Các loại tiền điện tử: 24,660 Trao đổi: 649 Vốn hóa thị trường: $1,426,077,343,484 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $18,427,142,351 Tỷ lệ thống trị: BTC 37% ETH 16.4% Phí gas trên ETH: 29Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Gaming hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Gaming có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   MetaPlay 1 MPLAY
   $0.731 49.80%23.33%$657,900 $12,981 0.4773BTC
   900,000 MPLAY
   0.77,0.9,0.67,0.97,0.89,0.68,0.55,0.48,0.69,0.73,0.59,0.79,0.64,0.6,0.64,0.66,0.74,0.83,0.97,0.69,0.69,0.78,0.76,0.55,0.79,1,0.66,0.66
   2
   EZZY GAME 2 EZY
   $0.0128 36.06%42.32%-- $62,949 2.31BTC--1,0.94,0.9,0.96,0.93,0.87,0.74,0.68,0.61,0.44,0.43,0.51,0.43,0.37,0.43,0.44,0.39,0.39,0.4,0.39,0.41,0.4,0.41,0.42,0.41,0.43,0.43,0.55
   3
   Calvaria 3 RIA
   $0.00471 32.19%103.98%-- $66,716 2.45BTC--0.38,0.39,0.39,0.37,0.37,0.42,0.45,0.48,0.5,0.52,0.52,0.51,0.5,0.51,0.5,0.5,0.61,0.58,0.5,0.62,0.67,1,0.87,0.83
   4
   SIDUS HEROES DAO 4 SENATE
   $0.0355 21.19%22.28%$2,245,758 $182,625 6.71BTC
   63,205,596 SENATE
   0.84,0.8,0.79,0.8,0.79,0.81,0.82,0.81,0.81,0.8,0.8,0.75,0.75,0.76,0.76,0.8,0.81,0.82,0.82,0.9,1
   5
   SIDUS HEROES 5 SIDUS
   $0.001239 17.33%27.67%$8,675,220 $1,849,988 68.02BTC
   7,001,791,374 SIDUS
   0.75,0.75,0.73,0.72,0.72,0.73,0.74,0.73,0.75,0.75,0.74,0.72,0.73,0.73,0.74,0.74,0.76,0.77,0.78,0.78,0.79,0.79,0.85,1,0.94
   6
   MOBLAND 6 SYNR
   $0.001048 17.08%3.34%-- $191,049 7.02BTC--0.93,0.93,0.91,0.9,0.9,0.89,0.81,0.8,0.79,0.79,0.81,0.81,0.83,0.81,0.81,0.83,0.8,0.8,0.79,0.8,0.95,0.99,1,0.94
   7
   Good Games Guild 7 GGG
   $0.0507 17.03%15.07%-- $232,552 8.55BTC--0.89,0.88,0.88,0.9,0.9,0.88,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.84,0.85,0.83,0.85,0.86,0.84,0.86,0.86,0.88,0.87,0.87,0.86,1
   8
   Games for a living 8 GFAL
   $0.013 15.78%16.75%-- $1,132,712 41.65BTC--0.98,1,0.97,0.94,0.89,0.83,0.88,0.81,0.84,0.88,0.82,0.72,0.76,0.78,0.78,0.8,0.76,0.75,0.73,0.72,0.68,0.67,0.65,0.68,0.75,0.75,0.81,0.81
   9
   LitLab Games 9 LITT
   $0.006679 14.05%5.27%-- $288,712 10.62BTC--0.96,0.96,0.99,1,0.97,0.97,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.88,0.87,0.87,0.85,0.84,0.84,0.83,0.83,0.84,0.84,0.83,0.84,0.83,0.83,0.84,0.91
   10
   Echelon Prime 10 PRIME
   $1.55 13.41%21.70%$29,917,232 $1,164,470 42.82BTC
   19,337,620 PRIME
   0.78,0.8,0.8,0.79,0.8,0.8,0.81,0.82,0.83,0.82,0.8,0.78,0.79,0.78,0.78,0.77,0.79,0.8,0.8,0.85,0.84,0.84,0.86,0.84,0.86,0.88,1
   11
   Cornucopias 11 COPI
   $0.0397
   12
   DELOT.IO 12 DELOT
   $0.000121
   13
   Galactic Arena 13 GAN
   $0.000109
   14
   Crypto Global United 14 CGU
   $0.0177
   15
   Brave Power Crystal 15 BPC
   $0.0235
   16
   Legends 16 FWCL
   $2.1
   17
   DeFi Land 17 DFL
   $0.000644
   18
   Cens World 18 CENS
   $0.00003802
   19
   Oasys 19 OAS
   $0.0856
   20
   Gami Studio 20 GAMI
   $0.002741
   21
   Green Satoshi Token(SOL) 21 GST
   $0.0158
   22
   Bit Hotel 22 BTH
   $0.001738
   23
   Ninneko 23 NINO
   $0.002857
   24
   Block Chain Games 24 BCG
   $0.000343
   25
   Wolf Game 25 WOOL
   $0.007883
   26
   Decimated 26 DIO
   $0.008153
   27
   Polker.Game 27 PKR
   $0.001835
   28
   Ninja Protocol 28 NINJA
   $0.0194
   29
   Celestial 29 CELT
   $0.00007242
   30
   Step Hero 30 HERO
   $0.000625
   31
   HALO COIN 31 HALO
   $0.0346
   32
   Metafastest 32 METAF
   $0.0325
   33
   Superpower Squad 33 SQUAD
   $0.005992
   34
   The Mars 34 MRST
   $0.004481
   35
   GamesPad 35 GMPD
   $0.0113
   36
   TopGoal 36 GOAL
   $0.1576
   37
   Mines of Dalarnia 37 DAR
   $0.1388
   38
   Shaman King Inu 38 SHAMAN
   $0.0...0336
   39
   Ryoma 39 RYOMA
   $0.001083
   40
   SILK 40 SILK
   $0.3235
   41
   Exosama Network 41 SAMA
   $0.02
   42
   The Winkyverse 42 WNK
   $0.000601
   43
   Sui 43 SUI
   $0.969
   44
   Frutti Dino 44 FDT
   $0.0414
   45
   MINE Network 45 MNET
   $0.000589
   46
   ONDA Token 46 ONDA
   $0.1035
   47
   Sinverse 47 SIN
   $0.005636
   48
   Monopoly Millionaire Control 48 MMC
   $0.0558
   49
   Reality Metaverse 49 RLTM
   $0.0263
   50
   Viva Classic 50 VIVA
   $0.00000116
   51
   Rainmaker 51 RAIN
   $0.001407
   52
   The Killbox 52 KBOX
   $0.00005652
   53
   Infinity Skies 53 ISKY
   $0.003169
   54
   MetaGods 54 MGOD
   $0.003839
   55
   MetaGear 55 GEAR
   $0.000508
   56
   Gamerse 56 LFG
   $0.00131
   57
   Demole 57 DMLG
   $0.000311
   58
   ROCKI 58 ROCKI
   $0.008462
   59
   Green Satoshi Token (BSC) 59 GST
   $0.016
   60
   CrimeGold 60 CRIME
   $27.51
   61
   KlayDice 61 DICE
   $0.0268
   62
   2023 Token 62 T23
   $0.000000000293
   63
   Hellsing Inu 63 HELLSING
   $0.0...0984
   64
   CryptoBlades Kingdoms 64 KING
   $0.000684
   65
   Attack Wagon 65 ATK
   $0.000969
   66
   Thetan Arena 66 THG
   $0.053
   67
   DOGAMÍ 67 DOGA
   $0.0086
   68
   Lingose Game 68 LING
   $0.003125
   69
   Elemon 69 ELMON
   $0.000608
   70
   Data Vital 70 DAV
   $0.002207
   71
   TFS Token 71 TFS
   $0.005834
   72
   The Wasted Lands 72 WAL
   $0.0071
   73
   JK Coin 73 JK
   $0.2467
   74
   PIBBLE 74 PIB
   $0.0003
   75
   3 Kingdoms Multiverse 75 3KM
   $0.0323
   76
   Medamon 76 MON
   $0.00168
   77
   Turtles Token 77 TRTLS
   $0.1819
   78
   Fame MMA 78 FAME
   $0.001215
   79
   Heroes of NFT 79 HON
   $0.0127
   80
   SHILL Token 80 SHILL
   $0.0103
   81
   Arker 81 ARKER
   $0.000797
   82
   Crypto Cavemen Club 82 CAVE
   $0.0493
   83
   Chibi Dinos 83 HOOP
   $0.00136
   84
   R3 Token 84 R3T
   $0.0441
   85
   MagicCraft 85 MCRT
   $0.003056
   86
   SUPE 86 SUPE
   $0.011
   87
   AFKDAO 87 AFK
   $0.008971
   88
   MonkeyLeague 88 MBS
   $0.0543
   89
   GAIA EVERWorld 89 GAIA
   $0.003829
   90
   DEFY 90 DEFY
   $0.003821
   91
   Merit Circle 91 MC
   $0.2191
   92
   Solice 92 SLC
   $0.002026
   93
   GemUni 93 GENIX
   $0.000675
   94
   Metaverse VR 94 MEVR
   $0.008437
   95
   Equilibrium Games 95 EQ
   $0.0405
   96
   ApeCoin 96 APE
   $3.15
   97
   WAX Token 97 WAXP
   $0.0542
   98
   Decentral Games V2 98 DG
   $0.0232
   99
   League of Kingdoms Arena 99 LOKA
   $0.3559
   100
   Luffy 100 LUFFY
   $0.00008545