Các loại tiền điện tử: 22,416 Trao đổi: 836 Vốn hóa thị trường: $1,112,449,554,788 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $42,595,417,902 Tỷ lệ thống trị: BTC 40% ETH 17.4% Phí gas trên ETH: 43Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Solana Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Solana Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Bork 1 BORK
   $0.00002291 8097.75%32.43%-- $0.5985 --0.03,0.03,0.03,0.05,0.05,0.05,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.3,0.3,0.3,0.3,0.12,0.12,0.12,1,1,1,1,1,0.01,0.43
   2
   Ashera 2 ASH
   $0.00000242 53.16%5.22%-- $6.83 0.0003BTC--1,1,1,1,1,0.53,0.7,0.7,0.7,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.62,0.47,0.47,0.47,0.47,0.68,0.74,0.72
   3
   DOGGO 3 DOGGO
   $0.0000000261 50.32%5.23%-- $1,174,321 50.75BTC--0.66,0.64,0.65,0.67,0.79,0.86,0.88,0.96,0.91,0.91,1,0.92,0.77,0.81,0.77,0.72,0.71,0.74,0.68,0.55,0.52,0.54,0.49,0.51,0.51,0.7,0.59,0.82
   4
   Big Data Protocol 4 BDP
   $0.0401 49.19%15.89%$1,974,241 $2,556,802 110BTC
   49,210,856 BDP
   0.91,0.93,0.92,0.86,0.85,0.85,0.83,0.77,0.78,0.79,0.77,0.71,0.7,0.7,0.71,0.72,0.75,0.75,0.74,0.7,0.7,0.67,0.68,0.7,0.76,0.85,0.83,1
   5
   Legends of Elumia 5 ELU
   $0.007227 34.66%62.16%-- $795,730 34.39BTC--0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.49,0.5,0.49,0.48,0.48,0.47,0.49,0.48,0.49,0.61,0.58,0.56,0.57,0.59,0.64,0.63,0.62,0.62,0.6,0.6,0.58,0.74,1
   6
   Solana Nut 6 SOLNUT
   $0.0000005745 32.37%33.68%-- $0.8383 --0.38,0.47,0.47,0.73,0.39,0.26,0.26,0.27,0.27,0.27,0.27,0.27,0.51,0.35,0.35,0.37,0.37,0.37,0.51,0.49,0.5,0.34,0.66,0.45,1,0.28,0.32,0.28
   7
   Yawww 7 YAW
   $0.000297 30.77%2.31%-- $674.4 0.0291BTC--0.76,0.76,0.62,0.66,0.65,0.65,0.58,0.72,0.7,0.72,0.72,1,0.84,0.72,0.72,0.72,0.62,0.74,0.66,0.67,0.6,0.63,0.56,0.49,0.51,0.55,0.64,0.64
   8
   MATH Token 8 MATH
   $0.1449 26.55%32.57%$16,570,208 $2,035,497 87.97BTC
   114,356,164 MATH
   0.73,0.74,0.73,0.73,0.74,0.74,0.74,0.75,0.76,0.78,0.78,0.78,0.77,0.81,0.8,0.83,0.85,0.82,0.8,0.8,0.79,0.75,0.77,0.77,0.75,0.87,0.8,1
   9
   ClinTex CTi 2.0 9 CTI
   $0.0208 23.83%33.25%-- $50,310 2.17BTC--0.68,0.75,0.71,0.77,0.74,0.75,0.7,0.69,0.71,0.7,0.71,0.7,0.71,0.73,0.75,0.74,0.79,0.79,0.77,0.77,0.71,0.71,0.75,0.81,0.97,0.94,0.89,1
   10
   Blockasset 10 BLOCK
   $0.0465 20.90%68.68%-- $137,402 5.94BTC--0.61,0.61,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.57,0.6,0.63,0.63,0.63,0.65,0.66,0.66,0.66,0.66,0.66,0.67,0.68,0.7,0.71,0.78,0.87,1,0.98,0.99
   11
   Blocto Token 11 BLT
   $0.0273
   12
   Marinade 12 MNDE
   $0.0693
   13
   Naxar 13 NAXAR
   $0.00000208
   14
   AtPay 14 ATPAY
   $0.3047
   15
   Charactbit 15 CHB
   $0.000172
   16
   Oxygen 16 OXY
   $0.0213
   17
   StarLaunch 17 STARS
   $0.0612
   18
   Jet Protocol 18 JET
   $0.00835
   19
   Metatoken 19 MTK
   $0.00888
   20
   Akash 20 AKT
   $0.355
   21
   Brazilian Digital Token 21 BRZ
   $0.2046
   22
   Arweave 22 AR
   $11.6
   23
   Metaplex Token 23 MPLX
   $0.0792
   24
   Hedge USD 24 USH
   $1.03
   25
   Synchrony 25 SCY
   $0.000119
   26
   KIN INU 26 KINU
   $0.0000001763
   27
   Port Finance 27 PORT
   $0.0376
   28
   Whole Earth Coin 28 WEC
   $0.0391
   29
   Ankr 29 ANKR
   $0.0274
   30
   CoreStarter 30 CSTR
   $0.003367
   31
   DAOLaunch 31 DAL
   $0.0877
   32
   Hxro 32 HXRO
   $0.123
   33
   Solareum Wallet 33 XSB
   $0.000237
   34
   Realy 34 REAL
   $0.0877
   35
   SolanaSail Governance Token 35 GSAIL
   $0.004566
   36
   WOOP 36 WOOP
   $0.00153
   37
   Popsicle Finance 37 ICE
   $0.3878
   38
   Apricot 38 APT
   $0.001297
   39
   Project Larix 39 LARIX
   $0.000293
   40
   LIQ Protocol 40 LIQ
   $0.002032
   41
   Synthetify 41 SNY
   $0.009717
   42
   Sypool 42 SYP
   $0.00108
   43
   Good Vibes 43 GV
   $0.0731
   44
   Cheems 44 CHEEMS
   $0.000118
   45
   Step Finance 45 STEP
   $0.0174
   46
   Bitmon 46 BIT
   $0.000201
   47
   Waggle Network 47 WAG
   $0.00475
   48
   Heavenland 48 HTO
   $0.037
   49
   Ramp DeFi 49 RAMP
   $0.0804
   50
   CRIPCO 50 IP3
   $0.5049
   51
   Star Atlas DAO 51 POLIS
   $0.3439
   52
   Tulip Protocol(SolFarm) 52 TULIP
   $1.58
   53
   Aldrin 53 RIN
   $0.119
   54
   Nosana 54 NOS
   $0.0175
   55
   Aave 55 AAVE
   $83.79
   56
   1Sol 56 1SOL
   $0.006152
   57
   Solar 57 SOLAR
   $0.00835
   58
   MonkeyLeague 58 MBS
   $0.076
   59
   Atlas DEX 59 ATS
   $0.01
   60
   EFK Token 60 EFK
   $0.2228
   61
   Cope 61 COPE
   $0.000000003031
   62
   Sator 62 SAO
   $0.00303
   63
   Aurory 63 AURY
   $0.6534
   64
   Crypto Cavemen Club 64 CAVE
   $0.0955
   65
   Frax 65 FRAX
   $0.9997
   66
   Solend 66 SLND
   $0.3765
   67
   Hubble Protocol 67 HBB
   $0.0855
   68
   TabTrader 68 TTT
   $0.009132
   69
   Kineko 69 KNK
   $0.201
   70
   Parasol 70 PSOL
   $0.0229
   71
   VisionGame 71 VISION
   $0.002951
   72
   COBAN 72 COBAN
   $0.00244
   73
   Allbridge 73 ABR
   $0.2032
   74
   Cyclos 74 CYS
   $0.0115
   75
   Solvent 75 SVT
   $0.0116
   76
   Crypto Idolz 76 IDOLZ
   $0.000371
   77
   Solcubator 77 SOLC
   $0.00004228
   78
   BTC Mining nft 78 BMN
   $0.000001
   79
   Mickey 79 MCK
   $0.000000176
   80
   Pizza Pug Coin 80 PPUG
   $0.00000104
   81
   Wipe My ASS 81 WIPE
   $0.00000196
   82
   Battle of Guardians 82 BGS
   $0.000404
   83
   Tether 83 USDT
   $0.9998
   84
   Lumos Exchange 84 LRA
   $0.00008669
   85
   SolCondoms 85 CONDOMS
   $0.00001878
   86
   Lido stETH 86 STETH
   $1,571.7
   87
   BAPE Social Club 87 BAPE
   $0.002028
   88
   Kurobi 88 KURO
   $0.002955
   89
   InsurAce 89 INSUR
   $0.0797
   90
   Cricket Star Manager 90 CSM
   $0.007099
   91
   Psy Options 91 PSY
   $0.0111
   92
   Crowny 92 CRWNY
   $0.001021
   93
   Wrapped Bitcoin 93 WBTC
   $23,034.92
   94
   Plutonians 94 RPC
   $0.0000377
   95
   Leonidas Token 95 LEONIDAS
   $0.00000331
   96
   Dexlab 96 DXL
   $0.006544
   97
   SolDate Token 97 DATE
   $0.000389
   98
   Metamall 98 MALL
   $0.00005611
   99
   ChikinCoin 99 CKC
   $0.00004696
   100
   USDH Hubble Stablecoin 100 USDH
   $0.9875