Các loại tiền điện tử: 26,122 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,111.03B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $25.42B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 7Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Grayscale Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Grayscale Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Horizen 1 ZEN
   $8.04 7.44%3.88%$114,079,728 $5,180,350 187BTC
   14,194,494 ZEN
   0.91,0.92,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.92,0.92,0.93,0.94,0.95,0.97,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.94,0.91,0.92,0.94,0.96
   3
   Zcash 3 ZEC
   $27.13 3.18%1.85%$442,907,562 $9,218,181 332BTC
   16,328,269 ZEC
   0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,1,1,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.95,0.96,0.97
   4
   Bitcoin Cash 4 BCH
   $232.33 2.37%0.15%$4,535,727,709 $107,599,427 3,878BTC
   19,522,781 BCH
   0.92,0.94,0.94,0.96,0.96,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.97,0.96,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93
   5
   Basic Attention Token 5 BAT
   $0.1739 1.87%0.91%$259,106,306 $5,486,438 198BTC
   1,489,973,010 BAT
   0.91,0.91,0.92,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.93,0.94,0.94
   6
   Bitcoin 6 BTC
   $27,743.34 1.63%3.16%$541,111,652,028 $5,461,807,655 196,869BTC
   19,504,200 BTC
   0.93,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98
   7
   Decentraland 7 MANA
   $0.297 1.47%2.97%$562,249,325 $12,243,963 441BTC
   1,893,095,371 MANA
   0.91,0.91,0.92,0.92,0.93,0.95,0.98,0.95,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.94,0.93,0.91,0.91,0.92
   8
   Filecoin 8 FIL
   $3.3 1.46%1.15%$1,498,324,502 $33,220,096 1,197BTC
   454,079,008 FIL
   0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.97,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96
   9
   Ethereum Classic 9 ETC
   $15.67 1.28%1.41%$2,246,143,045 $67,555,969 2,435BTC
   143,343,079 ETC
   0.92,0.92,0.94,0.95,0.95,0.97,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,1,1,0.98,0.97,0.98,0.98,0.96,0.95,0.93,0.93,0.94
   10
   Ethereum 10 ETH
   $1,647.41 0.63%1.49%$199,868,990,310 $1,994,404,090 71,888BTC
   121,323,162 ETH
   0.92,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,1,1,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95
   11
   XRP 11 XRP
   $0.5285
   12
   Litecoin 12 LTC
   $64.58
   13
   Livepeer Token 13 LPT
   $5.89
   14
   Stellar 14 XLM
   $0.1114