Tiền ảo: 28,015 Trao đổi: 642 Vốn hóa thị trường: $2,232.14B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $103.84B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.6% Phí gas trên ETH: 48Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Solana Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Solana Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Lambo 1 LAMBOSOL
   $0.0084 654.72%309.36%-- $2,710.31 0.0476BTC--0.17,0.18,0.15,0.16,0.15,0.14,0.15,0.15,0.14,0.14,0.13,0.13,0.09,0.08,0.09,0.08,0.09,0.09,1,0.53
   2
   Akita Inu 2 AKT
   $0.000179 265.84%37.12%-- $1,925,261 33.81BTC--1,0.98,1,0.7,0.64,0.65,0.76,0.68,0.47,0.44,0.49,0.49,0.47,0.48,0.38,0.4,0.4,0.37,0.37,0.39,0.36,0.32,0.32,0.23,0.17,0.19,0.2,0.59
   3
   Popsicle Finance 3 ICE
   $0.1348 121.70%25.11%-- $4,218.31 0.0741BTC--0.9,0.37,0.37,0.38,0.38,0.95,0.94,1,0.95,0.1,0.1,0.57,0.51,0.77,0.14,0.55,0.2,0.31,0.5,0.5,0.13,0.13,0.28
   4
   Myra 4 MYRA
   $0.001401 83.47%88.21%-- $83,167 1.46BTC--0.84,0.87,0.79,0.73,0.76,0.72,0.74,0.69,0.72,0.68,0.78,0.75,0.76,0.7,0.75,0.75,1,0.84,0.85,0.82,0.83,0.82,0.79,0.79,0.92,0.98,0.95,0.95
   5
   Fronk 5 FRONK
   $0.000000019 62.11%34.13%-- $26,357 0.4629BTC--0.84,0.79,0.82,0.76,0.77,0.75,0.79,0.74,0.78,0.77,0.73,0.72,0.68,0.67,0.69,0.67,0.72,0.71,0.73,0.74,0.7,0.72,0.69,0.7,0.83,0.92,1,0.99
   6
   Pepe Mining Company 6 PPMC
   $0.0...0355 41.43%33.27%-- $522,767 9.18BTC--0.47,0.48,0.53,1,0.43,0.39,0.32,0.33,0.38,0.34,0.33,0.28,0.3,0.25,0.27,0.28,0.32,0.26,0.25,0.23,0.21,0.19,0.18,0.26,0.25,0.24,0.29,0.28
   7
   Anita Max Wynn 7 WYNN
   $0.005946 39.35%5.95%-- $1,112,540 19.54BTC--0.92,0.94,0.82,0.77,0.77,0.75,0.74,0.72,0.73,0.62,0.73,0.69,1,0.86,0.89,0.9,0.84,0.77,0.73,0.74,0.73,0.7,0.69,0.7,0.72,0.79,0.9,0.95
   8
   GameStop 8 GME
   $0.001781 36.68%34.71%-- $2,643,559 46.44BTC--0.99,0.99,1,0.82,0.83,0.91,0.89,0.77,0.78,0.76,0.74,0.78,0.67,0.6,0.62,0.57,0.63,0.64,0.54,0.52,0.46,0.44,0.47,0.45,0.58,0.48,0.54,0.6
   9
   dogwifhat 9 WIF
   $0.5958 32.08%50.20%$595,160,337 $104,969,150 1,844BTC
   998,926,381 WIF
   0.66,0.61,0.58,0.57,0.57,0.54,0.55,0.54,0.52,0.51,0.5,0.49,0.5,0.5,0.51,0.56,0.53,0.55,0.55,0.59,0.61,0.61,0.69,0.77,0.87,0.93,1
   10
   Troll Inu 10 TROLLINU
   $0.000000000263 31.40%87.18%-- $436.36 0.0077BTC--1,1,0.99,0.7,0.74,0.83,0.83,0.79,0.96,0.98,0.8,0.72,0.61,0.65,0.65,0.62,0.62,0.59,0.6,0.6,0.64,0.64,0.58,0.51,0.56,0.48,0.76,0.86
   11
   mockJUP 11 MOCKJUP
   $0.002816
   12
   Speero 12 SPEERO
   $0.0000000401
   13
   MMOSH 13 MMOSH
   $0.000594
   14
   A Gently Used 2001 Honda Civic 14 USEDCAR
   $0.0139
   15
   Nosana 15 NOS
   $6.73
   16
   Harambe 16 HARAMBE
   $0.008099
   17
   Pyth Network 17 PYTH
   $0.704
   18
   Kabosu 18 $KABOSU
   $0.00001166
   19
   StarLaunch 19 STARS
   $0.1411
   20
   BURRRD 20 BURRRD
   $0.00000001
   21
   Pepe the pepe 21 PEPEE
   $0.0...0666
   22
   Crowny 22 CRWNY
   $0.006526
   23
   Rari Governance Token 23 RGT
   $0.5464
   24
   Bitspawn 24 SPWN
   $0.000322
   25
   PONKE 25 PONKE
   $0.0316
   26
   Wen 26 WEN
   $0.00009221
   27
   Metatoken 27 MTK
   $0.00256
   28
   SolFarm 28 SFARM
   $0.1788
   29
   Samoyedcoin 29 SAMO
   $0.0113
   30
   Apricot 30 APT
   $0.001242
   31
   Star Chain 31 STAR1
   $0.00016
   32
   Eggdog 32 EGG
   $0.001917
   33
   Peepo (SOL) 33 $PEEP
   $0.00002438
   34
   You Looked 34 CIRCLE
   $0.001604
   35
   KING 35 KING
   $0.00002851
   36
   Any Inu 36 AI
   $0.00002247
   37
   dogwiffork 37 FORK
   $0.00028
   38
   DUKO 38 DUKO
   $0.00025
   39
   Only1 39 LIKE
   $0.0389
   40
   Myro 40 $MYRO
   $0.0829
   41
   Oxygen 41 OXY
   $0.006426
   42
   Dexlab 42 DXL
   $0.006455
   43
   Bonk 43 BONK
   $0.00001459
   44
   Psy Options 44 PSY
   $0.005414
   45
   Solend 45 SLND
   $1.84
   46
   Chinese Communist Dragon 46 FENTANYL
   $0.00000317
   47
   Civic 47 CVC
   $0.1213
   48
   Magic Square 48 SQR
   $0.6146
   49
   PEBO 49 PEBO
   $0.000152
   50
   Arweave 50 AR
   $17.15
   51
   Catman 51 CATMAN
   $0.000558
   52
   Knob 52 KNOB
   $0.00005859
   53
   Waves 53 WAVES
   $2.73
   54
   Project Larix 54 LARIX
   $0.000304
   55
   ClinTex CTi 2.0 55 CTI
   $0.0508
   56
   Quiztok 56 QTCON
   $0.00177
   57
   MATH Token 57 MATH
   $0.1971
   58
   xHashtag 58 XTAG
   $0.0362
   59
   Bork 59 BORK
   $0.000464
   60
   Star Atlas DAO 60 POLIS
   $0.4489
   61
   GooseFX 61 GOFX
   $0.0499
   62
   analoS 62 ANALOS
   $0.000105
   63
   Voodoo Token 63 LDZ
   $0.005129
   64
   SpaceFalcon 64 FCON
   $0.000366
   65
   MonkeyLeague 65 MBS
   $0.0581
   67
   Kin 67 KIN
   $0.000026
   68
   SolDoge 68 SDOGE
   $0.00003675
   69
   Jito 69 JTO
   $2.34
   70
   ShdwDrive 70 SHDW
   $1.31
   71
   Soldex 71 SOLX
   $0.000121
   72
   Wrapped Bitcoin 72 WBTC
   $56,765.17
   73
   Prism 73 PRISM
   $0.005145
   74
   Kitty AI 74 KITTY
   $0.000155
   75
   MixMob 75 MXM
   $0.0984
   76
   Solvent 76 SVT
   $0.002307
   77
   SSHIB 77 SSHIB
   $0.000000008188
   78
   AI Coin 78 AI
   $0.000655
   79
   Silly Dragon 79 SILLY
   $0.0311
   80
   Star Atlas 80 ATLAS
   $0.005495
   81
   InsurAce 81 INSUR
   $0.0485
   82
   Bonfida 82 FIDA
   $0.3713
   83
   Homer Simpson(Solana) 83 HOMER
   $0.0...04433
   84
   JPool Staked SOL (JSOL) 84 JSOL
   $124.44
   85
   Ankr 85 ANKR
   $0.0344
   86
   Waggle Network 86 WAG
   $0.002112
   87
   Green Metaverse Token 87 GMT
   $0.2885
   88
   Cream 88 CREAM
   $16.68
   89
   Analysoor 89 ZERO
   $0.3968
   90
   HDOKI 90 OKI
   $0.001763
   91
   Realy 91 REAL
   $0.1454
   92
   Serum 92 SRM
   $0.0495
   93
   Band Protocol 93 BAND
   $2.18
   94
   Socean Staked Sol 94 SCNSOL
   $127.46
   95
   Cyclos 95 CYS
   $0.007394
   96
   UNQclub 96 UNQ
   $0.000311
   97
   Fantom 97 FTM
   $0.4441
   98
   PRNT 98 PRNT
   $0.000743
   99
   Tanox 99 LTX
   $0.00003004
   100
   Axie Infinity 100 AXS
   $8.9