Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,534.45B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.42B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Decentralized exchange hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Decentralized exchange có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Anyswap 1 ANY
   $5.87 206.42%24.82%$109,500,414 $149.55 0.0022BTC
   18,639,320 ANY
   0.33,0.33,0.35,0.8,0.74,0.42,0.43,0.43,0.35,0.33,0.32,0.32,0.33,0.32,0.34,0.33,0.33,0.34,0.34,0.33,0.33,1
   2
   Polkaswap 2 PSWAP
   $0.001319 67.74%27.81%-- $10,051 0.1503BTC--0.71,0.71,0.69,0.73,0.78,0.78,0.79,0.68,0.67,0.62,0.65,0.65,0.67,0.69,0.66,0.7,0.67,0.56,0.53,0.57,0.59,0.56,0.54,0.67,0.69,0.73,1
   3
   Convergence Finance 3 CONV
   $0.001397 11.67%1.07%$2,324,405 $1,045,030 15.63BTC
   1,663,854,925 CONV
   0.76,0.77,0.82,0.92,0.97,0.95,0.9,1,0.96,0.89,0.78,0.78,0.77,0.75,0.72,0.77,0.8,0.79,0.81,0.85,0.81,0.79,0.84,0.83,0.86,0.86,0.92,0.96
   4
   BisoSwap 4 BISO
   $0.004588 11.66%5.47%$963,480 $424,349 6.34BTC
   210,000,000 BISO
   0.99,1,0.61,0.95,0.58,0.59,0.59,0.92,0.6,0.58,0.89,0.87,0.86,0.9,0.85,0.84,0.85,0.84,0.81,0.82,0.83,0.81,0.82,0.81,0.81,0.83,0.85,0.89
   5
   Pangolin 5 PNG
   $0.5657 9.61%8.08%$123,534,155 $2,557,046 38.23BTC
   218,373,971 PNG
   0.98,1,0.97,0.94,0.94,0.9,0.94,0.95,0.95,0.86,0.88,0.86,0.88,0.91,0.93,0.93,0.91,0.9,0.91,0.9,0.9,0.92,0.94,0.91,0.91,0.94,0.96,1
   6
   Hanu Yokia 6 HANU
   $0.0000002106 6.40%7.86%-- $212.87 0.0032BTC--0.91,0.91,0.92,0.92,0.9,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.9,0.67,0.65,0.66,0.66,0.68,0.62,0.72,0.94,0.96,0.98,0.93,0.93,1,0.99,0.99
   7
   LeetSwap 7 LEET
   $0.9253 4.98%84.36%-- $0.0282 --0.41,0.41,0.51,0.51,0.47,0.46,0.46,0.91,0.91,0.9,0.9,0.87,0.72,0.88,0.87,0.94,0.94,0.95,0.95,1
   8
   Futureswap 8 FST
   $0.0255 4.91%0.58%-- $8,405.99 0.1257BTC--1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.97,0.94,0.93,0.96,0.97,0.93,0.94,0.98,0.98
   9
   StepEx 9 SPEX
   $0.000743 4.50%4.94%-- $10,957 0.1638BTC--0.89,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.97,0.92,0.92,0.9,0.9,0.97,0.97,0.94,0.91,0.94,0.94,0.98,1,0.99
   10
   Uniswap 10 UNI
   $7.8 4.15%10.42%$5,942,260,134 $109,026,076 1,630BTC
   762,209,327 UNI
   0.89,0.89,0.9,0.89,0.87,0.89,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.85,0.86,0.87,0.91,0.93,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.95,0.94,0.95,0.97,1,0.99
   11
   Kromatika 11 KROM
   $0.025
   12
   ENNO Cash 12 ENNO
   $0.0264
   13
   OX Coin 13 OX
   $0.0164
   14
   Mdex 14 MDX
   $0.0624
   15
   FEG Token V2 15 FEG
   $0.000639
   16
   Turbos 16 TURBOS
   $0.003024
   17
   Camelot Token 17 GRAIL
   $1,113.74
   18
   BitShares 18 BTS
   $0.003082
   19
   IX Swap 19 IXS
   $0.6436
   20
   Injective Protocol 20 INJ
   $25.02
   21
   0x 21 ZRX
   $0.5934
   22
   Switcheo 22 SWTH
   $0.005297
   23
   Waves.Exchange Token 23 WX
   $0.0117
   24
   ZKBase 24 ZKB
   $0.0472
   25
   dHedge Token 25 DHT
   $0.1339
   26
   Pika Protocol 26 PIKA
   $0.5073
   27
   Gameswap 27 GSWAP
   $0.6861
   28
   Orca 28 ORCA
   $2.36
   29
   Maverick Protocol 29 MAV
   $0.3734
   30
   VITE 30 VITE
   $0.0237
   31
   Proton 31 XPR
   $0.001162
   32
   Bancor 32 BNT
   $0.7357
   33
   Burger Swap 33 BURGER
   $0.4641
   34
   Yobit Token 34 YO
   $664.92
   35
   Curve 35 CRV
   $0.4333
   36
   DeversiFi 36 DVF
   $0.553
   37
   Balancer 37 BAL
   $3.55
   38
   Ellipsis 38 EPS
   $0.028
   39
   Solareum Wallet 39 XSB
   $0.000138
   40
   PureFi 40 UFI
   $0.1041
   41
   MojitoSwap 41 MJT
   $0.0222
   42
   PancakeSwap 42 CAKE
   $2.67
   43
   SakeToken 43 SAKE
   $0.001539
   44
   Cetus Token 44 CETUS
   $0.1006
   45
   Quickswap Old 45 QUICK
   $60.87
   46
   Level Finance 46 LVL
   $0.1926
   47
   Polkadex 47 PDEX
   $0.628
   48
   Divergence 48 DIVER
   $0.0139
   49
   Raydium 49 RAY
   $1.87
   50
   Hegic 50 HEGIC
   $0.0228
   51
   SecretSwap 51 SEFI
   $0.000515
   52
   Kabosu 52 KABOSU
   $0.000000003612
   53
   Sashimi 53 SASHIMI
   $0.005314
   54
   Hybrix 54 HY
   $0.1982
   55
   Chi Gas 55 CHI
   $0.0209
   56
   Lumenswap 56 LSP
   $0.035
   57
   Netswap 57 NETT
   $0.2757
   58
   Serum 58 SRM
   $0.0431
   59
   NanoByte Token 59 NBT
   $0.002006
   60
   Falcon Swaps 60 FALCONS
   $0.00083
   61
   Loopring 61 LRC
   $0.2587
   62
   SparkPoint Fuel 62 SFUEL
   $0.000853
   63
   1inch Token 63 1INCH
   $0.395
   64
   FalconSwap 64 FSW
   $0.0127
   65
   DODO Token 65 DODO
   $0.182
   66
   Biswap 66 BSW
   $0.0822
   67
   VVS Finance 67 VVS
   $0.00000394
   68
   Aevo 68 AEVO
   $0.818
   69
   FEG Token V1 69 FEG
   $0.000000000607
   70
   IDEX Token 70 IDEX
   $0.0576
   71
   ViteX Coin 71 VX
   $0.0227
   72
   ApeX Protocol 72 APEX
   $2.96
   73
   GXChain 73 GXC
   $0.4094
   74
   JulSwap 74 JULD
   $0.002149
   75
   UniLayer 75 LAYER
   $0.0739
   76
   AirSwap 76 AST
   $0.1463
   77
   dYdX 77 DYDX
   $2.04
   78
   THORChain 78 RUNE
   $6.79
   79
   BlackPearl Token 79 BPLC
   $0.00000000412
   80
   Hedget Token 80 HGET
   $0.0865
   81
   PolkaBridge 81 PBR
   $0.055
   82
   Perpetual Protocol 82 PERP
   $1.04
   83
   CoFiX 83 COFI
   $0.0109
   84
   Chintai 84 CHEX
   $0.2395
   85
   Impossible Finance 85 IF
   $0.0415
   86
   Deri Protocol 86 DERI
   $0.0176
   87
   Linear Finance 87 LINA
   $0.007834
   88
   xSUSHI 88 XSUSHI
   $1.53
   89
   Sushi 89 SUSHI
   $1.1
   90
   Gnosis 90 GNO
   $300.67
   91
   WingRiders 91 WRT
   $0.0344
   92
   LiveTrade Token 92 LTD
   $0.007992
   93
   SoonSwap 93 SOON
   $0.007107
   94
   DerivaDEX 94 DDX
   $0.0505
   95
   AdaSwap 95 ASW
   $0.00000966
   96
   OctoFi 96 OCTO
   $0.3129
   97
   Ninja Protocol 97 NINJA
   $0.0617
   98
   Quickswap(New) 98 QUICK
   $0.0553
   99
   Tidex Token 99 TDX
   $0.0446
   100
   DAEX 100 DAX
   $0.003563