Tiền ảo: 30,269 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,547.6B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $86.48B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.4% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Sui Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Sui Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   ISSP 1 ISSP
   $0.00009323 14.04% 25.80%$919,169 $62,533 0.9809BTC
   9,859,158,853 ISSP
   0.73,0.79,0.74,0.75,0.75,0.74,0.72,0.72,0.7,0.7,0.71,0.7,0.71,0.7,0.75,0.75,0.77,0.75,0.79,0.91,0.88,0.84,0.85,1,1
   2
   Scallop Token 2 SCA
   $0.3377 12.38% 20.36%$11,988,350 $7,999,053 125BTC
   35,500,000 SCA
   0.89,0.84,0.85,0.87,0.85,0.82,0.83,0.82,0.82,0.81,0.79,0.79,0.78,0.78,0.79,0.78,0.78,0.82,0.84,0.83,0.86,0.88,0.9,0.92,0.95,1,0.99
   3
   Sui 3 SUI
   $0.835 4.36% 12.91%$2,097,694,100 $130,343,178 2,045BTC
   2,512,208,503 SUI
   0.82,0.83,0.87,0.87,0.84,0.84,0.86,0.87,0.88,0.87,0.87,0.85,0.85,0.86,0.86,0.87,0.87,0.88,0.91,0.94,0.91,0.93,0.92,0.92,0.94,0.96,1,0.95
   4
   SeaPad 4 SPT
   $0.067 3.65% 11.87%-- $64,518 1.01BTC--1,1,0.98,0.95,0.95,0.97,0.85,0.81,0.76,0.81,0.88,0.84,0.95,0.85,0.91,0.82,0.89,0.85,0.9,0.86,0.86,0.87,0.86,0.87,0.89,0.93,0.92,0.91
   5
   Suiswap Token 5 SSWP
   $0.000322 3.33% 15.31%$170,400 $344,390 5.4BTC
   530,000,000 SSWP
   0.86,0.83,0.84,0.91,0.92,0.89,0.85,0.84,0.82,0.82,0.79,0.8,0.82,0.82,0.83,0.81,0.8,0.79,0.86,0.86,0.85,0.92,0.94,0.93,0.95,1,0.95
   6
   Turbos 6 TURBOS
   $0.001405 2.78% 2.11%-- $212,312 3.33BTC--0.95,0.95,0.96,0.95,0.93,0.92,0.93,0.93,0.92,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.97,0.94,0.94,0.97,1,0.96
   7
   Cetus Token 7 CETUS
   $0.0659 2.02% 7.56%$18,460,680 $1,416,044 22.21BTC
   280,000,000 CETUS
   0.88,0.89,0.91,0.9,0.89,0.89,0.9,0.9,0.88,0.89,0.86,0.89,0.89,0.9,0.89,0.9,0.93,0.95,0.93,0.94,0.95,0.94,0.96,0.99,1,0.96
   9
   Suia 9 SUIA
   $0.0651 0.79% 12.74%$455,679 $87,972 1.38BTC
   7,000,000 SUIA
   0.79,0.8,0.86,0.84,0.83,0.82,0.82,0.85,0.83,0.82,0.86,0.83,0.82,0.85,0.84,0.98,0.9,0.87,0.92,1,0.94,0.95,0.95,0.91,0.93,0.96,0.95,0.92
   10
   USDC 10 USDC
   $0.9994 0.02% 0.05%$33,920,211,156 $5,318,179,937 83,433BTC
   33,940,575,501 USDC
   1,1
   11
   BlueMove 11 MOVE
   $0.0205
   12
   YouSUI 12 XUI
   $0.002907
   13
   SuiPad 13 SUIP
   $0.0317
   14
   Meadow 14 MED
   --
   15
   LuckyStar 15 LUCK
   --
   16
   GOATs of Sui 16 GOAT
   --
   17
   SUIBOXER 17 SBOX
   --
   18
   SuiDex 18 SUID
   --
   19
   SuiFloki-Inu 19 SFLOKI
   --
   20
   SuiHub 20 SHT
   --
   21
   SuiPepe 21 SPEPE
   --
   22
   SuiShiba 22 SUISHIB
   --
   23
   GiroSwap 23 GIRO
   --
   24
   Tocen 24 TOCE
   --
   25
   Flame Protocol 25 FLAME
   --