   83
   Bluzelle 83 BLZ
   $0.4053
   84
   Bridge Mutual 84 BMI
   $0.007247
   85
   Dora Factory(old) 85 DORA
   $0.1125
   86
   Convergence Finance 86 CONV
   $0.000849
   87
   True PNL 87 PNL
   $0.0367
   88
   Local Coin Swap 88 LCS
   $0.0672
   89
   NFT Champions 89 CHAMP
   $0.00332
   90
   Router Protocol 90 ROUTE
   $2.62
   91
   Bifrost Native Token 91 BNC
   $0.4057
   92
   Sora 92 XOR
   $0.00008211
   93
   MATH Token 93 MATH
   $0.5734
   95
   Acuity 95 ACU
   --
   96
   Chads.VC 96 CHADS
   --
   97
   Darwinia Crab Network 97 CRING
   --
   98
   Insights Network 98 INSTAR
   --
   99
   Kylin Network 99 KYL
   --