Các loại tiền điện tử: 24,659 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,427,455,031,019 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $17,848,467,132 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.9% ETH 16.4% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Solana Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Solana Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Secret Skellies Society 1 $CRYPT
   $0.005356 92.39%97.83%-- $1,220.52 0.045BTC--0.53,0.53,0.54,0.54,0.52,0.54,0.53,0.53,0.52,0.51,0.48,0.49,0.48,0.52,0.47,0.48,0.5,0.51,0.54,0.53,0.53,0.92,0.92,1
   2
   Marinade 2 MNDE
   $0.0815 79.17%151.44%$1,899,486 $8,753,657 322BTC
   23,300,000 MNDE
   0.38,0.38,0.35,0.35,0.34,0.34,0.33,0.33,0.32,0.33,0.33,0.32,0.32,0.33,0.33,0.36,0.49,0.47,0.69,0.78,1
   3
   CHIL 3 CHILI
   $0.000000000618 42.25%60.29%-- $142.39 0.0052BTC--0.71,0.52,0.44,0.51,0.43,0.39,0.86,0.66,0.66,0.58,0.65,0.65,0.63,0.64,0.79,0.85,1,0.84,0.64,0.73,0.68,0.68,0.65,0.61,0.67,0.73
   4
   Plutonians 4 PLD
   $0.0166 30.18%0.57%-- $326,592 12.03BTC--0.93,0.93,0.94,0.96,0.99,1,0.99,0.97,0.97,0.95,0.92,0.9,0.91,0.89,0.9,0.88,0.87,0.83,0.77,0.78,0.77,0.79,0.78,0.77,0.77,0.99,1
   5
   PRNT 5 PRNT
   $0.000206 26.34%16.50%$986,699 $162,171 5.97BTC
   4,789,802,250 PRNT
   0.66,0.57,0.61,0.76,0.69,0.92,0.86,0.85,1,0.91,0.82,0.76,0.84,0.8,0.78,0.67,0.81,0.75,0.65,0.63,0.75,0.59,0.57,0.45,0.67,0.68,0.74,0.65
   6
   Enrex 6 ENRX
   $0.00007015 24.58%30.61%-- $4,442.06 0.1636BTC--0.78,0.76,0.76,0.77,0.78,0.78,0.76,0.76,0.82,0.83,0.83,0.82,0.82,0.8,0.82,0.82,0.91,0.93,1
   7
   Green Satoshi Token(SOL) 7 GST
   $0.0175 22.40%19.25%$13,255,681 $3,568,239 131BTC
   758,811,665 GST
   0.84,0.84,0.83,0.84,0.85,0.85,0.84,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.81,0.81,0.82,1,0.98
   8
   Monsta Scientist 8 LABS
   $0.00007458 21.17%29.61%-- $6.51 0.0002BTC--0.08,0.45,0.93,0.78,0.14,0.64,1,0.26,0.23,0.18,0.12,0.56,0.2,0.15,0.13,0.14,0.22,0.19,0.67,0.34,0.73,0.22,0.53,0.03,0.5,0.22,0.25,0.19
   9
   PUG AI 9 PUGAI
   $0.000000003456 18.79%81.69%$34,556 $45,403 1.67BTC
   10,000,000,000,000 PUGAI
   0.62,0.59,0.58,0.55,0.55,0.53,0.53,0.51,0.51,0.5,0.53,0.54,0.51,0.56,0.56,0.54,0.53,0.54,0.54,0.56,0.58,0.66,0.86,0.76,0.75,0.99,1
   10
   Helium IOT 10 IOT
   $0.000351 16.70%23.61%-- $1,695.73 0.0625BTC--0.8,0.79,0.83,0.8,0.82,0.81,0.8,0.79,0.8,0.79,0.81,0.77,0.78,0.78,0.79,0.78,0.79,0.79,0.82,0.82,0.83,0.87,0.85,0.89,1,0.93,0.92
   11
   Sypool 11 SYP
   $0.000842
   12
   Taco 12 TACO
   $0.0...0372
   13
   Nest Arcade 13 NESTA
   $0.00006991
   14
   TerraClassicUSD 14 USTC
   $0.015
   15
   Waggle Network 15 WAG
   $0.00383
   16
   UPFI Network 16 UPS
   $0.000197
   17
   ARB Protocol 17 ARB
   $0.00008589
   18
   Apricot 18 APT
   $0.000906
   19
   DUST Protocol 19 DUST
   $2.47
   20
   Winerz 20 WNZ
   $0.001044
   21
   1Sol 21 1SOL
   $0.002838
   22
   Jelly eSports 22 JELLY
   $0.0836
   23
   KING 23 KING
   $0.000124
   24
   SWEETS 24 SWTS
   $0.00000000102
   25
   Metamall 25 MALL
   $0.00008328
   26
   Yaku 26 $YAKU
   $0.001195
   27
   Heavenland 27 HTO
   $0.007005
   28
   Helium 28 HNT
   $1.51
   29
   Star Chain 29 STAR
   $0.0123
   30
   Solcasino Token 30 SCS
   $0.002485
   31
   Oxygen 31 OXY
   $0.014
   32
   Metaplex Token 32 MPLX
   $0.0504
   33
   Kitti Token 33 KITTI
   $0.000000000127
   34
   Famous Fox Federation 34 FOXY
   $0.003669
   35
   Luna Classic 35 LUNC
   $0.00008904
   36
   Star Atlas 36 ATLAS
   $0.001913
   37
   Hxro 37 HXRO
   $0.1014
   38
   RaceFi 38 RACEFI
   $0.0122
   39
   Crown by Third Time Games 39 CROWN
   $0.0581
   40
   AtPay 40 ATPAY
   $0.3103
   41
   Atlas DEX 41 ATS
   $0.003459
   42
   DeFi Land 42 DFL
   $0.000646
   43
   Kin 43 KIN
   $0.00000722
   44
   Walken 44 WLKN
   $0.0307
   45
   KIN INU 45 KINU
   $0.000000012
   46
   Star Atlas DAO 46 POLIS
   $0.182
   47
   TAKI 47 TAKI
   $0.00708
   48
   Turtles Token 48 TRTLS
   $0.1825
   49
   Aldrin 49 RIN
   $0.0799
   50
   Ninja Protocol 50 NINJA
   $0.0186
   51
   Mad Bears Club 51 BEAR
   $0.0154
   52
   Decimated 52 DIO
   $0.007714
   53
   ClinTex CTi 2.0 53 CTI
   $0.0248
   54
   JPool Staked SOL (JSOL) 54 JSOL
   $23.92
   55
   Wrapped Solana 55 SOL
   $21.61
   56
   MeanFi 56 MEAN
   $0.0249
   57
   Solana 57 SOL
   $21.59
   58
   Green Metaverse Token 58 GMT
   $0.2684
   59
   Solareum Wallet 59 XSB
   $0.0000466
   60
   WOO Network 60 WOO
   $0.2443
   61
   Civic 61 CVC
   $0.0872
   62
   USDH Hubble Stablecoin 62 USDH
   $1.03
   63
   Akash 63 AKT
   $0.6198
   64
   Big Data Protocol 64 BDP
   $0.1462
   65
   Ankr 65 ANKR
   $0.0262
   66
   SHILL Token 66 SHILL
   $0.0102
   67
   GENZ Token 67 GENZ
   $0.000738
   68
   Quiztok 68 QTCON
   $0.001365
   69
   Saber 69 SBR
   $0.000745
   70
   Solanium 70 SLIM
   $0.0379
   71
   MonkeyLeague 71 MBS
   $0.0538
   72
   Solend 72 SLND
   $0.3772
   73
   SolanaSail 73 SAIL
   $0.004498
   74
   Sator 74 SAO
   $0.00341
   75
   Uniswap 75 UNI
   $5.11
   76
   Frax 76 FRAX
   $1
   77
   Orca 77 ORCA
   $0.6453
   78
   Mango Markets 78 MNGO
   $0.0159
   80
   Access Protocol 80 ACS
   $0.003633
   81
   Solberg 81 SLB
   $0.009693
   82
   Audius 82 AUDIO
   $0.2422
   83
   Aave 83 AAVE
   $64.47
   84
   Marinade Staked SOL 84 MSOL
   $23.75
   85
   Kurobi 85 KURO
   $0.002665
   86
   Crypto Idolz 86 IDOLZ
   $0.000291
   87
   Realy 87 REAL
   $0.0615
   88
   Synthetix 88 SNX
   $2.38
   89
   GooseFX 89 GOFX
   $0.001649
   90
   Pip 90 PIP
   $0.2586
   91
   Legends of Elumia 91 ELU
   $0.004979
   92
   MapMetrics 92 MMAPS
   $0.002343
   93
   Sushi 93 SUSHI
   $0.8579
   94
   EFK Token 94 EFK
   $0.2163
   95
   Cheems 95 CHEEMS
   $0.00009564
   96
   Lord Arena 96 LORDA
   $0.00001042
   97
   Coin98 97 C98
   $0.1977
   98
   Socean Staked Sol 98 SCNSOL
   $23.27
   99
   Polygon 99 MATIC
   $0.9031
   100
   Raydium 100 RAY
   $0.216