Các loại tiền điện tử: 26,093 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,064.77B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $18.43B Tỷ lệ thống trị: BTC 47.9% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 22Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Arbitrum Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Arbitrum Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Kunji Finance 1 KNJ
   $0.3904 73.13%100.00%-- $371,957 14.21BTC--0.34,0.32,0.44,0.44,0.48,1
   2
   Nuon 2 NUON
   $1.02 71.14%0.02%-- $18.59 0.0007BTC--0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.59,0.59,0.58,0.59,0.59,0.58,0.58,0.59,0.99
   3
   SEX Token 3 SEX
   $40,633,621 32.99%100.00%-- $315,824 12.07BTC--0.97,1,0.95,0.87,0.82,0.84,0.8,0.82,0.72,0.63,0.57,0.59,0.58,0.7
   4
   CEX Index 4 CEX
   $0.000000000782 13.91%13.67%-- $15,575 0.5951BTC--1,0.99,0.89,0.87,0.87,0.86,0.89,0.84,0.83,0.84,0.88,0.86,0.89,0.89,0.87,0.86,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.83,0.84,0.85,0.84,0.86,0.94,0.96
   5
   Roseon Finance 5 ROSX
   $0.0107 13.86%13.15%$320,373 $96,278 3.68BTC
   29,966,614 ROSX
   0.91,0.89,0.91,0.87,0.9,0.9,0.89,0.88,0.88,0.92,0.91,0.91,0.9,0.88,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.87,1
   6
   OtterHome 6 HOME
   $0.00000584 8.96%11.03%-- $18,292 0.6987BTC--0.7,0.73,0.74,0.7,0.7,0.77,0.72,0.73,0.74,0.71,0.69,0.68,0.69,0.68,0.7,0.74,0.76,0.8,1,0.79,0.79,0.8,0.8,0.73,0.71,0.75,0.76,0.76
   7
   XIRTAM Token 7 XIRTAM
   $0.000204 8.39%10.13%-- $21.13 0.0008BTC--0.95,0.93,0.91,0.91,0.9,0.9,0.88,0.88,0.87,0.87,0.89,0.89,0.95,0.95,0.92,0.92,0.93,1,1
   8
   noiseGPT 8 NOISEGPT
   $0.000651 8.30%0.89%-- $1,587.79 0.0607BTC--1,1,0.99,0.99,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.92
   9
   Kortana 9 KORA
   $0.002715 7.52%6.01%$2,715,000 $133.13 0.0051BTC
   1,000,000,000 KORA
   1,1,0.91,0.91,0.99,0.91,0.91,0.94,0.94,1,0.91,0.91,0.98,0.98,0.91,0.91,0.98,0.98
   10
   HOLD VIP 10 HOLD
   $0.0...0975 7.26%14.67%$28,733 $101,746 3.89BTC
   294,700,000,000,000 HOLD
   1,0.99,0.85,0.82,0.83,0.71,0.71,0.66,0.62,0.74,0.81,0.66,0.69,0.67,0.65,0.63,0.63,0.64,0.64,0.7,0.71,0.69,0.64,0.64,0.7,0.67,0.68,0.7
   11
   Magikal.AI 11 MGKL
   $0.0000000439
   12
   Penpie 12 PNP
   $1.01
   13
   Milady Meme Coin 13 LADYS
   $0.0000000361
   14
   A3S Protocol 14 AA
   $0.3753
   15
   ETHforestAI 15 ETHFAI
   $0.00000107
   16
   Dopex Rebate Token 16 RDPX
   $17.09
   17
   FORE Protocol 17 FORE
   $0.0696
   18
   Vesta Finance 18 VSTA
   $0.4619
   19
   BG Trade 19 BGT
   $0.7885
   20
   Arbswap 20 ARBS
   $0.000921
   21
   Across Protocol 21 ACX
   $0.0528
   22
   BRUH 22 BRUH
   $0.000000001191
   23
   Radiant Capital 23 RDNT
   $0.2191
   24
   Open Exchange Token 24 OX
   $0.0228
   25
   PlazaDAO 25 PLAZ
   $0.00005847
   26
   Magic 26 MAGIC
   $0.4753
   27
   Reunit Wallet 27 REUNI
   $0.4288
   28
   Liquid Finance 28 LIQD
   $918.14
   29
   Camelot Token 29 GRAIL
   $695.1
   30
   Jones DAO 30 JONES
   $0.9836
   31
   GoSleep 31 ZZZ
   $0.0594
   32
   Wrapped Accumulate 32 WACME
   $0.01
   33
   Quick Intel 33 QUICKI
   $0.00000112
   34
   NitroShiba 34 NISHIB
   $0.00003976
   35
   Fuse 35 FUSE
   $0.0415
   36
   Tender.fi 36 TND
   $0.2603
   37
   AIENGLISH 37 AIEN
   $0.000000000237
   38
   GMX 38 GMX
   $35.11
   39
   Smart Aliens 39 SAS
   $0.000115
   40
   PlutusDAO 40 PLS
   $0.1284
   41
   Mugen Finance 41 MGN
   $64.41
   42
   Sector Finance 42 SECT
   $0.0254
   43
   AsgardX 43 ODIN
   $0.0367
   44
   Arcadeum 44 ARC
   $0.018
   45
   The White Lotus 45 LOTUS
   $0.3912
   46
   Archi Finance 46 ARCHI
   $0.4432
   47
   GBOT 47 GBOT
   $18.98
   48
   ArbiPad 48 ARBI
   $0.0000801
   49
   UrDEX Finance 49 URD
   $0.003142
   50
   unshETH Ether 50 UNSHETH
   $1,639.53
   51
   The Rabbit 51 RAB
   $0.003159
   52
   Balancer 52 BAL
   $3.18
   53
   Ramses Exchange 53 RAM
   $0.008395
   54
   Arbitrum 54 ARB
   $0.8182
   55
   AI CODE 55 AICODE
   $1.13
   56
   Beefy Finance 56 BIFI
   $365.67
   57
   Alien 57 ALIEN
   $0.0186
   58
   OmniXRC 58 OXRC
   $0.2143
   59
   Futureswap 59 FST
   $0.018
   60
   Arken Finance 60 ARKEN
   $0.001587
   61
   TridentDAO 61 PSI
   $0.0454
   62
   Arbalest 62 AET
   $0.001045
   63
   Sperax 63 SPA
   $0.003391
   64
   Governance OHM 64 GOHM
   $3,049.18
   65
   GND Protocol 65 GND
   $81.67
   66
   Gains Network 66 GNS
   $3.17
   67
   Thrupenny 67 TPY
   $0.6134
   68
   Oscarswap 68 OSCAR
   $0.002492
   69
   Symbiosis Finance 69 SIS
   $0.1467
   70
   Pendle Finance 70 PENDLE
   $0.6206
   71
   My MetaTrader 71 MMT
   $0.0323
   72
   Ideamarket 72 IMO
   $0.000726
   73
   GNOME 73 GNOME
   $0.101
   74
   GND Protocol 74 GMUSD
   $1.08
   75
   Dai 75 DAI
   $1
   76
   Overnight 76 DAI+
   $1
   77
   Volta Club 77 VOLTA
   $92.99
   78
   Tarot 78 TAROT
   $0.0928
   79
   Legends 79 LG
   $0.00000134
   80
   BAMBOO Token 80 BBO
   $0.4485
   81
   Tether 81 USDT
   $0.9998
   82
   poor guy 82 POGAI
   $0.000114
   83
   Poison Finance 83 POI$ON
   $0.059
   84
   Doubloon Token 84 DBL
   $0.000409
   85
   Ai Card Render 85 ACR
   $0.00002372
   86
   Arbitrove Protocol 86 TROVE
   $0.0147
   87
   Trader Joe 87 JOE
   $0.2424
   88
   OpenbetAI 88 OPENBET
   $0.009956
   89
   ArbiRoul Casino Chip 89 ROUL
   $0.00005292
   90
   Party Dice 90 DICE
   $0.021
   91
   Peper Token 91 PEPER
   $0.000000000724
   92
   SolidLizard 92 SLIZ
   $0.000843
   93
   Unstoppable:DeFi 93 UND
   $0.0246
   94
   FOMO DUCK 94 DUCK
   $0.0000000129
   95
   Mintera Token 95 MNTE
   $0.0326
   96
   Umami Finance 96 UMAMI
   $4.94
   97
   Plutus ARB 97 PLSARB
   $0.3552
   98
   Kenshi(new) 98 KENSHI
   $0.001236
   99
   Perpy 99 PRY
   $0.003905
   100
   Ghast 100 GHA
   $3.53