Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,545.03B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $60.25B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Grayscale Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Grayscale Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Bitcoin Cash 1 BCH
   $484.71 4.43%12.69%$9,552,322,353 $242,912,499 3,622BTC
   19,707,294 BCH
   0.89,0.88,0.89,0.9,0.89,0.89,0.87,0.91,0.91,0.9,0.89,0.9,0.89,0.88,0.88,0.92,0.95,0.94,0.93,0.92,0.91,0.91,0.97,0.96,0.96,0.99,1
   2
   Ethereum 2 ETH
   $3,126.14 3.45%7.46%$381,578,743,681 $6,489,336,689 96,760BTC
   122,060,670 ETH
   0.93,0.93,0.94,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.97,0.99,0.99,1
   3
   Ethereum Classic 3 ETC
   $28.8 2.76%8.92%$4,236,074,582 $173,901,931 2,593BTC
   147,109,930 ETC
   0.92,0.92,0.89,0.92,0.92,0.91,0.9,0.9,0.89,0.88,0.89,0.9,0.93,0.94,0.93,0.94,0.95,0.94,0.94,0.98,0.98,0.99,1
   4
   Litecoin 4 LTC
   $84.08 1.51%3.41%$6,267,935,377 $154,788,770 2,308BTC
   74,543,469 LTC
   0.96,0.97,0.97,0.95,0.97,0.97,0.96,0.95,0.96,0.94,0.94,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,1,1
   5
   Basic Attention Token 5 BAT
   $0.244 1.50%5.94%$364,672,923 $4,064,455 60.59BTC
   1,494,561,162 BAT
   0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.9,0.94,0.95,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.92,0.94,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.99,1,1
   6
   Horizen 6 ZEN
   $8.9 1.48%2.40%$133,582,277 $3,289,852 49.05BTC
   15,003,850 ZEN
   1,0.98,0.99,0.95,0.94,0.93,0.9,0.94,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.92,0.94,0.95,0.95,0.93,0.92,0.93,0.93,0.94,0.96,0.96,0.97,0.96
   7
   Bitcoin 7 BTC
   $67,066.55 1.39%10.34%$1,321,207,413,406 $7,877,266,974 117,454BTC
   19,699,946 BTC
   0.91,0.91,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.96,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,1
   8
   Filecoin 8 FIL
   $5.89 1.24%5.28%$3,258,865,563 $82,050,846 1,223BTC
   553,128,225 FIL
   0.95,0.95,0.94,0.91,0.94,0.95,0.94,0.93,0.93,0.91,0.9,0.91,0.91,0.96,0.98,0.98,0.96,0.96,0.99,1,0.99,0.99,1
   9
   Zcash 9 ZEC
   $23.54 0.94%4.74%$384,426,234 $11,633,653 173BTC
   16,328,269 ZEC
   0.97,0.95,0.97,0.96,0.96,0.94,0.92,0.94,0.94,0.93,0.95,0.95,0.96,0.98,1,0.98,0.99,1,0.98,0.99,1,1,0.99,1
   10
   Stellar 10 XLM
   $0.1087 0.83%2.84%$3,147,966,702 $25,648,015 382BTC
   28,960,135,258 XLM
   0.99,1,0.97,0.97,0.96,0.96,0.93,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.99
   11
   XRP 11 XRP
   $0.5235
   12
   Decentraland 12 MANA
   $0.4337
   13
   Livepeer Token 13 LPT
   $19.35