Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,534.81B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $57.54B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.1% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Gaming hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Gaming có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   COHI Flana 1 COHI
   $15,397.92 278.44%395.39%-- $92,575,088 1,382BTC--0.66,0.68,0.66,0.67,0.76,0.74,0.69,0.63,0.66,0.62,0.65,0.6,0.65,0.64,0.64,0.71,0.78,0.86,0.84,0.84,0.86,0.87,0.91,0.87,0.91,0.93,0.93,1
   2
   itemVerse 2 ITEM
   $0.000196 86.67%94.06%-- $225,457 3.37BTC--0.36,0.36,0.37,0.42,0.38,0.38,0.37,0.39,0.35,0.35,1,0.78,0.77,0.61,0.5,0.46,0.48,0.45,0.44,0.37,0.43,0.4,0.37,0.38,0.44,0.39,0.82
   3
   HashBit BlockChain 3 HBIT
   $0.0000009901 83.35%15.13%$49,505 $34.86 0.0005BTC
   50,000,000,000 HBIT
   0.58,0.83,0.89,1,0.58,0.53,0.53,0.94,0.47,0.47,0.55,0.54,0.53,0.53,0.51,0.51,0.93
   4
   World of Defish 4 WOD
   $0.0000178 53.05%23.37%-- $6.95 0.0001BTC--0.97,1,1,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.48,0.54,0.54,0.41,0.44,0.45,0.49,0.62,0.59,0.54,0.44,0.44,0.45,0.54,0.5,0.45,0.48,0.77,0.77
   5
   Dragon Mainland Shards 5 DMS
   $0.00012 51.69%60.25%-- $67,724 1.01BTC--0.53,0.53,0.56,0.56,0.58,0.57,0.57,0.56,0.56,0.58,0.57,0.57,0.58,0.57,0.57,0.56,0.56,1
   6
   Starbots 6 BOT
   $0.00061 42.19%37.95%-- $0.0034 --0.48,0.49,0.49,0.48,0.48,0.5,0.5,0.45,0.45,0.47,0.47,0.48,0.49,0.49,1,0.69
   7
   Shattered Legion 7 SLG
   $0.0659 40.13%1.55%$33,235,960 $1,535,240 22.93BTC
   504,431,154 SLG
   0.84,0.84,0.83,0.84,0.86,0.81,0.8,0.82,0.81,0.82,0.81,0.8,0.82,0.84,0.78,0.78,0.79,0.8,0.8,0.78,0.77,0.77,0.64,0.77,0.65,0.79,1
   8
   Real Realm 8 REAL
   $0.00018 37.55%24.27%-- $26,032 0.3887BTC--1,1,0.97,0.97,0.98,0.94,0.94,0.92,0.92,0.88,0.88,0.87,0.88,0.88,0.86,0.86,0.9,0.9,0.93,0.93,0.92,0.93
   9
   Pirates of the Arrland 9 RUM
   $0.005278 34.64%---- $99,962 1.49BTC--0.53,0.53,0.55,0.52,0.5,0.99,1,0.85,0.65
   10
   Atari Token 10 ATRI
   $0.001506 29.49%52.79%$2,230,525 $31.77 0.0005BTC
   1,481,092,185 ATRI
   0.84,0.75,0.72,0.69,0.72,0.71,0.78,0.75,0.76,0.77,0.78,0.78,0.76,0.76,1,0.99,0.98,0.93,0.88,0.92,0.93,0.93,0.94
   11
   ROCKI 11 ROCKI
   $0.0224
   12
   Crypto Unicorns 12 CU
   $0.352
   13
   Alaska Gold Rush 13 CARAT
   $0.005669
   14
   BillionAir 14 AIRB
   $0.00515
   15
   SILK 15 SILK
   $0.0088
   16
   MOBLAND 16 SYNR
   $0.000347
   17
   DeFi Land Gold 17 GOLDY
   $0.00002981
   18
   Capybara 18 CAPY
   $0.001698
   19
   Reality Metaverse 19 RMV
   $0.02
   20
   Shaunt Gaming 20 SUT
   $0.0...0698
   21
   Echelon Prime 21 PRIME
   $18.18
   22
   Decimated 22 DIO
   $0.0344
   23
   LORDS 23 LORDS
   $0.1168
   24
   Shiny Ore 24 SO
   $0.0000005995
   25
   PlayZap 25 PZP
   $0.2023
   26
   3 Kingdoms Multiverse 26 3KM
   $0.00057
   27
   Attack Wagon 27 ATK
   $0.000541
   28
   CryptoSandwiches 28 CHI
   $0.0000002795
   29
   Yesports 29 YESP
   $0.000386
   30
   Katana Inu 30 KATA
   $0.001263
   31
   Zentry 31 ZENT
   $0.0402
   32
   Superpower Squad 32 SQUAD
   $0.000975
   33
   Gametree Coin 33 GTCOIN
   $0.000361
   34
   Undead Blocks 34 UNDEAD
   $0.1201
   35
   Tank Wars Zone 35 TGOLD
   $0.00004417
   36
   Monster Galaxy 36 GGM
   $0.003003
   37
   Meta Merge Mana 37 MMM
   $0.000696
   38
   KOMPETE 38 KOMPETE
   $0.0198
   39
   Solice 39 SLC
   $0.002661
   40
   EVERY GAME 40 EGAME
   $0.00004335
   41
   Deesse 41 LOVE
   $0.000386
   42
   Dubbz 42 DUBBZ
   $1.61
   43
   NetVRk 43 NETVR
   $0.1684
   44
   GoMining Token 44 GoMining
   $0.3358
   45
   Gold Fever 45 NGL
   $0.1215
   46
   Lord of Dragons 46 LOGT
   $0.004196
   47
   Step Hero 47 HERO
   $0.001753
   48
   Meta Apes 48 PEEL
   $0.0261
   49
   SIGNIN 49 SIGN
   $0.002757
   50
   Unity Token 50 UNT
   $0.000271
   51
   R Games 51 RGAME
   $0.0116
   52
   Warena 52 RENA
   $0.002306
   53
   RankerDAO 53 RANKER
   $0.001901
   54
   Blockearth 54 BLET
   $0.014
   55
   SOUNI 55 SON
   $0.000555
   56
   Metaverse Miner 56 META
   $0.00542
   57
   GuildFi 57 GF
   $0.4015
   58
   Shiryo 58 Shiryo-Inu
   $0.0...0395
   59
   SIDUS HEROES DAO 59 SENATE
   $0.0773
   60
   The Killbox 60 KBOX
   $0.00006197
   61
   Infinity Skies 61 ISKY
   $0.003048
   62
   MetaGods 62 MGOD
   $0.001595
   63
   Janus 63 JAN
   $0.025
   64
   IX Token 64 IXT
   $0.1892
   65
   Games for a living 65 GFAL
   $0.0216
   66
   CrimeGold 66 CRIME
   $11.15
   67
   Luffy V3 67 LUFFY
   $0.00005668
   68
   Battle of Guardians 68 BGS
   $0.001259
   69
   Cryptopolis 69 CPO
   $0.001191
   70
   Galaxy Fight Club 70 GCOIN
   $0.009463
   71
   DeHorizon 71 DEVT
   $0.000918
   72
   Hero Blaze: Three Kindoms 72 MUDOL2
   $0.008027
   73
   Monopoly Millionaire Control 73 MMC
   $0.0259
   74
   Sinverse 74 SIN
   $0.006964
   75
   Winerz 75 WNZ
   $0.00025
   76
   Outer Ring 76 GQ
   $0.000784
   77
   Calvaria 77 RIA
   $0.001916
   78
   Star Atlas DAO 78 POLIS
   $0.2313
   79
   Benji 79 BENJI
   $0.006306
   80
   Hydraverse 80 HDV
   $0.000235
   81
   Sipher 81 SIPHER
   $0.3774
   82
   SIDUS HEROES 82 SIDUS
   $0.007013
   83
   Genopets 83 GENE
   $0.2055
   84
   POLKER 84 PKR
   $0.002887
   85
   Colizeum 85 ZEUM
   $0.00103
   86
   DegenReborn 86 DEGEN
   $0.0000004635
   87
   Vulcan Forged 87 PYR
   $4.7
   88
   Ninneko 88 NINO
   $0.006204
   89
   Mist 89 MIST
   $0.006814
   90
   Decentral Games V2 90 DG
   $0.025
   91
   Ridotto 91 RDT
   $0.0308
   92
   Legend of Fantasy War 92 LFW
   $0.0106
   93
   Kingdom Karnage 93 KKT
   $0.00088
   94
   MARS4 94 MARS4
   $0.001662
   95
   Versus X 95 VSX
   $0.1343
   96
   DEEPSPACE 96 DPS
   $0.0289
   97
   Myria 97 MYRIA
   $0.00598
   98
   Codyfight 98 CTOK
   $0.1044
   99
   Aurory 99 AURY
   $0.5085
   100
   PIBBLE 100 PIB
   $0.000486