Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,536.2B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.81B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Yield Farming hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Yield Farming có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   S.Finance 1 SFG
   $0.005402 17.51%21.09%$15,337 $8,008.73 0.1197BTC
   2,839,148 SFG
   0.85,0.87,0.87,0.94,0.91,0.88,0.86,0.86,0.85,0.88,0.9,0.87,0.86,0.87,0.86,0.86,0.85,0.88,0.9,0.9,0.95,0.99,1
   2
   Convergence Finance 2 CONV
   $0.001355 9.81%3.91%$2,254,523 $1,025,312 15.32BTC
   1,663,854,925 CONV
   0.76,0.77,0.82,0.92,0.97,0.95,0.9,1,0.96,0.89,0.78,0.78,0.77,0.75,0.72,0.77,0.8,0.79,0.81,0.85,0.81,0.79,0.84,0.83,0.86,0.86,0.92,0.96
   3
   Meme 3 MEME
   $22.47 8.24%--$629,076 $173.71 0.0026BTC
   28,000 MEME
   0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.98,0.99,1,0.87,0.89,0.89,0.91,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.9,0.97
   4
   SmartCoin (SMRT) 4 SMRT
   $0.000206 5.35%11.23%-- $18.91 0.0003BTC--1,1,0.98,0.96,0.96,0.91,0.91,0.89,0.89,0.92,0.92,0.94,0.94,1
   5
   ZKBase 5 ZKB
   $0.0488 4.43%4.23%$9,634,480 $2,224,802 33.25BTC
   197,440,000 ZKB
   0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,0.99,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99
   6
   UnFederalReserve 6 ERSDL
   $0.001981 4.43%22.13%$874,421 $3,453.42 0.0516BTC
   441,403,787 ERSDL
   0.53,0.54,0.55,0.53,0.52,0.53,0.54,0.54,0.56,0.55,0.55,0.56,0.57,0.59,0.59,0.61,0.61,1,1,0.96,0.78,0.62,0.63,0.65,0.65
   7
   MOBOX 7 MBOX
   $0.3483 4.31%1.57%$109,054,244 $4,646,440 69.44BTC
   313,104,348 MBOX
   1,0.98,0.98,0.97,0.93,0.95,0.95,0.93,0.93,0.91,0.89,0.89,0.91,0.93,0.94,0.94,0.95,0.91,0.91,0.94,0.94,0.98
   8
   Rari Governance Token 8 RGT
   $0.4083 4.21%1.35%$5,092,328 $1,768.93 0.0264BTC
   12,472,026 RGT
   0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.97,1,1,0.99,0.99,0.94,0.94,0.93,0.94,0.96,0.97,0.93,0.93,0.91,0.91,0.93,0.94,0.98,0.97,0.98
   9
   Uniswap 9 UNI
   $7.79 4.01%10.25%$5,934,561,820 $109,325,328 1,634BTC
   762,209,327 UNI
   0.89,0.89,0.9,0.89,0.87,0.89,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.85,0.86,0.87,0.91,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.95,0.94,0.95,0.97,1,0.99
   10
   Pickle Finance 10 PICKLE
   $1.3 3.73%7.02%$2,476,623 $8,707.78 0.1301BTC
   1,908,030 PICKLE
   0.92,0.92,0.9,0.92,0.92,0.93,0.92,0.93,0.92,0.91,0.91,0.92,1,0.95,0.95,0.92,0.92,0.94,0.95,0.95,0.97,0.99,0.99
   11
   Wrapped NXM 11 wNXM
   $68.33
   12
   saffron.finance 12 SFI
   $31.62
   13
   Mdex 13 MDX
   $0.0626
   14
   Bent Finance 14 BENT
   $0.0231
   15
   SmarterCoin (SMRTr) 15 SMRTR
   $0.0000001395
   16
   FrogSwap 16 FROG
   $0.0691
   17
   KIMCHI.finance 17 KIMCHI
   $0.00001417
   18
   Beefy 18 BIFI
   $345.47
   19
   Alchemix 19 ALCX
   $25.28
   20
   ZooKeeper 20 ZOO
   $0.003664
   21
   StrongBlock 21 STRONG
   $3.99
   22
   Burger Swap 22 BURGER
   $0.4677
   23
   OctoFi 23 OCTO
   $0.3125
   24
   Republic Protocol 24 REN
   $0.0606
   25
   UniCrypt 25 UNCX
   $303.84
   26
   Torum 26 XTM
   $0.0449
   27
   Gameswap 27 GSWAP
   $0.6861
   28
   Antiample 28 XAMP
   $0.002526
   29
   Stella 29 ALPHA
   $0.1136
   30
   YFValue 30 VALUE
   $0.0284
   31
   Basis Cash 31 BAC
   $0.002888
   32
   Cairo Finance 32 CAIRO
   $0.001114
   33
   PowerTrade 33 PTF
   $0.0105
   34
   OKC Token 34 OKT
   $14.11
   35
   NEST Protocol 35 NEST
   $0.002625
   36
   APY.Finance 36 APY
   $0.001893
   37
   Mozart Finance 37 MELODY
   $0.000173
   38
   Shroom.Finance 38 SHROOM
   $0.0459
   39
   Curve 39 CRV
   $0.4335
   40
   AutoFarm 40 AUTO
   $14.56
   41
   Bao Finance V1 41 BAO
   $0.0000185
   42
   BODA Token 42 BODAV2
   $0.000000000387
   44
   88mph 44 MPH
   $0.511
   45
   Balancer 45 BAL
   $3.55
   46
   YVS.Finance 46 YVS
   $0.0195
   47
   Node Runners 47 NDR
   $0.935
   48
   Serum 48 SRM
   $0.0434
   49
   PancakeSwap 49 CAKE
   $2.68
   50
   Synthetix 50 SNX
   $2.67
   51
   Bancor 51 BNT
   $0.7333
   52
   Horizon Protocol 52 HZN
   $0.0324
   53
   Quickswap Old 53 QUICK
   $60.84
   54
   Tempus 54 TEMP
   $0.006861
   55
   yearn.finance 55 YFI
   $7,009.19
   56
   1Sol 56 1SOL
   $0.0185
   57
   Meta 57 MTA
   $0.03
   58
   BitBlocks Finance 58 BBKFI
   $0.001156
   59
   IX Swap 59 IXS
   $0.6404
   60
   JUST GOV 60 JST
   $0.0323
   61
   DinoSwap 61 DINO
   $0.000925
   62
   BarnBridge 62 BOND
   $3
   63
   Falcon Swaps 63 FALCONS
   $0.000831
   64
   Nerve Finance 64 NRV
   $0.0036
   65
   Venus 65 XVS
   $9.4
   66
   Band Protocol 66 BAND
   $1.52
   67
   Inverse Finance 67 INV
   $45.3
   68
   Galaxy Finance 68 GFT
   $0.002579
   69
   Compound 69 COMP
   $56.45
   70
   TEN 70 TENFI
   $0.001844
   71
   Silva Token 71 SILVA
   $0.000000000471
   72
   UMA 72 UMA
   $3.59
   73
   Flamingo 73 FLM
   $0.0909
   74
   Badger DAO 74 BADGER
   $4.33
   75
   Aave 75 AAVE
   $87.77
   76
   Minter 76 BIP
   $0.000324
   77
   ETHA Lend 77 ETHA
   $0.006903
   78
   Basic Attention Token 78 BAT
   $0.2431
   79
   PolkaBridge 79 PBR
   $0.055
   80
   Wombex Finance 80 WMX
   $0.0125
   81
   SnowSwap 81 SNOW
   $0.3082
   82
   Pera Finance 82 PERA
   $0.000505
   83
   DFI.Money 83 YFII
   $471.19
   84
   Kyber Network Crystal 84 KNC
   $0.5898
   85
   Linear Finance 85 LINA
   $0.007833
   86
   Oxygen 86 OXY
   $0.008105
   87
   Sushi 87 SUSHI
   $1.1
   88
   LiveTrade Token 88 LTD
   $0.008002
   89
   Harvest Finance 89 FARM
   $67.12
   90
   Tokenlon 90 LON
   $0.9497
   91
   Ampleforth 91 AMPL
   $1.24
   92
   YAM v1 92 YAM
   $0.08
   93
   Quickswap(New) 93 QUICK
   $0.0555
   94
   Swerve DAO Token 94 SWRV
   $0.0173
   95
   Idle 95 IDLE
   $0.2536
   96
   KeeperDAO 96 ROOK
   $1.42
   97
   Cream 97 CREAM
   $57.67
   98
   Goose Finance 98 EGG
   $0.0167
   99
   Belt Finance 99 BELT
   $0.0906
   100
   Lattice 100 LTX
   $0.0805