Các loại tiền điện tử: 23,053 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,211,497,772,212 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30,335,763,474 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.6% ETH 17.9% Phí gas trên ETH: 13Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polkadot Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polkadot Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   101
   Offshift 101 XFT
   $0.8539 18.79%33.99%$6,001,605 $287,653 10.29BTC
   7,028,464 XFT
   1,0.98,0.97,0.93,0.89,0.88,0.92,0.89,0.92,0.92,0.92,0.9,0.92,0.9,0.9,0.91,0.87,0.86,0.86,0.78,0.77,0.76,0.74,0.72,0.71,0.59,0.6,0.61
   102
   Acuity 102 ACU
   ------------
   103
   Chads.VC 103 CHADS
   ----------
   49,466,213 CHADS
   104
   Darwinia Crab Network 104 CRING
   ----------
   1,756,766,644 CRING
   105
   Manta Network 105 MA
   ------------
   107
   PolkaCipher 107 CPHR
   ------------
   108
   RAI Finance 108 RAI
   ----------
   497,000,000 RAI