Các loại tiền điện tử: 24,800 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,295,708,972,652 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $23,789,033,176 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.6% ETH 17.4% Phí gas trên ETH: 28Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Decentralized exchange hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Decentralized exchange có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Splash 1 SPL
   $0.0000000679 817.57%728.05%-- $0.7437 --0.12,0.12,0.14,0.11,0.11,0.12,0.11,0.1,0.99,0.99,0.13,0.11,0.13,1,1,0.1,0.13,1,1
   2
   BlackPearl Token 2 BPLC
   $0.0000002 100.00%0.00%-- $2,068,215 78.13BTC--0.67,0.67,1,0.67,0.67,0.33,0.33,0.67,0.33,0.33,0.67,0.67
   3
   Chintai 3 CHEX
   $0.006475 61.88%0.32%$6,357,301 $1,858.16 0.0702BTC
   981,822,530 CHEX
   0.42,0.42,0.41,0.4,0.4,1,0.86,0.66,0.66,0.38,0.38,0.37,0.37,0.38,0.38,0.25,0.25,0.41,0.4
   4
   Quickswap 4 QUICK
   $53.83 11.55%4.00%$27,669,641 $7,846,221 296BTC
   513,997 QUICK
   1,0.99,0.99,0.98,0.98,1,1,0.98,0.98,0.9,0.89,0.9,0.9,0.88,0.91,0.91,0.86,0.84,0.84,0.85,0.85,0.9,0.99
   5
   ViteX Coin 5 VX
   $0.0338 11.24%11.60%-- $17,442 0.6593BTC--0.87,0.85,0.89,0.87,0.87,0.86,0.86,0.87,0.89,0.96,1,0.96,0.98,0.93,0.9,0.93,0.9,0.84,0.91,0.9,0.86,0.87,0.94,0.97,0.89,0.89,0.94,0.97
   6
   Dickcoin 6 DICK
   $0.0000000543 10.70%24.87%-- $0.003 --0.44,0.44,0.69,0.69,0.68,0.68,1,1,0.98,0.77,0.77,0.85
   7
   Quickswap(New) 7 QUICK
   $0.0486 8.13%1.69%-- $620,236 23.43BTC--0.98,0.98,1,1,0.96,0.95,1,0.99,1,0.99,0.99,0.92,0.9,0.88,0.87,0.89,0.87,0.91,0.93,0.91,0.88,0.86,0.9,0.91,0.88,0.95,0.95
   8
   Polkaswap 8 PSWAP
   $0.00088 5.09%13.66%-- $1,110.63 0.042BTC--1,0.95,0.95,0.94,0.92,0.93,0.88,0.8,0.85,0.85,0.84,0.83,0.82,0.8,0.74,0.79,0.87,0.76,0.77,0.76,0.76,0.77,0.76,0.72,0.75,0.76,0.76
   9
   Pika Protocol 9 PIKA
   $0.3902 5.01%5.75%$7,413,800 $24,519 0.9268BTC
   19,000,000 PIKA
   0.9,0.9,0.94,1,0.96,0.95,0.97,0.88,0.9,0.91,0.9,0.9,0.86,0.89,0.84,0.88,0.85,0.87,0.85,0.87,0.84,0.84,0.83,0.86,0.85,0.8,0.87,0.9
   10
   ENNO Cash 10 ENNO
   $0.0302 4.86%3.40%-- $7,000.37 0.2645BTC--0.99,0.99,1,1,0.98,0.98,0.91,0.91,0.75,0.81,0.83,0.82,0.82,0.8,0.79,0.77,0.77,0.78,0.8,0.82,0.79,0.79,0.8,0.81
   11
   Proton 11 XPR
   $0.001037
   12
   SoonSwap 12 SOON
   $0.0169
   13
   Camelot Token 13 GRAIL
   $1,333.42
   14
   VITE 14 VITE
   $0.0159
   15
   Hegic 15 HEGIC
   $0.0127
   16
   JulSwap 16 JULD
   $0.001438
   17
   Kromatika 17 KROM
   $0.0279
   18
   dHedge Token 18 DHT
   $0.1153
   19
   Sienna 19 wSIENNA
   $0.3303
   20
   Solar 20 SOLAR
   $0.00475
   21
   LaunchZone 21 BSCX
   $1.61
   22
   NanoByte Token 22 NBT
   $0.002831
   23
   Hybrix 23 HY
   $0.2303
   24
   GXChain 24 GXC
   $0.3601
   25
   Spherium 25 SPHRI
   $0.0161
   26
   Ellipsis 26 EPS
   $0.028
   27
   Tidex Token 27 TDX
   $0.0999
   28
   FEG Token 28 FEG
   $0.00000000033
   29
   Litedex Token 29 LDX
   $0.0008
   30
   LiveTrade Token 30 LTD
   $0.00003461
   31
   UniLayer 31 LAYER
   $0.0602
   32
   DoKEN 32 DKN
   $0.0000000371
   33
   BitShares 33 BTS
   $0.008569
   34
   Hydro 34 HYDRO
   $0.002591
   35
   PureFi 35 UFI
   $0.019
   36
   Sushi 36 SUSHI
   $0.7461
   37
   AnpanSwap 37 ANPAN
   $0.00000663
   38
   xSUSHI 38 XSUSHI
   $1
   39
   THORChain 39 RUNE
   $1.07
   40
   IDEX Token 40 IDEX
   $0.0666
   41
   SparkPoint Fuel 41 SFUEL
   $0.001363
   42
   Curve 42 CRV
   $0.7577
   43
   Pangolin 43 PNG
   $0.0295
   44
   Yobit Token 44 YO
   $687.94
   45
   DerivaDEX 45 DDX
   $0.3293
   46
   PolkaBridge 46 PBR
   $0.0429
   47
   Convergence Finance 47 CONV
   $0.000601
   48
   Mdex 48 MDX
   $0.0639
   49
   dYdX 49 DYDX
   $1.97
   50
   Ninja Protocol 50 NINJA
   $0.01
   51
   Deri Protocol 51 DERI
   $0.0124
   52
   Gnosis 52 GNO
   $116.17
   53
   GScarab 53 GSCARAB
   $0.2034
   54
   Hedget Token 54 HGET
   $0.2141
   55
   Polkadex 55 PDEX
   $1.2
   56
   DODO Token 56 DODO
   $0.1109
   57
   PancakeSwap 57 CAKE
   $1.55
   58
   AirSwap 58 AST
   $0.1121
   59
   Turbos 59 TURBOS
   $0.002114
   60
   Divergence 60 DIVER
   $0.008611
   61
   Loopring 61 LRC
   $0.2435
   62
   Perpetual Protocol 62 PERP
   $0.507
   63
   1inch Token 63 1INCH
   $0.3223
   64
   Balancer 64 BAL
   $4.88
   65
   Uniswap 65 UNI
   $4.57
   66
   Burger Swap 66 BURGER
   $0.4095
   67
   Linear Finance 67 LINA
   $0.0124
   68
   0x 68 ZRX
   $0.1989
   69
   Futureswap 69 FST
   $0.0385
   70
   VVS Finance 70 VVS
   $0.00000288
   71
   Falcon Swaps 71 FALCONS
   $0.002248
   72
   Gameswap 72 GSWAP
   $0.3678
   73
   Sashimi 73 SASHIMI
   $0.005009
   74
   ZKSpace 74 ZKS
   $0.0465
   75
   DeversiFi 75 DVF
   $0.7458
   76
   Serum 76 SRM
   $0.0673
   77
   SakeToken 77 SAKE
   $0.001237
   78
   Injective Protocol 78 INJ
   $6.91
   79
   Orca 79 ORCA
   $0.596
   80
   Level Finance 80 LVL
   $5.15
   81
   Anyswap 81 ANY
   $4.31
   82
   MojitoSwap 82 MJT
   $0.079
   83
   AdaSwap 83 ASW
   $0.00002303
   84
   Raydium 84 RAY
   $0.193
   85
   ZilSwap 85 ZWAP
   $1.04
   86
   DAEX 86 DAX
   $0.003908
   87
   Biswap 87 BSW
   $0.1018
   88
   Bancor 88 BNT
   $0.3822
   89
   CoFiX 89 COFI
   $0.0184
   90
   FEG Token V2 90 FEG
   $0.000263
   91
   Netswap 91 NETT
   $0.116
   92
   WingRiders 92 WRT
   $0.115
   93
   Solareum Wallet 93 XSB
   $0.00003749
   94
   Switcheo 94 SWTH
   $0.005059
   95
   OctoFi 95 OCTO
   $1.22
   96
   Waves.Exchange Token 96 WX
   $0.0163
   97
   MCDEX 97 MCB
   $10.19
   98
   Cetus Token 98 CETUS
   $0.0417
   99
   BisoSwap 99 BISO
   $0.008496
   100
   bZx Protocol 100 BZRX
   $0.0265