Các loại tiền điện tử: 24,800 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,314,120,721,523 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $23,930,668,808 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.1% ETH 17.2% Phí gas trên ETH: 18Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Fantom Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Fantom Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Yoshi.exchange 1 YOSHI
   $0.0897 43.93%27.36%-- $1.52 0.0001BTC--0.98,0.97,0.97,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.95,0.95,0.94,0.92,0.91,0.91,0.9,0.9,0.92,0.91,0.91,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.81,0.81
   2
   CrimeGold 2 CRIME
   $25.54 10.28%7.82%-- $36,216 1.37BTC--0.95,0.96,0.95,0.95,0.9,0.99,0.97,0.92,0.94,0.98,0.92,1,0.96,0.97,0.94,0.88,0.83,0.79,0.88,0.88,0.83,0.83,0.8,0.8,0.81,0.88,0.88
   3
   ABBC Coin 3 ABBC
   $0.1987 4.36%6.99%$282,488,848 $5,909,570 223BTC
   1,421,685,197 ABBC
   1,0.95,0.96,0.94,0.92,0.91,0.89,0.67,0.71,0.77,0.8,0.79,0.76,0.77,0.72,0.73,0.74,0.79,0.81,0.81,0.79,0.82,0.83,0.82,0.83,0.83,0.85,0.86
   4
   renBTC 4 RENBTC
   $27,318.67 3.33%4.03%$97,800,839 $0.5708
   3,580 RENBTC
   1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,1,1,0.95,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,0.96,0.96,0.95,0.89,0.88,0.9,0.93,0.92,0.96,0.96
   5
   Atari Token 5 ATRI
   $0.001348 2.98%20.33%$1,996,512 $26,816 1.01BTC
   1,481,092,185 ATRI
   0.81,1,0.94,0.83,0.83,0.74,0.72,0.75,0.75,0.7,0.73,0.66,0.59,0.6,0.62,0.61,0.62,0.62,0.61,0.6,0.58,0.59,0.6,0.63,0.62,0.62,0.61,0.64
   6
   Mummy Finance 6 MMY
   $1.71 2.80%11.40%-- $39,456 1.49BTC--1,0.94,0.92,0.96,0.95,0.83,0.87,0.86,0.87,0.86,0.91,0.83,0.82,0.84,0.83,0.84,0.86,0.86,0.85,0.84,0.88,0.87,0.88,0.82,0.84,0.82,0.84,0.84
   7
   Modefi 7 MOD
   $0.2224 2.58%3.51%$3,558,491 $3,128.16 0.1181BTC
   16,000,410 MOD
   0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.96,0.93,0.95,1,0.98,0.98,0.96,0.92,0.92,0.91,0.9,0.93,0.93
   8
   Cream 8 CREAM
   $22.7 1.54%14.70%$42,131,439 $361,387 13.64BTC
   1,855,659 CREAM
   1,0.99,0.97,0.93,0.93,0.91,0.92,0.92,0.87,0.81,0.8,0.85,0.77,0.77,0.81,0.82,0.81,0.79,0.75,0.77,0.79,0.78,0.81,0.78,0.8,0.8,0.81
   9
   Covalent 9 CQT
   $0.1188 1.45%6.31%$72,220,901 $831,319 31.38BTC
   607,920,038 CQT
   0.91,0.92,0.94,0.94,0.99,0.98,1,0.99,0.93,0.94,0.89,0.88,0.88,0.9,0.88,0.88,0.9,0.88,0.87,0.87,0.86,0.88,0.88,0.86,0.87,0.86,0.86,0.88
   10
   Graviton 10 GTON
   $0.7327 1.37%100.00%$2,659,774 $0.522
   3,630,100 GTON
   0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.99,0.96,0.95,0.95,0.99,0.99,0.98,0.95,0.87,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.98
   11
   DEAPcoin 11 DEP
   $0.002193
   12
   Multichain 12 MULTI
   $3.85
   13
   OneArt 13 1ART
   $0.008979
   14
   Beefy Finance 14 BIFI
   $398.85
   15
   Sushi 15 SUSHI
   $0.7507
   16
   Frax 16 FRAX
   $0.9972
   17
   Aave 17 AAVE
   $59.99
   18
   veDAO 18 WEVE
   $0.000541
   19
   Wolf Safe Poor People(Polygon) 19 WSPP
   $0.00000795
   20
   Dai 20 DAI
   $0.998
   21
   TOR 21 TOR
   $0.9998
   22
   Hector Network 22 HEC
   $4.13
   23
   USD Coin 23 USDC
   $1
   24
   OwlDAO 24 OWL
   $0.00512
   25
   Tether 25 USDT
   $0.9999
   26
   Travala 26 AVA
   $0.4614
   27
   PUNCHWORD 27 PUNCH
   $0.00053
   28
   Suterusu 28 SUTER
   $0.000419
   29
   PaintSwap 29 BRUSH
   $0.009487
   30
   Synthetix 30 SNX
   $2.06
   32
   Wrapped Bitcoin 32 WBTC
   $26,464.82
   33
   Scarab Finance 33 SCARAB
   $0.0118
   34
   Curve 34 CRV
   $0.7583
   35
   Clover Finance 35 CLV
   $0.0378
   36
   USD Balance 36 USDB
   $0.9849
   37
   Spell Token 37 SPELL
   $0.000503
   38
   Orion Protocol 38 ORN
   $0.7958
   39
   Kyber Network Crystal 39 KNC
   $0.5596
   40
   NEM 40 XEM
   $0.0288
   41
   SUPA Foundation 41 SUPA
   $0.002253
   42
   yearn.finance 42 YFI
   $5,964.63
   43
   Orkan 43 ORKAN
   $0.2138
   44
   Ontology 44 ONT
   $0.1935
   45
   TerraClassicUSD 45 USTC
   $0.0129
   46
   Keep3rV1 46 KP3R
   $58.64
   47
   Elk Finance 47 ELK
   $0.1132
   48
   COTI 48 COTI
   $0.0533
   49
   Injective Protocol 49 INJ
   $6.92
   50
   ZooCoin 50 ZOO
   $0.00024
   51
   FantomStarter 51 FS
   $0.0000179
   52
   sUSD 52 SUSD
   $0.9676
   53
   Dola USD Stablecoin 53 DOLA
   $0.9836
   54
   Liquid Driver 54 LQDR
   $0.6039
   55
   UniLend Finance 55 UFT
   $0.269
   56
   MagicCraft 56 MCRT
   $0.002738
   57
   Graph 57 GRT
   $0.1111
   58
   VIDT Datalink 58 VIDT
   $0.0249
   59
   Spookyswap 59 BOO
   $0.8442
   60
   Stargate Finance 60 STG
   $0.6154
   61
   Anyswap 61 ANY
   $4.29
   62
   Aquarius Protocol 62 AQU
   $0.00008666
   63
   Beethoven X 63 BEETS
   $0.0217
   64
   Tarot 64 TAROT
   $0.0681
   65
   saffron.finance 65 SFI
   $25.15
   66
   Fantom 66 FTM
   $0.2888
   67
   FANG Token 67 FANG
   $0.0111
   68
   Retreeb 68 TREEB
   $0.007063
   69
   Oath 69 OATH
   $0.0662
   70
   Stader sFTMX 70 SFTMX
   $0.3126
   71
   Cover Protocol 71 COVER
   $11.9
   72
   Band Protocol 72 BAND
   $1.21
   73
   ftm.guru 73 ELITE
   $1,034.33
   74
   Allbridge 74 ABR
   $0.1371
   75
   Fantom USD 75 FUSD
   $0.6375
   76
   API3 76 API3
   $1.1
   77
   Geist Finance 77 GEIST
   $0.003595
   78
   DSLA 78 DSLA
   $0.001583
   79
   Synapse 79 SYN
   $0.6502
   80
   Popsicle Finance 80 ICE
   $1.17
   81
   Scream 81 SCREAM
   $0.7097
   82
   SpiritSwap 82 SPIRIT
   $0.002585
   83
   WOO Network 83 WOO
   $0.2055
   84
   Republic Protocol 84 REN
   $0.0743
   85
   Hegic 85 HEGIC
   $0.0122
   86
   Fusion 86 FSN
   $0.2648
   87
   renDOGE 87 RENDOGE
   $0.0151
   88
   0xDAO 88 OXD
   --
   89
   0xDAO V2 89 OXD V2
   --
   90
   2omb Finance 90 2OMB
   --
   91
   2SHARE 91 2SHARES
   --
   92
   3OMB Token 92 3OMB
   --
   93
   3Share 93 3SHARE
   --
   94
   APY Vision 94 VISION
   --
   95
   ASHARE 95 ASHARE
   --
   96
   Assent Protocol 96 ASNT
   --
   97
   Babylonia 97 BABY
   --
   98
   Based Shares 98 BSHARE
   --
   99
   Batasm Protocol BFTM 99 BFTM
   --
   100
   Batasm Protocol BSM 100 BSM
   --