Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,436.6B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $52.21B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.2% ETH 16.3% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Storage hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Storage có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Internxt 1 INXT
   $0.1344 10.07% 7.52%$150,433 $300,331 4.94BTC
   1,119,294 INXT
   1,0.96,0.94,0.88,0.9,0.93,0.88,0.89,0.86,0.84,0.85,0.84,0.83,0.91,0.84,0.92,0.86,0.87,0.86,0.81,0.83,0.83,0.8,0.95,0.9,0.87,0.92,0.85
   2
   Bluzelle 2 BLZ
   $0.1945 7.28% 17.81%$83,771,933 $5,564,908 91.54BTC
   430,704,026 BLZ
   0.9,0.87,0.91,0.9,0.91,0.89,0.9,0.9,0.91,0.91,0.92,0.9,0.89,0.88,0.89,0.9,0.87,0.87,0.85,0.89,0.88,0.98,0.96,0.95,0.96,0.97,0.97,1
   3
   Ocean Protocol 3 OCEAN
   $0.5253 5.65% 8.89%$740,673,000 $824,332 13.56BTC
   1,410,000,000 OCEAN
   1,0.99,0.92,0.97,0.93,0.94,0.96,0.95,0.98,0.97,1,0.98,0.96,0.96,0.97,0.96,0.93,0.93,0.91,0.93,0.95,0.95,0.96,0.94,0.95,0.96,0.99,0.96
   4
   MaidSafeCoin 4 MAID
   $0.5153 4.02% 6.04%$233,200,257 $233.82 0.0038BTC
   452,552,412 MAID
   0.78,0.79,0.79,0.78,0.88,0.87,0.94,0.97,0.97,0.85,1,1,0.89,0.89,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.88,0.88,0.89,0.91,0.91
   5
   Holo 5 HOT
   $0.001763 3.71% 18.01%$306,009,309 $4,177,575 68.72BTC
   173,573,062,937 HOT
   0.9,0.87,0.91,0.87,0.89,0.91,0.91,0.92,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.95,0.93,0.92,0.91,0.93,0.96,0.97,0.98,0.97,0.99,1,1
   6
   Arweave 6 AR
   $24.98 2.82% 14.72%$1,640,116,775 $23,106,499 380BTC
   65,652,466 AR
   0.92,0.89,0.92,0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.92,0.9,0.9,0.91,0.93,0.93,0.96,0.92,0.87,0.89,0.95,0.96,0.98,0.96,1,0.99,0.97,0.97
   7
   StorX Network 7 SRX
   $0.0521 1.93% 8.97%-- $412,161 6.78BTC--0.92,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,1,0.99,1
   8
   Akash 8 AKT
   $3.46 1.56% 6.06%$844,019,445 $10,379,874 171BTC
   244,268,065 AKT
   1,0.97,0.98,0.95,0.96,1,0.99,0.97,0.98,1,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.93,0.9,0.88,0.9,0.92,0.95,0.94,0.95,0.95
   9
   Toncoin 9 TON
   $7.37 1.12% 3.72%$25,620,853,499 $105,012,249 1,727BTC
   3,474,862,135 TON
   1,0.96,0.96,0.95,0.95,0.97,0.97,0.98,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98
   10
   Augur 10 REP
   $0.7316 1.12% 8.50%$8,047,600 $518,625 8.53BTC
   11,000,000 REP
   0.98,0.97,0.85,0.91,0.9,0.9,0.92,0.92,0.9,0.92,0.94,0.95,0.96,0.93,0.93,0.94,0.91,0.91,0.95,1,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96
   11
   Aleph.im 11 ALEPH
   $0.1836
   12
   Siacoin 12 SC
   $0.004758
   13
   BitTorrent(new) 13 BTT
   $0.0000008183
   14
   Filecoin 14 FIL
   $4.28
   15
   Züs 15 ZCN
   $0.0761
   16
   Jupiter 16 JUP
   $0.000708
   17
   Silva Token 17 SILVA
   $0.000000000474
   18
   Handshake 18 HNS
   $0.0123
   19
   Skycoin 19 SKY
   $0.0274
   20
   MaidSafeCoin 20 EMAID
   $0.583
   21
   ScPrime 21 SCP
   $0.1444
   22
   KYVE Network 22 KYVE
   $0.0327
   23
   FileStar 23 STAR
   $0.003097
   24
   Storj 24 STORJ
   $0.3804
   25
   BitTorrent 25 BTTOLD
   $0.00000078
   26
   ProximaX 26 XPX
   $0.000657
   27
   Pollux Coin 27 POX
   $0.2893
   28
   Phantasma 28 SOUL
   $0.0908
   29
   Sharder 29 SS
   --
   30
   ONINO 30 ONI
   --
   31
   KnoxFS (new) 31 KFX
   --
   32
   SINOVATE 32 SIN
   --
   33
   Folder Protocol 33 FOL
   --
   34
   Tapmydata 34 TAP
   --
   35
   ZilPay Wallet / Dragon Zil Token 35 ZLP
   --