Tiền ảo: 26,963 Trao đổi: 634 Vốn hóa thị trường: $1,619.78B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.06B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.9% ETH 16.8% Phí gas trên ETH: 40Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Gaming hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Gaming có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Hydraverse 1 HDV
   $0.001742 574.41%728.72%-- $1,155,279 27.4BTC--0.17,0.17,0.16,0.16,0.17,0.17,0.18,0.18,0.17,0.17,0.16,0.16,0.18,0.21,0.31,0.23,0.22,0.22,0.23,0.23,0.2,0.21,0.21,0.24,1
   2
   Luffy 2 LUFFY
   $0.00009699 125.45%86.91%-- $234.36 0.0056BTC--0.61,0.59,0.59,0.49,0.49,0.58,0.49,0.92,0.92,1
   3
   DhabiCoin 3 DBC
   $0.00002695 69.28%78.36%$54 $24.29 0.0006BTC
   2,000,000 DBC
   0.65,0.65,0.64,0.49,0.49,0.56,0.58,0.58,0.73,0.58,0.67,0.56,0.56,0.57,0.58,0.49,0.49,0.51,0.81,0.81,0.51,0.51,1,1
   4
   Wizardia 4 WZRD
   $0.006216 56.73%105.27%$1,338,926 $212,807 5.05BTC
   215,400,000 WZRD
   0.51,0.51,0.53,0.52,0.47,0.45,0.49,0.6,0.55,0.55,0.54,0.59,0.76,0.74,0.69,0.78,0.77,0.76,0.8,0.75,0.74,0.75,0.65,0.65,0.64,0.7,1
   5
   Planet Sandbox 5 PSB
   $0.0195 52.60%58.08%$102,853 $81,602 1.94BTC
   5,286,194 PSB
   0.68,0.67,0.67,0.68,0.67,0.68,0.7,0.71,0.7,0.73,0.75,0.78,0.78,0.77,0.76,0.77,0.8,0.74,0.74,0.72,0.75,0.75,0.71,0.73,1,0.91,0.87,0.95
   6
   Bitspawn 6 SPWN
   $0.00016 51.98%98.88%$82,238 $2,249.54 0.0533BTC
   514,118,905 SPWN
   0.5,0.43,0.35,0.47,0.24,0.17,0.15,0.42,0.58,0.25,0.67,0.94,0.41,0.42,0.89,1,0.52,0.29,0.51,0.48,0.98,0.74,0.62,0.55,0.59,0.52,0.66,0.44
   7
   Lord of Dragons 7 LOGT
   $0.004631 42.14%54.97%-- $59,990 1.42BTC--0.56,0.58,0.58,0.57,0.59,0.58,0.59,0.59,0.6,0.61,0.58,0.58,0.6,0.59,0.6,0.6,0.66,0.67,0.63,0.64,0.65,0.62,0.71,0.68,0.89,1
   8
   Wombat Web 3 Gaming Platform 8 WOMBAT
   $0.003905 39.76%130.49%-- $1,708,454 40.52BTC--0.32,0.32,0.33,0.36,0.36,0.34,0.3,0.31,0.31,0.3,0.3,0.41,0.44,0.37,0.35,0.34,0.35,0.34,0.34,0.39,0.48,0.54,0.54,1,0.83
   9
   Victory Gem 9 VTG
   $0.000666 39.33%57.41%-- $59,241 1.4BTC--0.61,0.61,0.68,0.67,0.66,0.62,0.63,0.64,0.63,0.63,0.64,0.61,0.62,0.63,0.68,0.7,0.7,0.73,0.75,0.76,0.77,0.76,0.74,0.75,0.76,0.76,1
   10
   Wonderman Nation 10 WNDR
   $0.0163 35.57%50.84%-- $138,407 3.28BTC--0.58,0.6,0.59,0.6,0.6,0.59,0.59,0.6,0.62,0.62,0.64,0.62,0.62,0.63,0.63,0.64,0.66,0.67,0.67,0.7,0.72,0.89,1
   11
   Aradena 11 AG
   $0.002275
   12
   Metarun 12 MRUN
   $0.001598
   13
   Wizarre Scroll 13 SCRL
   $0.00026
   14
   ROCKI 14 ROCKI
   $0.0394
   15
   Crabada 15 CRA
   $0.004627
   16
   Heroes of NFT 16 HON
   $0.0342
   17
   Kill The Zero 17 KTZ
   $0.0000000053
   18
   KlayDice 18 DICE
   $0.0165
   19
   FUFU 19 FUFU
   $0.000982
   20
   Meta Ruffy 20 MR
   $0.000000899
   21
   Prize Coin 21 PRZ
   $0.00789
   22
   GAIA EVERWorld 22 GAIA
   $0.0154
   23
   X World Games 23 XWG
   $0.002168
   24
   Gami Studio 24 GAMI
   $0.002611
   25
   Blockearth 25 BLET
   $0.0182
   26
   UniX Gaming 26 UNIX
   $0.0278
   27
   Metafastest 27 METAF
   $0.0051
   28
   Metaverse Miner 28 META
   $0.0133
   29
   MetaverseX 29 METAX
   $0.0641
   30
   MetaPlay 30 MPLAY
   $0.677
   31
   AcknoLedger 31 ACK
   $0.006542
   32
   CryptoCars 32 CCAR
   $0.000102
   33
   Forest Knight 33 KNIGHT
   $0.013
   34
   Zone 34 ZONE
   $0.001439
   35
   Goons of Balatroon 35 GOB
   $0.011
   36
   HappyLand 36 HPL
   $0.002434
   37
   KAKA NFT World 37 KAKA
   $0.001013
   38
   MetaOctagon 38 MOTG
   $0.001576
   39
   POLKER 39 PKR
   $0.0153
   40
   Viva Classic 40 VIVA
   $0.00000113
   41
   DoragonLand 41 DOR
   $0.00009114
   42
   Monsterra 42 MSTR
   $0.0691
   43
   Cardiocoin 43 CRDC
   $0.00134
   44
   Big Time 44 BIGTIME
   $0.6531
   45
   EVERY GAME 45 EGAME
   $0.00007356
   46
   Karmaverse 46 KNOT
   $0.0208
   47
   Game Fantasy Token 47 GFT
   $0.0886
   48
   Sinverse 48 SIN
   $0.0152
   49
   ZooKeeper 49 ZOO
   $0.009964
   50
   Meta Merge Mana 50 MMM
   $0.004452
   51
   Meli 51 MELI
   $0.000288
   52
   PlaceWar 52 PLACE
   $0.000158
   53
   DegenReborn 53 DEGEN
   $0.0000002254
   54
   Superpower Squad 54 SQUAD
   $0.004745
   55
   PIAS 55 PIAS
   $0.00001365
   56
   DEFY 56 DEFY
   $0.004886
   57
   Velhalla 57 SCAR
   $0.003303
   58
   Frutti Dino 58 FDT
   $0.0143
   59
   Bezoge 59 BEZOGE
   $0.0...0533
   60
   Gamerse 60 LFG
   $0.000233
   61
   Portuma 61 POR
   $0.00027
   62
   Luna Rush 62 LUS
   $0.001233
   63
   Dubbz 63 DUBBZ
   $5.26
   64
   Aquanee 64 AQDC
   $0.000414
   65
   Viblos 65 VIBLO
   $0.000143
   66
   Metagalaxy Land 66 MEGALAND
   $0.000000000232
   67
   JK Coin 67 JK
   $0.1538
   68
   BitCoin Battle 68 BITCOIN
   $0.000000000297
   69
   Echelon Prime 69 PRIME
   $7.31
   70
   Warena 70 RENA
   $0.002054
   71
   HUNNY FINANCE 71 HUNNY
   $0.00412
   72
   CrimeGold 72 CRIME
   $13.28
   73
   Orbler 73 ORBR
   $0.2798
   74
   Mimir Token 74 MIMIR
   $0.002308
   75
   Monopoly Millionaire Control 75 MMC
   $0.0288
   76
   Bubblefong 76 BBF
   $0.0871
   77
   Operon Origins 77 ORO
   $0.001272
   78
   RedEyesMovement 78 REM
   $1.17
   79
   Calvaria 79 RIA
   $0.002346
   80
   Dragon Mainland Shards 80 DMS
   $0.0000704
   81
   Unity Token 81 UNT
   $0.000976
   82
   Ninneko 82 NINO
   $0.00154
   83
   Black Stallion 83 BS
   $0.0774
   84
   Equilibrium Games 84 EQ
   $0.0854
   85
   Seektiger 85 STI
   $0.000239
   86
   OneRare 86 ORARE
   $0.0274
   87
   XPLA 87 XPLA
   $0.2955
   88
   Splintershards 88 SPS
   $0.0298
   89
   Demole 89 DMLG
   $0.000253
   90
   Ookeenga 90 OKG
   $0.002007
   91
   Kingdom Karnage 91 KKT
   $0.000985
   92
   Cowboy Snake 92 COWS
   $0.000768
   93
   itemVerse 93 ITEM
   $0.000124
   94
   PolyGod 94 GULL
   $0.002698
   95
   PepVerse 95 PEPVERS
   $0.0...0123
   96
   Oceanland 96 OLAND
   $0.001776
   97
   Benji 97 BENJI
   $0.005006
   98
   PlayCoin [ERC20] 98 PLY
   $0.000197
   99
   DOGAMÍ 99 DOGA
   $0.0281
   100
   Metan Evolutions 100 METAN
   $0.003778