Các loại tiền điện tử: 20,920 Trao đổi: 825 Vốn hóa thị trường: $980,455,512,718 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $63,920,654,000 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.9% ETH 16.3% Phí gas trên ETH: 9Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Yield Farming hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Yield Farming có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   ETHA Lend 1 ETHA
   $0.0471 214.54%230.51%$440,707 $24,361,915 1,290BTC
   9,359,425 ETHA
   0.32,0.31,0.3,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.3,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.33,1
   2
   Supreme Finance 2 HYPES
   $0.023 37.69%38.94%$304,371 $1,343.75 0.071BTC
   13,245,054 HYPES
   0.67,1,0.71,0.7,0.59,0.59,0.59,0.68,0.72,0.59,0.51,0.54,0.56,0.52,0.58,0.71,0.54,0.63,0.63,0.63,0.58,0.63,0.63,0.67,0.6,0.67,0.67,0.57
   3
   Augmented Finance 3 AGF
   $0.00081 36.08%61.56%$3,426 $2,673.95 0.1416BTC
   4,228,668 AGF
   0.66,0.66,0.66,0.61,0.62,0.66,0.56,0.55,0.55,0.53,0.53,0.53,0.53,0.56,0.64,0.64,0.64,0.71,0.71,0.73,0.73,0.71,0.72,0.74,0.73,0.99,1,1
   4
   CronaSwap 4 CRONA
   $0.00865 17.53%13.82%$432,067 $255.52 0.0135BTC
   49,950,000 CRONA
   1,0.86,0.82,0.83,0.91,0.83,0.81,0.81,0.82,0.82,0.82,0.82,0.85,0.91,0.91,0.91,0.86,0.82,0.82,0.89,0.88,0.88,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87
   5
   Doki Doki Finance 5 DOKI
   $1 11.14%100.00%$50,015 $13.27 0.0007BTC
   50,000 DOKI
   0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,1,1,1,1,0.36,0.36,0.18,0.18,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05
   6
   Ampleforth 6 AMPL
   $1.17 7.07%21.98%$325,322,505 $1,520,397 80.49BTC
   276,964,503 AMPL
   0.83,0.82,0.82,0.82,0.82,0.84,0.84,0.84,0.83,0.81,0.81,0.8,0.82,0.79,0.82,0.83,0.82,0.85,0.87,0.87,0.87,0.92,0.93,0.92,0.94,0.93,0.94,1
   7
   88mph 7 MPH
   $2.31 6.67%5.04%$1,074,562 $204,661 10.83BTC
   465,279 MPH
   1,0.96,0.91,0.89,0.88,0.93,0.91,0.93,0.94,0.91,0.94,0.9,0.89,0.86,0.83,0.83,0.84,0.85,0.86,0.9,0.87,0.88,0.86,0.85,0.87,0.85,0.95,0.91
   8
   Galaxy Finance 8 GFT
   $1.02 6.67%2.82%-- $134,612 7.13BTC--1,0.99,0.96,0.96,0.95,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,0.97,0.95,0.96,0.96,0.96,0.98,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.89,0.92,0.93,0.93,0.98
   9
   Meme 9 MEME
   $80.05 5.87%8.25%$2,241,526 $676.68 0.0358BTC
   28,000 MEME
   0.96,0.92,0.88,0.86,0.86,0.89,0.91,0.89,0.89,0.9,0.87,0.88,0,0,0.9,0.86,0.85,0.88,0.9,0.86,0.86,0.88,0.88,0.89,0.9,0.88,0.89,1
   10
   Dracula Token 10 DRC
   $0.007284 4.91%3.99%$105,801 $17,420 0.9222BTC
   14,525,117 DRC
   0.96,0.92,0.89,0.89,0.96,0.99,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,1,0.92,0.93,0.87,0.87,0.89,0.92,0.88,0.87,0.87,0.87,0.87,0.94,0.92,0.86,0.93
   11
   YFDai Finance 11 YFDAI
   $28.41
   12
   UMA 12 UMA
   $2.47
   13
   Tokenlon 13 LON
   $0.5772
   14
   Minter 14 BIP
   $0.000573
   15
   SnowSwap 15 SNOW
   $0.6701
   16
   KIMCHI.finance 16 KIMCHI
   $0.0117
   17
   PolkaBridge 17 PBR
   $0.0639
   19
   Burger Swap 19 BURGER
   $0.9984
   20
   BuffSwap 20 BUFFS
   $0.0289
   21
   Meme Inu 21 MEME
   $0.000636
   22
   Compound 22 COMP
   $63.04
   23
   Venus 23 XVS
   $4.73
   24
   DinoSwap 24 DINO
   $0.00133
   25
   YAM v1 25 YAM
   $0.1129
   26
   Pera Finance 26 PERA
   $0.003014
   27
   Swerve DAO Token 27 SWRV
   $0.1195
   28
   JDI Yield 28 JDI
   $0.000582
   29
   Kangaroo Token 29 GAR
   $0.00000000829
   30
   Tempus 30 TEMP
   $0.0329
   31
   saffron.finance 31 SFI
   $47.56
   32
   PowerTrade 32 PTF
   $0.0127
   33
   LiveTrade Token 33 LTD
   $0.00003497
   34
   Mdex 34 MDX
   $0.0621
   35
   IX Swap 35 IXS
   $0.0385
   36
   Horizon Protocol 36 HZN
   $0.0386
   37
   Node Runners 37 NDR
   $3.57
   38
   Falcon Swaps 38 FALCONS
   $0.004769
   39
   Lattice 39 LTX
   $0.5138
   40
   Elvantis 40 ELV
   $0.00047
   41
   ZKSpace 41 ZKS
   $0.0515
   42
   Oxygen 42 OXY
   $0.0493
   43
   Inverse Finance 43 INV
   $72.49
   44
   BITCOIN INTERNATIONAL 44 BTCI
   $0.0542
   45
   bZx Protocol 45 BZRX
   $0.0618
   46
   Goose Finance 46 EGG
   $0.035
   47
   KillSwitch 47 KSW
   $0.0412
   48
   Band Protocol 48 BAND
   $1.17
   49
   SmarterCoin (SMRTr) 49 SMRTR
   $0.0000001187
   50
   1Sol 50 1SOL
   $0.0131
   51
   Hydro 51 HYDRO
   $0.003785
   52
   YVS.Finance 52 YVS
   $0.0534
   53
   Beefy Finance 53 BIFI
   $344.5
   54
   Wrapped NXM 54 wNXM
   $14.65
   55
   Lua Token 55 LUA
   $0.0121
   56
   Bao Finance 56 BAO
   $0.000113
   57
   Brainiac Farm 57 BRAINS
   $0.000208
   58
   JUST GOV 58 JST
   $0.0247
   59
   ETNA Network 59 ETNA
   $0.0198
   60
   S.Finance 60 SFG
   $0.0668
   61
   QUAI DAO 61 QUAI
   $0.003369
   62
   Basis Cash 62 BAC
   $0.005404
   63
   OKC Token 63 OKT
   $14.17
   64
   KeeperDAO 64 ROOK
   $30.35
   65
   Gameswap 65 GSWAP
   $0.3722
   66
   APY.Finance 66 APY
   $0.00448
   67
   PieDAO DOUGH v2 67 DOUGH
   $0.0411
   68
   Meta 68 MTA
   $0.1338
   69
   Don-key 69 DON
   $0.0173
   70
   UniCrypt 70 UNCX
   $248.93
   71
   ZooKeeper 71 ZOO
   $0.0151
   72
   MOBOX 72 MBOX
   $0.657
   73
   Balancer 73 BAL
   $5.36
   74
   Alchemix 74 ALCX
   $20.32
   75
   FrogSwap 75 FROG
   $0.11
   76
   Convergence Finance 76 CONV
   $0.000811
   77
   Quickswap(New) 77 QUICK
   $0.0554
   78
   DFI.Money 78 YFII
   $877.51
   79
   Uniswap 79 UNI
   $5.75
   80
   Bancor 80 BNT
   $0.4357
   81
   Aave 81 AAVE
   $75.29
   82
   UnFederalReserve 82 ERSDL
   $0.005197
   83
   AutoFarm 83 AUTO
   $231.35
   84
   yearn.finance 84 YFI
   $8,246.1
   85
   Rari Governance Token 85 RGT
   $3.09
   86
   Shroom.Finance 86 SHROOM
   $0.0542
   87
   Nerve Finance 87 NRV
   $0.005963
   88
   Kyber Network Crystal 88 KNC
   $1.18
   89
   Republic Protocol 89 REN
   $0.1095
   90
   PancakeSwap 90 CAKE
   $4.49
   91
   Linear Finance 91 LINA
   $0.00699
   92
   Belt Finance 92 BELT
   $0.3321
   93
   Azuki 93 AZUKI
   $0.008389
   94
   Silva Token 94 SILVA
   $0.000000000533
   96
   GLOWV2 96 GLOWV2
   $0.000000002609
   97
   Harvest Finance 97 FARM
   $38.55
   98
   Torum 98 XTM
   $0.0269
   99
   Badger DAO 99 BADGER
   $3.56
   100
   TEN 100 TENFI
   $0.008412